Nytt fra Harstad

Det skjer fra tid til annen små og store ting i våre hjemkommuner.
Noe av dette, fortrinnsvis lest og omskrevet fra Harstad Tidende,
 vil vi gjengi her i tiden framover.

Fotballen i Harstad i 2017

Slik gikk det:
HILs herrer ble nr. seks i avdeling 6, mens Medkilas damer endte sist i Toppserien.

HILs herrelag
Laget startet friskt i vår og vant de fire første kampene. Så kom det noen tap innimellom seirene. Fram til St. Hans lå laget likevel på tredje plass på tabellen. Det ble et par uavgjorte kamper og et tap i løpet av sommeren. Men så var laget tilbake på tredjeplassen, og vi trodde at HIL skulle kunne holde tritt med naborivalen Mjølner. Men utover høsten kom det tre uavgjorte og tre tap og dermed glapp taket. HIL havnet til slutt som nr. seks med 39 poeng. Mjølner vant avdelingen med 62 poeng.

Medkilas damelag
De startet med en uavgjort kamp mot Sandviken, men deretter ble det mange, altfor mange tap, og laget lå fast på sisteplass på tabellen. Etter ferien klarte Medkila igjen uavgjort mot Sandviken, men deretter fortsatte tapene, helt til damene slo Røa på Harstad stadion. Dette hjalp likevel ikke og Medkila endte sist i toppserien denne gang.

Aspaker blir fylkesmann

Skal bestyre først Troms og så Troms og Finnmark.
Elisabeth Vik Aspaker fra Medkila tiltrer som fylkesmann i Troms 1. november i år, med sete i Tromsø. Nylig ble hun utnevnt til fylkesmann for nyregionen Troms og Finnmark. Hun tiltrer dette embetet 1. januar 2019, med hovedsete i Vadsø. Aspaker har politisk fartstid som stortingsrepresentant og har også innehatt to statsrådsposter.

Anna Rogde

Veteranskuta får tilskudd fra kommunen.
Etter forslag fra formannskapet har kommunestyret bevilget én mill. kroner som et ekstraordinært tilskudd til Anna Rogde i 2017. Fram til budsjettbehandlinga i desember vil kommunen skaffe seg grundig oversikt over skutas forventede inntekter og driftsutgifter, for eventuelt å øke kommunens årlige bidrag. Anne Rogde vil også få prioritert plass ved den nyrenoverte kai 1. 

Boligbygging

Det planlegges boligblokker mange steder i Harstad.
Samasjøen: Harstad Skipsindustri og BoNord skal bygge 24 leiligheter i Samasjøen, på baksiden av Holstneset.
Kanebogen: Møbelringens forretningsbygg i Kanebogen har i dag åtte leiligheter over forretningen. Nå planlegges det å bygge ytterligere 18 leiligheter på toppen av bygget.
Gangsås: Inveto Prosjekt AS planlegger fem nye boligblokker med til sammen nærmere 80 leiligheter i skråningen i området Gangsås Allé – Rødbergveien. Det skal bli både to-roms, tre-roms og fire-roms leiligheter. Reguleringsplanen er nå ute til høring. Dersom alt går greit, kan byggingen starte i 2018.

Musvannet

Turfolket skal få serveringshytte ved Musvannet
Det skal bygges ei 150 kvm stor serveringshytte ved Musvannet. Utbyggeren har tidligere fått tillatelse til 20 turer med ATV med henger for å frakte verktøy og byggemateriell opp Fjellveien. Han har imidlertid fått avslag på søknad om å frakte takstoler og større elementer opp Fjellveien fordi veien ikke tåler en slik belastning. Helikopterlift vil være alternativet. Utbyggeren har klaget på vedtaket.

Utflukt til Oscarsborg 27. august 2017

Harstadklubben i Oslo inviterer til tur og omvisning på Oscarsborg søndag 27. august 2017

Vi har bestilt omvisning kl.12.00 (varer ca. én time).
Deretter blir det lunsj kl.13.00.
Klubben spanderer lunsjen for medlemmene som har betalt kontingenten for 2017 (drikke betales av hver enkelt).

”Vår buffet vil bli en spennende reise i lokale råvarer og inneholde noe for enhver. Kalde eller varme retter, våre kokker vil gjøre sitt ytterste for å gi våre gjester en god opplevelse på Festningen.”

Lunsjen gir også fri båtbillett inn til Drøbak.

Melding fra Oscarsborg:
Det er bare å begynne å glede seg. Hans Majestet Kongens Garde kommer med sin fantastiske presisjon, og byr på både konsert og drilloppvisning!
Dette er en stilfull kulturopplevelse som imponerer. Og, det er gratis adgang.
Konsert: Fra 14.15 til 15.30 og drilloppvisning: Fra 16.00 til 16.30

Båten (rute B21) går kl. 10.00 fra Aker Brygge og tar ca. 1 time og 20 minutter.

NB!
Det lønner seg å kjøpe billett i god tid på forhånd i servicekiosken (ved siden av Nesodden-båten), siden det ofte kan være kø for å komme om bord.
(Billetten er også dyrere om bord).
Dersom du kommer til Drøbak på annet vis, regner vi med at alle er på plass rundt kl. 11.30.
(Bussrute 500 går fra port 41 på Oslo busstasjon kl. 08.28, 09.28, 10.28 og bruker en time.)

Vi prøver å få til felles lunsj i tillegg til omvisning og kommer tilbake med nærmere detaljer når det er i boks.

Siden båten (B21) ikke går tilbake før i halv sekstiden, vil busstur tilbake være det enkleste.
Bussrute 500 går fra Drøbak brygge hver halvtime (kvart på og kvart over hver hele time).

Harstadklubben på jazzkonsert 9. juni 2017

Jazz-elskere i Harstadklubben fikk oppleve vår kjente pianist og aktive Børge Ytterstad spille på jazzkonsert i Oslo sammen med toppmusikere.

Jazz_04

Jazz_2017

Det sies at ”Bare Jazz” i Oslo er et vannhull for jazz-elskere, – ja vel.  Det er både et sted for konserter og en utsøkt butikk med jazzmusikk.  Er du heldig når du ringer dit, kan du møte en hyggelig og frisk nordnorsk dialekt.  Stedet drives nemlig av en av Norges beste saksofonister, – Bodil Niska, opprinnelig finnmarkværing.
Harstadklubben annonserte på sin hjemmeside at det skulle være konsert med Børge Ytterstad med band.  Det sies at han er fra Harstad, men han er egentlig fra Ervika, - det går like bra. Med seg hadde han tenorsaksofonisten Knut Riisnæs fra Oslo, Sture Janson på kontrabass og Roger Johansen på perkusjon (begge opprinnelig fra Bodø), – alle fantastiske musikere.
Det er vel med jazz som det er med våre forventninger til kvinner, – noen liker mora og andre liker dattera (beklager jenter, men jeg har ikke en tilsvarende sammenligning for dere). Dette var nok musikk nærmest mora?  Det svingte på godt gammeldags vis, og det var ikke vanskelig å få godfoten i gang. En av låtene var ”Moonlight in Vermont”, som har sitt navn fra Rivermont ungdomssenter i Kasfjorden. 
De som fikk med seg denne flotte opplevelsen og som satt nærmest inni bandet, var:
Jan Kaarbø, Svein-Erik Lind, Øystein Næss, Odd Henning Arntzen, Elsa Mikalsen og datteren Hennika, Erik Uhre Schjelderup, Unni Loholt Gohn og undertegnede.
Dere som er så heldig å skulle til Harstad under Festspillene, får se om ikke Børge skal spille på Utheim, - det vil være en opplevelse. Dessuten er Roger Johansen med på en konsert med en amerikansk, kvinnelig sanger på Festspillkroa siste festspilldag.
Per G. Danielsen
11.06.2017 - pgd

Kommunereform

Fylkesmennene i Troms og Nordland har presentert sine tilrådinger om hvilke kommuner som bør høre sammen. Harstad, Ibestad og Skånland, og kanskje også Tjeldsund er foreslått samlet til én kommune.
Det begynte med at Harstad og seks nabokommuner gikk i dialog og inngikk intensjonsavtale om mulig sammenslåing. Etter hvert ble kommunereform diskutert i de respektive kommunestyrene. Dermed raknet det meste av intensjonsavtalene. Kommunene leverte sine egne forslag om kommunereformen til fylkesmannen innen utgangen av juni.

I slutten av september la fylkesmennene fram sine forslag. De har basert sine tilrådinger på de oppsatte hovedmålene for kommunereformen: gode og likeverdige tjenester, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrking av lokaldemokratiet.

Fylkesmennene oppfordrer kommunene til å gjennomføre samtaler med de respektive nabokommunene innen nyttår. Ordfører Bremnes er klar til å gå i dialog med de nevnte kommunene for å stake ut veien videre, så snart innstillingene er behandlet i kommunestyrene. 
Tilrådingene fra fylkesmennene skal etter hvert videre til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og til slutt avgjøres i Stortinget.
19.10.2016 – Ted.

Politireformen

Politimesteren i Troms har tegnet strukturen for sitt distrikt. Harstad vaktregion skal dekke Harstad, Kvæfjord og Skånland.
Troms fylke blir ett politidistrikt og den nye distriktspolitimesteren, Ole B. Sæverud, skal ha sete i Tromsø. Der skal også operasjonssentralen ligge.
Ei styringsgruppe under Sæveruds ledelse har sendt sitt forslag til organisering av tjenestesteder og tjenesteenheter/driftsenheter på høring. Det legges opp til fire vaktregioner med lokale politisjefer i Troms; Tromsø, Harstad, Finnsnes og Sørkjosen. Harstad blir politikontor for sørregionen og skal betjene Harstad, Kvæfjord og Skånland. Det foreslås også et mindre politikontor i Hamnvik som, i likhet med et politikontor på Setermoen, blir underlagt Finnsnes vaktregion.
Etter dette har ordførerne i Midtre og Indre Troms argumentert for å dele Finnsnes vaktregionen (som er ment å dekke 13 kommuner). De går inn for en vaktregion i Indre Troms som kan dekke sju kommuner og at Finnsnes vaktregion dermed kan dekke seks kommuner i kystdelen av Midtre Troms.
Den nye politimesteren i Nordland foreslår å legge ned lensmannskontoret i Tjeldsund og Evenes. Disse kommunene skal dekkes av vaktregionen i Narvik.
Vi legger merke til at forslagene til ny politistruktur ikke er helt i samsvar med tilrådingene om ny kommunereform.
Politimestrenes forslag skal sendes til politidirektoratet 15. desember for endelig vedtak. Siktemålet er at den nye organiseringen skal gjelde fra 21. mai neste år.

19.10.2016 – Ted.

Bjarkøyforbindelsen

Bjarkøyforbindelsen kommer trolig til å koste mer enn én milliard kroner.
Dårlig fjell og påfølgende lekkasjer er noe av årsaken til de økte kostnadene. Entreprisen på forbindelsen med bruer og sjøfyllinger mellom Grytøy og Sandsøy, er nå ute på anbud.

18.09.2016 - Ted.

Brannskolen på Fjelldal

Fortsatt uklart om Brannskolen får bli på Fjelldal.
Det har lenge vært uklarheter om brannskolens framtid. Dette kan skyldes en viss motstand i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og liten politisk styring fra sentralt hold. Tjeldsund kommune som vertskommune har lenge vært holdt utenfor i planleggingen.
I følge en tidligere tidsplan hos regjeringen sto det at fagskoleutdanninga av brann- og redningspersonell skulle starte høsten 2018 på Fjelldal, men midlene til dette er foreløpig ikke satt inn på statsbudsjettet. Noe av den teoretiske delen utdanninga, skal gjøres i samarbeid med universitetet i Harstad.
Brannskolen har nylig fått nytt oljevernbygg på Fjelldal. Bygget har klasserom og lager.

18.09.2016 - Ted.

Forsvaret

Troms-dokument om Forsvaret i nord.
Flere ordførere i Troms, sammen med fylkesråd Myrseth, utarbeidet det såkalte Troms-dokumentet, et innspill til forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. Dokumentets siktemål var å sikre og styrke forsvarsevnen i nord, og i Troms spesielt. Representanter bak Troms-dokumentet fikk delta i høringen om langtidsplanen for forsvaret i utenriks- og forsvarskomiteen i slutten av august. Ordfører Bremnes holdt da klare innlegg om dokumentet, med spesiell vekt på det som berører Harstad. Vi trenger et tydelig kystforsvar i nord og vi trenger et alliert treningssenter, sa Bremnes.

18.09.2016 - Ted.

Hålogalandsbrua

Dårlig betong ga ekstraarbeid med brua.
Det lå en stund an til forsinkelse med byggingen av den nye Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden, fra Narvik til Øyjord. Det er støpt ca. 30.000 kubikkmeter betong, mer enn halvparten har gått med til tårnene. Dårlig betong har medført at noe må meisles bort og det må foretas reparasjoner og støtes om igjen. Prosjektledelsen og Vegvesenet mener likevel at brua skal bli ferdig i 2017, som planlagt. Den nye bruforbindelsen gjør at E6 blir 18 km kortere og at kjøretiden mellom Narvik og Bjerkvik kan kortes ned med ca. 15 minutter.
18.09.2016 -Ted.

Medlemmer i Sandefjord

Gammelredaktøren traff på to av våre medlemmer på La Scala, Randi og Raymond Skoglund, nr 2 og 4 fra venstre.
De var begge lærere i Harstad og bor nå i Sandefjord
.

RogR Skoglund


Minnesmerke over falne

Endelig ble de falne og omkomne fra krigen hedret med et minnesmerke.
På frigjøringsdagen søndag 8. mai ble minnesmerket over 54 falne fra Harstad, inkl. Bjarkøy, avduket i Generalhagen. Dette skjedde i et felles arrangement i forbindelse med Veterandagen. Minnesmerket over de falne er en vel tre meter høy obelisk. På fronten er festet en minneplate med navnene på de 54 som falt under andre verdenskrig.

Falne_06


Ordfører Marianne Bremnes holdt en meget god tale ved avdukingen.

Falne_05

Foto: Theodor Karlsen

Sammen med de mange frammøtte var også de tre initiativtakerne og lokalhistorikerne Gunnar Reppen, Gunnar E. Kristiansen og Harald Isachsen.
13.05.2016, Ted.

Fortjenstmedalje til ”Tætt”

HIL-legenden ”Tætt” hedres av kommunen.

Tætt Bendiksen


Etter forslag fra Trygve Bornø og Helge Eriksen har Harstad kommune valgt å hedre HIL-profilen Odd Christian ”Tætt” Bendiksen med kommunens fortjenstmedalje.
Det var idrettsstreik under krigen, men like etter frigjøringa meldte Odd Christian og andre gutter i gata seg inn i Harstad Idrettslag. HIL hadde sin gullalder i perioden 1952 til 1965 med ”Tætt” som frontfigur og etter hvert også lagkaptein. I denne perioden var HIL i ni nordnorske cup-finaler og vant seks av dem. ”Tætt” var også med på den nordnorske landsdelslaget. Han var også på en landslagssamling.
Trygve Bornø karakteriserer ”Tætt” som en fantastisk lagkaptein og lederskikkelse både på og utenfor banen.
Mange av oss i Harstadklubben i Oslo opplevde HIL og ”Tætt” på nært hold i glansdagene. Vi gratulerer ”Tætt” med den fortjente utmerkelsen!

HIL på topp

Fra venstre bak:
Jarle Mathisen, Tætt Bendiksen, Alf Røkenes, Karl Nytræ, Einar Munkvold, Leif Bruun
Fra venstre foran:
Ivar Bendiksen, Hans Mikkelsen, Knut Børre Kristoffersen, Edin Igeland, Rolf Simonsen

13.05.2016 – Ted.

Stedsnavn i sentrum – en historieoppdatering

Kritikken om brosteinen i Harstad sentrum har blusset opp – igjen! Og dermed oppstår en navneforvirring for oss som har levd en stund.
Vi registrerer at Harstad Tidende og andre omtaler Rikard Kaarbøs plass som Torvet. Vi i Harstadklubben i Oslo mener å vite bedre.
Dette har vår klubbvenn og lokalhistoriker Gunnar Reppen ved flere anledninger tatt opp med Harstad Tidende. Det resulterte i denne artikkelen i HT 23. april 2016:

”Det er ikke en eneste brostein på Torvet.”
Hvor er det blitt av ”Hjørnet” i Harstad? Vi registrerer stadig at begrepet ”Torvet” brukes om hele området fra begynnelsen av Strandgata og helt bort til Amfi Bertheus.
Torvet er mye større, og ligger i fortsettelsen i retning havna og Amfi Bertheus.
Midtpunktet i sentrum av Harstad er oppkalt etter byens grunnlegger. Rikard Olai Wilhelmsen Kaarbø (1850-1901) regnes som byens grunnlegger. Rett foran Harstad sparebank står bysten av han. Her skuer han utover sin egen plass. Lite ante han at plassen han som historisk person har fått tildelt, siden slutten av 1990-tallet har vært byens problem på grunn av noen knudrete stein.
Byens egen avis, som Kaarbø var med å starte i 1987, har skrevet meter på spaltemeter om steinen. Rikard Kaarbøs plass (gul linje på bildet) omkranses i dag av et kjøpesenter, en bank, forsikringsselskap, en blomsterbutikk og et utested.
Hadde Kaarbø levd, ville han hvert år i desember kunnet se ei julegran komme flyvende med helikopter. Torvet som mange kaller denne plassen, ligger like ved, og er mye større. Torvet rommer en bussterminal, parkeringsplass, De fire roser, Gründer og havneanlegget. Altså mye større enn Rikard Kaarbøs plass.
Tidligere i vinter ønsket noen politikere at riksveien skulle gå over Torvet. Det de tydeligvis ikke er klar over er at riksveien allerede går over Torvet. Fra du passerer Grunder, kjører forbi Amfi Bertheus og bussholdeplassen, kjører du på Torvet.
Rikard Kaarbø var ordfører i daværende Trondenes kommune i 18 år, til sin død. Han var forkjemper for veiutbygging, skoler og sykehuset. Styremedlem i det som i dag heter Hurtigruten i 18 år, fram til sin død. Han var gårdbruker og fisker.
Lokalhistoriker Gunnar Reppen har bidratt til klargjøringen av grenseoppgangene i sentrum.
Artikkelen er skrevet av Odd Leif Andreassen i HT-redaksjonen.
I gamle dager lå det en fiskehall på Torvet, vis-à-vis Bertheus-gården. Schjøtner-kiosken (i flere utgaver), sto vis-à-vis det som i dag kalles Gründer-hjørnet. Drosjene har hatt oppstillingsplass flere steder på Torvet, bl.a. også varmestue i halvdelen av Schjøtner-kiosken.

Sentrum_2016

Rikard Kaarbøs plass ble i dagligtale kalt ”Hjørnet”, og veggen ved Ralf Jørgensens butikkiosk (senere Nathanielsens blomsterbutikk) ble kalt ”Pengelaus-hjørnet”. Midt på plassen sto det en gang en transformatorkiosk.
Gårdene rundt Torvet har nr.1 til 10 og gårdene rundt Rikard Kaarbøs plass har nr. 1 til 5.

Detaljer og historien om hver av disse gårdene har Gunnar Reppen beskrevet nærmere i lokalhistoriewiki’en som du finner på nettet. Der kan du også lese om mange flere av gatene i Harstad.
Logg deg inn på: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Liste_over_artikler_om_Harstad_kommune
og rull ned til overskriften: Veger og gater.
Du kan også komme dit ved å google; søk på Gater og hus i Harstad sentrum.
Du finner også mye annen historikk om Harstad på denne lokalhistoriewiki’en. Gunnar Reppen og Harstadklubben i Oslo tar gjerne mot utfyllende kommentarer og korreksjoner til artiklene i lokalhistoriewiki’en.
Vi legger til at vi ved et par tilfeller i Harstad Tidende, har sett at det som en gang var vei over Torvet, som en forlengelse av Storgata ned til Sjøgata, er blitt kalt Henrik Torbergsens gate. Det er ikke riktig. Henrik Torbergsens gate er navnet på den sydligste ”Korketrekkeren” mellom St. Olavs gate (mellom nr. 29 B og 31) og Hålogalandsgate.(mellom nr. 46 B og 48). For noen år tilbake het den nevnte gatestubben over Torvet "Leonhard Nilsens gate".
27.04.2016 – Ted.

Fotball

HILs herrer er ute av cup’en.
HIL tapte 0-1 for Mjølner i cup’ens første runde, og er dermed ute av NM-cupen for i år, nesten før den startet. Forsmedelig å tape for erkerivalen!.
I første seriekamp 2. divisjonen (PostNord-ligaen avd. 1) spilte HIL uavgjort 1-1 med Stabæk 2, men tapte neste kamp 1-2 for nabo Finnsnes.

23.04.2016, Ted.

HILs økonomi

HIL prøver å nedbetale langsiktig gjeld.
HIL har lenge slitt med langsiktig gjeld. Styret i Harstad Idrettslag ba sine 13 kreditorer om frivillig akkord. Kreditorene gikk med på dette og dermed ble gjelda på 1.14 mill. kroner redusert med 720 000 kroner.
HIL har fortsatt en gjeld på 360.000 kroner til Harstad kommune. Klubben har en nedbetalingsavtale med kommune som sier at denne gjelda skal være betalt i løpet av 2017. HIL har som mål å holde avtalen med kommunen og ellers sørge for å gjøre opp drifta fortløpende.

23.04.2016, Ted.

Ibestad-nytt

I mai stenges Sørrollnesveien mot Breivoll i fem måneder.
Det er spesielt området ved Hamran som skal utbedres. Veibredden skal utvides til fem meter og stigningsforholdet skal reduseres fra 12 til 8,7 %. Det er etablert nytt midlertidig fergeleie på Breivoll. Ferga mellom Breivoll og Harstad vil ha signalanløp på Sørrollnes. Skoleelever fra Sørrollnes vil bli fraktet i skyssbåt til Breivoll.
Vegvesenet skal samtidig utføre vann- og frostsikringstiltak i Ibestadtunnelen. Arbeidet der vil foregå om natta, og da vil tunnelen være stengt, med unntak for nødetatene.

23.04.2016, Ted.

Veipakken

Siste nytt om veipakke Harstad
Bompenger
Sju av de åtte veibommene er nå på plass, seks på sørsiden og to på nordsiden av byen. I tillegg blir tre småveier stengt for gjennomkjøring. Det må betales bompenger fra 27. juni. Prisen blir 12 kroner pr. passering. Autopass-brikke vil gi 10 % rabatt.
Tunnelen
Seks firmaer leverte tilbud på å bygge tunnelen under Harstadåsen. Det spanske firmaet Aldesa Contrucciones fikk tunneloppdraget, med laveste tilbud, 218 mill. kroner. Aldesa har lang erfaring med tunnel- og brubygging. Tunnelen i Harstad skal bli 1.450 meter lang. Arbeidet skal starte i mai/juni og tunnelen skal stå ferdig til våren/sommeren 2019.
Budsjettet sprekker
Styringsgruppa for veipakken har nylig meldt at budsjettet er i ferd med å sprekke. Flere mindre delprosjekter, bl.a. mindre rundkjøringer, fortau, gang- og sykkelveier utenfor sentrum, står i fare for å bli skjøvet ut. Rådmannen har fått i oppdrag å ta finansieringsopplegget opp med Statens Vegvesen.

23.04.2016, Ted.

Ambulansehelikopter

Ambulansehelikopterbasen på Evenes har vært livsviktig for mange pasienter.
Fra åpningen i april i fjor til januar i år har basen mottatt 413 alarmer. Helikopteret har fraktet pasienter til sykehusene både i Harstad, Narvik, Stokmarknes, Gravdal og Tromsø. De fleste ulykkene skjer i hjemmet, på fjellet og i trafikken, mens 10 % har vært søk- og redningsoppdrag.

22.03.2016, Ted.

Bjarkøyforbindelsen

Store vannmengder i Kvernsundtunnelen forsinket arbeidet i ca. én måned.
I en sone med dårlig fjell strømmet det på det meste ca. 300 liter i minuttet fra et borehull i tunnelen. Det er ikke unormalt med lekkasje i undersjøiske tunneler, men her var det uvant mye. Vanninntrengningen tettes ved at det sprøytes betong inn i hullene, og dette tar litt tid. Samtidig og kontinuerlig pumpes vannet ut med store pumper. Man regner med å støte på ytterligere to soner med dårlig fjell. Godt og vel halve tunnelen er nå boret ut og man er på det dypeste, 120 meter under havoverflata.

22.03.2016, Ted.

Flyplassen

Avinor oppgraderer terminalbygget på flyplassen på Evenes.
Det skal bli bedre plass i sikkerhetskontrollen ved at enveis-kontrollen erstattes med to-linjers kontroll. Det kommer også ny kafé og ny kiosk i løpet av juni. 

22.03.2016, Ted.

Kystriksveier

Flere planer om kystriksvei.
Det har vært mye til og fra med øylandsferga mellom Stonglandseidet på Senja og Stornes i Harstad siden den ble åpnet i 1998. Uforutsigbar driftsfinansiering og dårlig markedsføring er noe av forklaringen. Mange mener at denne forbindelsen er viktig for turismen og næringslivet og har tatt initiativ til å legge en slagplan for å få dette sambandet ”opp å stå”.
Parallelt med dette er det lagt fram en forprosjektrapport for en ytre kystriksvei mellom Bodø og Tromsø, der det også tas til orde for helårs drift på Senjafergene i Malangsfjorden og utvidet sesong for ferga over Andfjorden (Andenes-Gryllefjord). Tanken er å få dette prosjektet inn i Nasjonal Turistvei.
Tidligere har det vært foreslått en indre kystriksvei fra Lofoten, over Rolla og Andørja, opp til Tromsø.
Alt avhenger selvsagt på finansiering. Det gjenstår å se hvilken trase, om noen og når, som vinner fram.
  
22.03.2016, Ted.

Postnord – godsterminal

Postnord, Nordens største logistikk-konsern, er på leting etter tomt.
Postnord skal bygge en 3.000 kvm stor godsterminal. Terminalen skal betjene Lenvik, Ofoten, Harstad, Vesterålen og Lofoten og kan gi mellom 30 og 60 nye arbeidsplasser. Flere steder er aktuelle, bl.a. Narvik (nærhet til jernbanen), Bjerkvik (nærhet til E6), Evenes (nærhet til flyplassen), Rødskjær (nærhet til sjøtransport) og Harstad (nærhet til sjøtransport og stor næringsaktivitet).

22.03.2016, Ted.

Kommuneøkonomien

Økonomien i Harstad kommune er nå så god at rådmannen avlyser tøffe kuttrunder.
Han tar imidlertid forbehold om uventet renteøkning og pensjonsutgiftene. Kommunen har vært gjennom kraftige kutt i økonomien de siste årene. Bl.a. er det kuttet 140 årsverk, og det er gjort effektiviseringer i etatene. Politikerne har vært med på disse kuttene og vært bevisst på bedre økonomistyring. Kommunen har hatt store investeringer med Bergsodden sykehjem og nye barnehager i Heggen og Fagerlia. Heldigvis er det for tiden lav rente på disse investeringslånene. I tillegg fikk Harstad større tilskudd enn ventet i statsbudsjettet.
Kommunens 2016-budsjettet ble vedtatt like før jul. Det har passert 2 mrd. kroner og er satt opp med 20 mill. kroner i overskudd, som kan settes på bok for påkommende tilfeller.

27.01.2016 – Ted.

Is i Harstadbotn

Lang kuldeperiode har gitt is i Harstadbotn.
Det har vært ti-femten kuldegrader i et par uker nordpå. Dermed har det lagt seg is innest i Harstadbotn. Isen strekker seg til litt forbi fjernvarmeanlegget på Hjellholmen. Isen er foreløpig ikke tjukk til at den kan gås på.
Mange av Harstadklubbens medlemmer har sikkert opplevd is i Harstadbotn i ”gamle dager”. Kanskje gikk noen av dem på skøyter eller var utpå isflak der.
Det har ikke lagt seg is i ved båtforeningas anlegg i Bergsvågen.

27.01.2016 – Ted.

Høgskolen

Høgskolen i Harstad er fra 1. januar 2016 fusjonert med UiT. Dermed er Harstad blitt universitetsby.
Fusjonsprosessen har vært lang og krevende, men nå er grunnlaget på plass. Rektoren ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er meget fornøyd med å ha fått høgskolene i både Harstad og Narvik inn i folden. Det gjør UiT til landets tredje største, med 15.500 studenter og 3.300 ansatte. Fusjonen gjør universitetet til en sterk aktør både i landsdelen og i landet for øvrig. Gjennom fusjonen med Harstad vil UiT sikre økt kvalitet og relevans i utdanningstilbudet for helse- og velferdsfag.
Høgskolen i Harstad startet sin undervisning for de 25 første vernepleierstudenter i andre og tredje etasje i Haybygget i Magnus gate 1 i 1983. Noen år senere flyttet skolen til Kanebogen senter. Det ble også leid lokaler i Storåkeren i Kanebogen, i Statoilbygget i Medkila og i Havnegata 1 i sentrum. Høgskolens nåværende bygg i Havnegata ble innviet i 1997.
Til det første studieåret møtte 25 vernepleierstudenter. Fram til i dag har ca. 1.500 vernepleiere fått sin utdanning ved HiH. Skolen har forsynt byen og distriktet med fagfolk og kompetanse innen sykepleie, vernepleie, barnevern, økonomi, administrasjon og ledelse.

27.01.2016 – Ted.

Bjarkøyforbindelsen

Tunnelen under Kvernsundet er halvveis.
Snart er 1850 meter, ca. halve Kvernsundtunnelen mellom Bjarkøy og Grytøy, ferdigboret. Da er man nede på tunnelens laveste punkt, 140 meter under havoverflata. Planen er at tunnelgjennomslaget skal kunne skje i fjerde kvartal 2016.  Steinen fra tunnelen fraktes på lekter til den 900 meter lange sjøfyllinga som skal komme mellom Grytøy og Sandsøy. I tillegg skal det her anlegges tre korte lavbruer.

27.01.2016 – Ted.

Arctic Race 2016

Etappene for årets sykkelritt i nord er nå bestemt.
Rittet i 2016 skal gå i Salten og Helgeland 11.-14. august. Første etappe starter i Fauske, går ut til Bodø, tilbake over Saltstraumbrua og ender i Rognan. Andre etappe starter i Mo i Rana og ender i Sandnessjøen. Tredje etappe starter i Nesna og går via Mo i Rana til Korgen og tar gamleveien opp til toppen av Korgfjellet. Siste etappe starter ved Polarsirkelen og ender i Bodø.
ARN har investert i flere hundre meter sperremateriell og fysisk logistikkutstyr som skal brukes i start- og målområder. ARN vil også inngå samarbeid om logistikk og markedsføring med de to andre internasjonale sykkelrittene i Norge, Tour of Norway og Tour des Fjords.
ARN-ledelsen er i dialog med russerne med sikte på at rittet kanskje i 2017 skal kunne ta en sving fra Øst-Finnmark og innom Russland. Svalbard har også vært nevnt.

27.01.2016 – Ted.

Lederskifte i Harstadklubben i Oslo

Harstadklubben i Oslo avholdt årsmøte 25. november 2015.
Svein-Erik Lind, som har vært styreleder siden 2007, hadde bedt om avløsning. Han overlot nå ledervervet til Jan Kaarbø og fortsetter selv som klubbens sekretær. Karl Jakob Jakobsen ble valgt til nestleder og Ole Martin Skaanes fortsetter som kasserer. Nye styremedlemmer ble Else Methi Iversen og Per Gunnar Danielsen, mens Odd Henning Arntzen og Hogne Steinbakk ble valgt til varamedlemmer. Odd Roald Lund har vært klubbens revisor i mange år, han ble gjenvalgt for to nye år.

Det nye styret

Fire styreveteraner gikk ut av styret; Inger Voll Andreassen, som har vært styrets ”pytt og panne” i mange år, Elsa Mikalsen, som bl.a. har vært proff loddselger på klubbens arrangementer, Gunhild Munkebye Ursin og Tove Kristine Olsen.
I løpet av 21 års virke har ca 650 harstadværinger vært medlemmer i klubben. Medlemsmassen har nå stabilisert seg i underkant av 200. 
Harstadklubben arrangerer årlig møljefest og båttur med DS Børøysund. Klubben har også hatt fest om bord på hurtigruta når den har besøkt Oslo. Siste lørdag i hver måned er det klubb- og mimretreff i Rorbua på Aker brygge.
Harstadklubben har egen web-side: ”harstadklubben.org”, Facebook-side og gir ut klubbavis fire ganger i året.

14.12.2015 Ted.

Gammelbrygga

Nye alternativer til Gammelbryggas framtid
”Byen Harstads venner” har forslag til hvordan Gammelbrygga kan gjøres til en attraksjon i byen. Brygga bør restaureres til hvordan den så ut tidlig på 1900-tallet. Den skal bl.a. huse ei unik fuglesamling med 2.000 utstoppede fugler og et museum for byens skipshistorie. Turistkontoret bør flyttes til brygga. I tillegg bør det bli kafé med uteservering. Foreningen tenker seg også at Ottar Håløygs plass skal være park og at gamle ærverdige veteranbåter skal ligge like utenfor.
Ap-leder Kari-Anne Opsal vil prøve å berge Gammelbrygga. Hun ønsker å bevare en del av historien som byen er bygd på. Hun vil se på hva det vil koste å ”kjøpe ut” fra nåværende eiere. Opsal vil bl.a. kartlegge muligheter for tilskuddsordninger, bl.a. regionsutviklingsmidler.
Nåværende eier av området, Eiendomsgruppen Nord-Norge i Tromsø, mener at Opsal har små sjanser for å vinne fram. Eiendomsgruppen er innstilt på å bygge boliger på hele området. De vil helst rive Gammelbrygga eller få den flyttet. Renovering av brygga er kalkulert til 20 mill. kroner. I tillegg kommer tomta som vil koste 17 mill. kroner.
14.12.2015 - Ted.

Harstadleksikonet

Stor aktivitet i det elektroniske Harstadleksikonet.
Arbeidet med det elektroniske Harstadleksikonet ble startet for sju år siden. Drivkreftene bak Harstadleksikonet er lokalhistorikeren Gunnar Reppen og historikeren Gunnar E. Kristiansen. Leksikonet inneholder flere hundre biografier og artikler om bedrifter, foreninger, personer m.m. og ca. 1.200 tilhørende bilder.
Reppen har i lang tid jobbet med å kartlegge husene i de sentrumsnære gatene i byen. Han har fotografert husene og også funnet gamle fotografier av flere av dem. I tillegg har han funnet fram til hvem som bygde husene, hvem som har bodd i dem eller drevet næringsvirksomhet i dem. Husene, med fotografier og beskrivelser, er ordnet etter gatenavn og –nummer. Beskrivelsen for noen av husene er fortsatt noe mangelfull. Reppen oppfordrer derfor publikum til å bidra med utfyllende opplysninger.
Her finner du nettsiden: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Harstadleksikonet Der kan du se mye stoff om hjembyen.
Fortegnelsen om husene finner du ved å søke på ”Gater og hus i Harstad”.
14.12.2015 - Ted.

Valget i Harstad 2015

Det nye kommunestyret er i gang og utvalgstyrene er utpekt.
Arbeiderpartiet beholder ordførerposten. Venstreleder Maria S. Fjellstad overtar som varaordfører etter sin far Jan.
Jan Fjellstad overtar ledervervet i Havnestyret etter Helge Eriksen.

Formannskapet ble slik:
Ordfører Marianne Bremnes (Ap)
Varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V)
Halvar Hansen (Ap)
Kari-Anne Opsal (Ap)
Per Pedersen (KrF)
Marie Modal (H)
Johnny Kristiansen (SV/Rødt/Mdg)
Hanne CS Iversen (Frp)
Eivind Stene (Frp)

Utvalgsledere ble disse:
Planutvalget: Halvar Hansen (Ap)
Økonomiutvalget: Kari-Anne Opsal (Ap)
Kontrollutvalget: Mai Britt Lindstrøm (Frp)
Utvalg for oppvekst og kultur: Espen Ludviksen (Sp)
Utvalg for helse og omsorg: Kjetil Bjørklund (Ap)
Havnestyret: Jan Fjellstad (V)

12.10.2015 – Ted.

Bjarkøy

Boringen av Kvernsundtunnelen er godt i gang.
Bjarkøyforbindelsen
Arbeidet med tunnelen under Kvernsundet mellom Bjarkøy og Grytøy er godt i gang. Nå er ca. 750 meter sprengt ut og framdrifta er ca. 50 meter pr. uke. Fjellet har vært av fin kvalitet hittil. Steinmassen skal brukes til utfylling på forbindelsen over fra Grytøy til Sandsøy. Kvernsundtunnelen skal bli 3.250 meter lang og 120 meter dyp, med 50 meter overdekning, på det dypeste. Stigningen blir 8 prosent på Grytøysiden og 10 prosent på Bjarkøysiden. Hele Bjarkøyforbindelsen, dvs. Kvernsundtunnelen og broene og fyllingen over til Sandsøy, skal etter planen stå ferdig på seinhøsten i 2017.
Vikingskip på Bjarkøy
Det planlegges et opplevelsessenter på en molo på Bjarkøy. Der skal det settes opp en 60 meter lang bygning med et 35 meter langt velvet vikingskip inni, større enn Tore Hund hadde i sin tid. Et forprosjekt er i gang med å avklare finansiering, eierskap og drift. Plassering og historiefortelling skal diskuteres med Riksantikvaren.
17.09.2015 – Ted.

Golfbane

Kommunaldepartementet må avgjøre om det skal bli golfbane i Sørvik.
Planene om golfbane på Halsebø og/eller i Sørvikmark ble tema i kommunestyremøtet i august. Fylkesmannen har innsigelser til planene. Kommunestyret kunne ha tatt innsigelsene til etterretning/følge. Det ville bety at dette golfprosjektet ikke ville bli noe av. Kommunestyret valgte imidlertid å sende saken til kommunaldepartementet for endelig avgjørelse. En 18-hulls golfbane som dette er kostnadsberegnet til ca. 20 mill. kroner.

17.09.2015 – Ted.

Luftmålinger

Nå skal lufta i Harstad måles grundig.
Miljødepartementet har valgt ut en rekke byer i landet der luftkvaliteten skal kartlegges.  Harstad er en av disse byene. Det skal gjøres grundige målinger med mikrosensorer i et drøyt år. Hvert 20. sekund blir både NO2 og svevestøv målt fire steder i byen.
De enklere målingene som ble gjort i 2013-14 da fjernvarmeanlegget skulle bygges, viste at årsverdien av NO2 lå under grensen i forurensingsforskriftene.

17.09.2015 – Ted.

Vannkraftverk hugget opp

Tidevannskraftverket i Gimsøystraumen er en saga blott.
Tidevannskraftverket ”Morild 2” ble skapt av en gründer fra Harstad. Det ble sjøsatt og montert i Gimsøystraumen i 2010. Etter kort tid havarerte en av anleggets fire motorer og anlegget ble slept til Svolvær for reparasjon. Driftsselskapet Hydra Tidal gikk konkurs. Anlegget ble da kjøpt av selskapet Straum AS, som hadde ambisjoner om reparasjon og refinansiering. Det lyktes ikke å få kraftverket i gang igjen. Det førte til at det meste av anlegget nå er hugget opp og skal gå til omsmelting. Noen deler av konstruksjonen kan bli gjenbrukt i et eventuell mindre vannkraftverk, dersom finansieringen går i orden.

17.09.2015  – Ted.

Arctic Challenge

Mosjonsritt dagen før hovedrittet.
Arctic Challenge er et mosjonsritt som arrangeres onsdag 12. august, dagen før selve ARN-rittet starter i Harstad. Mosjonsrittet kjøres den såkalte Kvæfjordløypa, ca. 50 km. Det starter ved Tine-anlegget på Sama og går over Kvæfjordeidet der det blir naturlig stopp. Derfra videre til Borkenes der det blir en ny stopp. Siste stopp blir i Nupen. På alle disse stedene vil det servert mat, drikke og noe underholdning. Målgangen blir i sentrum.
Det blir også satt opp ei kortere løype. Også den starter på Sama og går til Åsegarden og Sollia og tar ”bakveien” ned til Ervik og derfra tilbake til byen, med målgang i sentrum.
Mens hovedrittet torsdag 13. august er på sin runde over på fastlandet, arrangeres et ritt for ca. 100 amatører, eller ”gårsdagens helter”. Alle starter i samme klasse. Rittet kjøres et antall runder i den samme sentrumsrunden som proffene skal kjøre når de kommer tilbake til byen.

10.08.2015 – Ted.

Sentrumsplanen og havna i Harstad

Kampen om sentrumsplanen og havneløsning tilspisser seg. Behandlingen av selve sentrumsplanen ble utsatt, men en havneløsning ble vedtatt, basert på litt bristende forutsetninger, viste det seg.
Sentrumsplanen skulle egentlig behandles i kommunestyrets møte 24. juni. I den knappe høringsrunden kom det inn tre viktige innsigelser og 45 andre merknader til planen. Innsigelsene, som kom fra vegvesenet, fylkeskommunen og fylkesmannen, var så vektige at det vil ta tid å avklare dem. Dermed ble behandlingen og klubbingen av sentrumsplanen utsatt.
Arbeiderpartiets foreslo å utsette også behandlingen av havneløsning, men dette vant ikke fram. Med Høyres, Fremskrittpartiets og Senterpartiets stemmer ble havnestyrets havneløsning vedtatt. Denne løsningen innebærer at havneområdet skal fylles ut ca. 14 mål mellom en forlengelse av Larsneset og kaiene ved administrasjonsbygget.
De andre partiene og en stor del av byens befolkning liker ikke denne løsningen. De frykter at utfyllingsområdet vil bli parkeringsareal i mange år før det blir bebygd og at området da får store lager- og kontorbygg som vil stenge for utsikten mot sjøen. Venstre vil ha omkamp og lover at byens havneløsning vil bli en sak i den forestående valgkampen.
I følge den vedtatte løsningen skal Rv 83 gå i forlengelsen av Storgata, dvs. tvers gjennom Torvet og ned til ei ny rundkjøring i Sjøgata. Det betyr at fotgjengere må krysse Torvet enten via en undergang eller en broovergang.
Så gikk det ikke bedre til enn av Harstad Havn ikke rakk opp i kampen om å få steinmasse fra den nye tunnelen gjennom Harstadåsen. Havna kunne ikke legge fram nødvendige dokumenter og tillatelser innen fristen 1.juli. Dermed går steinmassen til tre andre tilbydere.
Havnestyrets leder, Helge Eriksen, mener Vegvesenet har fulgt anbudsreglementet for strengt og har sett bort fra demokratiske spilleregler. Han har tatt saken om tunnelstein opp med Samferdselsdepartementet, som i sin tur har sendt saken til Vegdirektoratet. Avgjørelse eller vurdering derfra er ikke kommet ennå.
I mellomtiden er rådmannen i Harstad i gang med å avklare innsigelsene fra vegvesenet, fylkesmannen og fylkeskommunen. Han vil også se nærmere på havnestyrets finansieringsplan for havneutbyggingen. Rådmannen ber også politikerne klargjøre flere forhold ved den vedtatte havneløsningen, bl.a. de trafikkmessige sidene. 
Parallelt med dette kjører interessegruppen ”Unge Voksne” fram sin alternative havneløsning, ”Lille Venezia”, som har en mer begrenset utfylling og som slipper sjøen lengre inn mot sentrum. Arbeiderpartiet ser etter en minnelig løsning som gjerne kan være basert på både havnestyrets, kommunens og Unge Voksnes forslag.
Mye tyder på at siste ord om havneløsning i Harstad ikke er sagt. Det er foreløpig uklart når selve sentrumsplanen kan bli klar for behandling og endelig vedtak. Vi følger saken med spenning …..

06.08.2015 – Ted.

Arctic Race i Harstad

Sykkelrittet er meget god butikk. Årets ritt starter i Harstad.
ARN-2014
En analyse av fjorårets Arctic Race of Norway (ARN) viser at rittet ga en solid meromsetning på vel 80 mill. kroner for norsk næringsliv. Meromsetningen for det lokale næringslivet var ca. 55 mill. kroner, mye av dette gikk til den lokale overnattings- og serveringsbransjen.
160.000 publikummere fulgte fjorårets ritt, ca. 25.000 av dem var tilreisende. Reklameverdien er estimert til nærmere 200 mill. kroner.
ARN-2015
Årets ARN-ritt starter i Harstad torsdag 13. august. Oppvarmingen skjer allerede dagen før. Da blir det aktiviteter og fest i byens sentrum. Onsdag formiddag blir det sykkeldesignkonkurranse, underholdning, aktiviteter og konkurranse for barn, mye god mat og drikke. Da går også ARN Challenge, et lokalt mosjonsritt kalt Kvæfjordrunden. Gardemusikken kommer til byen og vil marsjere og drille i gatene og ha konsert i Generalhaven og på Kjeipen på Aunfjellet.
Onsdag ettermiddagen er det offisiell åpning av ARN med folkefest fra en scene ved Høgskolen. Da blir det underholdning og presentasjon av de 22 deltakerlagene, ryttere fra 12 av disse lagene deltok i årets Tour de France.
Selve sykkelrittet starter torsdag i Havnegata og går videre ut Storgata og sørover til Tjeldsundbrua. Etter en rundtur til Bogen, Skoddebergvann og Tovik kommer sykkeltoget tilbake til byen. Syklistene kjører to lokale runder i byen, opp til Sama og Blåbærhaugen, ned til Heggen og Harstadbotn, med målgang på Sama, som forrige gang.
Mens ARN-rytterne er ute av byen blir det arrangert Mini-ARN i Havnegata.
ARN i Kvæfjord
I Kvæfjord markeres ARN i tre dager. Gardemusikken og Thor Hushovd kommer. Allerede tirsdag 11.august blir det ARN-aktiviteter på Borkenes. Hushovd vil slå et slag for fosterhjemskampanjen ved å delta i et uformelt sykkelløp (5 km) for barn og ungdommer. Neste dag kjører mosjonsløpet ARN Challenge den såkalte Kvæfjordrunden, med start på
Sama. På Borkenes inviteres de ca. 1.000 sykkelrytterne til en stopp for å få med seg kulturinnslag, kanskje en svingom og litt munngodt. I Nupen blir det servert grillmat både til syklistene og publikum. På selve ARN-dagen holder gardemusikken konsert og drill på fotballbanen på Borkenes, og det blir arrangert en vielse og servert Kvæfjordkake i Nupen, Norges mest romantiske sted.
ARN i Skånland og Evenes
Både Skånland og Evenes kommune får besøk av sykkelrittet. ARN’s 1. etappe kjøres gjennom begge kommunene, 2. etappe starter på Evenskjer og går via Tovik og Grovfjord opp på Veggfjellet og ender på Setermoen. Det blir show og underholdning både på Evenskjer og i Bogen.

06.08.2015 - Ted.

Minnesmerke

Historikere ønsker en minnestein over krigens falne.
Tre lokalhistorikere, Gunnar Reppen, Gunnar Kristiansen og Harald Isachsen, alle med spesiell interesse for krigshistorie, har tatt initiativ til å få reist et felles minnesmerke over 45 harstadværinger som falt under andre verdenskrig. De tenker seg ei minneplate med navnene på de 45 falne på en stein i Generalhaven i nærheten av Fleischer-statuen. De tre historikerne regner med at kommunen vil ha et ord med i laget. Det må også jobbes med finansiering av minnesmerket, og de tenker seg en pengeinnsamling.

06.08.2015 - Ted.

Kvæfjord

Kvæfjord kommune sliter med økonomien, men kan åpne asylmottaket igjen.
Kvæfjord kommune klarte ikke å dekke inn sitt budsjettunderskudd i 2012. Dermed havnet kommunen på fylkesmannens liste over kommuner i økonomisk ubalanse, den såkalte ”Robek-lista”. Dette innebærer bl.a. at større investeringer må forelegges fylket for eventuell godkjenning.
Kvæfjord kommune har, i likhet med bl.a. Ibestad kommune, fått såkalte RDA-midler til videre utbygging av sitt fibernett, 3,3 mill. kroner. Sammen med kommunens egne, avsatte midler kan det legges fibernett på strekningen fra Borkenes til Bremnes.
I tillegg til fibermidlene fikk Kvæfjord kommune ytterligere to mill. kroner av fylkesrådet til næringssatsing. Disse midlene vil inngå i kommunens tre-årige næringsprosjekt og vil bl.a. gjøre det mulig å ansette en prosjektleder.
I sommer skal det settes opp en kunstnerisk utformet gapahuk, med benker og bord i Nupen. Den er en del av ”Imella”-prosjektet i Sør-Troms. Gapahuken skal hete ”Fundur”, som er islandsk for møtested.
Ved påsketider ble Trastad asylmottak avviklet og alle asylantene er flyttet ut og til andre mottak i Nord-Norge. Lokalene blir nå pusset opp, bl.a. med tanke på at Trastad skal kunne bli integreringsmottak for de som har fått oppholdstillatelse, men ikke bosettingskommune.
Så kom gladmeldingen. Kvæfjord vant anbudskonkurranse om asylmottak. Kontrakten med UDI sikrer drift på Trastad i tre år, med mulighet for forlenging i nye tre år. Kommunen får betalt for 150 plasser, men for lov til å ta i mot 210. De første asylantene ankommer 18. august. I første omgang vil det nedlagte søsterhjemmet og åtte familieleiligheter på Trastad bli tatt i bruk.

12.06.2015 – Ted.

Skånland

Det medisinske senteret er godt i gang. Bedrifter i Grovgjord gjør det godt.
ETS medisinske senter ble åpnet i fjor sommer og har vært i drift i bortimot ett år. Senteret har nå seks fastleger, kommuneoverlege, to turnuskandidater samt åtte andre ansatte og flere vikarer. Senteret er dermed robust og størst i regionen. Det er opprettet tett samarbeid med den nye ambulansehelikoptertjenesten på Evenes og ETS’ bilambulansetjeneste.
I Grovfjord ligger to verft med suksess. Det ene er Grovfjord mek. verksted som bygger gode arbeidsbåter, bl.a. til oppdrettsnæringen. Verftet har nylig levert Norges største katamaranbåt i aluminium til Nordlaks Oppdrett AS. Båten er nærmere 25 meter lang og 12 meter bred. Den har to kraftige kraner og to vinsjer, fire lugarer, bysse og messe. Det tok ca. sju måneder å bygge båten som koster 35-40 mill. kroner. Båten skal i første omgang ha base ved oppdrettsanlegget i Kasfjord.
Det andre verftet er Grovfjord båtbyggeri. Verftet bygger nå ny verkstedhall. Hallen blir 40 meter lang og 22 meter i bredde og høyde. Da vil den kunne romme båter opp til 80 fot eller 400 tonn. Hallen vil få to traverskraner som kan løfte åtte tonn hver. Det nye bygget vil koste opp mot 25 mill. kroner og skal stå ferdig utpå høsten.
Begge bedriftene trenger mer plass og flere boliger til sine ansatte. Dette er tatt opp med kommunen som nå gir ei tomt på fem mål til Grovfjord Bygg for boligbygging på stedet. Kommunen vil dekke grunnkostnadene til vei, vann og kloakk. Det kan bli plass til 8-10 boliger på tomta. Byggestart kan bli allerede til høsten.

12.06.2015 – Ted.

Ibestad

Ibestad kommune vil bygge ny skole og mer fibernett.
Ibestad kommune har budsjettert med ca. 77 mill. kroner til bygging av ny 1-10 skole på Ibestad. Anbud er gitt inn og byggingen kan starte i sommer.
Ibestad kommune får 9,1 mill. kroner i bidrag i såkalte RDA-midler (regional differensiert arbeidsgiveravgift) til å bygge ut bredbånd. Sammen med kommunens egne, avsatte midler vil ca. 70 prosent av kommunens befolkning få fibertilknytning. Et bredbåndsfirma skal legge infrastrukturen, men kommunen tar selv ansvar for driften. Fibernettet kan være på plass allerede like over nyttår.

12.06.2015 – Ted.

Folkeparken

Både for og imot bygging av servicehus i Folkeparken.
En interessegruppe, Folkeparken Trivsel, har lenge ivret for oppfrisking og fornying av Folkeparken, bl.a. ved å få satt opp et servicebygg med plass til garderober, dusjer, restaurant, møtelokaler etc. Interessegruppen har i de senere år gjort flere framstøt overfor politikerne og kommunen. Saken ble behandlet i kommunestyremøte i fjor høst, men den slo ikke an. Politikerne la vekt på at statuttene fra 1947, da Folkeparken ble etablert, ikke ga rom for slik utbygging. De mente også at et bygg ville ta mange parkeringsplasser.
I en artikkel i Harstad Tidende i mai i år, under tittelen ”Hva er så galt med et servicehus i Folkeparken?”, tok sjefredaktøren der til orde for nytenkning. Han trakk fram at et servicehus kunne bidra til at flere ungdommer og andre lettere ville bruke Folkeparken og områdene innenfor til trening og helseoppbygging.
Etter dette har det vært debatt på Facebook med meninger både for og mot servicehus. Det vises bl.a. til økonomien i dette. Selv om intensjonen skulle være å holde etablering og drift av servicehuset utenfor kommunale budsjetter, kan det vise seg vanskelig å dekke inn utgiftene. En konkurs vil lett kunne bli et problem og en utfordring for kommunen.

12.06.2105 – Ted.

Minnesmerker

Mange minnesmerker bekranset 17. mai.
På nasjonaldagen 17. mai ble det lagt ned blomster på flere minnesmerker i Harstad:

12.06.2015 – Ted.

Arctic Race 2015

Årets store sykkelritt går av stabelen 13. – 16. august i Midt-Troms og Midt-Hålogaland.
Første etappe starter og ender i Harstad. Fra byen går rittet sørover, over Tjeldsundbrua og via Evenskjer og Bogen opp på fjellet og ned til Grovfjord. Derfra ”hjem” via Tovik og brua og inn gjennom byen og videre en tur via Ervik, Nupen og Borkenes tilbake til byen der rittet avsluttes gjennom rundløypa til Harstadbotn, gjennom byen og opp til Sama-krysset. 
Andre etappe starter på Evenskjer og går via Tovik og Grovfjord og opp til E10 ved Holmvann og videre til Bjerkvik. Deretter følges E6 til Fossbakken, gjennom Spansdalen til Tennevoll og Sjøvegan og opp til Setermoen.
Tredje etappe starter på Finnsnes og går ut på Senja til Skaland på yttersida og tilbake via Lysnes og Gibostad, gjennom Finnsnes og opp til Målselv fjellandsby.
Siste etappe starter og ender i Narvik etter en tur til Ballangen og Kjeldebotn før rittet er tilbake i Narvik der det avsluttes med ei løype i byen som kjøres fire runder.

04.04.2015 – Ted.

Drikkevannet Storvann nord

Enighet i vannsaken
Striden om drikkevannkilden Storvann nord har pågått lenge. Bakgrunnen er at Mattilsynet ikke vil akseptere bading og innlagt vann i hyttene, et syn som delvis ble støttet av kommunens administrasjon/rådmannen. Politikerne i kommunens planutvalg pekte imidlertid på at vanninntaket ligger langt ute i vannet og dessuten at vannet renses meget godt i det forholdsvis nye renseanlegget på Langmyra. Planutvalget ville derfor komme hytteeierne noe i møte ved å tillate bading i vannet.
Etter flere befaringer og møter lokalt og hos fylkesmannen ble det enighet om at hyttefolket skal ha lov til å ”plaske og leke” i vannkanten. Det ble ikke enighet om gråvannutslipp.
Dermed måtte saken videre til Kommunaldepartementet. Vedtaket derfra kom i mars i år. Det ga Mattilsynet delvis rett i innsigelsene. Eierne av fritidsboligene/hyttene som ligger mer enn 50 meter fra vannet kan søke om å få legge inn vann, med de pålegg og krav om utslipp m.m. som stilles for dette. Søknadene må behandles individuelt.

04.04.2015 - Ted

HIL 2015

Nytt styre på plass
Etter at HILs faste trener ble sykemeldt på vårparten i 2014 ble Agnar Christensen (ex TIL) innleid som trener i høstsesongen. Senere på høsten tok Agnar på seg jobben med å utrede et forprosjekt om toppklubbsatsing i Midt-Hålogaland. Deretter sa han seg villig til å lede hovedprosjektet for en slik satsing. Dermed takket han nei til å fortsette som HIL-trener.
Ny hovedtrener for HIL ble Stian Johnsen. Han har tidligere spilt på HIL, Mjølner, Haugesund, Fredrikstad og Ålesund. I treningskamper i februar har HIL spilt uavgjort mot Mjølner, men tapt for Sortland og Tromsdalen.
Hugo Kjelseth, som har ”levd” i HIL i 35 år og vært i styret siden 2007, takket av som styreleder på årsmøtet i februar, et verv han har hatt siden 2011. Nytt styre er på plass og vil prioritere å redusere klubbens gjeld, bygge opp en god organisasjon og beholde plassen i 2. divisjonen.

04.04.2015 - Ted

Grand heter nå Scandic

Hotellet skifter navn igjen
Grand Hotell i Harstad har hatt flere navn. Mange bruker vel fortsatt navnet Grand, i dagligtale ”Grang”. For noen tiår tilbake ble hotellet en del av Nordic-kjeden og het da ”Grand Nordic”. Deretter ble det overtatt av Rica-kjeden og fikk navnet ”Rica Nordic”. Nå er hotellet overtatt av Scandic-kjeden, som har 84 hoteller i Norge og 230 ellers i Norden, de fleste i Sverige. Omdøpingen til ”Scandic Harstad” ble foretatt i februar, markert med snorklipping og kake til hotellets ansatte.

04.04.2015 - Ted

Vinmonopolet

Vurderer å flytte utsalget
Vinmonopolet i Harstad holder til i Amfi Bertheus, men trenger mer plass og bedre parkeringsmuligheter for sine kunder. Det har vært vurdert å flytte polet til for eksempel Sjøkanten senter, som er i gang med stor utvidelse. Flere røster har tatt til orde for at polet fortsatt må ligge i sentrum. I følge Alkoholloven er det kommunestyret som skal godkjenne søknad om flytting av Vinmonopolet. Kommunen har til nå ikke mottatt slik søknad.

04.04.2015 - Ted

Buss utfor veien i Gullberget

Det gikk utrolig bra, bussen veltet ikke.
Bussen med 30 passasjerer var (torsdag 29. januar) på vei fra Lødingen til flyplassen på Evenes, de fleste av dem skulle på sydenferie til Gran Canaria. I nedkjøringa på nordsida av Gullberget måtte bussen ta en unnamanøver for å unngå kollisjon med en personbil på vei oppover. Det var is på veien, bussen ”mistet fotfestet”, braste utfor veien og tok med seg 80 meter av rekkverket. Bussen seilte åtte-ti meter nedover den forholdsvis bratte skråninga. Den veltet heldigvis ikke, men ble stående ”på vippen”.
Det ble slått katastrofealarm. Nødetatene, bl.a. sju ambulansebiler, kom straks til stedet. Passasjerene ble tatt ut gjennom ei siderute. Noen var sjokkerte ellers uskadde. To hadde pustebesvær og ble sendt til sykehus for sjekk. De øvrige ble hentet med buss til Harstad. I rådhusets kantine ble de møtt av kommunens kriseteam for debriefing. Kriseteamet, inkl. folk fra busselskapet, opptrådte profesjonelt og har i etterhånd fått skryt for innsatsen de gjorde.
Det tok to timer å få bussen opp på veien igjen.

05.01.2015 –Ted.

Ordførerintervju

Ordfører Bremnes mener 2014 var et godt år for kommunen, og hun ser positivt på 2015.
I et intervju Harstad Tidende hadde med ordfører Marianne Bremnes oppsummerer hun 2014 som et godt år for byen og kommunen, og hun ser optimistisk på 2015.
Kommunens driftsøkonomi ble brakt i balanse. Prosjektet Ren havn ble vellykket. Ny stor barnehage i Gullhaugen og nytt, kjempefint sykehjem på Bergsodden ble åpnet i 2014.
Ordføreren melder om optimisme og positiv stemning i byen og kommunen. Arbeidet med ny sentrumsplan pågår for fullt, planen skal vedtas i år. Arbeidet med ”Veipakke Harstad” og Bjarkøyforbindelsen er startet. Harstad er i dialog med sine nabokommuner om mulig sammenslåing. Utvidelsen av tørrdokka vil styrke byens verkstedindustri. Statoils flytting fra Medkila til sentrum er positiv for næringslivet i sentrum. Sjømatnæringen er i vekst i kommunen og regionen.
Til tross for høy kommunegjeld vil det være nødvendig med en del nyinvesteringer. Ny barneskole i byen står øverst på lista. Kommunen trenger mer sjønært næringsareal for å sikre flere nyetableringer. På sikt er det ønskelig med nytt rådhus. Ordføreren håper å kunne opprette et barnehus for kommunen og regionen der barn og ungdom som har vært utsatt for vold og overgrep og også voksne med psykisk utviklingshemming kan få hjelp. Kommunen vil jobbe med å styrke flyplassen på Evenes.

25.01.2015 – Ted.

Bransjeoversikt

En firedel av harstadværingene jobber i helsesektoren.
Av 12.344 registrerte harstadværinger i lønnet arbeid i 2014 jobbet 3.054 av dem (24,7 %) i helse- og sosialtjenesten. Kjønnsfordelingen i denne sektoren er, ikke uventet, ca. 80 % kvinner og 20 % menn. 1.918 personer jobbet innen varehandel, inkl. reparasjon av motorvogner. 1.003 personer jobbet innen offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring, 928 personer jobbet innen undervisning, 843 personer jobbet innen bygg og anlegg og 798 personer jobbet med transport og lagring.

25.01.2015 – Ted.

Bergsodden

Det nye sykehjemmet er offisielt åpnet.
Nå er 72 brukere flyttet inn i det nye sykehjemmet på Bergsodden. Bygget har flere tekniske nyvinninger, bl.a. hentes varme fra sjøen, det er nye systemer for rengjøring og tryggere gulv.
Hjemmet ble offisielt åpnet 31. oktober. Ordfører Marianne Bremnes sang og holdt åpningstalen. Eldrerådets leder Ivar Østberg takket kommunen, men la vekt på at det fortsatt er behov for sykehjemsplasser og at neste utfordring må være å finne ny, egnet tomt for et neste sykehjem i kommunen. Eldrerådets Hjørdis Bergsås avduket en skulptur som hun selv har finansiert og skjenket til kommunen og sykehjemmet. Skulpturen, som er plassert utenfor sykehjemmet, har kostet mer enn én million kroner.
05.11.2014 – Ted.

Fotball

Blir det storklubbsatsing i Hålogaland?
Forprosjektrapporten om satsing på et overbyggingslag for toppfotball i Hålogaland er nå lagt fram. Rapporten er utført av Agnar Christensen (ex TIL). Han har besøkt alle fotballklubber i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten.
Rapporten foreslår at det etableres en overbyggingsklubb for et førstelag og et andrelag som skal eies av alle involverte klubber. Klubben skal holde til i Harstad. Den må drives profesjonelt. Ingen eksisterende klubber må legges ned eller slås sammen. Lokal forankring, talentutvikling og kulturendring er stikkord i rapporten. Den nye klubben bør bevege seg fra trivselskultur til prestasjonskultur. Næringslivet i regionen må sikre det økonomiske fundamentet.
Rapporten peker på Medkila som naturlig fundament for satsing på kvinnefotball i regionen.
Klubbene i Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten er positive til planene, mens klubbene i Ofoten ikke føler seg modne ennå. Det er ikke til å stikke under en stol at mange i HIL’s eldre garde er noe skeptisk til at en ikke vil satse på HIL som ny overbyggingsklubb.
Rapporten skal nå gjennomgås og vurderes i klubbene som må avgjøre om de vil være med på satsingen eller fortsette som før. Deretter vil fotballkretsen innkalle til et fellesmøte med sikte på å stake ut veien videre.
05.11.2014 – Ted.

Gullberget

Veien over Gullberget er blitt sikrere.
I ”gamle dager” var veien over Gullberget smal og utfordrene, spesielt når en hadde dårlig tid og skulle rekke Tjeldsundferga nede på Lilleng. Veien er senere utvidet. I disse dager har veien over Gullberget også fått ny, sammenhengende betongmur på den farligste strekningen. Gammel kantstein og betongblokker er skiftet ut. Betongmur er en sikrere løsning enn autovernskinner, sies det, selv om murløsningen er noe dyrere.
05.11.2014 – Ted.

Veinavn

Nye veinavn utenfor sentrum er snart klare.
I Harstadpostens høstnummer fortalte vi at det var lagt fram forslag til veinavn på veier utenfor bykjernen. Det oppsto protester og diskusjon om enkelte av forslagene. Veinavnsaken er nå behandlet, først i formannskapet og nylig i kommunestyret. De fleste av protestene tatt til følge.
Veien fra Ervik til Nupen skal ikke hete Nupsveien, men deles opp i Ervikveien, Møkkelandsveien og Skjærstadveien. Veien inn til Sørlia skal ikke hete Sørliveien, men deles opp i stedsnavnene Rødmyrstya, Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia. Kilhusveien slutter ved Ervikeidet på Åsegarden og veien videre skal hete Sollia. Veien fra Tjeldsundbrua og sørover til fylkesgrensa skal ha navn etter bygdene, dvs. Lilleng, Gausvik, Haukebø og Sandtorg.
De nye 70-80 nye veinavnene skal nå reinskrives. Det er lagt inn tre ukers ankefrist før saken oversendes formannskapet for endelig avgjørelse.
05.11.2014 – Ted.

Reiseliv og turisme

Satsing på reiseliv og turisme er viktig for Harstad-regionen.
Tall for 2013 viser en total omsetning på nesten 900 mill. kroner og 800 ansatte i næringen i Harstad. Det er transport og overnatting/servering som står for den største omsetningen. Reiselivsaktørene i Harstad må samarbeide tettere og sørge for å markedsføre byen og mulighetene.
21.06.2014 – Ted.

Øylandsruta

Øylandsruta har i flere år vært et smertens barn.
Denne sommerruta, dvs. ferga mellom Harstad/Stornes og Senja/Skrolsvik, har gått for ”lut og kaldt vann” i flere år, bl.a. pga. dårlig markedsføring og vansker med å finne ledige ferger. Mange mener at det ligger store utviklingsmuligheter for turisme og øysamfunnet i denne ruta.
Fylkesråden for samferdsel beklager at det dessverre ikke er økonomi til å drifte Øylandsruta i år. Han har imidlertid ambisjon om å sikre denne sommerruta i 2015.
21.06.2014 – Ted.

Luftambulanse på Evenes

Helse Nord har valgt Norsk Luftambulanse AS som operatør på den nye ambulansehelikopterbasen på Evenes.
Tjenesten skal driftes med Airbus Helicopters som er et nytt og moderne helikopter, med plass til to pasienter og flere medisinske behandlere. Operatøren stiller med helikopter, annet utstyr, piloter og redningsmenn, mens Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Tromsø stiller med legebemanning. Driftskostnadene for denne tjenesten vil ligge på 43 mill. kroner pr. år.
Helse Nord opplyser at det ikke er mulig å etablere helikopterbasen før 1. mai 2015. Det tar tid å kvalifisere personell. Begge sykehusene jobber med å rekruttere de legene som trengs.
21.06.2014 – Ted.

Skolekamp/linjekutt

I fjor var det opprør på skolesektoren i Troms fordi fylkesrådet hadde planer om å legge ned eller flytte flere faglinjer ved de videregående skolene i fylket. Stormen ble da ridd av den gang, men med varsel om at noe må gjøres for å redusere kostnader og at saken måtte tas opp til vurdering igjen i år.
Fylkesrådens forslag om ny skole- og linjestruktur ble kjent i april/mai. Her var Rå vgs på Borkenes utsatt. Det ble også foreslått endringer i linjer/fag på Stangnes vgs. Forslagene vakte stor interesse og mye avisskriverier for å unngå nedlegginger og flyttinger. 
Fylkestinget behandlet saken i sitt møte i juni. Resultatet ble at naturbruklinja på Rå vgs blir lagt ned, men det ble gitt åpning for at elever med spesielle behov kan gis tilbud, bl.a. i veksthusene på skolen. Innføringskurs for minoritetsspråklige legges til Rå. Linja for helse og oppvekst som har 75 elever var opprinnelig foreslått flyttet fra Rå til Stangnes. Det ble imidlertid vedtatt at Rå får beholde denne linja. 
Stangnes vgs mister linja for hudpleie og studiespesialisering, inkl. faget formgiving, og faget medier og kommunikasjon reduseres med 15 elevplasser.
Det ble ingen endringer i linjene ved Heggen vgs.
21.06.2014 – Ted.

Trondenes

Store deler av Trondenes-halvøya skal fredes.
Nå jobbes det med skjøtsel av gravrøyser og nye skilt for å gjøre de kulturhistoriske opplevelsene mer tilgjengelige. Det er bl.a. funnet en mynt fra 1500-tallet som kan tyde på at det var handelsvirksomhet i Altevågen også etter vikingtiden. Under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet ble det etablert kornmagasin her.
På sikt kan det bli aktuelt å forlenge ”Stien langs sjøen” nordover forbi kirka og den russiske krigsfangeleiren og kanskje forbi krematoriet og opp til kanonene. Allerede i dag er det sti fra friluftscenen ved Laugen, forbi Finnmarksleiren og ned til Altevågen og gravrøysene der.
21.06.2014 – Ted.

Veipakken vedtatt

Veipakke Harstad ble godkjent i Stortinget torsdag kveld.
Vedtaket om veipakken gjør at de første anbudene kan gå ut like etter ferien og at arbeidet kan starte opp i november.
Under debatten i Stortinget ble det imidlertid litt diskusjon om ordningen med rentekompensasjon. Dette har å gjøre med at det etter hvert skal bli bare tre bompengeselskaper i landet. Samferdselsdepartementet mener at administrasjons- og rentekostnadene dermed kan reduseres fra 6,5 til 2,5 prosent.
21.06.2014 – Ted.

Elgplage på Sandsøy

Elg- og reinplage flere steder.
Det har vært en voldsom vekst i elgbestanden på Sandsøy. Telling med helikopter i vinter viste 93 elger, det normale vil være 20 elger. Øyboerne synes det er ubehagelig å møte elgku med kalv på tunet. Den rekordstore bestanden av elg reduserer livskvaliteten til folk på Sandsøy. Elgen spiser opp store mengder grovfôr på innmark, prydbusker i hagene blir ødelagt og det er også store beiteskader i utmarka.
På et folkemøte kom det fram at årets fellekvote bør være 60 dyr. Det var imidlertid uenighet om hvordan bestanden skal reduseres og hvordan elgjakta best skal foregå.
Vi tar samtidig med at gårdbrukeren på Elgsnes var plaget med at 30-40 reinsdyr beitet på hans innmark før snøen kom sist vinter. Dette skader enga og gir redusert avling. Tilsvarende problem hadde en gårdbruker på Hemmestad.
Vi minnes at det vel ikke fantes elg på Hinnøya for et halvt århundre siden og at det da var begrenset med rein på øya.
21.06.2014 – Ted.

Lakseoppdrett

Kasfjord blir hovedbase for oppdrettsanlegg.
Firmaet Nordlaks som har anlegg flere steder i Sør-Troms satser på Kasfjord. Arbeidet med kontorbygg og kai der er i full gang. To nye servicebåter er bestilt hos Grovfjord Mek. Verksted. Det er 20 meter lange oppdrettskatamaraner med kraftige kraner og vinsjer og to framdriftsmaskiner, hver på 680 Hk. Båtene får kontor, bysse, messe og fire lugarer. Den ene av båtene vil ha Kasfjord som base og skal betjene anleggene fra Dyrøy i nord til Gullesfjorden i sør.
21.06.2014 – Ted.

Grunnlovsfeiring

Det ble grunnlovsfeiring i tre dager til ende i Harstad.
Om kvelden 16. mai var det fest for ungdom i alderen 15-20 år på Ungdommens hus.
17. mai var det tradisjonell feiring, med mye ekstra, bl.a. salutt med 21 skudd fra Larsneset. Divisjonsmusikkens konsert var utvidet med to skuespillere som leste fortellinger rundt grunnlovssigneringen i 1814, med bistand av en gruppe små sangere. Nærmere 2.000 frammøtte fikk også se et dansenummer og at 500-1.000 ballonger ble sluppet.
18. mai skulle Anna Rogde, som startet fra Hammerfest og var innom Alta, Skjervøy og Tromsø på sin grunnlovsferd til Oslo, ankomme Harstad på formiddagen 18. mai. Men ei defekt vannpumpe gjorde at skuta ble liggende i Tromsø i påvente av reservedeler. Anna Rogde nådde derfor ikke fram til Harstad før neste dag.
Selve grunnlovsfeiringa i Harstad foregikk likevel 18. mai. Dagen startet med festgudstjeneste i Harstad kirke. Seremonien fortsatte i Galleri NordNorge (i stedet for på Anna Rogde) med overlevering av framtidsønsker og forpliktelser formulert av ungdommen i Harstad og nabokommunene. Demokrati, politisk engasjement, klima og miljø, naturresurser og kulturelt mangfold var stikkord som gikk igjen i framtidsønskene. Bidragene skal bli med Anna Rogde sørover Oslo og videre til Eidsvoll.
På Torget var det jubileumsfest med Ola og Lars Bremnes, Lena Jinnegren og Anneli Drecker, samt jazzdans og trolldans, levert av 200 småtroll. Det var stor stemning, til tross for litt utrygt vær og et par regndråper.
24.05.2014 – Ted.

Arctic Race 2014

Årets etapper er nå klare.
Sykkelrittet Arctic Race var en braksuksess i fjor da det gikk i nordre Nordland, Lofoten/Vesterålen, med målgang i Harstad. Årets ritt går av stabelen 20.-24. august og foregår i Finnmark og Nord-Troms. Rittet starter i Hammerfest og går til Nordkapp-platået (204 km). Andre etappe går fra Honningsvåg til Alta (207 km). Tredje etappe går fra Alta og klatrer opp til Kvænangsfjellet (132 km). Siste etappen starter i Tromsø, tar en tur ut på Kvaløya og avsluttes med fem runder i Tromsø sentrum (165 km).
24.05.2014 – Ted.

Hurtigbåtene endelig døpt

Hurtigbåtene i Troms er nå offisielt døpt.
Båtene er Kistefjell, Fløyfjell og Sollifjell fra 2011 som går mellom Harstad og Tromsø og Falkefjell og Stjernøy fra 2009 som går i nordfylket. Båtene har vært gjennom en navneseremoni tidligere, men forleden ble de offisielt døpt. Dåpen ble foretatt ved kai i Harstad av fem utplukkede barn.  En skoleklasse og en barnehage var invitert til å overvære dåpen. Det var musikk, fanfarer, ballongutslipp, brus og pølser. Etter dåpen fikk de unge gjestene en rundtur med en av båtene.
24.05.2014 – Ted.

”Oljeruta” legges ned.

Legges ned etter knappe fem måneder.
I januar i år startet flyselskapet British Midland International (BMI) daglig flyrute mellom Evenes og Stavanger, spesielt med tanke passasjerer fra oljebransjen. Dette tilbudet ble imidlertid ingen suksess. På grunn av manglende belegg ble ruta lagt allerede i mai.
24.05.2014 – Ted.

Parkeringsautomater

Harstad får moderne parkeringsautomater.
Mange av parkeringsautomatene i Harstad er av den gamle typen som bare tar mynter. Når prisen for tiden er 19 kroner kan det bli mange mynter å fomle med. For de av dere som skal kjøre nordover i sommer og kanskje kommer til å parkere i sentrum, kan vi opplyse at det i løpet av sommeren kommer åtte nye, moderne automater som tar kort. Kortet dras når du parkerer og når du forlater, og dermed betales det bare for den reelle parkeringstiden De nye automatene vil bli plassert i Havnegata, Sjøgata, Fjordgata, Hvedings gate og Håkons gate.
12.05.2014 – Ted.

Branner i påsken

Påskeaften oppsto tre branner i Harstad-området.
Den første og største var på flyktningmottaket på Borkenes. Brannmannskaper fra Kvæfjord og røykdykkere fra Harstad rykket ut. Det blåste kraftig og hele bygningen ble raskt overtent. Her bodde 15 personer som heldigvis klarte å komme seg ut, men én av dem fikk lettere skader og måtte innom sykehuset.
På Åsby brant en enebolig ned til grunnen. Ingen var hjemme da brannen oppsto. Det blåste godt også her, og det ble en hard jobb for brannfolkene å hindre spredning til annen bebyggelse.
På Ibestad ble det brann i ei hytte, ca. fire kilometer fra hovedveien. Brannmannskaper tok seg fram til hytta med ATV. Hytta brant imidlertid ned før brannfolkene rakk fram. En kvinne som var alene i hytta, fikk lettere røykskader og måtte innom sykehus.  
Brannsjefen i Harstad er bekymret for brannberedskapen når branner skjer så samtidig som denne gangen. Brannstaben i Harstad er topptrent og har røykdykkere, mens nabokommunene er dårligere utrustet.
Vi legger til at kommunene Tjeldsund, Evenes og Lødingen har planer om brannsamarbeid, men innvendinger om at også brannkorpset i Harstad bør inngå et slikt samarbeid gjør at saken er utsatt og skal utredes videre.
12.05.2014 – Ted.

Statoil nærmere sentrum

Statoil flytter til byen.
Statoil har behov for større lokaler. Flere alternativer har vært vurdert, enten påbygging i Medkila eller nye bygg nærmere byen. Like før påske kom nyheten om at Statoil vil plasseres seg i Harstad sentrum. Bedriften vil flytte fra Mølnholtet i Medkila og til Harstad Skipsindustris område sør for Kaarbøverkstedet. Her skal Skipsindustrien føre opp et nybygg som vil gi plass til ca. 600 kontorarbeidsplasser. Byggingen vil starte høsten 2016 og bygget skal stå ferdig i 2017, til en kostnad av ca. 300 mill. kroner. Statoil vil få leieavtale på 15 år. Avtalen innebærer også at ”Brunosten” på området vil bli revet og at Skipsindustrien kjøper/overtar Statoils bygg fra 1987 i Medkila.
28.04.2014 – Ted.

Bjarkøyforbindelsen – endelig

Fylkestinget vedtok bygging av Bjarkøyforbindelsen.
Så ble det endelig klart at den mye omtalte og etterlengtede Bjarkøyforbindelsen skal bygges. Dette ble vedtatt enstemmig i Fylkestingets møte i mars. Dermed er øyfolkets mer enn 30 års kamp over.  Vedtaket omfattet også Langesundforbindelsen i nordfylket.
Dette betyr at arbeidet ute i øygarden kan starte allerede i år. Første entreprise er allerede lagt ut. Det skal bygges 3.150 meter undersjøisk tunnel mellom Bjarkøy og Grytøy. Mellom Sandsøy og Grytøy blir det 900 meter sjøfyllling, 300 meter hovedbru og tre kortere, lavere bruer. I tillegg blir det 3.000 meter ny vei på Grytøy. Kostnadsoverslaget lyder på 829 mill. kroner, med en øvre ramme på 962 mill. kroner.
Det skal holdes fest på samfunnshuset i Bjarkøy så snart det første spataket er tatt.
28.04.2014 – Ted.

Brannskolen på Fjelldal

DSB truer med å ”ribbe” brannskolen.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rasler med planer om å flytte den teoretiske delen av fagutdanningen ved brannskolen fra Fjelldal til Trondheim, bl.a. for å kunne samarbeide med SINTEF der. DSB argumenterer også med at avstanden fra de store brannetatene på Østlandet og rundt Bergen er kortere til Trondheim enn til brannskolen på Fjelldal. Videre mener DSB at den praktiske delen av brannutdanningen skal fordeles på de fire øvingssentrene i landet, ett av dem er Fjelldal, som i tillegg skal være nasjonalt øvingssenter for flybrann og oljeberedskap.
Ordfører Pettersen i Tjeldsund kommune er redd for at dette på sikt kan bety nedleggelse av brannskolen på Fjelldal. Han har etter hvert fått støtte fra hele landsdelen, både politikere og fagfolk, for å beholde brannskolen. Det vises til at kommunen og Høgskolen i Harstad har utarbeidet et prosjekt for styrking av framtidens brannfagutdanning med to-årig fagskole for brannkonstabler. Høgskolen i Harstad har masterstudie i ledelse og Høgskolen i Narvik har studie i bygningsteknikk. Sammen kan disse høgskolene tilby bachelor- og masterutdanning for brannledere.
Avstanden fra Oslo og Bergen er ikke et argument for flytting. Det er ikke nevneverdig forskjell i reisetiden fra Oslo via Evenes til Fjelldal som fra Oslo via Værnes til Trondheim.
Statssekretær Røsjorde i Justisdepartementet besøkte brannskolen nylig og uttalte at spørsmålet om flytting av teoriutdanningen må ses i sammenheng med den forestående restruktureringen av politietaten og beredskapssaken.
Uavhengig av dette har brannskolen på Fjelldal planer om øvingsfelt for samtrening av blålysetatene. Feltet skal også bli fullskala laboratorium for testing av nye brannrelaterte produkter, og det skal være et øvingsfelt for brannfolk og oljeberedskap.
26.03.2014, Ted.

Vinterturisme

Utlendinger er i ferd med å oppdage vinteren i Nord_Norge.
En gruppe japanere gjestet Harstad i vinter. De fikk bl.a. oppleve nordlyset fra Aunfjellet. Destinasjon Harstad jobber nå for å sikre at nisjebutikker og restauranter skal ha åpent når slike utenlandske turistgrupper besøker byen.
”Pekka” Johnsen, som sto for hovedarrangementet i Harstad under sykkelrittet Arctic Race sist sommer, har, etter en del nappetak med fylkesmannen og hans miljøavdeling, fått grønt lys for å frakte turister, funksjonshemmende og andre opp på Sollifjellet med beltevogn for å kunne vise utsikten og nordlyset derfra.
En gruppe italienske reiselivsskribenter var på lyn-visitt i Lofoten og Vesterålen. De var på kongeørn-safari i Svolvær, med påfølgende bacalao-middag. De var innom Polarlight-sentret i Laukvik, opplevde badestamp og nordlys på Andøya og var på hvalsafari på Andfjorden. De svingte også innom Harstad og avsluttet med sjøbad ved Tjeldsund kro på hjemveien. 
26.03.2014, Ted.

Heli-Team til Svalbard

Helikopterfirmaet utvider sin virksomhet.
Heli-Team, med hovedbase på Stangnes i Harstad har fått kontrakt med Store Norske Grube Kompani om frakt av folk og utstyr på internt Svalbard. Flyvingen skal skje i perioden mars til september. Helikopteret som skal brukes ble fraktet til Svalbard med båt nylig og skal hentes ned igjen til høsten. Det er røffe forhold på Svalbard, men pilotene gleder seg. Svalbard-avtalen er en milepæl og gir nye utfordringer for Heli-Team som har eksistert siden 1988.
26.03.2014, Ted.

Høgskolene

Bør høgskoler slå seg sammen for å styrke sin attraktivitet?
Høgskolene i Tromsø og Alta har latt seg fusjonere med Universitetet i Tromsø, og Bodø ha fått sitt universitet. Dette har vist seg å være attraktivt for ungdommen. På denne bakgrunn har direktøren ved Kunnskapsparken i Harstad slått frampå om at høgskolene i Harstad og Narvik burde slås seg sammen. Han mener at høyere utdanning er en forutsetning for styrking regionen Midt-Hålogaland. Høyskolestudiene må markedsføres klarere.
Ordføreren i Harstad er positiv til forslaget om fusjon, mens ordføreren i Narvik er lunken til forslaget. Høgskolestyrtet i Harstad ønsker å bestå som egen enhet. De vil videreutvikle samarbeidet med høgskolen i Narvik, men mener at sammenslåing er ikke aktuell nå.
26.03.2014, Ted.

Harstad stadion

Flere fotballag i høyere divisjoner krever bedre stadion.
Gressmatta på stadion brukes både om sommeren og med undervarme om vinteren. Skiftingen mellom kald og oppvarmet tilstand, samt snørydding har gjort at matta, som ble lagt i 2005, nå er blitt hard. Dette kan medføre skader for de som spiller fotball der. Før jul bevilget kommunestyret penger til utskifting av gressmatta. Den skal være på plass til sommeren.
Tidligere ordfører Helge Eriksen ble i høst valgt inn som styremedlem i HIL, med ansvar for anleggsutvikling. Han viser til at fotballen i Harstad gjør det så bra for tiden (Medkilas damer i toppserien og HILs og Medkilas herrer i 2. divisjon) at stadion bør moderniseres og oppgraderes. Helge var primus motor da stadion fikk nye sittetribuner i 2011. Nå ivrer han bl.a. for å skaffe midler fra både kommunen og næringslivet til tribunetak på stadion.
Vi nevner også at Harstadhallens fasade og innhold skal få et løft for 300.000 kroner. Inngangspartien skal renoveres og få varmekabler og deleveggen midt i hallen skal skiftes ut.

26.03.2014, Ted.

Stangnes stadion

Det skal bli tribuner også på den nye Stangnes friidrettsstation.
IK Hind setter i gang bygging av tribuner på den forholdsvis nye friidrettsparken på Stangnes. I fjor høst ble fundament for tribunene støpt. Til våren reises stålkonstruksjonen og deretter monteres tribunegulv og stolseter. Tribunene regnes ferdigstilt tidlig på høsten. Totalt vil dette koste opp mot 300.000 kroner, og mesteparten av finansieringen er i orden. De nye tribunene gir grunnlag for klubben til å søke om større arrangementer, - junior-NM i 2016 med 500-600 deltakere er ett av siktemålene.
26.03.2014, Ted.

Tørrdokka

Arbeidet med utvidelsen av tørrdokka er blitt kraftig forsinket.
Flere av spuntnålene var ikke satt helt ned på fjell og dermed oppsto lekkasjer i fangdammen. Det har også vært lekkasjer i ei tettegrøft på sørsida. Arbeidet med tørrdokka skulle ha vært ferdig i mars, men er nå utsatt til juni. Det betyr at den utvidede tørrdokka neppe kan tas i bruk før etter ferien.
26.03.2014, Ted.

Storkommune?

Spørsmålet om kommunesammenslåing er blitt aktuelt igjen.
Det er 50 år siden forrige, større strukturendring, og kommunene har gjennom årene fått mange nye oppgaver. Mange små kommuner har ikke fagmiljøer med nok kapasitet og kompetanse. Tiden er moden for utvidet lokaldemokrati. Regjeringen vil om kort tid legge fram en kommunemelding.
I Harstad-området har tidligere ordfører Helge Eriksen tatt til orde for at Harstad bør være føre var og ha sonderinger med Kvæfjord, Ibestad, Evenes, Tjeldsund og Skånland, kanskje også Lødingen om sammenslåing. Noe av begrunnelsen er at man trenger et maktsenter som kan stå imot Tromsøs og Bodøs dominans.
Den første responsen fra ordførerne i de nevnte kommunene var varierende. Ordføreren i Skånland finner det ikke unaturlig med en sammenslåing med Harstad. Skånland har i dag noe samarbeid med sine nabokommuner Tjeldsund og Evenes (ETS). Politikerne i Kvæfjord har tidligere vedtatt at de vil være egen kommune, men kommunen har likevel et nært samarbeid med og hjelp fra Harstad, spesielt omkring tekniske tjenester. Også Ibestad mener at småkommuner klarer seg godt, men har likevel samarbeidsavtale med Harstad på noen områder. Lødingen ligger i Nordland fylke og har nærhet både til Vesterålen/Sortland og Harstad.
26.03.2014, Ted.

Nye ferger

Nye ferger i Vågsfjord-bassenget gir stor kapasitetsøkning og hyppigere avganger.
Lørdag 1. februar overtok Stavanger-rederiet Norled fergedriften i Vågsfjord-bassenget etter rederiet Torghatten.
På sambandet Stornes-Bjørnerå på Grytøy overtok MF ”Lauvstad”, bygd i 2007, etter MF ”Vaggavarre”. Den nye ferga har plass til 50 biler og 145 personer. Den har en toppfart på 12 knop og gjør turen over Toppsundet på bare 15 minutter, mens den gamle ferga brukte 25 minutter. Nyferga vil ha 19 avganger i døgnet, mot bare 15 tidligere. Turen tar så kort tid at det ikke blir kafeteria om bord, men ferga har en flott salong.
På sambandet Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy kom i første omgang MF ”Strandebarm”. I juli blir den erstattet med MF ”Kvernsund” som er under bygging. Gamle MF ”Dyrøy” vil bli kjøpt av Norled og brukt som reserveferge.
På sambandet Stangnes-Sørrollnes kom i første omgang MF ”Ullensvang”. Her blir det ni daglige avganger, mot tidligere seks/syv.

MF Ullensvang

Allerede om et par måneder blir denne ferga erstattet med MF ”Ibestad” som nå er under bygging i Tyrkia og vil ha plass til 70 biler.
De nye fergene betyr om lag 50 % kapasitetsøkning i Toppsundet og til Rolla, i og med at det blir større ferger og flere avganger. Det blir treskifts bemanning på alle fergesambandene. Bussrutene justeres i forhold til de nye fergeavgangene.
19.02.2014 - Ted

Ny flyrute

Ny flyrute mellom Evenes og Stavanger.
23. januar åpnet British Midland International (BMI) daglig flyrute mellom Evenes og Stavanger, til glede ikke minst for oljebransjen. Flyet som brukes har kapasitet til 50 passasjerer og flytiden vil være ca. to timer.
I et samarbeid kalt ”Fly Arctic” jobber ordførerne i Sandnessjøen, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes for å få etablert flere internruter nordpå og mot Trondheim.
Evenes hadde i en solid passasjervekst på 5,7 prosent i 2013, der utenlandstrafikken økte med 29 prosent. Evenes er nå landets 12. største flyplass målt i trafikk. Rullebanen på Evenes er landets tredje største og kan ta imot både jumbo-jet’er og de største transportflyene.
19.02.2014 - Ted

Landingsplassen på sykehuset

Sykehuset i Harstad får utvidet landingsplass for redningshelikopter.
Større landingsplass er etterlengtet både av sykehuset og Luftfartstilsynet. Oppgraderingen er i tråd med forskrifter til bestemmelser for sivil luftfart. Inn- og utflygingssonene og sikkerhetssonene skal utvides. Landingsplassen har tidligere er bare vært 15x15 meter. Plassen blir nå utvidet til 25x25 meter, får snøsmeltingsanlegg, flomlys, øvrig lyssetting, vindpølse og oppgradert merking.
19.02.2014 - Ted

Ordførerne ved nyttår

Harstad Tidende har spurt ordførerne i Harstad-regionen om hva som var deres og kommunenes høydepunkter i 2013 og hva de har av forventninger og hovedsaker for 2014. Her er en kortversjon av svarene:
Harstad – Marianne Bremnes
2013-høydepunkter: Folkefesten omkring Arctic Race, finansieringen av Bjarkøyforbindelsen, oppstarten av sykehjemmet på Bergsodden.
2014-forventninger: Oppstart av arbeidet med veipakken, åpningen av Bergsodden sykehjem til høsten og markeringen av grunnlovsjubileet.
Kvæfjord – Torbjørn Larsen
2013: Nytt dekke på fotballbanen, oppgraderingen av Nupen og oppsving i landbruket bl.a. med to nye store robotfjøs.
2014: Utbygging av boligfeltet Berg/Engen fra Borkenes mot Trastad og glad for at det fortsatt blir videregående skole på Rå.
Ibestad – Dag Sigurd Brustind
2013: Oppstart av kjerneboring etter kalkmineraler på Breivoll og stolt av initiativtakerne til Arctic Race som er fra Andørja.
2014: Treskiftsordning og økt frekvens på ferga til Harstad, utbedring av fylkesvei 848 og nye arbeidsplasser knyttet til mineralprosjektet.
Skånland – Einar Aune
2013: ETS-samarbeidet om medisinsk senter på Evenskjer, voksende handelsnæring, stor produksjon ved Grovfjord mekaniske verksted og båtbyggeri og økt boligbygging og tilflytting av Harstad-folk.
2014: Fokus på kommuneøkonomi og økt servicegrad overfor innbyggerne.
Tjeldsund – Bjørnar Pettersen
2013: Innbyggernes mobilisering og kreativiteten rundt Arctic Race langs E10.
2014: Oppstart av prosess om lokalisering og bygging av ny skole på Fjelldal eller i Ramsund, positiv utvikling for brannskolen på Fjelldal og Forsvaret i Ramsund. 
Evenes – Svein Erik Kristiansen
2013: Vedtaket om ambulansehelikopterbase på Evenes, konsekvensutredninga om utbygging og oppgradering av E10 fra flyplassen til Sortland som kan bli positiv for næringslivet i regionen og gi økning i folketallet.
2014: Håper på positiv rapport om nytt oppvekstsenter i kommunen og vil holde trykket oppe rundt kampflybasen.
Lødingen – Anita Marthinussen
2013: Kom oss ut av ROBEK-lista etter ti år.
2014: Ny barnehage til høsten, starte jobben med ny 1-10 skole og oppstart av nytt sykehjem.

15.01.2014 - Ted

Nytt fylkesråd

Etter økonomiske og politiske bruduljer i høst er det ny satt sammen nytt fylkesråd i Troms.
Det forrige fylkesrådet i Troms, bestående av representanter for Arbeiderpartiet, Høyre og Kristielig Folkeparti, ”dro for hardt på” i høst med sine forslag om linjekutt ved de videregående skolene. Det ble heller ikke funnet budsjettdekning for ny veiforbindelse for Bjarkøy og Langesund. Det ble store protester i befolkningen. Dette førte til at  Fylkesrådet ”kastet kortene” foran møtet i Fylkestinget i desember.
I januar ble det etablert et nytt fylkesråd med Line Fusdal fra Høyre som leder. Det tre øvrige representanter er: Liv Miriam Sandberg, Lenvik fra Fremskrittspartiet som skal ha ansvar for næring, kultur og helse, Ivar B. Prestbakmo, Salangen fra Senterpartiet med ansvar for samferdsel og miljø og Roar Sollid, Målselv fra Venstre med ansvar for utdanning. En tiltredelseserklæring fra det nye fylkesrådet skal klar til 24. mars.
Harstad-regionen ikke er representert i fylkesrådet.
15.01.2014 - Ted


Fotball i 2014

Medkilas damelag beholdt plassen i Toppserien. HILs herrelag beholdt plassen i 2. divisjon. Medkilas herrelag klarte opprykk til 2. divisjon og havnet i samme avdeling som HIL.
Medkilas damer møter følgende lag i Toppserien i 2014: Avaldsnes, Kolbotn, Vålerenga, Røa, Stabæk, Grand Bodø, Lillestrøm, Klepp, Arna-Bjørnar, Trondheims-Ørn og Amazon Grimstad. Kampstart er 21. april der Medkila møter Avaldsnes på Harstad stadion.
HILs og Medkilas herrer møter følgende lag i 2. divisjon, avdeling 4: Eidsvoll Turn, Drøbak Frogn, Moss, Kvik Halden, Follo, Vålerenga 2, Mo, Lørenskog, KFUM Oslo, Skeid, Kjelsås og Finnsnes. Kampstart er 21. april. HIL møter da Eidsvoll Turn på Harstad stadion mens Medkila har bortekamp mot Follo.
15.01.2014 - Ted

Byskolen

Brann på byskolen førte til midlertidige lokaler for elevene, - blir det ny skole?
I forrige nummer av Harstadposten skrev vi om behovet for opprusting av barneskolen/byskolen i Harstad, om trangboddhet, elendige sanitære forhold, utdaterte læringsfasiliteter osv. Det ble riktignok, som et strakstiltak, bevilget litt penger til opprusting av toaletter og garderober.
Men, - i ei helg i slutten av oktober oppsto det brann på et av lærerværelsene. Heldigvis var skolen tom og ingen ble skadd, men sot og røyklukt spredde seg oppover i etasjene. I tillegg til dette har skolen lenge vært plaget med kloakklukt. Skolen måtte stenges. En lynaksjon og innsats fra lærere, renholdere, foreldre og kommunens folk gjorde at skolen etter et par dager og som en nødløsning kunne reetableres i lokalene etter den nedlagte ungdomsskolen like nedenfor. Nå pågår opprydding i barneskolen etter brannen, men skolen kan neppe tas i bruk igjen i dette skoleåret.
Lærerpersonalet og foreldrene ønsker ny skole. Ordføreren viser til kommunens trange økonomi og ser ikke muligheter for ny skole med det første. Kommunen har allerede en betydelig lånegjeld. Kommuneadministrasjonen skal legge fram en utredning om hvordan tomta og bygningsmassen kan benyttes i framtiden. Foreldrene krever skriftlig tilbakemelding fra rådmannen innen årsskiftet. De krever ny barneskole eller skikkelig oppussing.
I kommunestyrets møte 17. desember ble det vedtatt at Harstad skole (barneskolen i byen) skal prioriteres i budsjettarbeidet. Rådmannen har fått i oppdrag å vurdere om det skal bli nybygg eller renovering. Saken skal behandles i kommunestyret i løpet av våren, med sikte på at arbeidet kan starte i 2015 og slik at en bedre skole kan stå ferdig til skolestart 2016.. 
19.12.2013 – Ted.

FINN-logoen

Festspillene fornyer sin logo, faunen fjernes!
Festspillene i Nord-Norge er i gang med å fornye sitt visuelle uttrykk. Den panfløyte-spillende faunen som Karl Erik Harr i sin tid tegnet og som har preget festspillene og logoen på plakater, annonser, magasiner, programmer m.v. gjennom snart 50 år, har utspilt sin rolle. FINN-logoen må fungere ned til én cm størrelse og da er faunen ikke brukbar. Dessuten kan den gamle logoen lett forveksles med logoen til nettstedet Finn.no. Dette gjør at FINN-logoen nå skal fornyes. Faunen og F’en i FINN-logoen skal erstattes med en stilisert F, uten streken på midten (den likner på en vinkelhake).
Karl Erik Harr er sjokkert og skuffet over at faunen blir borte og at det skal komme en ny festspillprofil. Dette er både historieløst, arrogant og nedlatende, uttaler han.
19.12.2013 – Ted.

Fotball 2014 – 2. divisjon

Her er lagoppsettet for Oddsenligaen, 2. divisjon i 2014 der både HIL og Medkila skal kjempe.
HIL berget plassen sin og Medkila rykket opp i 2. divisjon i Oddsenligaen. Lagoppsettet for 2014 er nå satt opp. De nord-norske lagene i 2. divisjon er satt opp i avdeling 4, sammen med lag fra østlandsområdet.
Fra Østlandet: Follo, KFUM Oslo, Moss, Skeid, Drøbak/Frogn, Kjelsås, Kvik Halden, Lørenskog, Eidsvold Turn og Vålerenga 2.
Fra Nord-Norge: Mo, Finnsnes, Medkila og Harstad.
Forståsegpåere spår at Follo, KFUM Oslo, Moss og Skeid blir de sterkeste lagene i denne avdelingen, og at de nord-norske lagene, samt Vålerenga 2 vil havne lengst ned på sluttabellen.
Vi heier på HIL og Medkila!
19.12.2013 – Ted.

Luftkvalitet

”Det er lufta i Harstad som gjør det ….”, heter det i sangen. Nå skal lufta måles årlig.
Luftkvaliteten i Harstad ble målt også i sommer. Målingene foregikk på de fem mest utsatte stedene; Trondenes, sentrum (rundkjøringa utenfor Rica), Seljestad, Harstadbotn og Gangsås. Resultatene viste små avvik i forhold til tidligere målinger. Rundkjøringa i sentrum har fortsatt de høyeste verdiene.
Rådmannen går inn for at det skal foretas målinger hver vinter på disse fem punktene. Han håper at den nye tunnelen og veipakken etter hvert skal gi bedre luftkvalitet, spesielt i sentrum.
19.12.2013 – Ted.

Turisme

Harstad vil satse på vinterturisme, - fra Storbritannia.
En delegasjon med 11 konferansearrangører fra Storbritannia var nylig på en fire-dagers rundreise til Tromsø, Hamn i Senja og Harstad for å se hva disse stedene har å vise fram med tanke på konferanser og seminar med tilbud om fasiliteter og attraksjoner. Natur og nordlys er populært blant britene. I Harstad fikk delegasjonen se byens hotellfasiliteter med tilhørende faglig opplegg og kvalitet samt sosiale rammer og aktiviteter. Scooterkjøring og lassokasting, servering av samisk festbord i lavvoen på travbanen sto på visningsprogrammet. 
Kommunens næringsrådgiver Schjølberg mener at slike besøk kan ha stor betydning for reiselivsnæringen i Harstad. Det betinger at man treffer godt med program og gjennomføring av kurs og konferanser. Hotellene i Harstad har høy kvalitet, og vinterværet er fascinerende og eksotisk for britene. 
19.12.2013 – Ted.

Veipakke

Nå starter arbeidet med ”Veipakke Harstad”.
Tunnelåpningen på Seljestad må trekkes lengre inn på grunn av dårlig fjell. Barnehagen og ett hus der må vike for tunnelen. Naboene ber om overbygging og støyskjerming foran åpningen. Rundkjøringa i riksveien nedenfor tunnelåpningen får en diameter på 46 meter.
På Sama må bensinstasjonen og to hus fjernes. Det blir parkeringsplasser ved Rimi. Det blir nødutgang fra tunnelen ved Byskillet og ved barnehagen i Parken.
Det er foreslått seks gjennomgående bussruter med hyppige avganger mellom sør- og nordsida av byen. Det blir bussknutepunkt for skifte av bussrute ved rundkjøringa i Kanebogen og ved tunnelåpningen på Sama. Bussene vil bare ha av og påstiging, ikke opphold, i sentrum.
Vegvesenet og fylkeskommunen foreslår at busstraseen i sentrum skal gå gjennom gågatedelen av Strandgata og Hans Egedes gate. Dette har selvsagt skapt reaksjoner i Harstad både hos politikerne og ikke minst fra næringsdrivende. Det er ikke tatt endelig stilling til forslaget om bussruter og -traseer. 
I desember startet arbeidet ved veipakken fra Heggen-skolen og sørover i St. Olavsgt. Her skal det bli gang- og sykkelvei og samtidig skal vannavløp oppgraderes og fjernvarmerør legges. Ordfører Marianne fikk æren av å ta de første ”spadetakene” ved hjelp av grabben til en bulldoser.
Til våren kan ombygging av Kanebogen-krysset starte.
19.12.2013 – Ted.

Harstadfotball 2013

HIL beholdt plassen i 2. divisjon.
Medkila kvinner beholdt plassen i Toppserien.

Medkila herrer vant 3. div. avd. 11, og rykker opp i 2. divisjon i 2014.
Se slutt-tabellene for 2013

Evenes flyplass

Trafikken over flyplassen på Evenes er økende.
Innenlandstrafikken
Flyplassen har hatt god økning på ruter til Sandefjord, Bergen og Trondheim. Norwegian har i år kjørt direkterute til Trondheim og har nå bestemt seg helårsdrift på denne strekningen. Mye tyder på at også direkteruta til Bergen kan bli helårsrute.
I slutten av januar starter British Midland daglig direktefly Evenes-Stavanger. Direkteruter er spesielt viktig for næringslivet og det jobbes nå for bedre forbindelse til Bodø og Helgeland.
Charter-trafikken
Det har også vært sterk økning i utenlandstrafikken, bl.a. til Alicante og Kroatia, i tillegg til charter til Bulgaria, Tyrkia og Kreta. Til neste år blir det charter til Mallorca.
Flyplassen har nylig fått godkjent et charterfond for tre år for innkommende charterturer. Fondet skal bygges opp til 30 mill. kroner og skal være en garanti for charterselskaper og turoperatører som kan trekke turister bl.a. til Lofoten og Vesterålen, via Evenes. Arbeidet med å bygge opp fondet er allerede i gang, i første omgang med å forankre det politisk i Nordland og Troms.
Flyplass-jubileum
Flyplassen fyller 40 år i år. 24. august var det bursdagfest og åpen dag med om lag 1.000 nysgjerrige besøkende. Orion-flyet vakte størst oppsikt, det samme gjaldt ambulanseflyet og –helikopteret og kystvakthelikopteret. Leger og ambulansepersonell var på plass, Harstad flyklubbs hangar var åpen og modellfly fra Narviks modellflyklubb ble vist fram. Flyplassens gigantiske snøfresere og brannbiler ble vist fram og brannslukking ble demonstrert.
Fem ordførere, bland dem Harstads Marianne Bremnes, hoppet fallskjerm. Barna fikk leke i hoppeslott.
Oppgradering
Avinor lyser ut jobber for 150-200 mill. kroner. Det gjelder bl.a. nyasfaltering av rullebanen og nye lys på rullebanen og bygningene. Alle banelysene skal erstattes med mindre kraftkrevende lys. Rullebanen er 2.800 meter lang og 45 meter bred.
03.10.2013 - Ted

Bakgården

Årets musikkarrangement ”Bakgården” ble avviklet 16. og 17. august i bakgården mellom Strandgata og Sjøgata.
Det var storfint besøk av artister i år, med bl.a. Åge Alexandersen & Sambandet, Kaizers Orchestra, Status Quo, Sirkus Eliassen og Datarock.  
Til tross for regn den siste dagen stilte publikum opp. Til sammen 4.200 overvar konsertene de to dagene, og de var storfornøyde med det de fikk høre og se. Mye tyder på at neste års arrangement må utvide med et større mingleområde ute i Strandgata. Men scenen vil fortsatt bli i selve bakgården, sier arrangørene.
Ca. 60 frivillige, mange av dem fra Forsvaret, hjalp til med arrangementet. Det var litt av en jobb å rigge opp og ned utstyret til de store bandene. Det var ikke bare bare å ha et av Englands (Status Quo) og Norges (Kaizers Orchestra) største band på scenen samme kveld.
Sammen med dette arrangementet har det vokst fram et salgsmarked. Allerede i fjor ble deler av Strandgata og litt av Hjørnet tatt i bruk til salgsboder. I år måtte hele Hjørnet tas i bruk for ca. 60 ulike boder. Her ble det vist fram og solgt mat, klær, sko, smykker, velværeprodukter og til og med biler. Det var både bedrifter, lag, organisasjoner og noen skoleklasser som stilte ut. Utstillerne var fra byen, men noen kom også fra Melbu, Stokmarknes, Evenskjer og Sørreisa.
27.08.2013 – Ted.

Folketall

Harstad vokser stadig.
Tallene ved utgangen av 2. kvartal i år viser at det var 24.341 innbyggere i Harstad og det er 32 flere enn i 1.kvartal. De fleste av nabokommunene hadde også økning, størst i Ibestad med 20 nye innbyggere.
Tallene for nabobyene var Narvik med 18.607 innbyggere (+ 35) og Tromsø med 71.019 innbyggere (+ 201).
19.08.2013 - Ted

Ugress og søppel

Bypatrioten Oddrun Eliseussen gremmes over at Harstad ikke er pen og velstelt.
Noen dager før Arctice Race tok hun Harstad Tidende med på en rundtur i sentrum og påviste søppel, ugress og visne tujaer flere steder. Overfylte søppeldunker står både her og der og ofte sperrer de fortauet. Hvorfor har søppeldunkene fått hedersplassen i bybildet, spør hun, det må da gå an å sette dem i bakgården. Ugress presser seg fram langs husveggene og i trafikkøyene og rundkjøringene. Sigarettstumper, snuspakker og tyggegummi overalt. Skitne butikkvinduer, nedlagte/stengte butikker. Med tanke på at byen skal presenteres på TV under det store sykkelløpet bør det tas aksjon. Alle butikkeiere burde rydde og gjøre det pent utenfor sin forretning, det koster så lite å rydde søppel og sette fram en blomsterpotte eller to. Vi kan ikke forlange at kommunen skal gjøre alt, sa Oddrun.
Noen dager senere stilte fire spreke, voksne damer opp for et pent sentrum. De gikk løs på ugress m.m. flere steder i byen. Søppel og ugress tærer på humøret, sa de. Det er vårt felles byrom og vårt eget velvære og renommé dette gjelder.
Dagen før sykkelrittet ble blomsterkrukkene i midtrabatten langs byens innfartsvei frisket opp. Det var bl.a. damene fra helsehuset som tok jobben, i en utvidet lunsjpause. De allierte seg med Nathanielsen Blomster og Statens Vegvesen.
Det hjelper med skippertak, men det beste ville være om slikt lå i ryggmargen hos flere.
På våre bilturer i Tyskland og Østerrike har vi sett en helt annen holdning enn i Norge og Harstad. Her har vi observert rengjøring av fortau og gater som daglig og ukentlig både fra det offentlige og private.

Lütau i Nord-Tyskland

Vi legger ved et bilde fra Nord-Tyskland der en dame ligger ”på alle fire” og plukker ugress og søppel i rennesteinen,

Seeboden i Østerrike

og et bilde av en blomsterdekorert rundkjøringsøy i Seeboden, Østerrike, – eksempler til etterfølgelse?!
18.08.2013 – Ted.

Harstad-elever vant skole-NM i sjakk

Kila-elevene gikk til topps igjen, med Kanebogen-elevene på andreplass.
Årets sjakkmesterskap, ”Sjakk i skolen”, ble avviklet i Bærum i slutten av mai. Fjerdeklassingene fra Kila skole vant sin klasse. I fjor vant de samme elevene klassen for tredjeklassinger. Og ikke nok med det; fjerdeklassingene fra Kanebogen skole ble en god nr. to.
Harstadklubben i Oslo sponset reisen for Kanebogen-elevene i klasse 4A med 1.000 kroner. Etter hjemkomsten sendte elevene takkebrev til oss. Der fortalte de om turen og turneringen. De hadde bl.a. besøkt Teknisk Museum i Oslo og spist pizza på Peppes. I sjakkturneringen spilte alle elevene fem partier. Da alle poeng var talt opp, viste det seg at Kanebogen-elevene havnet på en kjempebra 2. plass, etter Kila-elevene.
Her ser vi de glade Kanebogen-elevene:

Kanebogen 2013

27.06.2013 - Ted

IKEA satser i nord

IKEA valgte Tromsø.
Varehuset IKEA har lenge hatt planer om etablering et sted i nord. Flere kommuner har bydd fram tomtearealer, bl.a. Tromsø, Målselv, Bjerkvik, Evenskjer og Harstad. Etter mye leting og vurdering er IKEA og Tromsø kommune nylig blitt enige om egnet tomt på 50 mål langs veien øst for flyplassen i Tromsø.
27.06.2013 – Ted.

Hurtigrutekaia i Harstad

Kaia er ikke presentabel overfor turister og andre tilreisende.
Hurtigrutekaia et stygt syn, med rot og skrot og umalte lagerbygninger. Dette skremmer bort turistene. Kaia i Harstad er den styggeste av alle anløpsstedene langs hurtigruteleia, sies det.
Havnesjefen lover bot og bedring i løpet av noen uker. To containere med søppel fra havbunnen utenfor kaia er allerede kjørt bort. Gamle bildekk og annet materiell og skrot på kaiplanet vil bli fjernet eller lagret inne på det gamle saltlageret. Havnesjefen minner likevel om at Harstad er ei aktiv godshavn og at en alltid vil måtte korttidslagre noe gods på kaia. Han legger til at ungdommer fra fritidsklubben Plastelina vil bli engasjert til å dekorere lagerveggene som vender mot skipene med kunstferdig grafitti.
27.06.2013 – Ted.

Granatfunn i Harstadhamn

Gamle eksplosiver fra krigens dager dukket opp under havnemudringa.
Under mudringen av havna i Harstad ble det i april funnet en stor mengde granater fra krigens dager i bukta innenfor Holst-kaia og den gamle Bjelland-kaia i Harstadhamn. Granatene ble oppdaget da mudderlekteren skulle tømmes i mudderdeponiet som er bygd opp på nedre Seljestad. Det er til nå funnet ca. 1.000 kilo eksplosiver. Kaliberstørrelsen tyder på at granatene er tyske. Ammunisjonen ble sannsynligvis dumpet i kaoset etter krigen. Granatene, som fortsatt kan være farlige, ble fraktet til orlogsstasjonen i Ramsund for registrering og destruksjon.
Det er tidligere funnet gammel ammunisjon utenfor Trondenes kirke.
Mineryddere starter nå kartlegging av hvor mye sprengstoff som ligger i havna. Det er fortsatt uklart hvem som har ansvar og hvem som skal ta beslutninger om håndteringen av sprengstoffet.
27.05.2013 – Ted.

Kommunesammenslåinger?

Folket i Harstadregionen kan tenke seg større kommuner.
I meningsmåling utført for Harstad Tidende svarte 52 % ja til sammenslåing med nabokommuner, 30 % er mot og 18 % svarer vet ikke. I Harstad-regionen (HT’s nedslagsfelt) svarer to av tre ja til sammenslåing. I Harstad kommune er ja-prosenten 66, mens 20 % svarer nei. Flere av kommunene rundt Harstad har allerede samarbeid med Harstad kommune, bl.a. innen teknisk drift, branntjeneste og sosiale tjenester.
Kvæfjord-ordføreren er mer tilbakeholden. Han satser mer på kommunalt samarbeid om tjenester. Småkommuner har sin fordel med at ting blir oversiktlig og nært, ulempen er at det er vanskelig for dem å skaffe nok kompetent arbeidskraft/fagfolk. Kvæfjord vil gjerne samarbeide med Harstad. Kvæfjord vil samtidig være åpen for justering av kommunegrenser, spesielt i Gullesfjord-området.
ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) samarbeider seg i mellom på flere felter, senest om legesenter. Det er ikke sagt noe om sammenslåing av disse kommunene, heller ikke med Harstad, selv om Skånland ligger nærmest til.
Så har vi snappet opp at ordføreren i Dyrøy kommune nylig lanserte tanker om en storkommune i Midt-Troms. Foreløpig har vi ikke registrert noen klare reaksjoner på dette. En slik tanke kunne kanskje aktualisere at det i Troms fylke kunne bli tre storkommuner, én rundt Tromsø i nord, én rundt Finnsnes i midtfylket og én rundt Harstad i sør. Men dette er nok langt fram…..
19.04.2013 – Ted.

Ny bru/vei/tunnel – fraflytting?

Blir det fraflytting når små øysamfunn får bru, vei eller tunnel?
NRK presenterte nylig en undersøkelse som viste at det var registrert nedgang i folketallet i 14 av 19 øykommuner etter at de fikk veiforbindelse til fastlandet. Kostnaden for de 14 veiløsningene var 4 mrd. kroner. Spørsmålet som hang i luften var om dette var fornuftige investeringer eller om veiløsningene gjorde det lettere for øyboere å flytte fra øyene.
Kveøya fikk bru i september 2010. Den kostet 200 mill. kroner. Brua til Kveøya har hindret utflytting. Det bodde 120 innbyggere på Kveøya da brua kom. Nå bor det 128 innbyggere der. Et nederlandsk par har nylig kjøpt et småbruk på øya. Brua har gitt mer frihet og en enklere hverdag. Gårdbrukerne på øya får nå levert og mottatt varer pr. bil over brua i stedet for med ferge. Tankbil og dyretransport kommer lett over til øya.
19.04.2013 – Ted.

To nye bulkbåter til Seaworks

Seaworks AS døpte nylig to nye bulkskip i Harstad.
Dåpen ble foretatt av den 13-årige datteren til styreleder og eier Vigdis Hokland. Dåpen foregikk på kulturhuskaia i Harstad med flere hundre tilskuere. Begge båtene, som til sammen kostet 130 mill. kroner, er bygd i Tyrkia. Hver av båtene er 68 meter lange og er på ca. 2.400 dødvekttonn.

Helene H II

M/S Helene H II

Martin H

M/S Martin H

Seaworks AS i Harstad oppsto da Mathiassen Mek. Verksted i Harstadbotn opphørte. Firmaet het først Bulktransport, men navnet ble snart endret til Seaworks. I det første driftsåret (1995) hadde firmaet en omsetning på 14 mill. kroner. I 2012 var omsetningen nesten 200 mill. kroner. Virksomheten omfatter bulktransport, kabellegging, oljevern, offshoreoppdrag m.m. Seaworks har også marina for småbåter, slip- og verksted i Harstadbotn.
I februar ble Seaworks AS tildelt Sparebank 1 og kommunens næringslivspris for 2012.
19.04.2013 – Ted.

Nasjonal transportplan

Transportplanen (NTP) inneholder mye positivt for Midt-Hålogaland.
Veipakke Harstad er med i planen. Planleggingen pågår og selve arbeidet forutsettes startet i 2014 som planlagt. Først blir det fortau i søndre del av St. Olavsgt. for å gi trygg skolevei. Tidlig i 2014 starter arbeidet med rundkjøring i Kanebogkrysset og etter hvert også med tunnelen gjennom Harstadåsen, med rundkjøring i hver ende. Det skal også bli fortau i Hagebyveien, også her med tanke på tryggere skolevei.
Oppgradering av E10 mellom Tjeldsund og Langvassbukt i Gullesfjorden og litt av Rv83 nord for Tjeldsundbrua er med, men oppstarten blir ikke før i 2018. Kostnaden er beregnet til 2,3 mrd. kroner, halvparten av dette skal finansieres med bompenger. Første fase her er å lage tunnel og vei mellom Fiskefjorden og Kanstadbotn. Deretter skal veien nordover fra Fiskefjorden oppgraderes, inklusiv tunnel gjennom Gullberget ved Tjeldsundbrua. I denne fasen skal også svingene nord for Tjeldsundbrua, dvs. på Rv83, rettes ut. Neste fase blir å oppgradere E10 fra Gullesfjordbotn via Våtvoll og fram til Langvassbukt. Deretter skal strekningen Fiskefjorden til Kåringen oppgraderes. Det skal samtidig gjøres utbedringer på E10 mellom Tjeldsundbrua via Bogen og til Snubba på Veggfjellet. I tillegg vil Samferdselsdepartementet utrede tunnel under Sandtorgstraumen, fra Fjelldal til Sandtorg, for eventuell igangsetting i en senere NTP-periode.
Med tanke på harstadværinger som besøker hjemtraktene pr. bil tar vi med at det også blir oppgraderinger av E6 i Nordland. På strekningen fra grensa til Nord-Trøndelag til Bolna på sørsiden av Saltfjellet skal det bygges 50 km ny vei og veien skal få 8,5 meters bredde. Allerede i år starter omlegging av veien nord for Kråkmofjellet og deretter skjer det samme på sørsiden av fjellet. Det skal bli tunnel gjennom Ulsvågskaret. I Ballangen skal veien legges utenom sentrum. Så tar vi med at arbeidet med Hålogalandbrua over Rombaken, fra Øyjord til Narvik-siden, allerede er i gang.
Vi nevner også at NTP’en inneholder midler til mudring av Tjeldsundet og av havna på Engenes. Her skal det også bygges bedre molo.
19.04.2014 – Ted.

Bedrifter i Harstad

En ny oversikt viser at nesten 14 % av bedriftene i Harstad har ti ansatte eller mer.
Det er 2.053 bedrifter i Harstad. 285 av bedriftene har mer enn ti ansatte, og ni av disse har mer enn 100 ansatte. I forhold til kommunens innbyggertall blir dette ca. 10,5 %. Det tyder på at Harstad ligger godt an i Bedrifts-Norge. 804 av Harstad-bedriftene har mindre enn ti ansatte. I tillegg er det 964 enkeltmannsforetak hvor den ansvarlige ikke regnes som ansatt.
09.04.2013 – Ted.

Flyplassen på Evenes

Veksten i trafikken over flyplassen på Evenes har skapt behov for en ny reguleringsplan.
Avinor har derfor tatt initiativ til ny reguleringsplan for flyplassområdet, inkl. adkomsten fra E10, med tanke på ytterligere vekst, også ved kampflybasen. Det må også gjøres en gjennomgang av støyforholdene i bygningene. Kanskje må det lydisoleres og kanskje må noen funksjoner i hovedbygget flyttes til andre bygninger på flyplassen.
Harstad Tidende peker samtidig på at det er også behov for bedre ruteplaner. Det er lange ventetider mellom flyavgangene. Reisende fra Evenes må ofte fly via Oslo for å komme til Trondheim og Helgeland. Dette gjør bl.a. at det er vanskelig å få næringslivet til å legge hotellkonferanser i Harstad og Midt-Hålogaland.
Vi nevner også at reiselivsnæringen arbeider med planer om vinterturisme til Harstad-regionen og det betinger økt charterflytrafikk til Evenes.
09.04.2013 – Ted.

Redningsskøyte til Harstad

Redningsselskapet vil stasjonere redningsskøyte i Harstad.
Selskapet har i dag 25 fast bemannede og 17 frivillig bemannede redningsskøyter langs norskekysten. Skøyta i Harstad skal dekke området mellom Lødingen og Senja, dvs. Tjeldsundet, Vågsfjorden, Astafjorden, indre Andfjorden og Solbergfjorden. Det jobbes nå med å danne et frivillig redningskorps på 30-35 personer for bemanning av skøyta. Her vil medlemmer av selskapets allerede etablerte UNGlag i byen kunne være aktuelle. Havnesjefen har allerede tilbudt tre års gratis kaiplass og landbase ved fiskerikaia i Harstadbotn. Båttypen blir ventelig ei skøyte i Simrad-klassen. Siktemålet er å få redningsskøyta på plass i Harstad i løpet av dette året.
Det koster ca. en halv million kroner årlig å drive ei redningsskøyte. Redningsselskapet håper derfor på frivillige bidrag, gaver, fadderordninger og lokale sponsorer.
09.04.2013 – Ted. 

Turisme

Harstad-området må markedsføres bedre.
I februar raslet byens hotelldirektører med sablene og la press på Destination Harstad. De mente at byen og omegn må markedsføres bedre for å tiltrekke turister. Den nye Destination-sjefen tok utfordringen. Han har fått både hotelldirektørene, transportører og andre reiselivsaktører med på et formalisert samarbeid. Det snakkes også om å tilsette en byselger. Harstad har mange spennende opplevelsestilbud både for sommer- og vinterturisme, bl.a. i skjærgården, i Folkeparken og marka, på Sollifjellet og på Trondenes-halvøya. Det skal også jobbes for å få turistene til å overnatte og bli noen dager. Byen bør også kunne tilby opplegg for kurs og konferanser.
09.04.2013 – Ted.  

Øyriket skal studeres

Idedugnad for økt næringsutvikling på øyene.
I kjølvannet av kommunesammenslåingen av Bjarkøy og Harstad og etter initiativ fra rådmannen skal det foretas en mulighetsstudie for å skape vekst på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy. Eksisterende næringsvirksomhet på øyene skal kartlegges, og det skal gjennomføres en større idedugnad, spesielt for å se på mulighetene innenfor reiseliv og øvrig næringsvirksomhet når Bjarkøyforbindelsen står ferdig. Studien skal også ha et sideblikk til regionrådets prosjekt om ”Tore Hund og Bjarkøyætten”. Studien skal være ferdig innen utgangen av 2015.
18.03.2013 – Ted.

Veipakke

Prosjekteringen av Veipakke Harstad er godt i gang.
Rundkjøringen i Kanebogen er nå tegnet. For å få plass til doble kjørebaner inn og ut av rundkjøringen er den flyttet noen meter nærmere sentrum enn dagens avkjøring til Stangnes. Skaunveien som går opp til idrettsbanen blir lagt i en liten sløyfe slik at den kommer rett på den nye rundkjøringen. Det blir gang og sykkelvei langs riksveien på Amfi-siden og under fylkesveien til Stangnes. Gangbroene over riksveien blir beholdt eller muligens nybygd samme steder. Etter en høringsrunde skal løsningen detaljplanlegges. Dersom alt går etter planen vil denne rundkjøringen, som får en diameter på 45 meter, være klar til jul 2014.
Så snart den nasjonale transportplanen (NTP) er klubbet gjennom i Stortinget, ventelig til sommeren i år, starter arbeidet med Veipakke Harstad. Først skal det lages fortau i St. Olavsgt. fra Heggen VGS til Harstadbotn. I januar 2014 starter arbeidet med rundkjøringen i Kanebogen-krysset. Utpå vinteren 2014 starter også arbeidet med rundkjøring ved tunnelinnslaget på nedre Seljestad. Til høsten 2014 starter arbeidet med rundkjøring ved tunnelinnslaget på Sama. Til sommeren 2014 håper Vegvesenet å kunne starte arbeidet med forbedring av Hagebyveien. Arbeidet med tunnelen vil starte seinhøstes 2014 fra Seljestad-siden. Pga. mye råttent fjell vil tunnelarbeidet antakelig ta nærmere tre år.
Veipakken blir ikke helt ferdig før i 2019. Likevel vil bompengeinnkrevingen starte allerede om to år. Åtte bomstasjoner, både på sør- og nordsiden av byen, vil være i drift i 2015, eller noe tidligere.
18.03.2013 – Ted.

Vikinghøvdingen Tore Hund

Høvdingen Tore Hund i bondehæren bør ”vekkes til live”.
Han stakk kong Olav Haraldsson med spyd på Stiklestad 1030, mens Egge-høvdingen Karl Arnesson hogg kongen med øks. Tore Hund og Bjarkøyætta er kraftig underkommunisert. Kommunene i Sør-Troms vil initiere forprosjektet ”Tore Hund og Bjarkøyætten”. Ei egen gruppe skal finne ut hvordan Bjarkøys vikinghistorie kan skape muligheter for samfunn, kultur og næring. Resultatet kan bli et skip, et hus, faste aktiviteter eller noe annet. Tidligere Bjarkøy-ordfører Jorunn Berg tror at vikinghistorien om dette kan utvikles.
Ellen Eliseussen, som har i en årrekke har jobbet med historiske spel på Laugen, Trondenes, mener at det viking-hendelsene på Bjarkøy bør gjenskapes og knyttes opp mot Tore Hunds aktiviteter på Trondenes. Der har vi rammene, kulissene og allerede etablerte aktiviteter, vikingfestivalen og spelet ”Trond og Tyra”. Man trenger bare å investere litt ekstra for å ivareta eksisterende arenaer/friluftscenen ved Laugen og området på Trondenes.
Konservatoren ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) kan tenke seg et samarbeid med Harstad og Bjarkøy. Han er enig i at historien om Tore Hund trenger mer oppmerksomhet.
18.03.2013 – Ted.

Festspillene 2013

Kulturminister Hadia Tajik skal foreta den offisielle åpningen av årets festspill i juni. To tidligere kulturministre har gjort dette før henne; Valgjerd Svarstad Haugland i 2005 og Trond Giske i 2005 og 2009.
24.02.2013 – Ted.

Folketallet øker

Gamle Harstad kommune vokste med 197 innbyggere i 2011. Den nye kommunen (inkl. Bjarkøy) hadde pr. 1. januar 24.291 innbyggere. Ordfører Bremnes er tilfreds med økningen og har forventninger om videre vekst i årene som kommer. Det er optimisme i byen og næringslivet, bl.a. takket være etableringer og satsinger i oljesektoren.
Også flere av nabokommunene hadde økning i 2011; Kvæfjord med 57 til 3.082 innbyggere, Lødingen med 41 til 2.220 innbyggere, Evenes med 17 til 1.376 innbyggere og Ibestad med 11 til 1.421 innbyggere. De øvrige nabokommunene i Midtre Hålogaland (Skånland, Tjeldsund, Gratangen og Lavangen) hadde nedgang i folketallet.
24.02.2013 – Ted.

Fotball- Medkilas damer

Medkilas damelag endte som nr. 2 i fjorårets 1. divisjon, men tapte mot Kattem ikvalifiseringen om opprykk til Toppserien. I vinter måtte imidlertid Kattem ”kaste inn håndkledet” grunnet manglende organisasjon, lite støtteapparat og stor spilleravgang. Da fikk Fart, som rykket ned i fjor, forespørsel om de ville rykke opp. Fart takket nei. Dermed fikk Medkila forespørselen og takket ja til opprykk. Medkila har vært i Toppserien to ganger tidligere og rykket ned etter ett år begge gangene. La oss håpe at de kan bite seg fast denne tredje gangen.
24.02.2013 – Ted.

Kommunevåpen – endelig

Vi husker at fellesnemnda for kommunesammenslåingen av Bjarkøy og Harstad allerede i januar 2012 valgte Bjarkøys kommunevåpen (med griffen) som nytt kommunevåpen for nye Harstad. Da folk i Harstad, med tidligere ordfører Helge Eriksen i spissen, fikk summet seg, ble det reaksjoner, med underskriftkampanje, for å få omgjort vedtaket. Etter nye møter i kommunestyret og fellesnemnda utover høsten ble det gitt åpning for at saken kunne tas opp igjen i det nye kommunestyret.
Dette skjedde i kommunestyremøtet 31. januar. Der ble Harstads tidligere kommunevåpen, kunstneren Jardar Lundes bølgemotiv, valgt som kommunevåpen for ”Nye Harstad”, med 31 mot seks stemmer.
24.02.2013 – Ted.

Klubbkasserer Ole Martin 70 år

Harstadklubbens kasserer gjennom mange år, Ole Martin Skaanes, har passert 70-årsgrensa i fin stil.

Ole Martin Skaanes

Han vokste opp i Åsveien hjemme i Harstad, men reiste tidlig sørover. Ole Martin ble valgt til kasserer på årsmøtet i 2002, et verv han har hatt siden. Han har hvert år fått skryt av klubbens revisor for meget god orden i regnskapsføringen, en ros som også styret slutter seg til. Vi gratulerer jubilanten.
24.02.2013 - Ted

Reklamesnutt fra Harstad

Fint bilde av byen og godt for Harstads rykte.
Netcoms 50-sekunders reklamesnutt om ungdommer som inviterer eldre på Sama aktivitetssenter på kino er god reklame for byen og gir byen godt omdømme, mener bl.a. en av deltakerne og byens ”fotballmamma”, Peggy Anthonsen og den nye Destination-sjefen, Jan-Erik Kristoffersen. Budskapet passer godt med Harstads slogan ”Harstad – attraktiv hele livet”. Reklamesnutten ble vist som kinoreklame allerede før jul. Den skal brukes på TV i januar og februar. Du kan se reklamesnutten på Harstad Tidendes nettside ”ht.no”.
25.01.2013 – Ted.

Nupen

Nupen skal oppgraderes.
Utfartsstedet Nupen, på Kvæfjord-sida av grensa til Harstad kommune, ble i 2009 utpekt som Norges mest romantiske sted. Men etter dette har stedet forfalt. Toalettet ble påtent av ukjente og brant ned. Skogen på oversiden av veien vokser fortsatt vilt. Kvæfjord kommune har et Nupen-prosjekt for oppgradering av stedet. Det skal lages gangsti, sitteplasser, gapahuk og bålplasser på nedsiden av veien. Det må bygges nytt sanitæranlegg, og kommunen mener at Statens Vegvesen må ta kostnadene med dette. Siden dette ligger til en fylkesvei (Fv 1), har Vegvesenet henvendt seg til Troms fylke om å bevilge penger til sanitæranlegget, som er kalkulert til ca. én mill. kroner.
25.01.2013 – Ted.

Anna Rogde stadig populær

Anna Rogde

Anna Rogde hadde økning i besøket på 80 prosent i 2012.
Skuta hadde 39 turer (rekord), fra tre-timers småturer til fjorårets ”Ski and Sail” som varte en hel uke. Skuta blir etter hvert også etterspurt for turer på vinterstid. Budsjettmålet 2012 var 500.000 kroner, men skuta ble leid ut for til sammen 800.000 kroner. Antall passasjerer i 2012 var 1.844, mot 1.028 i 2011, en økning på 79,4 prosent. Daglig leder Katie Payne ved Sør-Troms museum er fornøyd og takknemlig for at frivillige stiller opp. Det skal nå læres opp flere frivillige, bl.a. gjennom samarbeid med Redningsselskapets ”Unglaget”, slik at man har flere å trekke på.
21.01.2013 – Ted.

Pasienthotell ved UNN Harstad

Sykehuset i Harstad har fått eget pasienthotell.
Hotellet ble tatt i bruk 6. januar og ble offisielt åpnet 16. januar, med tale og musikkakkompagnement. Pasienthotellet har foreløpig åtte rom med til sammen 14 senger. Hotellet er beregnet på pasienter som er til dagbehandling og poliklinisk behandling, men som ikke er avhengig av 24-timers medisinsk tilsyn og derfor ikke trenger å ligge på sykehuset sengeposter. Denne løsningen vil frigjøre sengeplasser og lette situasjonen ved behandlende sykehusavdelinger. Ved ledig kapasitet kan også pårørende få plass på hotellet. Allerede i første driftsuka var det nesten fullt belegg. Hotellet er plassert i en frigjort fløy i tredje etasje, like ved deler av kirurgisk avdeling og resepsjonen. Alle hotellrommene har sykehusalarm. Hotellet er bemannet med verter fra tidlig morgen til langt på kvelden.
21.01.2013 – Ted.

Bjarkøy + Harstad

Vellykket bryllupsfest på et smekkfult kulturhus 5. januar.
Ola Bremnes sto for forestillingen ”Det byr vi på” som var en reise gjennom de to kommunene. Ellers opptrådte sopranen Hamida Kristoffersen fra Bjarkøy, kulturhuskoret Vox Artica, Grytøy mannskor, Bjarkøy barnekor, divisjonsmusikere, dansere fra Harstad Kulturskole, Arctimus trio, Walter Eriksen som Tore Hund, assistert av Ellen Eliseussen. Kulturhusdirektør Ola (Manne) Løkholm var konferansier.
Begge ordførerne, Jorunn Berg fra Bjarkøy og Marianne Bremnes, holdt tale. Det kom også videohilsen fra kommunalminister Navarsete. Troms fylke var representert med fylkesmann Svein Ludvigsen og samferdselsråd Terje Olsen.
Festkvelden ble omtalt som en verdig markering av kommunesammenslåingen. Kvelden ble avsluttet med fyrverkeri.
14.01.2013 – Ted.

Harstad i 2013

Her er Harstad-politikernes nyttårsbetraktninger.
Ordfører Bremnes (Ap) ser at Harstad er inne i en positiv trend som vil bety ny giv og utvikling i byen og kommunen. Sammenslåinga med Bjarkøy kommune skal bli vellykket. Det skal jobbes for å få Bjarkøyforbindelsen, veiløsningen mellom øyene, på plass. Arbeidet med ny sentrumsplan blir nå påskyndet. Byggingen av nytt sykehjem på Bergsodden er i gang. Arbeidet med ”Veipakke Harstad” starter i år. Kommunen forbereder teknologipark på Sør-Stangnes. Oljeselskapene satser og trekker nye leverandørfirmaer til kommunen. Ordføreren er også opptatt av godt samarbeid med nabokommunene i regionen Midtre Hålogaland der det må jobbes på tvers av fylkesgrensa.
Høyres Fredheim-Kildal legger vekt på tiltak som er avtalt for å få rettet opp kommuneøkonomien. Hun ser fram til at veipakken med gang- og sykkelstier skal gi bedre trafikkløsing og renere sentrum. Havneutbyggingen vil gi større sentrum. Skipsindustrien har spennende planer, og det skal bli teknologipark på Stangnes.
Frp’s Iversen ønsker at kommunen skal prioritere helse og omsorg. Også hun er opptatt av kommunens økonomi.
KrF’s Pedersen håper på bedre tjenester for de som er avhengig av kommunale omsorgstjenester (sykehjem, omsorg, barnevern, bolig). Han håper også at den nye skolestrukturen skal vise seg vellykket. Også han legger vekt på at kommunen må holde sitt avtalte budsjett i 2013. Han har forventninger til den nye kommunen og at Bjarkøyforbindelsen snart skal kunne realiseres. 
SV’s Jørgensen håper at alle ansatte i helsevesenet og skolen gis muligheter til å dekke brukernes og elevenes grunnleggende behov. Tjenestene i helsesektoren må ikke settes ut på anbud. Flyktninge- og asylpolitikken må komme opp på det politiske kartet i kommunen.  
Sp’s Nygård går inn for å gi en verdig eldreomsorg i kommunen. Kommunen er i vekst og hun mener at kommunen etter hvert må ta i bruk skolene som nylig ble nedlagt. Det er viktig at kommunen ikke bare satser på oljesindustri, men legger til rette for vekst i andre sektorer.
Rødt’s Evjen mener at politikk må gjøres mer interessant igjen. Kommunen kan ikke bare satse på oljeindustri, men bør satse på fastlandsindustri. Hun er ellers opptatt at kommunen må følge opp og rydde etter det hun kaller ”skole-tsunamien” da skoler ble nedlagt og elever og lærere ble flyttet.
09.01.2013 – Ted.

Harstad 1964 – 2012

Milepæler i Harstads utvikling.
I forbindelse med at Harstad kommune ble slått sammen med Bjarkøy kommune 1. januar 2013 har Harstad Tidende og lokalhistoriker Gunnar Reppen plukket fram milepæler om utviklingen i Harstad etter den forrige kommunesammenslåingen, i 1964. Vi gjengir her noen av hendelsene i denne perioden.
1964 : Trondenes og Sandtorg kommuner ble slått sammen med Harstad 1. januar.
            Harstad Ungdomsskole ble bygd der realskolen og gymnas lå tidligere.
1965 : Festspillene arrangeres for første gang. Første fergeforbindelse til Sør-Rollnes.
1967 : Tjeldsundbrua ble åpnet 22. oktober.
1969 : Telefonen ble automatisert i hele kommunen.
1970 : SIVA-anlegget på Rødkjær ble åpnet
1972 : Alliance-bygget (Storgt. 4) brant ned.
1973 : Evenes flyplass ble åpnet. Det ble vei over Aunfjellet og helt ut til Elgsnes.
1976 : Nedre del av Storgata ble gågate. De første lysregulerte gatekryssene kom i Hvedingsgt/Storgata og Hvedingsgt./Hans Egedesgt.
1977 : Nytt sykehus på Kaarbøjordet ble innviet. Harstad stadion fikk kunstgress.
1979 : Gullhaugen sanatorium ble revet.
1983 : Høgskolen startet i Kanebogen senter.
1985 : Statoil etablerte seg i Medkila.
1986 : Kaarbøverkstedet (KMV) var konkurs og Harstadverkstedene oppsto.
            Oljebasen på Stangnes tatt i bruk.
1987 : Befalskolen (BSIN) flyttet fra Ila til Trondenes.
1992 : Kulturhuset åpnet 19. juni. Helga Lind-gården og Evensen-gården brant ned.
1997 : Høgskolen inn i nytt bygg på Hamnneset. Museet på Trondenes innviet.
1999 : Ny kirke i Kanebogen innviet.
2003 : Grottebadet åpnet i juni. DKN og BSIN opphørte.
2004 : Byjubileum - 100 år. Salgslaget forlater Harstad.
2008 : Musikkpaviljongen flyttet lengre bak i Generalhaven.
2009 : Harstad havns administrasjonsbygg ferdig restaurert.
2011 : Ny Seljestad skole tatt i bruk.
09.01.2013 – Ted.

Kommunesammenslåingen

Kommunene Harstad og Bjarkøy ble 1. januar 2013 slått sammen til én kommune.
Sammenslåingen er frivillig, men den har likevel en liten bismak fordi Bjarkøyforbindelsen, som skal gi vei, tunnel og bro mellom Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy, ikke kunne bli realisert samtidig. Finansieringen av denne veiløsningen er ikke på plass og dermed er tidspunktet for byggestart fortsatt usikkert. Det ble også en del krøll om kommunevåpen for nykommunen, der kampen sto mellom Bjarkøy-griffen og Harstad-bølgene. Dette ser ut til å ende med at det nye kommunestyret skal ta den endelige avgjørelsen nå på nyåret.
Harstad ble ladested og kommune i 1904. Grensa mot Seljestad og Sandtorg kommune gikk da i Byskillet i enden av Storgata (den gang) og grensa mot Sama og Trondenes kommune gikk på toppen av Skolegata.
Bjarkøy ble kommune i 1838, først under navnet Sand herred. I 1886 ble navnet endret til Bjarkøy. I 1964 ble Lemmingvær og områder på Senja overført fra Bjarkøy til Tranøy kommune.
I tillegg til øyene Bjarkøy og Sandsøy er også Helløya, Flatøya, Krøttøy, Meløyvær og Steinavær (helt nord i Andfjorden) innlemmet i storkommunen.
Nye Harstad kommune har nå ca. 24.000 innbyggere, 450 av dem bor i tidligere Bjarkøy kommune. Den nye kommunen består av 446 kvadratkilometer landareal og 1.074 kvm hav. Sætertinden i Sandtorg er kommunens høyeste fjell (1.094 moh.), mens Storgalten (987 moh.) er høyeste på Bjarkøy og Nona (1.013 moh) er høyeste på Grytøya.
Sammenslåingsprosessen er forberedt gjennom ei prosjektgruppe og ei fellesnemnd. Det første budsjettet for nykommunen ble behandlet i begge kommunestyrene og av fellesnemnda før jul. Det nye kommunestyret vil bestå av de 37 representanter; 35 som til nå har sittet i Harstads kommunestyre, samt to fra Bjarkøy kommunestyre (ordfører og opposisjonsleder). Formannskapet i Bjarkøy kommune skal fungere som bygdeutvalg til 2015 og skal lage innstilling til kommunestyresaker som angår Bjarkøy.
09.01.2013 – Ted.

F2 (Viking) åpner igjen

Nordic-gruppen åpner dørene til F2-hotellet igjen.
Dette skjer 1. februar. Da blir F2 (tidl. Viking) et leilighetshotell. Dette skyldes en avtale med Statoil som trenger et spesialtilpasset overnattingsprodukt for bedrifter og kunder som etterspør boenheter for langtidsleie. Hotellet har stått tomt siden september 2009. Det har kostet Nordic nærmere 800.000 kroner årlig å la hotellet stå tomt. Statoil vil nå leie to etasjer for en periode på ett til tre år. 24 enkeltrom skal omgjøres til 12 boenheter. Rica Harstad (tidl. Grand) skal stå for driften i F2.
09.01.2013 – Ted.

Gapahuker i Folkeparken

Folkeparken og marka innenfor er blitt et friluftseldorado med løyper og gapahuker.
I området fra Folkeparten og opp til Musvannet er det i de senere år anlagt turløyper og gapahuker. Løypene på begge sider av Grunnvannet og videre opp til Musvannet egner seg til både fotturer, sykkelturer og skiturer. På sommerføre er flere av stiene belagt med et barklag og på vinterføre blir løypene frest opp og preparert for bortoverski og skiskøyting.
Det er til sammen bygd ni gapahuker i dette området. Mye av materialene er hentet fra plantefeltet langs Fjellveien, som likevel trengte uttynning. Gapahukene er satt opp av ungdommene i Arbeidslaget, i samarbeid med kommunens park- og idrettsseksjon. Flere av gapahukene er utstyrt med utrangerte komlokk som er blitt bålgrue for kaffekok og grilling. Arbeidslaget sørger også for å legge fram tørrved.

Gapahuk i Folkeparken

Foto: Harstad Kommune

Den største gapahuken står ved parkeringsplassen i Folkeparken. Den er stor nok til å romme en hel skoleklasse på tur. Videre innover mot Grunnvannet er det et par gapahuker og én på høyden sør- og ovenfor vannet. Det står også en gapahuk i bunnen av Fjellveien, der løyper deler seg mot Musvannet og over myrene mot Steinsåsvannet og Åsegarden. Midtveis på Fjellveien ligger gapahuken ”Katedralen”. Lengre opp ligger det én ved Grønnkollenkrysset og endelig én ved Musvannet, med utsikt opp mot Middagsfjellet. Den siste gapahuken ligger på den såkalte Jentejoggen på retur til Folkeparken. Den heter Storbakken og har fin utsikt mot Åsegarden og Sollifjellet.
09.01.2013 – Ted.

Graffiti på hurtigrutekaia

Ungdommer skal dekorere hurtigrutekaia med graffiti.
Veggfeltene på det gamle kullageret som ”griner” mot hurtigrutepassasjerene, skal friskes opp. Ungdommer fra ungdomsklubben Plastelina skal dekorere veggen som er 560 kvm. Ungdommene fikk lage graffiti i det gamle kjølelageret før det ble revet. Driftssjefen ved Harstad havn lot seg imponere av det. Han har derfor gjort avtale med ungdommene om en tilsvarende ”jobb” på hurtigrutekaia. Driftssjefen har i første omgang bedt om en skisse fra Plastelina, for å sikre at graffitien blir representativ og vil gi de som ankommer byen sjøveien et positivt inntrykk. Ungdommene kommer til å bruke ca. 1.200 sprayflasker. De regner med å bruke én uke på jobben.
09.01.2013 – Ted.

Nye gassferger

Tidlig på nyåret kommer fire nye gassferger nordover.¨
Allerede 1. januar 2013 settes to nye gassferger inn på sambandet Lødingen­-Bognes. Fergene skal hete ”Barøy” og ”Lødingen”. De bygges i Polen og skal driftes på LNG naturgass. Hver ferge har samlet kapasitet mellom 80 og 120 biler, fordelt på to dekk. Dette vil øke kapasiteten over Lødingen med 60 prosent. Fergeleiene i Lødingen og Bognes blir nå tilpasset de nye fergene

MF Lødingen

MF Lødingen Foto: Torghatten

Samtidig settes også to nye gassferger på strekningene Bodø-Røst-Værøy og Bodø-Moskenes. De skal hete ”Landegode” og ”Værøy”.
16.12.2012 – Ted.

Ibestad

Fylkesvei 848 mellom Sørrollnes og Ytre Forså skal rustes opp neste år.
Prosjektet skulle egentlig vært i gang i høst, men måtte vente på reguleringsplanen. Reguleringsplanen er nå klar. Nå skal kommunestyret klubbe planen, og da kan Statens Vegvesen starte arbeidet, i første omgang med grunnerverv. Ordføreren håper at selve veiarbeidet kan starte til sommeren. Grovmasse som tas ut av veitraseen tenkes brukt til å fylle ut i moloen på Sørrollnes. Bedre veiforbindelse og ny ferge vil gjøre det fullt mulig for folk å bo på Ibestad og samtidig jobbe i Harstad.
16.12.2012 – Ted.

Destination Harstad

Ny daglig leder møtt med klare utfordringer.
Destinasjon Harstad har fått ny daglig leder, Jan-Erik Kristoffersen (50), etter Mariette Verhage som sluttet tidligere i høst. Direktørene ved byens tre største hoteller sto samtidig fram med kritikk av organisasjonen for manglene salgskraft. De truet med å melde seg ut som medlemmer og bidragsytere. De mener at Destinasjon Harstad i de senere år bare har fungert som turistkontor og har ikke klart å skape ny trafikk inn i byen. Det må satses på salg av kurs og konferanser, opplevelser og events, kanskje bør det også ansettes en byselger og etableres et selgerforum, mente de.
Noe av forklaringen synes å være at Destination Harstad, med bare to ansatte, i de senere år har måttet ha fokus på å rette opp økonomien, og det har de klart. De har snudd skuta til overskudd og positiv egenkapital. Den nye lederen lover nå fullt trøkk. Sammen med styret blir det nå lagt strategier og planer for å skape ny aktivitet og entusiasme blant reiselivsbedriftene i byen. Hotelldirektørene og de største aksjonærene og bidragsyterne vil på nyåret bli invitert til felles løft for å stake ut kursen videre framover.
01.12.2012 – Ted.

HIL i neste års 2. divisjon

Her er HILs motstandere til neste år.
HILs herrelag rykket som kjent opp i år og skal spille i 2. divisjon, avd. 2, neste år. Motstanderne der blir: Alta, Odd Grenland 2, Strømsgodset 2, Raufoss, Nybergsund, Gjøvik, Valdres, Tønsberg, Fram Larvik, Pors Grenland, Frigg, Bossekop og Lyn.
Dette betyr økte reiseutgifter for HIL, med fly til Gardermoen og buss videre til arenaer på Østlandet. Gevinsten vil være at HIL får møte nye, spennende lag.
De øvrige nordnorske lagene i 2. divisjonen, Tromsdalen, TIL2, Senja og Mo, havnet i avd. 4.
Neste års serie starter 13. april og avsluttes 19. oktober.
HIL skal ha to samlinger om kort tid. Der vil hovedtreneren vurdere hvem han vil ha med på laget i 2013-sesongen. Treneren har også fire-fem nye navn på blokka som også får vise seg fram på samlingene. Spillerstallen for neste sesong skal være klar 1. februar.
01.12.2012, Ted.

Griff eller bølger?

Føljetongen om kommunevåpen fortsetter.
Resymé: Fellesnemnda for kommuneslåinga av Bjarkøy og Harstad vedtok allerede i februar at Bjarkøy-griffen skulle bli den nye kommunens kommunevåpen. Utover våren ”våknet” folk i Harstad. Det ble samlet inn nærmere 2.000 underskrifter for å få omgjort vedtaket, med sikte på at Harstads byvåpen (bølgene) skulle bli det nye kommunevåpenet. I juni ble kommunestyret i Harstad enig om å be fellesnemnda ta saken opp igjen. I september gikk fellesnemnda, med knapt flertall, inn for å la det nye kommunestyret behandle spørsmålet om kommunevåpen over nyttår.
Etter dette fremmet Bjarkøy formannskap krav om lovlighetskontroll til fylkesmannen. Bakgrunnen for dette var at en vararepresentant som måtte innkalles under møtet i fellesnemnda, ikke nådde fram til selve debatten, men han rakk akkurat å stemme. Fylkesmannen sendte imidlertid kravet om lovlighetskontroll tilbake til Bjarkøy formannskap med svar om at det måtte behandles i fellesnemnda først.
Det ble imidlertid ikke noe rabalder i fellesnemndas møte i november. De folkevalgte på Bjarkøy hadde slått seg til ro med at saken skal behandles i det nye kommunestyret på nyåret. Der har Harstad 35 representanter og Bjarkøy bare to representanter. Mye tyder dermed på at griffen blir nedstemt og at Harstads bølger likevel kan bli det nye kommunevåpenet.
Men for sikkerhets skyld bør vi nok vente til saken er behandlet over nyttår.
01.12.2012 – Ted.

Nytt samfunnshus i Kongsvik

Samfunnshus kombinert med kapell.
Det gamle samfunnshuset i Kongsvik ble bygget på 1960-tallet, men brant ned høsten 2009. Beslutningsprosessen startet umiddelbart etter brannen. Bygda trengte forsamlingslokale og kapellet var blitt for lite. Dermed ble det enighet om å bygge nytt samfunnshus, kombinert med kapell med egen inngang. Flerbrukstanken ble lagt til grunn for prosjekteringen av bygget og oppføringen har gått uten overskridelser. Bygget har kostet 20 mill. kroner. Det nye huset kan brukes til konserter, teater, kurs, konferanser, gudstjenester, bryllup, begravelser m.m. Storsalen har plass til 300 mennesker og har fleksibel scene og sidedør til garderoben som også kan brukes av fotballspillere fordi banen ligger kloss ved. Det er også rom for utleie til bl.a. musikkøving (lydisolert) og med audiovisuelt utstyr for kurs og konferanser. Huset har grovkjøkken med profesjonelt utstyr, kjøkken med stor kapasitet og tilstøtende kafeterialokale.
Det nye samfunnshuset i Kongsvik ble innviet 24. november. Biskopen skal vigsle det nye kapellet 16. desember.
01.12.2012 – Ted.

Fotballen i Harstad

HIL-gutta rykker opp, Medkila-jentene klarte det nesten.
Årets fotballsesong for Harstad-lagene er over.
HILs herrer spilte seg fram til 2. plass i 3. divisjon, avd. 11. Laget vant 15 av sine kamper, spilte fire uavgjorte, tapte tre kamper og oppnådde dermed 49 poeng. HIL scoret 72 mål og slapp inn bare 24 mål, - det desidert laveste i avdelingen. Bodø/Glimt2 vant denne avdelingen med 53 poeng og Sortland kom på plassen bak HIL med 43 poeng.
Egentlig skulle dermed Bodø/Glimt2 rykke opp, men Bodø/Glimts 1.-lag ikke klarte opprykk fra Adecco-ligaen (dvs. 1. divisjon) til hovedserien. Da er reglene slik at 2.-laget må spille i to divisjoner lavere. Det betyr at HIL, i stedet for Bodø/Glimt2, rykker opp i 2. divisjon i 2013.
I NM-cupen rakk HILs herrer fire runder. De slo først Fauske/Sprint, deretter Lofoten og Senja, men måtte gi tapt for Rosenborg.
Medkilas damer havnet også på 2. plass i 1.divisjon. Også de vant 15 kamper, spilte fire uavgjorte, tapte tre kamper og oppnådde dermed 49 poeng. Medkila scoret 48 mål og slapp inn bare 15 mål, - også dette desidert lavest i divisjonen.
Avaldsnes vant 1.-divisjonen og rykker direkte opp i toppserien. Medkila, på 2. plass, måtte spille to kvalifiseringskamper mot Kattem for om mulig å rykke opp. Medkila tapte den første kampen 0-3, men vant den andre 3-2. Målforskjellen gjorde imidlertid at Kattem beholdt sin plass i toppserien, og Medkila må dermed spille i 1. divisjonen også neste år.
I NM-cupen rakk Medkilas damer tre runder. Først slo de Hardhaus og deretter Grand/Bodø, men tapte for Trondheims-Ørn.
Landsås herrer falt ned i 5. divisjon i fjor. I år vant laget sin avdeling (Hålogaland) i 5. divisjonen. I kvalik-kampen for opprykk slo Landsås Luna med 3-1. Landsås rykker dermed opp i 4. divisjon og møter der bl.a. SOIF, Grovfjord og Leknes. 
21.11.2012 – Ted.

Kjølelageret

Kjølelageret rives, men veggklokka gjenoppstår.

Kjølelageret 2012

Kjølelageret sept. 2012 Foto: Gunnar Eliassen

Havnestyret har omsider bestemt at det gamle kjølelageret (fra 1930) på kaia i Harstad skal rives. Mange vil huske restaurant ”Sjøfarten” som lå i øverste etasje og Bottolfsen-kiosken på gateplanet i dette bygget. Rivingsarbeidet startet medio november. I første fase skal treverk, armatur o.a. sorteres ut. Deretter vil selve bygningsskrotten bli revet. Jobben er beregnet gjennomført i løpet av ca. sju uker.
Klokka (fra 1934) som hang på sjøsiden av bygget, har stått i ro i flere år. Den ble nylig tatt ned og sendt til en veteranur-urmaker i Narvik (!) for vurdering, til en smule undring og irritasjon hos urmakere i Harstad. Vurderingen viste at det meste i klokka må bygges opp på nytt, og den må få nye visere og nytt glass. Restaureringen skal gjøres hos urmakeren i Narvik, og jobben er beregnet til 29.000 kroner.
Når jobben er gjort, skal klokka henges opp på tollbod-veggen (?) med front mot bysiden, slik at den skal være synlig for reisende med både båt, buss og drosje, sies det.
21.11.2012 – Ted.

Folketallet øker

Harstad fortsetter å vokse.
Hittil i år er innbyggertallet i Harstad kommune økt med 163, til 23.803. Mye av veksten kan skyldes økt aktivitet innen olje- og gassektoren og dermed tilflytting av selskaper og personell. Det er også økning i innbyggertallet i Kvæfjord og Bjarkøy.
Men de andre nordnorske byene øker mer; Narvik økte med 26 til 18.499, Tromsø økte med 943 til 70.059, Alta økte med 334 til 19.616 og Hammerfest økte med 141 til 10.075.
21.11.2012 – Ted.

Kampflyplassen

Det blir ingen omkamp om mellom Bodø og Evenes.
Da Stortinget i juni bestemte at Ørland skulle bli hovedbase og Evenes skulle bli framskutt base for de nye de nye kampflyene (F-35), ble det selvsagt skuffelse i Bodø som til nå har hatt hovedkampflybasen. Nordlandspolitikerne lovte omkamp dersom det skulle bli regjerningsskifte neste høst. Nå har imidlertid både Frp og Høyre besinnet seg, - det blir ingen omkamp.
Planleggingen av basen på Evenes er i gang. Det skal bygges til tilstedeværelsesbygg til 100 mill. kroner, tilpasset de nye F35-flyene. Kampflybasen i Bodø skal være avviklet i 2016, og Evenes-basen skal allerede da være i drift til å kunne ta i mot F-16-fly.
Den samlede aktiviteten til Forsvaret gjør Ofoten/Sør-Troms til en aktiv forsvarsregion. Her er alle våpengrener representert. Forslaget til forsvarsbudsjettet inneholder satsing på alliert trening, rensing av havbunnen i Ramsund og etablering av kampflybasen i Evenes.
21.11.2012 – Ted.

Trondenes

Attraksjonene på Trondenes skal samordnes.
Sør-Troms museum skal bruke tre mill. kroner for å gi et felles løft av attraksjonene på Trondenes. Området har nasjonal tyngde i kraft av historien. Museet har fått 1,7 mill. kroner fra Troms fylkeskommune for å gjennomføre et tre-årig samordningsprosjekt. Den norske kirke styrer over Trondenes kirke, Forsvaret har Adolfkanonene, museet styrer Trondenes historiske senter og landskapsvern- og fredningsmyndigheter vil også ha et ord med i laget. I tillegg er det nausttufter fra vikingtiden, rester av russefangeleiren og landskapsvernområde på Trondenes. Det skal skaffes en prosjektleder og utpekes ei styringsgruppe.
17.11.2012 – Ted.

Fra apotek til hotell

Den ærverdige Apotekergården i Strandgata 9 gjøres om til hotell.
Wenche Rindahl Johansen og datteren Camilla R. J. kjøpte gården i desember 2011 for 1,7 mill. kroner. De etablerer nå et eiendomsselskap som skal forestå driften. Planprosessen er startet. Svarfristen på planene er satt til 26. november. De håper å komme i gang med byggearbeidet neste sommer. Bygget skal males og vinduer skal skiftes. Gården ble oppført i 1884 av apoteker Harald Dahl.
06.11.2012 – Ted.

Bakkeli-gården

Eieren av Bakkeli-gården vil etablere leiligheter.
Bakkeli-gården i Storgata 13 i Harstad ble solgt for en del år siden. Det ble reaksjoner i byen da ny eier ville gjøre forandringer på gården, bl.a. med å bygge om til leiligheter. Eieren har lagt fram nye planer om leiligheter i 2. og 3. etasje, men har igjen fått avslag fra fylkesmannen. Kommunen påpeker at parkeringsområdet i kjelleren må utformes slikt at blir ikke må rygge over fortau og ut i offentlig vei. Også Statens Vegvesen har påpekt at soverom, oppholdsrom og utearealer ikke bør legges mot Storgata som er riksvei. Eieren opplyser at det er foretatt nye støymålinger som viser at verdiene ligger innenfor kravene, og håper på ny behandling av planene.
06.11.2012 – Ted.

Grand Nordic blir Rica

Grand Nordic i Harstad gikk inn i Rica-kjeden 1. november og ble dermed ”Rica Hotel Harstad”.
Litt vemodig kanskje, men direktør Dybdal poengterer at Rica er et mer synlig merkenavn som gjør det lettere å hevde hotellet i konkurransen om gjester og konferanser. Hotellet har nylig renovert 40 rom, resepsjon, lobby, restaurant, Nordic Hall for ca. 10 mill. kroner.
Litt historikk fra ”lokalhistoriewiki”: Grand Hotell i Harstad ble etablert i 1896 av Andreas Leonhard Larsen fra Dyrøy. I 1923 overtok sønnen Alfred hotellet og drev det til 1939. Da solgte han det til Birger og Bergljot Trolie. I februar 1950 ble hele hotellet ødelagt av brann. Hotellet ble bygd opp igjen som murbygg og åpnet igjen i 1953. I 1969 ble hotellet kjøpt av Roald Rolness. Han solgte det igjen i 1977 til Solveig og Erling Utvåg, som allerede drev Viking restaurant og hotell. I 1978 gikk Grand Hotell inn i Nordic-kjeden. Da Sverre Utvåg døde i 1986 kom sønnen Sverre inn i hotelldriften. I dag ledes Rica Hotel Harstad av direktør Knut-Eirik Dybdal.
06.11.2012 – Ted.

Kaffistova-møblene forblir i Harstad

Det er nå bestemt at Kaffistova-møblene aldri skal forlate Harstad.
Da Kaffistova opphørte og lokalene bygget ble solgt for ett år siden, var mange opptatt av hva som ville skje med de fine bondemøblene. Det gjelder en håndlaget høysetestol, utskåret med motiver fra vikingtiden. I tillegg er det en del pinnestoler, benker, bord og øvrig innbo. Troms Ungdomsfylking som eide Kaffistova opplyser at møblene er midlertidig lagret på Tonehuset som i dag eies av Bondeungdomslaget (BUL). BUL er i dialog med ulike aktører med sikte på en avtale om permanent plassering av møblene på et sted i Harstad der de kan være til glede for publikum.
06.11.2012 – Ted.

Fjernvarme

Det kommer røyk ut av pipa, men den er ikke farlig.
Da fjernvarmeanlegget på Hjellholmen skulle bygges var det opphetet debatt i byen, både om plasseringen, om gravingen i gatene og ikke minst om utslippene fra pipa.
Nå er anlegget på plass, det meste av gravinga er gjort og anlegget er godt i gang. Det kommer mye røyk ut av pipa. Mesteparten av røyken er imidlertid vanndamp fra fuktig skogsflis. I tillegg kommer det noe karbondioksid (CO2) og nitrogendioksid (NOX), noe som er vanlig i alle forbrenningsovner. Utslippet måles og kontrolleres kontinuerlig. Verdiene av disse dioksidene ligger imidlertid godt innenfor tillatte verdier. Det er også slik at jo mer det fyres, jo mindre NOX produseres. Anlegget har fått mange kunder, bl.a. Grottebadet, Harstadhallen og sykehuset.
30.10.2012 – Ted.

Ibestad – samferdsel

Folkemøte om samferdselproblemer i kommunen.
Tidligere i høst ble det kjent at storferga MF Tranøy (115 pbe) som trafikkerer sambandet Stangnes-Sørrollnes om kort tid skal selges og erstattes med ei mindre ferge. Dette fikk Ibestad-folket til å reagere. I et folkemøte der også fylkesrådet for samferdsel og fylkets samferdselssjef var til stede, pekte Ibestad-politikerne på at fergeforbindelsen Stangnes-Sørrollnes er en del av Rv 848. Her er det både stor gjennomgangstrafikk mellom Harstad og midt- og nordfylket og mye pendlertrafikk med folk som bor på Rolløya og jobber i Harstad. Trafikken er økende og det er ikke holdbart å sette inn småferger her, hverken som reserver eller permanent. Fylkesrepresentantene opplyste at det jobbes med å finne egnet erstatningsferge for MF Tranøy.
Det ble også pekt på at oppgraderingen av Rv 848 over Rolløya ikke er startet opp, til tross for at det allerede er bevilget en del midler til veien mellom Sørrollnes og Bollas/Ibestad. Fra fylkets side ble vist til at terrenget her er vanskelig. Det legges opp til veibredde på 5,5 meter med møteplasser på deler av strekningen. Reguleringsplan skal kunne vedtas ved årsskiftet. Forutsatt at det gjennom statsbudsjettet kommer ytterligere midler kan arbeidet forhåpentlig startes i 2013.
Ordningen med signalanløp på Engenes for hurtigbåten fungerer ikke tilfredsstillende. Det er vanskelig for de reisende fra Engenes å få telefonisk kontakt med hurtigbåtene for å bestille anløp. Fylkesråden lovte å ta dette opp.
30.10.2012 – Ted.

Kvæfjordeidet

Den nye parkeringsplassen på Kvæfjordeidet er ferdig.
Den ligger på ”den rette siden” i forhold til skiløypene opp mot fjellet. Plassen er riktignok ikke asfaltert, men den er utformet svakt hellende slik at vann skal dreneres ut til siden. Plassen vil kunne ta opptil 250 biler. Parkeringsplassen er et fellesprosjekt der kommunene Kvæfjord og Harstad og fylkeskommunen har bidratt med ca. én mill. kroner hver. Det er foreløpig ikke vurdert parkeringsavgift på plassen.
30.10.2012 – Ted.

Stien langs sjøen

Stien nærmer seg byen og fortsetter å trekke folk.
I sommersesongen har ivrige sjeler lagt ut 500 meter strømkabler langs stien, for belysning ved benker og bord. Kablene vil bli gravd ned neste år. Det meste av stien er belagt med grus, benker og bord er kommet på plass og enkelte steder er det plantet syrinbusker og sådd gress. En jentegjeng har montert en ”Ja-benk”. 30-40 personer har deltatt i dugnadsarbeidet i sommer. Stien har fått en haug med gratis stein som skal plasseres ut til våren, bl.a. for å bygge opp terrenget etter stormflo i tidligere sommer. Det gjenstår litt rydding og så kan en spasere fra det historiske senteret på Trondenes og helt inn til Esso-anlegget i Samasjøen.
30.10.2012 – Ted.

Kommunesammenslåinga og budsjett

Ba om 32 mill. kroner, men fikk ”bare” vel 20 mill. kroner av departementet.
Engangskostnadene knyttet til ”ekteskapet” mellom Bjarkøy og Harstad kommune ble beregnet til vel 32 mill. kroner, fordelt på 71 enkeltposter. De største postene er 6 mill. kroner til samkjøring av de to kommunenes datasystemer, 5,3 mill. kroner til oppgradering av brannstasjonen på Bjarkøy og vel 11 mill. kroner til dekning av prosesskostnader (merarbeid, lønninger, reiser og møter). Det ble nok ”smurt godt på”, for Kommunal- og regionaldepartementet skar lista ned til ”bare” 20,9 mill. kroner.
Budsjettprosessen i år blir noe annerledes enn tidligere. Rådmannen i Harstad skal utarbeide budsjettforslag for ny-kommunen. Forslaget vil bli preget av de strategiske budsjettgrepene som rådmannen i fjor fikk kommunestyret med på med sikte på å få kommende budsjetter i balanse. (Harstad-regnskapet hadde et underskudd på ca. 50 mill. kroner i 2011, det ser ut til å bli noe bedre i år.) Årets forslag skal behandles i kommunens økonomiutvalg, som i år er utvidet med to representanter fra Bjarkøy. De to kommunestyrene skal behandle forslaget og deretter skal fellesnemnda for kommunesammenslåingen forestå den videre budsjettbehandlinga.
30.10.2012 – Ted.

Utvikling i Tjeldsund

Beredskapssenter ved Brannskolen, ubåt-service ved orlogstasjonen og asfalt på alle fylkesveiene.
Staten bygger beredskapssenter til 15 mill. kroner i tilknytning til Brannskolen i Ramsund. Navnet er Helicopter Underwater Evacuation Training Center (HUET).  Ordfører Pettersen mener dette er et godt eksempel på knoppskyting. Kommunens utbyggingsselskap skal føre opp et 500 kvm bygg for senteret. Halvparten av dette vil være et fire meter dypt basseng med plass til en helikopter-simulator. I bassenget skal det gis trening i å redde seg ut av et helikopter som er i ferd med å synke.
Planleggingen av arbeidet med å flytte ubåtrelatert utstyr fra Olavsvern til Ramsund og Haakonsvern er nå i gang. Det største elementet, flytebrygga, skal til Ramsund. Det skal bl.a. brukes når ubåter skal lade batteriene, bunkre og ha ettersyn. Ubåtmannskapet skal også ha forpleining i Ramsund. Flyttingen skal være gjort i løpet av 2013. I november i år får Ramsund orlogstasjon generalprøve på ubåt-service. Da kommer en ubåt som skal ha opplading og understøttelse.
I forsvarbudsjettet er det satt av 50 mill. kroner til rensing av sjøbunnen i Ramsund, bl.a. for miljøgiften PCB. Det skal også investeres ytterligere i bygg og anlegg i Ramsund.
Nå er det kommet asfalt på alle fylkesveier i Tjeldsund kommune. Det var fullsatt på Myklebostad kulturhus da det ble markert at strekningen fra Vargneset til Rusvik, 16 km, på Tjeldøya hadde fått asfalt. Det skal etter hvert også komme rekkverk og møteplasser langs veien.
30.10.2012 – Ted.

Fiskeoppdrett

Kjøtta ser ut til å være et godt sted for fiskeoppdrett.
For ca. ett år siden ble det etablert lakseoppdrettsanlegg ved Kjøtta, tross en del innsigelser fra fiskere og beboere der. Anlegget ble underlagt spesielle målings- og kontrolltiltak med undersøking og vannprøver i havet og havbunnen. Nylig ble runde to av miljømålinger ved merdene gjennomført. Målingene viser ingen nevneverdige tegn til forurensning på havbunnen. Strømforholdene der merdene står gir minimal opphopning av avfall.
Anlegget består av seks merder med til sammen ca. 800.000 oppdrettslaks. Laksene, som veier nå 1,5 kg i gjennomsnitt, vil være klare for slakting i januar/februar neste år. Da skal det gjøres nye miljømålinger.
Selskapet som driver oppdrettsanlegget er fornøyd med måleresultatene og ønsker å kunne fortsette med anlegget ved Kjøtta.
01.10.2012 – Ted.

Ny CT-maskin

Harstad Sykehus får ny computertomograf (CT).
Vi mener å huske at det for en del år siden var kronerulling for å skaffe den første CT-maskinen til Harstad sykehus, -og CT-maskin ble det, i 2003. Den har gjort jobben i ni år, med ca. 11.000 undersøkelser årlig de senere år. Nå er den gamle maskinen utslitt og utdatert.
I disse dager installeres ny CT-maskin på sykehuset. Den koster ti mill. kroner. Samtidig bygges CT-rommet om for 2,3 mill. kroner. Den nye maskinen er brukervennlig og kan gjøre raskere og mer kompliserte undersøkelser med lavere stråledoser.
Sykehuset ønsker også å bytte ut sin magnettomograf (MR-maskin), til 8 mill. kroner, neste år.
24.09.2012 – Ted.

Vizuelli 30 år

Trykkeribedriften Vizuelli i Harstad feirer 30-års jubileum.
Bedriften startet med at vår klubbvenn Gunnar Reppen, sammen med to andre, videreførte Johannessens Akcidenstrykkeri som i sin tid først holdt til Arbeidersamfunnet og senere i krysset med Storgata og Sigurds gate. I 1987 flyttet bedriften til eget nybygg i Harstadbotn. Navnet var da blitt Trykksentralen. I 2002 ble navnet skiftet til Vizuelli, et uttrykk for bedriftens visuelle tjenester for kundene. Bedriften har nå topp moderne maskinpark som gjør det mulig å trykke direkte på glassplater, akryl og fliser, og også på tapeter og gardiner. Interiørdesign er etter hvert blitt et hovedsatsingsområde for bedriften.
Vizuelli har sponset Harstadklubben i Oslo i mange år, - og det takker vi for.
Vi gratulerer med jubileet!
Jubileet ble feiret med at alle 14 ansatte reiste på noen dagers studieopphold til München.
24.09.2012 – Ted.

Norsafety – blir nasjonalt skadesenter

Fylkeskommunen bidrar med 3,3 mill. kroner til utvikling av et nasjonalt senter for skadeforebygging i Harstad.
Dette gir grunnlag for et tre-årig prosjekt som skal sikre Norsafety status som nasjonal senter. Lege og professor Børge Ytterstad, som gjennom ”Trygge lokalsamfunn” i mange år har drevet skaderegistrering og forskning på skadeforebygging siden 1985, er strålende fornøyd. Dette er et kvantesprang, sier Børge som har jobbet for saken siden 1997. Også Stig Fredriksen, daglig leder av Norsafety, er meget glad og godt fornøyd med samarbeidet med fylkeskommunen. Det vil nå bli utlyst ny stilling som leder for skadesenteret.
Vi gratulerer!
24.09.2012 –Ted.

Nye gravplasser i Harstad

Nye gravplasser på Trondenes og utvidelse på Tofta.
Det er behov for ca. 200 nye gravplasser hvert år i Harstad. For halvannet år siden leste vi at det var eller kunne bli mangel på gravplasser i Harstad-området. Nylig kunne vi lese at det kommer flere gravplasser. Ovenfor Krematoriet på Trondenes blir det i løpet av høsten klart for 400 nye kistegravplasser og en del urnegravplasser.
Kirkelig fellesråd jobber dessuten med planer for en ny hovedkirkegård på Tofta. Det gjelder et område på 38 mål ovenfor den gamle gravplassen der. Det gjenstår imidlertid en del arbeid med grunnerverv. Planen er å binde gravplassene på Samamoa og Tofta sammen, med en gangbro over Bergselva. Kommunen har satt av 15. mill. kroner til prosjektet.
24.09.2012 – Ted.

Folketallet i Harstad øker

Tallene for første halvår 2012 viser at Harstads innbyggertall har økt med 108 personer i første halvår av 2012. Harstad er dermed Nord-Norges fjerde største by med 23.748 innbyggere. Tromsø og Bodø er de største byene i nord, mens Rana, forsmedelig nok, kniper tredjeplassen med ca. 2.000 flere innbyggere enn Harstad.
25.08.2012 – Ted.

Harstad-fødsler i Narvik

Fødeavdelinga ved Harstad sykehus måtte holdes stengt i fire uker i sommer. Dette skyldtes at sykehuset bare har to godkjente gynekologer, - den ene av dem var i permisjon og den andre skulle ha ferie. Stengingen engasjerte både lokale og sentrale politikere og andre. Det ble bl.a. foreslått å leie inn gynekologer fra utlandet. Kravene til fødetilbudet er imidlertid så strengt at dette ikke var aktuelt. Sykehuset i Narvik ble utpekt som ”reservested” for fødende harstadkvinner i sommer.
Dette resulterte i 19 Harstad-fødsler på sykehuset i Narvik. I tillegg fikk ni harstadkvinner, som forhåndsavtalt, føde på Universitetssykehuset i Tromsø. Til tross for den lange kjøreturen til Narvik sies det at alle fødslene gikk greit, selv om det var på nippet med en av de fødende i nærheten av Bjerkvik. Så spørs det om de nyfødte kan regnes som narvikværinger eller harstadværinger og om de vil heie på HIL eller Mjølner når det vokser til?
25.08.2012 – Ted.

Gammel-apoteket skal pusses opp

Apoteket - gml

Gården i Strandgata 19 ble bygd i 1894 i sveitserstil med dragehoder i røstene og utskjæringer ved vinduene og i etasjeskillene, - et staselig bygg i byens sentrum. Fra 1905 til 1961 var det apotek i denne gården. Etter dette har det vært andre leietakere i gården. Hotellkongen Olav Thon kjøpte gården i 1980, men uten at det ble gjort noe med gården som etter hvert har stått til forfall.
Nå har Camilla Johansen kjøpt gården. Hun har planer om å pusse opp gården med sikte på å drive hotell der. Det skal nå gjennomføres et forprosjekt, finansiert med egenkapital og med tilskudd fra kommunen som mener bygget er en viktig del av byens historie.
25.08.2012 – Ted.

Festspill-logoen

Etter årets vellykkede festspill er FINN-direktøren Tonje Winje ”blitt varm i trøya”. Til høsten vil hun bl.a. foreta en totalvurdering av FINN’s grafiske uttrykk. Hun peker bl.a. på at festspillenes kortnavn FINN og logo lett kan forveksles med logoen til nettstedet Finn.no. Festspillene presenteres seg på mange plattformer, også digitalt. FINN-direktøren vil derfor vurdere om dagens FINN-logo bør friskes opp eller skiftes ut.
Pan-skikkelsen/faun-figuren i FINN-logoen ble i sin tid tegnet av Karl Erik Harr. Både Harr og andre kulturpersoner i Harstad har reagert på FINN-direktørens utspill og planer.
Så spørs det om vi her får en sak på linje med den pågående aksjonen om å beholde Harstads byvåpen?
25.08.2012 – Ted.

Asfalt i kirkeparken?

Det var mange reaksjoner da Statskraft startet arbeidet med fjernvarmeanlegget. Det gjaldt både frykten for uønskede utslipp fra selve anlegget, men også irritasjon over grøftegravingen flere steder i byen. Vi husker bl.a. at det ble gravd ei grøft på langs av alleen i kirkeparken og at denne ble stående oppe ganske lenge. Som kompensasjon for dette lovte Statskraft den gang (august 2010) at plassen foran hovedinngangen til kirka skulle bli asfaltert.
Menighetsrådet, ved lederen Helge Methi, er skuffet og forundret over at Statskraft nå ber rådet om å bidra til finansieringen av ny asfalt foran kirka. Nå strides det derfor om hvor mye asfalt som ble lovet og hvor den skulle legges.
25.08.2012 – Ted.

Lundefugl på Vågsfjorden

Lundefugler

I sommer er det observert flokker av lundefugl i Vågsfjord-bassenget. Forklaringen synes å være at det har vært dårlig hekkesesong både på Helgeland og i Lofoten. Mange lundefugler har derfor forflyttet seg til fuglefjell på Bleiksøy og Anda i Vesterålen der de finner mer variert kosthold, bl.a. yngel av både torsk, sei og hyse. Fuglene har nok oppdaget at det for tiden er mye fisk i Vågsfjorden. Det sies at lundefuglen kan fly nærmere 200 kilometer opptil fem ganger i døgnet for å hente mat til ungene sine, og avstanden mellom Andøya og Vågsfjorden, ca. 60 kilometer, er derfor ingen utfordring for denne fine alkefuglen, som ofte kalles sjøpapegøye.
25.08.2012 – Ted.

Minnemarkering i Harstad

Også i Harstad ble det holdt minnemarkering på ett-årsdagen for terrorhandlingen på Utøya og i regjeringskvartalet. Markeringen foregikk i parken foran Harstad kirke med om lag 400 frammøtte. Organisten spilte ”Til ungdommen” og Karoline Øyen leste den samme hyllesten. Lars Bremnes fremførte et utdrag av sin sang ”… å kunne æ skrive”, akkompagnert av Edvard Sundquist på gitar. De frammøtte sang Lillebjørns ”Barn av regnbuen”.
Fungerende ordfører Jan Fjellstad holdt appell. Tonje Unstad framførte sin egen sang ”Æ ror aleina”. Styremedlem i Harstad AUF holdt en følelsesmessig og reflektert appell. Det var solosang av Ellen Fæster Tønnesen og Lindis Haugen.
Minnemarkeringen ble avsluttet med Lars Bremnes’ sang ”Liv” som han framførte sammen med Tonje Unstad og Edvard Sundquist.
25.08.2012 – Ted.

MS Grytøy hjemme igjen

Turen nordover gikk greit, tross storm og motortrøbbel, og Grytlandsferga rakk fram i Festspill-uka.

MS Grytøy 2012


I juni-nummeret av Harstadposten meldte vi at Grytlandsferga var på vei nordover og at målet var å rekke fram mens Festspillene pågikk. Fredag 29. juni klappet MS Grytøy til kai på Lundenes etter tre ukers reise fra Oslo. Båten ble hilst velkommen tilbake av en stor skare grytværinger, og gamle minner kom fram. Det ble hilsener, gaver, sang og stor kake til mannskapet, og det var norske flagg i alle hus.
Siste etappe gikk inn til Harstad. MS Grytøy ble der møtt av mange småbåter som fulgte båten fra Måga og inn til kaia. Der ble MS Grytøy mottatt og hilst velkommen av ordfører Marianne Bremnes, Johs. Sørvoll som er leder av båtens venneforening og et par hundre øvrige skuelystne.
Båten lå på sin gamle kaiplass ei ukes tid og blir deretter liggende i Harstadbotn mens det letes etter et verft nordpå for videre oppussing.
12.07.2012 – Ted.

Nytt vannverk i Harstad

Nå har Harstad-folket fått ”verdens beste” drikkevann.

Vannverk på Langmyra


I slutten av juni ble det nye vannbehandlingsanlegget for Harstad by og nærliggende områder kjørt i gang. Anlegget ligger ved Langmyra på veien inn til Storvann Nord der drikkevannet hentes fra. Drikkevannet går i rør gjennom Steinsåsvannet og til det nye anlegget der det filtreres gjennom to barrierer og gis også UV-stråling. Bygningen har fått et pent og tiltalende eksteriør og tar seg godt ut.  Arbeidet med anlegget og tilhørende vannledninger startet sommeren 2010.
12.07.2012 – Ted.

Fergejubel hos øyfolket

I 2014 kommer det nye ferger til øyene utenfor Harstad.
I juni-nummeret av Harstadposten skrev vi om øyfolkets frustrasjon over at fylkets anbudsinnbydelse på nye ferger hadde tatt for svakt i for forbindelsen Bjørnrå – Stornes. Øyfolkets aksjoner har nå gitt resultater. I slutten av juni skrev Troms fylke kontrakt med Norled AS om nye ferger for perioden 1. februar 2014 – 31. desember 2019. I Toppsundet vil det da komme ferge som tar 50 biler (eller personbilenheter). Samtidig vil det bli tre mannskapsskift på sambandet. Det vil bl.a. bety avganger senere på kvelden og at det ikke skal være nødvendig med opphold i trafikken midt på dagen.
Norled AS er et datterselskap av Det Stavangerske Dampskibsselskap. Norled Sjø har i dag ca. 80 fartøy i rutetrafikk, bl.a. i Indre Oslofjord. Troms fylkes avtale med Norled omfattet også fergesambandet Stangnes – Sørrollnes. Der kommer det ei 70-bils ferge fra kontraktsstart. På sambandet mellom Grytøy – Bjarkøy – Sandsøy kommer ei 20 bils ferge. Avtalen med Norled er på 585 mill. kroner.
12.07.2012 – Ted.

Hålogalandsbrua

Endelig kommer Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden.
Stortinget vedtok 12. juni å bygge bru mellom Narvik og Øyjord, omtrent der ferga gikk for mange år siden. Framsynte lokalpolitikere i Narvik, støttet av næringslivet, har arbeidet med dette prosjektet mer eller mindre i 24 år. Et av virkemidlene var å si seg villig til å ofre flyplassen i Framneslia, for å få brua.
Hålogalandsbrua vil få betydning både for Narvik og hele regionen ved at det kan bli kortere transporttid øst-vest i regionen. Den vil redusere avstanden mellom Narvik og flyplassen på Evenes med ca. 18 km. Dette vil kunne gi utviklingsmuligheter både for Hålogaland og flyplassen. Kortbaneflyplassen i Framneslia legges ned så snart nybrua står ferdig.
Brua vil bli 1.533 meter lang, med et midtspenn på 1.145 meter. Seilingshøyden blir 40 meter. Det vil bli bygd 300 meter tunnel fra Øyjord og inn til E6/E10. Totalkostnaden er anslått til 2,4 milliard kroner, som skal finansieres med statlige tilskudd og bompenger.
18.06.2012 – Ted.

Evenes får kampflybase

Evenes gikk av med seieren om framskutt kampflybase.
Forsvarministeren la i mars fram sin innstilling om kampflyplass, med hovedflyplass på Ørland og framskutt base på Evenes. Det førte selvsagt til reaksjoner i Bodø at byen hverken ville få hovedflyplass eller framskutt base. Kampen om framskutt base har ut over våren stått mellom Evenes og Bodø. Flere har framholdt at Bodø har infrastrukturen og en betydelig flykompetanse som er bygd opp over 60 år. Et moment som trekker den andre retningen er imidlertid at flyplassen i Bodø i tilfelle må flyttes og at det kan komme til å koste tre milliarder kroner. En fordel for Evenes er at kampflyene kan holde seg i luften 30 minutter lenger i nordområdene.
Regjeringens langtidsplan ble behandlet i Stortinget 14. juni. Der ble det slått fast at Ørland skal være hovedflyplass for de nye kampflyene (F35/JSF) og at Evenes skal være framskutt base med QRA-beredskap (Quick Reaction Alert). Det innebærer at minimum to kampfly skal stasjoneres fast på Evenes, med ett fly i reserve. Vedtaket sier også at ti prosent av flyaktiviteten med de nye kampflyene skal utføres fra Evenes. 
Ordfører Jardar Jensen har stått aktivt på for Evenes i kampflysaken. Han uttaler at forberedelsene til etableringen av flybasen starter allerede til høsten og at neste fase i arbeidet vil være å sikre at kommunen og regionen får de investeringer og arbeidsplasser som er forespeilet.
18.06.2012 – Ted.

Kjøpesenter på Larsneset?

Havnemyndighetene og Nordic er ikke helt enige om bygging av kjøpesenter på Larsneset.
Nordic’s planer som ble vist fram for et par års siden, om et stort kjøpesenter m.m. på Larsneset, i forlengelsen av Amfi Bertheus, kom i klem i forhold til utarbeiding av ny sentrumsplanen og Havnevesenets planer for utbygging av Harstad havn. Nordic er nå utålmodig og mener havneadministrasjonen bremser utviklingsprosessen.
Havnedriftsjefen mener imidlertid at Nordic-planen, slik den nå foreligger, vil rasere havna. Kjøpesenteret blir for stort, og rundkjøring, varemottak og innkjøring til nytt parkeringshus vil redusere lagringsområdet på hurtigrutekaia.
Leder av havnestyret, Helge Eriksen, er imidlertid innstilt på å komme til enighet med Nordic. Han mener det er for ille å avvise Nordic’s investering på 400 mill. kroner på Larsneset. Utbyggingsplanene inneholder bl.a. forlengelse av Larsnes-kaia og utfylling av området mellom Larsneset og kai 4 på gammelkaia.
18.06.2012 – Ted.

Fødeavdelingen i Harstad stenges i sommer

I april meldte Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) at fødeavdelingen ved Harstad sykehus, som det eneste sykehuset i landet, må holdes stengt i fire uker i sommer.
Årsaken oppgis å være mangel på gynekologer og kvalifiserte vikarer for de to faste gynekologene ved fødeavdelingen. Den ene er for tiden i permisjon og den andre skal ha ferie i fire uker. Kravene til fødetilbudet er nå så strenge at selv ikke innleiing av gynekologvikarer fra utlandet vil bli tillatt. Jordmorstyrt fødestue er heller ikke et alternativ.
Nærmere 40 kvinner i Harstad-området har fødetermin i sommer og vil bli berørt av sommerstengingen. De må reise til sykehusene i Narvik eller Tromsø eller til fødestua i Lenvik for å føde.
Saken har vakt betydelig engasjement i Harstad, både blant politikere og publikum. UNN-direktøren innrømmer at ledelsen der, i forbindelse med ferieplanleggingen, har hatt mindre fokus på fødeavdelingen i Harstad fordi den alltid har vært veldrevet. Han fastholder likevel at føden i Harstad må holdes stengt i sommer.
Politikere i Harstad har hatt kontakt med Helsedirektoratet. Stortingsrepresentant Amundsen (Frp) har tatt saken opp i Stortingets spørretime og har også hatt møte med Helse Nord, men uten at noe har lyktes. Amundsen opplever at alle fraskriver seg ansvar. Ministeren viser til Helse Nord som i sin tur viser til UNN, som står på sitt om stengingen. UNN-direktøren fastholder at fødetilbudet styres etter forsvarlighetskrav fastsatt av Helsedirektoratet og Helsetilsynet.
18.06.2012 – Ted.

TVNorge-showet ble suksess

TVNorges sommerfestsending i Harstad 2. juni samlet hele 3.000 publikummere.
Det var strålende sol og vindstille da showet og opptakene foregikk på høgskolekaia. Mange fulgte showet fra fritidsbåter på havna utenfor.
Den utpekte, lokale helten var Hans Petter Schjelderup som ble intervjuet om sitt brannskadeprosjekt i Afrika. Det var hinderløp for lokale konkurrenter. Cæsar-skuespilleren Kim Daniel Sannes opptrådte og Gaute Ormåsen leverte en minikonsert.
De to programlederne, Pia Lykke og Synnøve Skarsbø, var i lykkerus etter sending. Ingen av dem har vært nordaførr tidligere, og de ble betatt av naturen, den magiske rammen rundt programmet, stemningen og det fantastiske publikummet.
Showet samlet altså 3.000 publikummere i Harstad, som dermed slo Narvik der 1.000 møtte fram. I Bodø kom bare ca. 100 publikummere og det samme skjedde i Tromsø noen dager etter Harstad-showet.
18.06.2012 – Ted.

Fotballen i Harstad

HIL ble slått ut i cupen, men henger godt med i serien. Medkilas damer vant sin 1.-rundekamp i cupen og gjør det godt i serien.
HILs herrelag
HIL vant begge sine kvalifikasjonskamper til årets NM-cup, først 9-1 mot Fauske/Sprint og deretter 2-1 mot Lofoten. Og i første ordinære cup-runde vant HIL 3-2 over Senja.
Men i 2. runde kom Rosenborg til Harstad. De mest optimistiske trodde kanskje på en ”cup-bombe”, men den gang ei. De unge HIL-guttene startet friskt og i det første kvarteret var de flere ganger frampå mot Rosenborg-målet, til stor jubel fra de mange tilskuerne. Etter 16 minutters spill startet Steffen Iversen Rosenborgs scoringer og det ble hele sju av dem før kampen var over. HIL hadde to-tre gode scoringssjanser, men uten resultat.
Rosenborg-trener Janne Jönsson roste HIL-laget for en god kamp og berømmet det unge HIL-mannskapet for at de ikke la seg bakpå. Han mente HIL var et spillende lag med godt tempo.
Til tross for tapet 0-7 mot Rosenborg, kan HIL glede seg over at denne kampen trakk flest tilskuere av de 25 cup-kampene som gikk 9. mai. Hele 2.050 betalende tilskuere overvar cup-kampen på Harstad Stadion. I tillegg var det ca. 1.500 barn og unge under 16 år som så kampen. Det betyr at HIL sitter igjen med ca. 300.000 kroner i overskudd fra denne kampen. Pengene vil gå med til å betale ned på klubbens gamle gjeld.
I år spiller HIL i 3. divisjon, avd. 11 (etter nedrykket i fjor). Etter fire serierunder har HIL vunnet to kamper (over Mjølner 2 og Lofoten) og tapt to (mot Mosjøen og Tverlandet).
Medkilas damelag
I 1. runde av damenes NM-cup vant Medkila med 5-0 over Hardhaus (fra Ankenes).
Medkila-jentene rykket ned fra toppserien i fjor og spiller nå i 1. divisjon. Til nå er det spilt fem serierunder. Medkila har vunnet tre av sine kamper (over Sarpsbort 08, Alta og Kongsvinger), spilt én uavgjort (mot Fortuna Ålesund) og tapt èn (mot Avaldnes).
13.05.2012 – Ted.

Evenes blir kampflyplass

Forsvarsministeren og regjeringen har bestemt seg i kampflyplassaken. Den lange kampen mellom Ørland, Bodø og Evenes nærmer seg slutten.
I februar la forsvarsministeren fram sin foreløpige innstilling der han går inn for en to-delt løsning, med Ørland som hovedbase og Evenes som en framskutt operasjonsbase for de nye F35-flyene. I begynnelsen av mars ble det kjent at Arbeiderpartiets representanter på Stortinget sluttet seg til forsvarsministerens tobase-løsning. Dette ble også resultatet i regjeringens innstilling som ble oversendt til Stortinget i slutten av mars.
Skuffelsen er selvsagt stor i Bodø som til nå har vært hovedbase for F16-flyene. Bodø vil likevel holde det gående til F16-flyene fases ut 2020. Både Andenes og Bardufoss var konkurrenter til Evenes om den framskutte basen, men begge falt ut på grunn av mer støy og større investeringer enn Evenes. Det er god militær infrastruktur rundt Evenes-basen som også ligger godt strategisk til.
Etter planen skal de første, nye F35-flyene leveres i 2017. To F35-fly vil bli stasjonert i fast beredskap på Evenes, og i tillegg til et varierende antall, - fire-fem fly har vært antydet. Disse skal i hovedsak identifisere fremmede fly ved territorialgrensa i nord.
Den nye basen på Evenes vil kunne gi 75 nye arbeidsplasser. Det må investeres mellom 60 - 100 mill. kroner for å ruste opp den militære flyplassen på Evenes til en framskutt base for de nye F35-jagerflyene. Dette arbeidet må være gjort innen utgangen av 2016. De årlige kostnadene med drift av Evenes-basen er beregnet til ca. 75 mill. kroner.
Det ligger an til at Stortinget skal behandle kampflyplassaken 14. juni. Ordfører Jardar Jensen i Evenes, som har en stor del av æren for at Evenes vant fram, er meget godt fornøyd med regjeringens innstilling. Han vil for sikkerhets skyld vente med å sprette champagne-flaska til den endelige bekreftelsen foreligger.
01.04.2012 – Ted.

Fjernvarmesentralen innviet

Torsdag 22. mars ble det nye fjernvarmeanlegget på Hjellholmen i Seljestadfjæra offisielt åpnet.
Etter en trang fødsel med irritasjon over grøfter som ble liggende åpne altfor lenge og med mye diskusjon om hva utslipp fra fabrikkpipa ville inneholde, står anlegget nå ferdig til bruk.

Foto: Harstad Tidende

Fjernvarmesentralen, Foto: Harstad Tidende

Fjernvarmeanlegget består av kjelehall på 400 kvm, flislager på 590 kvm og administrasjonsbygg på 180 kvm, samt ei 40 meter høy, hvitfarget pipe. Anlegget, som er datastyrt, kan produsere 80 mill. kilowatt varme. Anlegget har kostet 200 mill. kroner.
Til nå er det lagt ned sju km med rør rundt om i byen. Etter påske fortsetter gravingen for ytterligere fem km rør, bl.a. i Harstadbotn, langs Gangsåsveien, over Åsby til Stanges og Stangnesbasen.
Oppvarminga av anlegget startet i begynnelsen av februar, først med lav temperatur for å sjekke rørkoplingene og teste selve varmekjelen m.m. Nå er anlegget i gang. Det fyres nå med flis fra skog i Harstads nærhet. Varmeovnen har ideell driftstemperatur oppunder tusen grader. Vannet kjøres ut i rørene med ca. 90 grader og det holder ca. 80 grader når det kommer tilbake fra runden i byen. Pipa slipper ut hvit røyk som er renset med syklon elektrostatisk filter. Røyken er nesten 100 prosent vanndamp, sies det.
Til nå har forsyner fjernvarmesentralen sju kunder, bl.a. rådhuset, havneterminalen, kulturkvartalet, Harstad Stadion og sykehuset. Ytterligere 14 nye kunder har sagt seg interessert i fjernvarme.
Til åpningen av anlegget 22. mars kom ca. 50 inviterte, fra kommunen, entreprenører, leverandører, næringsliv og Statkraft, samt fire elever fra Seljestad barneskole som fikk premie for å ha vunnet en idekonkurranse om framtidig energiproduksjon.
01.04.2012 – Ted.

Kjølelageret skal rives

Havnestyret har nå vedtatt riving av det gamle kjølelageret ved hovedkaia i Harstad.
Bygningen (se bilder under Gamle Harstad) som en gang var staselig, er nå gammel og skjemmende i havneområdet. Det tar også en del av sikten mot havet. Noen av oss husker nok ungdomsrestauranten Sjøfarten på toppen av bygget og Bottolfsens kiosk på gateplanet.
Det skal innhentes anbud på rivingsarbeidet som er beregnet til å koste nærmere to mill. kroner. Arbeidet skal utføres i løpet av året. Fiskebutikken bak Kjølelageret skal ikke rives. Havnestyret har foreløpig ingen planer for tomta, som i første omgang vil kunne brukes som parkeringsplass.
På sikt er det behov for utbedring av kaiene i sentrum, de er gamle og bør rehabiliteres. Hurtigbåtkaia bør også utbedres. Det er også aktuelt med utfylling av området mellom kai 4 og Larsneset, kanskje med steinmasse fra tunnelen gjennom Harstadåsen. Disse vil koste mye og havnestyret vil derfor gå i dialog med fylkesmannen om planer og finansiering av denne utbedringen.
01.04.2012 – Ted.

Verksteder får miljøregning

I forbindelse med prosjektet ”Harstad Ren Havn”, som skal startes i vår, har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) pålagt verkstedene i Harstad å bidra til finansieringen ved å betale for gamle miljøsynder i havna.
Hamek AS må betale tre mill. kroner for forurensning ved verkstedet i sentrum (tidligere Kaarbøverkstedet) og vel to mill. kroner ved verkstedet i Samasjøen (tidligere Nielsenverkstedet).
Seaworks Slip AS må ut med vel én mill. kroner for forurensning ved sitt verksted på Hjellholmen i Harstadbotn (der Mathiassen Mek. Verksted lå).
Noe av forurensningen stammer nok fra tidIigere verksteddrift på disse stedene. Klif har tatt hensyn til dette og regningene til Hamek og Seaworks er derfor redusert noe. 
01.04.2012 – Ted.

Harstad vokser fortsatt

Folketallet i Harstad økte til 23.630 ved utgangen av 2011. Det var 217 innbyggere flere enn samme tid året før.
Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viste økning også for Skånland, Evenes, Gratangen og Salangen, mens de øvrige nabokommunene til Harstad hadde noe nedgang i innbyggertallet. Her er faktatallene pr. 31. desember 2011:
Harstad 23.630 (+ 217)
Bjarkøy 451 (- 21)
Kvæfjord 3.025 (- 25)
Skånland 2.972 (+ 76)
Tjeldsund 1.284 (- 41)
Evenes 1.359 (+ 17)
Lødingen 2.179 (- 17)
Ibestad 1.140 (- 9)
Gratangen 1.136 (+ 21)
Lavangen 1.016 (- 13)
Salangen 2.214 (+ 35)
Tallene for Harstads nabobyer var slik:
Tromsø 69.116 (+ 877)
Narvik 18.473 (+ 93)
Bodø 48.422 (+ 575)
03.03.2012 – Ted.

Stort underskudd i kommunens 2011-regnskap

Underskuddet i Harstad kommunes regnskap i 2011 ble vel 52 mill. kroner. Det betyr kutt og sparetiltak i kommunens virksomhet i 2012.
Det forrige kommunestyret i Harstad ble i enkelte saker beskyldt for å operere med ”luftpenger” som det ikke var dekning for i kommunens budsjett. Prosjekter kunne bli vedtatt med sikte på at de skulle søkes finansiert ved neste tertialrapport, men dét gikk ikke alltid i orden.
I høst varslet rådmann Thode Hansen at i kommuneregnskap for 2011 ville komme ut med et betydelig underskudd og at det fortsatt manglet ca. 100 mill. kroner for å få 2012-budsjettet i balanse. I et notat tok rådmannens tok til orde for økt budsjettdisiplin og klarere vilje hos politikerne til å si nei. Hans forslag til innstramming ble behandlet i kommunens økonomiutvalg senere på høsten. Utvalget gikk da inn for å øke eiendomsskatten i 2012. Rådmannen fikk grønt lys til å kutte i kommunens lønnsbudsjett, forutsatt at det ikke skal føre til lavere tjenesteproduksjon. Den økonomiske ”hestekuren” ble også drøftet i kommunestyret, og rådmannens medisin ble stort sett godtatt der.
Kommuneregnskap for 2011 ble lagt fram nylig. Det viste et historisk stort underskudd på 52,4 mill. kroner. I 2012 må det dermed spares 68 mill. kroner, bl.a. ved bemanningskutt på ca. 25 mill. kroner, strukturendringer i skolen på ca. 10 mill. kroner og ca. 25 mill. kroner innen helse- og omsorgssektoren. I tillegg skal økning i eiendomsskatten gi kommunen ca. 25 mill. kroner i økte inntekter.
03.03.2012 – Ted.

Ja til veipakken

Fram og tilbake, og fram igjen, er gjerne dobbelt så langt.
På ettervinteren 2011 presenterte Statens Vegvesen ”Veipakke Harstad”, i tre ulike alternativer. I mai vedtok kommunestyret å gå inn for det største alternativet, med nye rundkjøringer, gang- og sykkelveier, kollektivsatsing og tunnel gjennom Harstadåsen. Kostnaden for dette var beregnet til 1,24 mrd. kroner, basert på midler fra stat og fylke samt bompengefinansiering. På grunn av kluss med innkallingen av vararepresentanter til møtet måtte saken behandles på ny i juni, men ja-vedtaket ble likevel stående.
Partiene, med Frp i spissen, som i mai og juni hadde stemt mot veipakken, og spesielt bompengefinansieringen, varslet at de ville ta saken opp igjen i det nye kommunestyret. I løpet av høsten klarte politikerne å få lovnad fra samferdselsministeren om å øke statens bidrag med ytterligere 100 mill. kroner. Dermed var det offentlige bidraget til sammen blitt 410 mill. kroner. Det betyr at ca. to tredeler av pakken må finansieres med bompenger.
Saken ble behandlet i kommunestyremøtet 1. desember. Nei-partiene, som etter kommunevalget var blitt styrket i antall representanter, sto fortsatt på sitt nei, og dermed ble veipakken avvist.
I løpet av januar spisset det seg imidlertid til, med utallige avisinnlegg, SMS-aksjoner, appeller på Torvet/Hjørnet, møter i partiene m.m. Det lå an til at flere av nei-partiene ville snu. Det hører også med at ja- og nei-partiene i løpet av prosessen har vekslet om å ville ha folkeavstemming i veipakkesaken, avhengig av hva som kunne gagne deres standpunkt best.
Saken ble tatt opp igjen i kommunestyret 26. januar. Da hadde nei-partiene (KrF, Sp, V og Rødt), bortsett fra Frp, snudd. Dermed ble ”Veipakke Harstad” til 1,24 mrd. kroner igjen vedtatt, denne gang med 21 mot 14 stemmer.
Ja-vedtaket betyr at Statens Vegvesen nå kan legge ”Veipakke Harstad” inn i sitt innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). Deretter skal Samferdselsdepartementet utforme det samlede NTP-forslaget for perioden 2014-2023 til behandling i Stortinget våren 2013. Så gjenstår det å se om ”Veipakke Harstad” kommer med i sin nåværende form eller om den blir endret eller utsatt i tid.
29.01.2012 – Ted.

Skoler nedlegges og elever flyttes

Kommunebudsjettet vant over skolene og elevene.
Harstad kommune har overkapasitet på ca. 800 elevplasser, kommuneøkonomien er anstrengt og kostnadene i skolesektoren må derfor reduseres med flere millioner kroner. Etter analyse fra et eksternt konsulentfirma har kommuneadministrasjonen utarbeidet sitt forslag til nedlegging av skoler og flytting av elever. Saken skulle behandles i kommunestyremøtet før jul, men den ble utsatt til møtet i slutten av januar. I mellomtiden har foreldreutvalg og andre lansert andre løsninger for å kunne unngå nedlegging av skoler. Et alternativ til administrasjonens forslag ble lagt fram og behandlet i kommunens oppvekstutvalg medio januar. Forslaget ble vedtatt der med knapt flertall, selv om den økonomiske siden av det ikke var helt patent.
Skolesaken ble behandlet i kommunestyret 26. januar. Oppvekstutvalgets innstilling nådde ikke opp. Administrasjonens/rådmannens framlegg ble dermed vedtatt med 21 mot 14 stemmer.
Dette innebærer at barneskolen i Ervik legges ned og elevene flyttes/busses til Bergseng skole, barneskolen i Gausvik legges ned og elevenes flyttes/busses til Sørvik skole, barneskolen i Hagebyen legges ned og elevene flyttes/busses til byskolen. Ungdomstrinnet ved byskolen legges ned og elevene flyttes til Hagebyen skole. I tillegg blir det justering av skolekretsgrensene. Det vil medføre at noen ungdomsskoleelever må flyttes til en annen, men nærliggende skole. Nedleggingen og flyttingen skal effektueres allerede fra høsten 2012.
29.01.2012 – Ted.

Blir det veipakke til Harstad?

Er stemningen i ferd med å snu til fordel for veipakke med bompengefinansiering?
Vegvesenets ”Veipakke Harstad” ble vedtatt med snau margin av det gamle kommunestyret i juni 2011. Vedtaket ble omgjort av det nye kommunestyret i desember 2011. Det nye vedtaket var et klart nei til bompengefinansiering av veipakken, 21 nei og 14 ja. Etter dette er det gjort forsøk på å skaffe annen finansiering fra stat, fylke og vegvesen, men hittil uten tilstrekkelig resultat.
Saken har vært hyppig omtalt i Harstad Tidende gjennom høsten og vinteren. Mange har tatt til orde for at Harstad må tenke langsiktig om veier, trafikk og miljø, og at byens befolkning derfor bør være villig til betale for utvikling av veier og byen som sådan. Næringsdrivende i sentrum har stått fram med slike tanker. Noen mener at det bør gjennomføres folkeavstemning om veisaken. Nylig ble det gjennomført en markering for veipakken, etter initiativ fra småforeldre og andre i byen. Markeringen, som foregikk på Rikard Kaarbøs plass med appeller og applaus, fikk stor oppslutning. Siktemålet er å få saken opp igjen i kommunestyret. Men tiden er knapp. Vegvesenets endelige innspill til Nasjonal Transportplan 2014-2023 skal leveres i februar/mars i år. Neste revisjon av NTP skjer i 2017.
Stemningen i befolkningen er kanskje i ferd med å endre seg til fordel for veipakken og bompengefinansiering. Så spørs det om politikerne i nei-partiene (Frp, KrF, Sp, V og Rødt) i kommunestyret er på glid. Her er det vel både tidligere valgløfter og prestisje som spiller inn. Så spørs også det om ordføreren eller andre vil be om at saken tas opp igjen, - neste kommunestyremøte er 26. januar.
19.01.2012 – Ted.

Lokalhistorisk samarbeid

Harstad Tidende har 125-års jubileum i år og vil utover i året gjøre historiske tilbakeblikk på utvikling og hendelser i Harstad og omegn.
Avisen har gjort avtale med Harstadleksikonet om en dugnad for å hente fram stoff og bilder fra gamle dager. Hver lørdag i jubileumsåret skal lokalhistorie fortelles og diskuteres i avisen. HT-leserne og harstadværinger generelt oppfordres til å delta i dugnaden.
Harstadleksikonet er basert på wiki-prinsippet. Ved å registrere seg med navn i Harstadleksikonet kan en selv legge inn og redigere stoff på egen hånd. Hver artikkel vil likevel bli underlagt kvalitetskontroll av de som bestyrer Harstadleksikonet; Gunnar E. Kristiansen (solgunnster@gmail.com) og Gunnar Reppen (greppen@gmail.com). Ta gjerne kontakt med en av Gunnar’ne om du vil bidra og har spørsmål. Gunnar Reppen er som kjent også medlem av Harstadklubben i Oslo.
19.01.2012 – Ted.

Skoler – nedlegging eller ikke?

Kan noen av de utsatte skolene reddes fra økonomiøksa?
Harstad kommunes økonomi er anstrengt og det må gjøres budsjettkutt på flere hold. Også denne gang er skolesektoren utsatt. Rådmannen gikk i høst inn for at barneskolene i Ervik, Gausvik og Hagebyen skal legges ned etter skoleslutt sommeren 2012 og at elevene dermed flyttes til hhv. skolene på Bergseng, i Sørvik og i Harstad sentrum. Samtidig skal ungdomstrinnene på byskolen legges ned og elevene overføres til Hagebyen skole, som dermed må bygges ut/om.
Dette har selvsagt medført sterkt engasjement blant elever, lærere, foreldre og andre. Saken skulle behandles i kommunestyret før jul, men ble utsatt til januarmøtet.
Medio januar var det møte i kommunens oppvekstutvalg, med mange involverte tilhørere. Med fem mot fire stemmer innstilte utvalget på at skolene i Ervik og Gausvik skulle spares, men at ungdomstrinnet på byskolen legges ned og elevene flyttes til Hagebyen, samtidig som elevene i barneskolen der flyttes til byskolen. Politikerne i oppvekstutvalget pekte samtidig på mulige innsparinger av kostnader i skolesektoren for å få dette til. Utvalget klarte imidlertid ikke der og da å dekke inn like stor sum som rådmannen tidligere har operert med.
Så spørs det da om politikerne finner innsparingsposter store nok innen kommunestyremøtet 26. januar.
19.01.2012 – Ted.

Havnecaféen avvikles

Det startet så fint, men så ble kundene borte.
Havnecaféen ble åpnet med pomp og prakt da Administrasjonsbygget/havneterminalen på kaia ble nyåpnet etter restaurering i april 2010. Kaféen skulle være et tilbud både til reisende med hurtigbåtene og til byens befolkning. I det første driftsåret gikk det fint, med mye besøk og lange arbeidsdager. Men på ettersommeren og høsten i fjor ble det stadig færre besøkende, og i månedene like før jul var det nesten ikke folk innom. Jeanette Bergersen, som har drevet kaféen, håpet at besøkstallet skulle ta seg opp da Kaffistova la ned drifta i desember, men det kom likevel ikke noen flere til Havnecaféen. I samråd med sitt regnskapskontor er Jeanette kommet til at drifta av kaféen nå avvikles.
Troms Fylkestrafikk håper å kunne få på plass ny kafédrift eller et annet servicetilbud i lokalene for de reisende i løpet av sommeren.
19.01.2012 – Ted.  

Ordførere om 2012

Harstad Tidende har spurt ordførere om hvilke muligheter og utfordringer 2012 vil bringe.
Harstad – Marianne Bremnes (AP) :
Kommunens økonomi er fortsatt anstrengt, innstrammingstiltak vil bli nødvendig. En ny skolestruktur må utarbeides, kommunen har 1.000 elevplasser for mye. Selv om et flertall i kommunestyret stemte nei til veipakken, må det jobbes for forbedring av kryssene i Kanebogen og ved Sjøkanten/Rema. 
Byen og kommunen har mye positivt å se fram til. Store og små næringsaktører ønsker å etablere seg. Kystjegerkommandoen vil utvide sin virksomhet på Trondeneshalvøya. Grunnarbeidet for sammenslåing mellom Harstad og Bjarkøy skal skje i år. Regjeringens nordområdemelding gir muligheter for reiselivet. Kommunen vil jobbe hardt for å få driftsorganisasjonen for oljefeltene Luva og Skrugard. Dette vil styrke det allerede eksisterende kompetansemiljøet og gi økt næringsvirksomhet i byen.
Kvæfjord – Torbjørn Larsen (AP) :
Det skal åpnes ny barnehage med 80 plasser til høsten og det skal komme ca. 60 byggeklare tomter i området mellom Borkenes sentrum og Trastad. Ordføreren ønsker å utvikle området rundt den tidligere fabrikken ved kaia til et nytt næringsområde for service- og handelsbedrifter. Han håper også at det vil komme bensinpumpe på Borkenes (den tidligere Esso-pumpa ble lagt for et par år siden). Kommunen har planer om å forberede for fjernvarmeanlegg, bl.a. ved å legge rør i nytt fortau langs Bergsveien. Til våren starter arbeidet med ny parkeringsplass på Kvæfjordeidet (på rette siden av veien, dvs. mot skiterrenget).
Skånland – Einar Aune (H) :
Kommunen vil jobbe videre med etableringen av Hålogaland Næringspark like ovenfor Evenskjer sentrum og håper at dette vil gi vekst og utvikling. Arbeidet med å utvikle attraktive tomtearealer skal bidra til å øke tilflyttingen til kommunen. Det skal også legges til rette for videre utvikling av verkstedindustrien i Grovfjord.
Tjeldsund – Bjørnar Pettersen (H):
Brannskolen på Fjelldal startet Bachelor-studie i beredskap i høst. Det er registrert betydelig interesse for dette studiet. Kommunen vil søke å videreutvikle skoleområdet og legge til rette for at flere nye studenter skal kunne trives ved skolen og i kommunen. Skolestrukturen i Tjeldsund kommune må gjennomgås. Det kan bl.a. bli aktuelt å bygge ny, stor skole i Ramsund. Kommunen har også utfordringer på omsorgssektoren og må sikre 6-8 nye plasser i omsorgssenteret på Fjelldal.
Evenes – Jardar Jensen (H) :
Den store saken for Evenes kommune er å vinne kampflybase-saken, eventuelt en to-delt løsning med Ørlandet eller Bodø. 2012 vil uansett bli et skjebneår for denne saken. Kommuneøkonomien er anstrengt og det må foretas en del innsparingstiltak. Evenes kommune ønsker å bli overført til Troms fylke og kommunestyret har tidligere vedtatt å få gjort en utredning om dette. Det samme har Narvik kommune gjort. Evenes-ordføreren håper på en avklaring i løpet av dette året.
Ibestad – Dag Brustind (H) :
Rv 848 fra Sørrollnes til Mjøsundbrua må rustes opp. I første omgang gjelder det strekningen fra fergeleiet på Sørrollnes og til Nord-Forså der veien i dag er meget smal, nærmest som enveiskjørt å regne. Kommunen vil forbedre rammevilkårene for eksisterende og nye næringsaktører. Det er også viktig å sørge for bredbåndsutbygging i hele kommunen.
Lødingen – Anita H. Marthinussen (H) :
Kommunen har en anstrengt økonomi og må i løpet av første kvartal vedta og effektuere betydelige kutt i driftsutgiftene. Ordføreren gleder seg imidlertid over at studerende ungdom viser interesse for å flytte hjem til Lødingen etter studier. Kommunen vil prioritere arbeidet med å skaffe bomuligheter for ungdommen og andre tilflyttere. Ordføreren venter på avklaring fra sentrale myndigheter om etablering av fengsel på det fraflyttede Nes fort.
18.01.2012 – Ted.

Fylkesgrensa – problemer skal utredes

Nordland og Troms fylkeskommuner skal utrede hvilke problemer næringslivet opplever som følge av fylkesgrensa mellom disse fylkene.
Etter påtrykk fra kommunene på begge sider av fylkesgrensa Troms/Nordland ser det nå ut til at saken skal kartlegges ut utredes. Næringsråd i Nordland, Arve Knudsen, kaller dette en ”mulighetsstudie” for å kartlegge næringslivsutfordringene i regionen. Han mener at man må fokusere på regionens store muligheter og ikke på hindringene som fylkesgrensa måtte ha for utviklingen her. De to fylkeskommene har utarbeidet kravspesifikasjon til utredningen. Her heter det bl.a. at det i den nettbaserte kartleggingen må avdekke i hvilken grad en opplever konkrete hindringer for samarbeid over fylkesgrensa. Troms fylkeskommune vil stå som formell oppdragsgiver. Det er etablert en egen arbeidsgruppe som arbeider med prosjektet, med representanter fra fylkeskommunen, regionrådene og næringsforeningene i området.
18.01.2012 – Ted.

Fergetrafikken i Harstad-området

Tall for de 11 første månedene i 2011 viser økning i fergetrafikken i Harstad og omegn.
Trafikken med ferga på Ibestad-sambandet, dvs. mellom Harstad (Stangnes) og Rolløya (Sørrollnes), økte med 7 prosent fra januar til utgangen av november 2011 i forhold til tilsvarende periode i 2010. Det ble registrert ca. 122.000 passasjerer og nesten 58.000 biler i denne perioden. Det fraktes her flere tyngre kjøretøyer, bl.a. trailere fra oppdrettsanlegg på Ibestad og Andørja. Det registreres også økt trafikk fra midtre og indre Troms over Ibestad-sambandet. Denne trafikkøkningen, er også bakgrunnen for at MF Virak nå erstattes med en større, lukket ferge. Den nye ferga, som tar 115 biler (mot Viraks 67 biler), er hentet fra Rogaland. Der hette den MF Rennesøy, men nå skal den døpes om til MF Tranøy.
Det er også trafikkøkning på Grytøy-sambandet, dvs. mellom Stornes og Bjørnrå. I perioden januar til og med november ble det registrert ca. 179.000 passasjerer. Det var dermed en økning på 3,5 prosent passasjerer og 1,9 prosent biler i forhold til tilsvarende periode i 2010. På dette sambandet er det langt flere personbiler enn tyngre kjøretøyer.
Trafikken på Kvæfjord-sambandet (Gullesfjorden), dvs. mellom Refsnes og Flesnes, er bortimot den samme i 2011 som i 2010. Her er det stor trafikk av tyngre kjøretøyer. Lofastveien synes ikke å ha redusert trafikken over Gullesfjorden.
I de 11 første månedene i 2011 ble det registrert en liten nedgang i trafikken over fergesambandet Bognes – Lødingen. Dette forklares med enkelte innstilte ruter på grunn av storm og uvær over indre del av Vestfjorden. Sommertrafikken her var likevel som normalt.
18.01.2012 – Ted.

Hjørnet eller Torvet – hva er hva?

Hvor er det blitt av ”Hjørnet” i Harstad? Vi registrerer stadig at begrepet ”Torvet” brukes om hele området fra begynnelsen av Strandgata og helt bort til Amfi Bertheus.
I ”gamle dager” var det annerledes. Torvet var området som ble omkranset av bygningene som hadde gateadresse Torvet, dvs. Bertheus-gården, Privatbanken, Kulsenggården (nå bl.a. Gründer), gårdene fra starten av Storgata og fram til Bothner-gården, over til Sokolskys manufaktur og bort til rutebil-bygget. I riktig gamle dager sto det en fiskehall på Torvet, i nærheten av Bertheus-gården. Midt på Torvet hadde fru Schjøtner kiosk, med drosjebua vegg i vegg.
Rikard Kaarbøs plass var omkranset av Harstad Sparebank, Helga Lind-gården, Budals Cafe og Jørgensen Frukt og Tobakk (opprinnelig Hoel-gården), Welzien Holsts kolonial og Bothnergården (nå Bysenteret). På folkemunne ble denne plassen kalt ”Hjørnet”: Området foran Jørgensens forretning ble i tillegg kalt ”Pengelaushjørnet”.
Tidligere foregikk torghandelen på Torvet, mellom Rutebil og Schjøtner-kiosken, men i de senere år er denne flyttet stadig nærmere Hjørnet. Kanskje er dette grunnen til at Hjørnet er falt ut av bybildet?
18.01.2012 – Ted.

Problemer med hurtigbåtene

Etter stadige oftere problemer og innstilte ruter ble det slutt på ble fylkesrådets, og også publikums, tålmodighet. Kontrakten med Boreal Transport kan bli hevet.
Forsinket leveranse og problemer med hurtigbåtene i sommer førte til at fylkesrådet i høst fikk fylkestingets fullmakt til å heve kontrakten med Boreal Transport når det oppstår situasjoner og momenter som gir juridisk grunnlag for det. Boreal Transport Nord ble avkrevd løpende dokumentasjon om driften, bl.a. om manøvrering, rutehastighet, drivstofforbruk, miljøutslipp, uhell og andre forhold som kan true sikkerhet og regularitet.
Det gikk rimelig bra med båtene tidlig på høsten, men etter hvert kom problemene tilbake. Det ble det motorstopp, skader på skroget, forstoppelse i toaletter og problemer med å legge til kai både i Harstad og Tromsø. Enkelte ruter måtte innstilles og passasjerer måtte over i buss. Mange fra Harstad bruker hurtigbåten for å reise til legetimer på Universitetssykehuset i Tromsø. Når båtturen plutselig må erstattes med busstur, ble det ofte problemer med å rekke legetimen. Flere ville ha de gamle båtene, Fjordkongen og Fjorddronningen tilbake.
Tidlig på nyåret var alle tre hurtigbåtene ute av drift i flere dager. Da var begeret fullt for fylkesrådsleder Pia Svensgaard. Fylkeskommunens administrasjon fikk dermed i oppdrag å forberede sak for å heve kontrakten med Boreal Transport. Det er vel fare for at saken ender i rettssalen.
18.01.2012 – Ted.

Supertoalett i Folkeparken

Nå er det omsider kommet toaletthus i Folkeparken, - og for et hus …!
Tidlig i januar sto et flunkende nytt, moderne toaletthus ferdig i Folkeparken, til glede for trimmere og turgåere. Toaletthuset har tre adskilte rom. Når du åpner døra, gjøres det automatisk et nytt nedtrekk for å fjerne det som mot formodning måtte befinne seg i skåla etter forrige besøkende. Det samme skjer automatisk når du selv forlater rommet. Rommet holder 20 varmegrader. Det er selvsagt håndvask og uknuselig speil i rommet. Toalettene er åpne for bruk fra kl. 08 til kl. 23.
Og herligheten har kostet hele 1,7 mill. kroner. Vi gratulerer!
18.01.2012 – Ted.

Tørrdokken skal utvides

Målet er å gjenreise Harstad som verkstedbyen i nord.
Harstad Skipsindustri AS har nå planene klare for å utvide tørrdokken i Fjordgata (tidligere Kaarbøverkstedet) til å bli en av landets største. Dokken skal forlenges med 20 meter og vil da bli 145 meter lang. Den utvides også i bredden og dybden. Den nye tørrdokken vil få hydrauliske støttesystemer og renseanlegg. Det er Veidekke som skal gjøre jobben som starter i april 2012 og skal være ferdig til sommeren 2013. Noen bygg på verkstedområdet vil måtte rives, mens andre, som dels er verneverdige, vil bli rustet opp.
Tørrdokken i Harstad ble bygd i 1952 og var da Nord-Norges største. Utvidelsen nå gjør det mulig å ta inn store båter, både fiskefartøy, kystvaktskip, supplybåter, hurtigbåter og ferger. 
Etter at Kaarbøverket gikk konkurs i 2005 har Hamek (Harstad Mekaniske Verksted) bygd seg opp med verksted både i Fjordgata og i Samasjøen. Hamek har i dag 75 ansatte og omsetter for ca. 100 mill. kroner. Utvidelsen av tørrdokken vil gjøre det mulig å utvide markedet og øke arbeidsstokken.
Steinar Hansen er viktigste pådriver for dette prosjektet. Steinar, som for øvrig er fjernmedlem av Harstadklubben i Oslo, har lang erfaring med næringsutvikling i Harstad, bl.a. etableringen av Harstad som oljesenter og byggingen av kulturhuset og Trondenes Historiske Senter.
29.12.2011 – Ted.

Kystjegerkommandoen utvides

Det skal komme ny kai og mer personell til Trondenes.
Forsvarets kystjegerkommando (KJK) på Trondenes skal utvides i 2013. I dag har KJK-enheten ca. 100 mann og ti båter der. Det skal bygges ny kai med plass til 25 båter på Ringberg. Enheten vil da bli økt med opptil ti nye båter og med 40 mann som nå er under utdannelse i Bergen.
Lokaliseringen i Harstad-området, med fjell og fjord, vinter og mørke og gode skytefelt, vil gi KJK-enheten bedre samtreningsforhold med stridsbåtmiljøene og styrke den taktiske sjømobiliteten, heter det i en uttalelse fra KJK.
KJK-soldater har vært en viktig bidragsyter i Forsvarets innsats i Afghanistan de siste årene. I 2012 skal 25 KJK-soldater delta i et mobilt observasjonsteam sammen med afghanske sikkerhetsstyrker. Senere vil fokus bli lagt på mer maritime oppdrag.
29.12.2001 – Ted.

Arkitektkonkurransen om Harstad sentrum avgjort

Det ble delt ut to andrepremier og én tredjepremie.
Juryen hadde ti innsendte forslag å velge mellom. Ingen av forslagene vil uten videre eller i sin helhet kunne brukes i det videre arbeidet med utforming av Harstad sentrum. Flere av forslagene hadde heller ikke tatt tilstrekkelig hensyn til transport- og trafikkløsninger. Det ble derfor ikke utdelt førstepremie.
Andrepremie gikk til forslaget ”Perlebåndet langs kysten”, levert av et firma fra Berlin, og til forslaget ”Innblikk/utsyn”, levert av med fire ferske arkitektdamer i firmaet ByTerra. Tredjepremie gikk til forslaget ”NU-DA”, levert av en arkitekt fra Polen.
Juryen vil etter dette utarbeide en rapport som vil gå som innspill til det videre arbeidet med byens sentrumsplan.
29.12.2011 – Ted.

Nei til veipakke og bompenger i Harstad

Det blir ikke bompenger i Harstad – det forrige kommunestyrets vedtak ble omgjort.
Etter et par omganger vedtok et knapt flertall i det forrige kommunestyret i Harstad i juni den dyreste veipakken, med tunnel og bompengefinansiering til en beregnet kostnad på 1,24 mrd. kroner. Partiene som stemte mot bompenger lovte velgerne å ta saken opp igjen i det nye kommunestyret med sikte på å gjøre om vedtaket. Valget ga imidlertid ingen umiddelbar avklaring idet flere av ”nei til bom-partiene” valgte å gå inn i det nye kommunestyret, sammen med ”ja-partiene” Høyre og Arbeiderpartiet.
Debatten om veipakken har imidlertid pågått i hele høst, med motstanden mot bompengefinansiering som hovedsak. Veipakkesaken var oppe i kommunestyret 27. oktober, men ble da vedtatt utsatt til 1. desember, i påvente av et møte med samferdselsminister Kleppa. Hensikten med dette møtet skulle være å oppnå høyere budsjettbidrag til veiutbygging i Harstad.
I mellomtiden mente noen at en burde gå for en veipakke uten tunnel for dermed å unngå bompenger. Dette forslaget ble raskt ”skutt ned” av veisjefen. Det ble også antydet folkeavstemning om veipakkesaken. Nei-partiene har i hele høst vært klare på at de vil stemme mot bompenger.
Det har vært uro i næringsforeningen og blant butikkeiere i sentrum. Noen var redd for at bompenger vil føre til mindre salg og næringsvirksomhet innenfor bomringen. Andre ønsker en bomring velkommen, spesielt dersom det samtidig kunne bli bedre og billigere parkeringsmuligheter i sentrum. Det har også vært antydet at næringslivet burde bidra til finansiering av veiutbyggingen.
Apropos parkering; En arkitekt har på vegne av Byparkering AS nylig lagt fram forslag om underjordisk parkering i to etasjer for 800 biler i sentrum. Området ligger under det gamle sykehusområdet og øvre del av rådhuset, dvs. mellom Normannsgt. og Asbjørn Selsbanes gt. med inn- og utkjøring fra Hvedingsgt. (litt nedenfor den gamle Metodistkirka). Anlegget kan også knyttes til tunnelen mellom Seljestad og Sama om og når den måtte komme. Den foreløpige kostnadsberegningen er på ca. 200 mill. kroner.
En trussel for veipakkesaken har vært at dersom Harstad sier nei til bompengefinansiering, vil veipakken falle ut av Nasjonal Transportplan for perioden 2014-2023. Dermed vil kommunen måtte vente lenge på sentrale midler. Den samme trusselen henger for øvrig også over en tilsvarende veisak i Alta.
17. november fikk politikere i Harstad, med ordfører Bremnes i spissen, møte samferdselsminister Kleppa. Møtet fant sted i Bogen i Evenes fordi ministeren var der i annen sammenheng. Statsråd Kleppa sto fast på at større veiprosjekt må ha delfinansiering ved bompenger. Dersom kommunens vedtak om bompengefinansiering oppheves, faller den statlige andelen på 250 mill. kroner bort, sa statsråden, og hun kunne i møtet ikke gi noen lovnad om andre budsjettmidler fra sentralt hold.
En uke senere ringte statsråden til ordføreren og fortalte at hun kunne øke statens andel med 100 mill. kroner, dvs. til totalt 350 mill. kroner. Sammen med 60 mill. kroner fra Troms fylke ville bidraget utenfra da bli 410 mill. kroner, som tilsvarer ca. 28 prosent av totalkostnaden av den dyreste, vedtatte veipakken. Med dette vil hver bompassering kunne reduseres fra tidligere antatte 12 kroner til ned mot 10 kroner og kanskje lavere. I tillegg til dette ville vegsjefen se på om det om noen år vil være mulig å reise billettløst og gratis med Autopas-brikke på fergene fra Rolløy og Grytøy.
I dagene like før kommunestyremøtet 1. desember var det hektisk aktivitet rundt bompengesaken. Enkelte aktører oppfordret nei-partiene til å holde fast ved sine lovnader, men andre aktører varslet at de hadde endret syn fra nei til ja. Det ryktes også at noen av nei-partiene var på glid til et ja, men i partienes medlems- og styremøter dagene før kommunestyremøtet ble det etter hvert klart at nei-partiene sto på sitt, de ville stemme nei til veipakken og bompengefinansieringen.
Og slik ble det i kommunestyremøtet 1. desember. Med 21 av 35 stemmer ble vedtaket fra juni opphevd. Dette flertallet besto av representantene fra Frp, Rødt, Sp, SV, Venstre og Krf, samt en ”utbryter” fra Ap. Et forslag om folkeavstemming i januar ble også nedstemt.
Med dette faller de lovede midler fra staten og fylket sannsynligvis og i prinsippet bort. Veipakke Harstad kommer heller ikke med Nasjonal Transportplan i denne omgang. Utfordringen for politikerne og kommuneadministrasjonen blir nå å finne midler til de nødvendigste veitiltak, som bl.a. rundkjøring i Kanebog-krysset og ved Rema på Seljestad.
14.12.2011 - Ted

Forslag om ny skolestruktur i Harstad

Nedlegging av skoler – vanskelig sak for elever, foreldre og politikere.
På oppdrag fra Harstad kommune har konsulentfirmaet Agenda Kaupang utredet skolestrukturen i kommunen, som grunnlag for kommunens virksomhetsplan 2012-2015. Bakgrunnen er at kommunen har for stor skolekapasitet og dessuten ser seg nødt til å redusere driftskostnader.
Agenda-rapporten peker på ulike alternativer til framtidig skolestruktur, med et beregnet innsparingspotensial på 15-20 mill. kroner pr. år. Det mest radikale alternativet går ut på at det bør være bare sju skoler i kommunen; barne- og ungdomsskole på Seljestad, ren ungdomsskole i Medkila og barneskole i Kila, Kanebogen, sentrum, Hagebyen og Bergseng. Det ville bety nedlegging av skolene på Lundenes, Ervik, Stangnes, Sørvik og Gausvik, samt ungdomsskolen i sentrum. Et mer moderat forslag ville medføre at bare ungdomsskolen i sentrum og barneskolene i Ervik og Gausvik måtte legges ned.
Rådmannen har i sitt budsjettforslag innstilt på at skolene i Gausvik og Ervik legges ned. Det vil innebære at elevene der må flyttes til hhv. Sørvik og Bergseng. Videre foreslås Hagebyen gjort om til rein ungdomsskole. Det betyr at elevene på barnetrinnet der må flyttes til byskolen. Ungdomsskolen i byen foreslås lagt ned og elevene der flyttes til Hagebyen. Noen har regnet ut at alt dette vil bety en flyttesjau for ca. 700 elever.
Agenda-rapporten og rådmannens innstilling har selvsagt ført til en storm av protester fra flere hold, spesielt fra foreldreutvalgene og skolefolk. Hovedinnvendingene er at en ny skolestruktur må ha et betydelig lengre tidsperspektiv enn bare fram til 2015, helst fram til 2030. Rapporten synes å ha ensidig fokus på økonomi og innsparing og ikke på kvalitet og nærhet til lokalmiljøene, hevdes det. Det pekes også på det uheldige i at skoleelever vil måtte tilbringe mye tid i buss og at mange elever vil måtte ferdes langs trafikkerte veier uten fortau/gangvei.
Det har vært fakkeltog og politikermøter flere steder. Befolkningen i Gausvik og Ervik viser til at det i de senere år er brukt betydelige midler på opprusting av skolene og skoleveiene der. Beboerne i Gausvik truet dessuten med å søke overflytting til Skånland kommune. I byen var det politikermøte der bare få sentrale politikere møtte.
Foreldres arbeidsutvalg (FAU) i Harstad og Hagebyen lanserte et nytt skoleforslag der barneskolene i sentrum og Hagebyen beholdes. I forslaget gjøres Hagebyen også til forsterket ungdomsskole, og ungdomselever fra sentrum flyttes dit. Samtidig må én ungdomsskoleklasse fra sentrum flyttes til Seljestad. Videre foreslås at skolene i Ervik, Sørvik og Gausvik beholdes. Etter dette FAU-forslaget må bare ca. 130 elever flytte.
FAU-forslaget ble lagt fram for kommunens oppvekstutvalg i november. Oppvekstutvalget vil behandle skolestruktursaken i midten av januar. Samtidig har også økonomiutvalget utsatt sin behandling av skolestrukturen. Dette gir foreldrene og skolefolket et pusterom til saken skal behandles i kommunestyret i januar.
14.12.2011 - Ted

Narvik vil til Troms

Kommuner nord i Nordland ønsker seg over til Troms.
Den nye ordføreren i Narvik har tatt til orde for at Narvik bør tilhøre Troms fylke. Også Ballangen har tidligere vært inne på samme tanke. Narvik-ordføreren mener bl.a. at Nordland fylke ikke tar nok hensyn til kommunene som ligger nordligst i fylket. Narvik har større nærhet til Troms fylke både kommunikasjonsmessige og generelt. Bl.a. er sykehuset i Narvik tilknyttet Universitetssykehuset i Tromsø.
Både Evenes og Tjeldsund kommuner har tidligere vedtatt å utrede overgang til Troms fylke. De mener at fylkesgrensen er uhensiktsmessig og viser bl.a. til at myndigheter som vegvesen, toll, politi og helse for lengst har ordnet sine grenser etter det som er dagens naturlige kommunikasjonsmønster, på tvers av fylkesgrensa mellom Nordland og Troms.
Det vil imidlertid bli en tidkrevende prosess å få gjennomslag for endring av fylkesgrensa. Fordeler og ulemper må utredes, bindinger i prosjekter og lignende til de to involverte fylkeskommunene må utredes og avklares, saken må drøftes i regionrådene, det må føres forhandlinger med fylkeskommunene osv. En eventuell endring av fylkestilhørighet vil sikkert ta tre-fire år og må sannsynligvis skje i forbindelse med et kommune- og fylkestingvalg.
14.12.2011 - Ted

Nordic vil bygge på Mercur

Dristig plan fra Nordic om utbygging på Mercur.
Nordic-gruppen ved Sverre Utvåg har lagt fram planer om å etablere en ny bydel ved Mercurveien på Gangsås. Nordic eier allerede et område på 30.000 kvadratmeter på nedsiden av Mercurveien. Her er det i dag noen industribygg og ei ledig industritomt på 10 mål. Det planlagte prosjektet vil bestå av næringsbygg og boliger, delvis lagt på steinfylling ut i sjøen. Boligene er tenkt plassert på vifteformede tanger ut på steinfyllinga.
Prosjektplanene er drøftet med representanter fra kommunen, vegvesenet og havnevesenet. I møtet kom det fram en del innvendinger, bl.a. at området er regulert til industri og næring, og ikke boliger. Det kan også bli problem med å etablere boliger på begge sider av Mercurveien som har mye tungtrafikk. Området vil bli liggende via-á-vis et deponi av forurensede masser fra den forestående havnemudringen. (Havnestyret har senere gått inn for å flytte dette deponiet til sentrum, se egen sak.) Farleden vil i tilfelle bli bare 70-80 meter og dermed så smal at dette vil påvirke strømforholdene, med fare for dårlig vannutskifting og tilfrysing innenfor.
14.12.2011 - Ted

Ny Coop-butikk åpnet på Borkenes

Kvæfjerdingene har fått en moderne og trivelig dagligvarebutikk.
Esso-stasjonen på Borkenes ble lagt ned og fjernet i fjor. Nå står det en flunkende ny Coop Prix-butikk på tomta omtrent midt i sentrum. Den nye dagligvarebutikken ble åpnet 10. november etter et knapt års byggetid. ”Halve” Kvæfjord, og også noen harstadværinger, var innom på åpningsdagen, og det vanket kaffe og kaker til alle.
Coop Prix, Borkenes er en moderne, lys og romslig lavprisbutikk som kan gjøre sitt til å stoppe bygdas handelslekkasje over til Harstad.
14.12.2011 - Ted

Harstad havn trenger opprusting og utvidelse

Havna i Harstad skal mudres og kaianleggene må repareres og utvides.
Reparasjon og utbygging
Kai 1, som vender mot Havnepromenaden, er i så dårlig forfatning at den må rives og bygges opp igjen. Heldigvis står havnebygget (administrasjonsbygningen) på fast grunn, men selve kaia står på pæler som nå viser seg å være dårlige. Hele lengden fra den engelske telefonkiosken i Sjøgata og helt ut til kaispissen må skiftes. Havnesjefen ønsker samtidig en vinkel ytterst på kaia, som vindskjerm slik at de nye hurtigbåtene kan ligge der og at den midlertidige flytekaia for disse båtene kan fjernes. Det er foreløpig ikke avklart når og hvordan arbeidet skal gjøres. Arbeidet er ikke kostnadsberegnet, men det kan bli snakk om flere titalls millioner kroner.
Harstad Havn KF har flere store utfordringer. Det må bygges ny kai på Stangnes for håndtering av godstrafikk og det trengs utvidelse på sørsiden av Stangnesbasen, mot Arnøya, for å kunne ta imot oljerigger. Finansiering av utbyggingen er foreløpig ikke på plass.
Mudring av havneområdet
Kommunen, sammen med prosjektet Harstad Ren Havn, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Kystverket skal til våren 2012 starte rensing av havneområdet, med Kystverket som byggherre. Grunnundersøkelser er allerede foretatt og det meste av formaliteter og planlegging er på plass.
Klif vurderer å pålegge skipsverftene i Harstad å rense sine områder selv eller bidra finansielt når sjøbunnen i havnebassenget skal mudres til neste år. Dette gjelder Harstad Mek. Verksted i sentrum og i Samasjøen og Seaworks Slip i Harstadbotn. Ikke uventet vil verftene ikke akseptere et slikt pålegg uten videre. De går nå i dialog med Klif-direktoratet.
Plassering av massedeponi
Havnestyret har nylig vedtatt å ville flytte deponiet av masser fra den forestående opprensking av havnebassenget fra Seljestad til sentrum, for utfylling i forlengelsen av Larsneset og utenfor kai 1 og 2 der hurtigbåtene nå legger til. Kystverket har imidlertid satt foten ned for et massedeponi i sentrum. Begrunnelsen er at det i tilfelle må gjøres nye undersøkelser og dette vil man ikke rekke å gjøre før anleggstart. Det er også usikkert om et deponi i sentrum er gjennomførbart. Prosjektet er avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. En utsettelse vil dessuten føre til at prosjektet faller ut av Nasjonal Transportplan nå og må kjempes inn igjen på et senere tidspunkt.
Lederen av havnestyret, tidligere ordfører Helge Eriksen, er oppgitt over Kystverkets holdning. Han mener dette gjør at utviklingen av byen stopper opp. Utfylling av havna i sentrum vil gi nytt landareal på ca. 18 mål som skulle gi nye kaier, bl.a. for hurtigbåtene, samt areal for parkering, næring, park og rekreasjon. Eriksen håper å få kommunen og fylkeskommunen med seg til et møte med Kystverket. 
14.12.2011 - Ted

Mustapartajordet

Stor interesse for nytt boligfelt på nordsida av byen.
Etter flere års forberedelse og mange runder med naboer, landbruksinteresser og kommunen ble det i høst klart for utlegg av de 32 første tomtene på Mustapartajordet på Berg. Området er regulert for ytterligere 18 tomter. De fleste tomtene er på nesten ett mål, den minste er et halvt mål og den største er på 1,3 mål. Tomtene vender mot Toppsundet med utsikt til Grytøyfjellene.
Grunnarbeidet med infrastrukturen vil starte til våren 2012, forutsatt at minst 12 tomter da er solgt. Det rapporteres at fire tomter ble solgt allerede de første dagene etter salgsåpningen. Mange av de interesserte sogner til nordsida av byen og ønsker fortsatt å bo der. 
14.12.2011 - Ted

Planer for E10-traseen

Tunnel i Fiskfjorden eller Kåringen og ny bru over Tjeldsundet.
Statens Vegvesen har lagt fram tre konsepter for utbedring av veistrekningen (E10) mellom Bogen i Evenes og Sortland i Vesterålen, inkl. en arm mot Harstad (Rv83) og mot Lødingen (Rv85).
Konsept 1 følger dagens trase, dvs. via Tjeldsundbrua, men med ny tunnel fra Kåringen og fram mot Kanstad.
Konsept 2 følger også dagens trase, men det er tenkt tunnel fra innerst i Fiskfjorden og til Kanstadfjorden.
I konsept 3 er det lagt inn en kryssing av Tjeldsundet mellom Fjelldal og Sandtorg, enten med undersjøisk tunnel eller med bro, samt tunnel fra Fiskfjorden til Kanstadfjorden (som i konsept 2).
Prisen på hvert av de to førstnevnte konseptene ligger rundt tre milliarder kroner, mens konsept 3 vil koste nærmere fire milliarder kroner. I konsept 2 og 3 kan det bli bompengefinansiering. Dersom strekningene blir prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) neste år, kan arbeidet blir startet i perioden 2014-2023.
14.12.2011 - Ted

Drikkevann og bading

Nytt renseanlegg snart ferdig, men det har vært strid om bading i Storvann Nord.
Storvann Nord er drikkevannkilde for Harstad. Vanninntaket ligger midt utpå vannet og på 23 meters dyb. Derfra går det rør gjennom Steinsåsvannet, via renseanlegg og videre ned til byen.
Nå er det bygget et nytt vannbehandlingsanlegg, midt på Langmyra, nord for Steinsåsvannet. Det skal settes i drift i mars 2012. Fra da av blir det slutt på kloring av drikkevannet. Vannet vil bli filtrert og strålt rent, dvs. fritt for parasitter, farge, virus og bakterier. Til slutt blir vannet bestrålt med ultrafiolett lys før det sendes videre til ca. 20.000 forbrukere. Det meste av slammet og ”baseluskene” som renses ut, dirigeres videre til et avløpssystem ved Åsegarden. 
Det er klare krav til drikkevannkilder. Kommuneadministrasjonen har derfor gått inn for at det i Storvann Nord må bli forbud mot innlegging av vann i hyttene og bading i vannet. Dette har opprørt hytteeiere og fastboende i området. De har bl.a. pekt på at Storvannet ikke er et typisk badevann, man at det noen få hyttebeboere langs strandkanten tar et morgenbad og at barn leker i vannet på gode sommerdager.
Kommunens planutvalg behandlet saken nylig. Der gikk politikerne likevel inn for at det fortsatt skal være tillatt å ta seg en dukkert. Det må likevel ikke bli tillatt å slå opp leir og campe ved vannet. Det skal også være tillatt med innlagt vann i hyttene. Det må imidlertid søkes om å få slippe ut såkalt gråvann. Mattilsynet har reagert overfor kommunen på vedtaket i planutvalget.
Planutvalgets innstilling ble likevel godkjent i kommunestyremøtet 1. desember. Det ble samtidig gitt åpning for hytteeierne til å kunne søke om påbygging utover femkvadratmeter som har vært begrensningen hittil.
14.12.2011 - Ted

Måling av lufta i Harstad

Usikkerhet og uenighet om luftkvalitet og utslipp fra fjernvarmeanlegget.
Det nye fjernvarmeanlegget på Hjellholmen skal settes i full drift tidlig i 2012. Rådmannen anbefaler at det må foretas luftmålinger ett år senere, dvs. tidlig i 2013, og at Statkraft, som eier anlegget, skal betale for å få formålingene utført.
Det har imidlertid lenge vært uro i byen om utslippene fra anleggspipa. Astmaforbundet, både lokalt og sentralt, har påpekt at beregninger som hittil gjort i regi av Statkraft og målinger av luftkvaliteten som ble gjort i byen i høst, ikke er gjort riktig. Forbundet mener at Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) er rette instans til å foreta slike målinger.
Saken ble behandlet i formannskapet i medio november og da ble rådmannen bedt om å få de faglige spørsmål om utslippsberegningene opp med fylkesmannen, som har gitt utslippstillatelse for fjernvarmeanlegget. Kommunestyremøtet behandlet saken 1. desember og da fikk rådmannen i oppdrag å få gjennomført luftkvalitetsmåling etter at fjernvarmeanlegget har vært i drift i ett år.
14.12.2011 - Ted

HIL permitterer

HIL har dårlig økonomi og må permittere spillere og ansatte fram til årsskiftet.
Harstad Idrettslag har slitt med dårlig økonomi i mange år. Til tross for at driftsregnskapet ser ut å kunne gi et lite overskudd i 2011 må klubben ta grep for å redusere kortsiktig gjeld og styrke likviditeten. Interimsstyret har derfor gitt varsel om permittering til åtte spillere og én trener ut året. I tillegg skal daglig leder jobbe i en 50-prosentstilling ut året. Fire av de permitterte spillerne har kontrakter som utløper ved årsskiftet.
Siktemålet med permitteringen er å gjøre klubben gjeldfri og bygge opp et sunt økonomisk fundament for videre satsing, bl.a. på barne- og ungdomsgruppa.
Interimsstyret trådte i arbeid i august. Medio november avholdes ekstraordinært årsmøte med valg på nytt styre som skal fungere fram til ordinært årsmøte i mars neste år. 
15.11.2011 – Ted.

Dårlig år for Harstadfotballen

Flere av Harstadlagene i fotball rykker ned i år.
Medkila’s opptreden i damenes toppserie ble ikke helt vellykket denne gangen. Laget vant bare tre kamper, spilte tre uavgjorte, tapte 16 kamper og oppnådde derfor bare 12 poeng. Dette holdt bare til 11. og nest siste plass på tabellen. Medkila-damene rykker dermed ned, sammen med Linderud/Grei. Medkila-damene ”våknet” litt for sent. I nest siste serierunde glimtet de til og vant de 4-0 over Sandviken, men deretter ble det én uavgjort og til slutt et tap.
HIL’s visitt i 2. divisjonens avdeling 4 ble kort. Laget havnet like under streken med Hasle/Løren og Skarp bak seg. HIL vant sju kamper, spilte fire uavgjorte, tapte hele 15 kamper og oppnådde 25 poeng. Foran siste serierunde lå HIL bare to poeng bak Vålerenga’s 2. lag. HIL vant sin siste seriekamp hele 9-2 over Skarp, men dessverre for HIL vant også Vålerenga 2 sin siste kamp, og dermed må HIL rykke ned, mens Vålerenga 2 berget plassen. Tromsdalen vant denne avdelingen, og både Mjølner og Tromsø 2 beholdt sine plasser her.
I 3. divisjon, avd. 11 (Nordland og Hålogaland) havnet Harstads rekrutteringslag, HIL 2, på tredje siste plass med 17 poeng. På nest siste plass kom Landsås, med 15 poeng. Avdelinga ble suverent vunnet av Mo IL med 54 poeng.
01.11.2011 – Ted.

Blir det bompenger i Harstad?

Høstens kommunevalg ga foreløpig ingen avklaring om veipakken og bompengefinansiering.
Med knapt flertall gikk det forrige kommunestyret inn for den største og dermed dyreste veipakken for Harstad. Pakken betinger bompengefinansiering. Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stemte mot slik finansiering. Høstens kommunevalg ble dermed et bompengevalg der Frp fikk stor oppslutning. Likevel valgte de øvrige nei-partiene å gå sammen med Arbeiderpartiet og Høyre om å danne det nye kommunestyret. I den politiske plattformen til disse partiene heter det at de går inn for veipakken, men er uenige om finansieringsmåten. Det skal tas kontakt med både Samferdselsdepartementet og fylkeskommunen for å få avklart hvilke budsjettmidler Harstad kan få uavhengig av bompengefinansiering.
Fremskrittspartiet trykker imidlertid på, og i første møte i det nye formannskapet 18. oktober foreslo partiet at bompengevedtaket skulle oppheves. De tidligere ”nei-partiene” fulgte ikke opp og Frp ble stående alene om forslaget som dermed ikke ble tatt til følge. Nei-partiene sier at de fortsatt er motstandere av bompenger, men de vil vente til det er kommet nærmere avklaring om budsjettmidler fra stat og fylke.
Den nye ordføreren har bl.a. bedt om et møte med Samferdselsministeren om saken. Det er ventet at finansiering av veipakken kommer opp igjen i kommunestyret før jul.
23.10.2011 – Ted.

Fjernvarmeutslipp

Skrivefeil i forurensingsforskriftene har ført til diskusjon om fjernvarmeanleggets utslipp.
Astmaforbundet har krevd byggestopp for det nye fjernvarmeanlegget på Hjellholmen i Seljestadfjæra etter at det er oppdaget skrivefeil i forurensingsforskriftene. Dermed er det blitt faktafeil i beregningen av luftkvaliteten i byen. Korrigerte tall tyder på at utslippene fra anlegget på Hjellholmen kan bli tre ganger høyere enn tidligere oppgitt og hva lovverket tillater. Forbundet har klaget saken inn for fylkesmannen.
Fylkesmannen har bedt utbyggeren, Statkraft Varme, om å foreta nye spredningsberegninger basert på luftkvalitetskriterier.
Fungerende ordfører Fjellstad, som var leder av kommunens planutvalg da fjernvarmesentralen ble vedtatt plassert på Hjellholmen, føler seg trygg på at luftkvaliteten i byen vil bli bedre etter hvert som flere bygg blir tilkoplet anlegget og gamle oljefyrte anlegg kan avvikles. Det sammen fremholder også Statskraft Varme. Fjellstad legger til at kommunen vil foreta jevnlige målinger av luftkvaliteten også etter at fjernvarmeanlegget er i gang.
23.10.2011 – Ted.

Bysenteret bygges ut

Salto Eiendom har fått klarsignal fra kommunens planutvalg for utvidelse av Bysenteret oppover langs Hans Egedes gt.
Planene legges nå ut til offentlig ettersyn. Dersom det ikke kommer innvendinger, vil utbyggingen kunne starte om få måneder. Det tas dermed sikte på å åpne den nye delen av senteret innen julehandelen i 2013.
Bysenteret omfatter i dag tidligere Amfi Bothner og deler av det gamle meieriet, med bro over Hans Egedes gt. Den planlagte utvidelsen er på ca. 5.000 kvm og omfatter det gamle Telenor-bygget (tidl. telegrafen), nesten opp til rådhuset. Det kommer innebygd gangbro i 2. etasje over Hvedingsgt., mellom meieriet og telegrafen. Det skal bli dagligvarebutikk med ferskvareavdeling i 1. etasje i Telenor-bygget, og i tillegg blir det ti nye butikker i bygget. Det blir parkering for ca. 200 biler i kjelleren og på taket av bygget.
23.10.2011 – Ted.

Gapahuk på Gangsåstoppen

Det skal settes opp gapahuk på Gangsåstoppen.
Gangsåstoppen er et kjempefint utkikspunkt mot Vågsfjordens perle. Gjesteboka der viser at toppen blir hyppig besøkt, også av utenbys turister fra inn- og utland besøker. Venneforeningen for Gangsåstoppen har lenge arbeidet for å få på plass en gapahuk på toppen. Nå har kommunen endelig sagt seg villig til å bekoste og bygge den. Arbeidslaget i kommunen, de samme som bygde gapahukene til Folkeparken-området, skal ta jobben, enten i høst eller til våren.
23.10.2011 – Ted.

Grytlandsferga hentes tilbake

Venneforeninga Grytøy-Harstad Fergeselskap klarte å snappe til seg Grytlandsferga da den var på auksjon i Oslo i august. Kjøpesummen var på 15.000 kroner. Nå skal båten, som ligger i Asker, på slipp i Oslo for klargjøring til turen nordover. Maskinen skal visstnok være i orden, men båten er lekk og må derfor tettes og smøres. Til dette trenger venneforeninga ca. 150.000 kroner. Dersom dette går i orden, kan Grytlandsferga sette kursen nordover før jul. Da skal den settes på slipp hos Seaworks i Harstadbotn for videre restaurering.
Det planlegges folkemøter om båten på Lundenes og Grøtavær og orienteringsmøte med Harstad kystlag. Venneforeningen vil gå i gang med medlemsverving og utstede gavebrev, sier Johannes Sørvoll i venneforeninga.
Du finner mer om ferga på www.grytlandsferga.no
13.09.2011 – Ted.

Advarer mot ”barkode” i Harstads sjøfront

Interimstyret i ”Byen Harstads Venner” ser med engstelse på at det settes i gang arbeid med reguleringsplan for deler av Hamneset. Utgangspunkt for dette arbeidet er at Choice-hotellet ønsker å bygge én eller to etasjer på toppen av eksisterende hotellfløy på Kulturhusbygget. Dette, og en generell økning av byggehøyden i sjøfronten fra Samasjøen til Kaarbøverkstedet, vil på sikt kunne bli dramatisk og vil kunne endre byens særpreg og egenart, slik det langt på vei allerede er skjedd i Tromsø. Den gjennomførte utbyggingen på Hamneset har allerede ført til innstenging av byen, både når man ser den fra land- og sjøsiden.
Interimstyret påpeker at kommunen nylig inviterte til idékonkurranse om utformingen av sentrum, som underlag for en ny sentrumsplan, og mener det er inkonsekvent at det før sentrumsplanen foreligger gis åpning for en reguleringsplan for deler av sentrum (les: Hamneset). Interimstyret oppfordrer byens innbyggere til å reagere.
Seks lokale politikere deltok nylig i en paneldebatt arrangert av Foreningen ”Byen Harstads Venner”. De slo til lyd for å åpne byen og ta vare på utsikten til sjøen, skape grønne lunger, legge til rette for mer kollektivtrafikk og mindre biltrafikk.
13.09.2011 – Ted.

Det blir bompenger i Harstad

Bompengefinansiering av veipakke 2 ble vedtatt med knappest mulig flertall, 22 for og 21 mot.
Kommunestyret behandlet spørsmålet om bompengefinansiering av veipakke 2 første gang i møtet 26. mai. Resultatet da ble 25 for og 17 mot bomring. Det kom imidlertid fram at innkallingen av vararepresentanter for de som hadde meldt forfall til møtet ikke hadde foregått helt i tråd med kommunelovens bestemmelser. Loven sier at vararepresentanter skal innkalles i den rekkefølge de er valgt og står oppført. Høyre og AP sørget likevel for å få innkalt vararepresentanter som var for bompengefinansiering. Dette fikk etterspill i media, i partiene og i kommuneadministrasjonen.
Etter denne noe uryddige behandlingen og avstemmingen valgte ordfører Eriksen å ta saken opp til ny behandling. Dette skjedde i kommunestyremøtet 22. juni. Rådmannen hadde på forhånd sett seg nødt til å innskjerpe kommunelovens regler for innkalling og avstemming. Spenningen var stor foran møtet; - hvem og hvor mange ville bryte ut av partifolden og stemme mot partienes flertall?
Høyre, AP og SV var for bompengefinansiering, men to av Høyres og to av AP’s representanter stemte likevel mot. Frp, SP, Krf, Venstre og Rødt var mot bompengefinansiering, men én av SP’s representanter stemte for. Dermed ble resultatet denne gangen 22 for og 21 mot bompengefinansiering av veipakken.
Det er usikkert hvorvidt dette resultatet står seg etter kommunevalget og hvilken innvirkning det vil ha i den videre behandlingen av veipakken i departementet og Stortinget.
24.06.2001 – Ted.

Ny avstemming om veipakken

Det blir ny avstemming om veipakken og bompenger i kommunestyret.
Etter at veipakke 2 (med tunnel og bompengefinansiering) ble vedtatt med 25 mot 17 stemmer i kommunestyremøtet 26. mai er ja-partiene (Høyre og AP) beskyldt for urent trav. I følge Harstad Tidende har det vært til dels krasse beskyldninger om manipulering i forbindelse med de to partienes innkalling av vararepresentanter til møtet. Flere har ment at kommuneloven ikke er fulgt og at vedtaket derfor er ulovlig.
Ordfører Eriksen, som har lagt mye prestisje i å skaffe byen den mest omfattende, men også dyreste veipakken, har nå bestemt at saken skal tas opp til ny behandling og avstemning i et kommunestyremøte 22. juni. Gjennom dette ønsker han å rydde unna tvil og sikre et lovlig vedtak.
16.06.2011 – Ted.

Nytt rådhus – forstudie

To alternativer er skissert. Det mest aktuelle vil være å rive det gamle og bygge nytt rådhus på samme sted.
En arkitekt har utført en prosjektstudie for nytt rådhus i Harstad. To plasseringsalternativer er vurdert; dagens rådhustomt og ei tomt i Havnegata, mellom Høgskolen og leilighetsbygget Havnepromenaden.
Studien viser at det rimeligste og mest fornuftige vil være å rive dagens rådhus og bruke tomta og den tilstøtende parkeringsplassen til et nytt rådhus, inkl. bibliotek, i fire etasjer. Planlagt areal er 11.000 kvadratmeter, som er 4.000 kvm mindre enn i dagens rådhus. Siktemålet er mer effektiv arealutnyttelse og lavere driftskostnader. Skissen legger opp til innendørs parkering i to plan. Prislappen for nytt rådhus her er beregnet til ca. 600 mill. kroner, inkludert riving og leie av lokaler i byggeperioden (to år).
Alternativet i Havnegata vil koste 665 mill. kroner. Ulempen her, i tillegg til høyere pris, er at tomta ikke gir plass til senere utvidelse, gir begrenset plass til parkering og at det må bygges i fem etasjer, som er over tillatt byggehøyde i området.
Ordføreren innser at kommunen for tiden ikke har økonomi til et nytt rådhus og mener at det må gjøres flere tiltak for å bedre kommuneøkonomien. Han antyder også at det kan være aktuelt med et offentlig-privat samarbeid om bygging av nytt rådhus. Ordføreren ser gjerne at folk debatterer og engasjerer seg.
14.06.2011 – Ted.

Kongebesøk i Sør-Troms

Kong Harald og dronning Sonja besøkte kommunene Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Berg og Lenvik i begynnelsen av juni.
Første stopp var Evenskjer 7. juni. De ankom småbåthavna kl. 1100 der de ble møtt med barnesang og ønsket velkommen av ordfører, havnesjef, fylkesmann og politimester. Derfra ble kongeparet kjørt med hest og pyntet vogn på nylagt asfalt gjennom sentrum, via kirka og til Frivillighetssentralen der de fikk møte brukere av sentralen. Sanitetskvinnene serverte kaffe og vafler før turen gikk til festforestilling på den berømte isbadestranda. Her var det sang, taler, gaveoverrekkelse, magedans, humor fra revylagene og musikk. Kongeparet takket for den varme velkomsten og var imponert over det frivillige arbeidet i kommunen. De avsluttet besøket kl. 1320 og gikk ombord i kongeskipet.
Fra Evenskjer gikk turen videre til Ibestad kommune med ankomst i Hamnvik kl. 1700. Her ble kongeparet hilst velkommen av havnesjef, ordfører og den samme politimesteren. Turen gikk til Ibestad sykehjem der de hilste på spente beboere og ansatte ved sykehjemmet og omsorgsboligene. Deretter startet kongen sykkelrittet ”Kongerittet” for små og store. Så var det festforestilling på torvet med sang og opptredener av lokale kulturkrefter av høy kvalitet. Kongeparet fikk høre historien om ”Tour de Andørja” og ble invitert til senere vandring i Andørjafjellene og fisketur. Besøket ble avsluttet med omvisning på Hamnvik handelssted og småprat med ungdom som bruker båten og kysten som læringssted. Kongeparet gikk ombord i kongeskipet kl. 1905.
Neste dag, 8. juni, besøkte kongeparet Gratangen kommune. I Foldvik fikk kongeparet en omvisning på ”Foldvik brygger” der kystlaget hadde rigget til et minimarked. I Gratangsbotn besøkte kongeparet båtmuseet der de fikk et lite foredrag om nordlandsbåten. De ble også orientert om lokalt produsert kunst og klær. Mens kongen kikket på flere båter og motorer var dronningen innom Nessebua og så på kunsthåndverk. Besøket i Gratangen ble avsluttet med festforestilling ved båtmuseet.
Neste stopp denne dagen var Lavangen kommune. Her var det lunsj med påfølgende festforestilling i Spansdalen grendehus. Deretter besøkte kongeparet Lavangsheimen sykehjem på Tennevoll. Om kvelden var det mottakelse ombord på kongeskipet.
Siste dag, 9. juni, besøkte kongeparet Berg kommune på Senja. Kongeparet gikk i land i småbåthavna i Skaland og fikk orientering om bergverkstradisjonen i Berg. I Berg kirke overvar kongeparet jubileumsforestillingen ”50 år med kvinnelige prester i Norge”. Besøket i Berg ble avsluttet i Senjahallen i Senjahopen.
Siste stopp på turen til Troms var Lenvik kommune. Kongeparet deltok i bryggefest på Husøy og overvar en festforestilling med Ungdommens Kulturmønstring der.
14.06.2011 – Ted.  

Forsvaret vil bygge ut på Ringberg

Forsvarets kystjegerkommando vil etablere sitt stridsbåtmiljø på Ringberg.
Kystjegerkommandoen (KJK) planlegger å flytte sine båter fra Gangsåsbotn til Ringberg og samtidig flytte stridsbåtmiljøet fra Bergen til Harstad og Ringberg. KJK ønsker å rive det gamle båtskuret på Ringberg og anlegge nytt verkstedbygg og en 70 meter lang kai/flytebrygge der. Etableringen kan gi 30 nye arbeidsplasser.
Beboerne og Ringberg velforening ser gjerne at KJK etablerer seg på Trondenes-halvøya, men viser til at Altevågen og Laugen er en idyll og et populært utfartsområde som vil bli ødelagt av støy og trafikk dersom KJK-anlegget legges ved gamlekaia på Ringberg. De henstiller til Forsvaret å etablere seg ca. 200 meter nordafor gamlekaia, dvs. rundt neset.
Forsvarsbygg og KJK har lovet å vurdere innsigelsene og gi tilbakemelding.
14.06.2011 – Ted.

Oppdrettsanlegg - ikke til Rogla

Oppdrettsfirmaene vil nå etablere anlegg ved Kjøtta i stedet for ved Rogla. Men Kjøtta-beboerne protesterer.
Etter mange protester fra lokale fiskere og båtfolk har oppdrettsfirmaene nå trukket sin søknad om å etablere anlegg for lakseoppdrett ved Rogla. Foran et møte i kommunens planutvalg la oppdretterne fram en ny plan. De gir opp Rogla mot å få dispensasjon for midlertidig etablering ved Kjøtta. Planutvalget innvilget Kjøtta-dispensasjon, mot én stemme. Anlegget ved Kjøtta blir et tidsbegrenset prøveprosjekt der kommunen og andre tilsynsmyndigheter vil ha tett oppfølging og evaluering og der oppdretterne må vise at de driver bærekraftig. Havbruksnæringen og politikerne er enige om å få til en rullering av kystsoneplanen for Harstad, med sikte på å finne aktuelle områder for akvakultur.
Tidligere har også to andre oppdrettsfirmaer søkt om å få etablere anlegg både ved Kjøtta og utenfor Åkerøya.
Etter planutvalgets vedtak har beboerne på Kjøtta følt seg overkjørt. De karakteriserer saken og vedtaket som en smakløs, politisk hestehandel. Det er ikke holdt informasjonsmøter og de er heller ikke forespurt av planutvalget eller andre. Kjøtta-beboerne klager på framgangsmåten og vil nå sende inn protest til fylkesmannen og fiskeridepartementet.
14.06.2011 – Ted.

Veipakke – etterspill

Vedtaket i kommunestyremøtet 26. mai om veipakke 2 med tunnel og bomring ser ut til å få et etterspill.
Ja-partiene Høyre og AP blir beskyldt for å ha manipulert med innkallingen av varamedlemmer til møtet. Kommuneloven sier at varamedlemmer til et folkevalgt organ så vidt mulig skal innkalles i den nummerorden de er valgt. I denne saken ser det ut til at ordlyden ”så vidt mulig” er brukt som et tøyelig begrep. Begge de nevnte partiene gikk nemlig langt ned på sine respektive varalister for å få innkalt medlemmer som ville stemme for veipakke 2. Noen varamedlemmer ble sågar bedt om å holde seg borte fordi de hadde uttalt at de ville stemme mot bompenger, til tross for vedtak i partimøter om samstemmighet.
En av Frp’s kommunestyrerepresentanter har sendt inn krav om lovlighetskontroll av det som skjedde rundt behandlingen og avstemningen om veipakken, mens hans partifelle og stortingsrepresentant P. W. Amundsen har rettet spørsmål om saken til Stortingets spørretime. I tillegg har nei-partiene lovt at det skal bli omkamp om bomringen etter høstens kommunevalg, - så det så.
Siste ord er neppe sagt om tunnel og bomring.
05.06.2011 – Ted.

Ja til tunnel og bomring

I sitt møte 26. mai sa kommunestyret ja til veipakken som inneholder nye rundkjøringer, nye gang- og sykkelveier, satsing på kollektivtrafikk, TUNNEL gjennom Harstadåsen og BOMPENGE-finansiering.
I tiden fram til kommunestyremøtet har Harstad Tidende vært fullt av innlegg og meninger om veipakken, spesielt om bompenger og tunnel. Noen ivrer for folkeavstemning, noen vil utsette saken til etter høstens kommunevalg. Flere mener at byen ikke trenger tunnel gjennom åsen og dermed heller ikke bomring rundt byen. Folk er stort sett positive til nye rundkjøringer, gang- og sykkelveier og kollektivsatsing, men mange ber politikerne vente med tunnel.
I noen av partiene har det vært ulike meninger om saken. Det har derfor vært knyttet spenning til hvordan politikerne og de politiske partiene ville håndtere saken og avstemningen i saken. Møter i partiene ga etter hvert avklaringer slik at deres respektive kommunestyrerepresentanter stemte i tråd med flertallsvedtak i partimøtene.
I denne omgang gjelder saken uttalelsen som kommunen skal avgi til vegvesenets konseptvalgutredning (KVU) om veipakke. I kommunestyremøtet 26. mai ble både et forslag om folkeavstemning og om å utsette saken til etter valget nedstemt. Etter en lang debatt om KVU-en gikk flertallet inn for den såkalte veipakke 2, som også inkluderer tunnel. Uttalelsen til vegvesenet ble dermed vedtatt med 25 mot 17 stemmer. Flertallet besto av representantene var Høyre, AP og SV, mens Frp, Venstre, Sp og Rødt stemte mot. (KrF’s ene representant hadde forfall.)
Veipakke 2 er kalkulert til å koste vel 1,2 mrd kroner, hvorav ca. 850 mill. kroner skal finansieres ved bompenger.
Kommunens KVU-uttalelse vil inngå i vegvesenets framlegg for departementet og Stortinget. Endelig avgjørelse om veipakke Harstad vil tidligst kunne skje vinteren 2012.
03.06.2011 – Ted.

Fjernvarmegraving i sentrum

Nedlegging av fjernvarmerør i Harstad sentrum er i gang etter vinteren. Men det spørs om gravearbeidet blir ferdig før Festspillene starter i juni.
Første gravestrekning er i Fjordgata, fra porten ved det tidligere Kaarbøverkstedet og nordover mot Amfi Bertheus. Der skal grøfta skrå over Torvet og videre ned gjennom taxi-holdeplassen, langs Sjøgata og utover Havnepromenaden.
Parallelt med arbeidet i Fjordgata startet også graving langs Havnepromenaden, men her ble det brått trouble. Beboerne i blokka innerst på Havnepromenaden reagerte på at fyllinga under blokka kunne bli utstabil og rase ut. Havnevesenet ble alarmert og etter nærmere befaring endte det med at traseen langs blokka ble justert litt.
Statskraft (der Trondheim Energi Fjernevarme inngår) har som ambisjon at gravearbeidet i sentrum skal bli ferdig til festspillåpninga 18. juni, men kunne først ikke garantere det fullt ut. Et usikkerhetsmoment er at en kan støte på ledninger og andre rør som ikke er avmerket på gravekartene. Kommunen har imidlertid lagt press på Statskraft om at gravetillatelsene kan bli trukket tilbake dersom gravingen i sentrum ikke blir ferdig til før festspillåpninga. Etter dette har Statskraft forsikret overfor både Festspillene og 17. mai-komiteen at disse arrangementene ikke skal rammes av grøftekaos.
25.04.2011 – Ted.

Gangsåstoppen

Det er nå avklart at kommunen eier toppen og dermed kan det komme opp en gapahuk der allerede i sommer.
Da Gangsåstoppens venner for et par års siden ville bygge en gapahuk på toppen, oppsto det tvist med lokale grunneiere som mente at toppen, som egentlig heter Ramnfløya, ligger på deres grunn.
Tvisten mellom grunneierne og kommunen er nå behandlet i Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett som slo fast at toppen eies av kommunen. Grensen til nærmeste private grunneier ligger imidlertid bare få meter fra selve toppen. Jordskifteretten slo samtidig fast at kommunen også eier den siste delen av stien som brukes opp til toppen.
Dermed kan det kanskje komme gapahuk på Gangstoppen/Ramnfløya allerede i sommer.
25.04.2011 – Ted.

Harstadleksikonet

Nettstedet ”www.lokalhistoriewiki.no” er et lett tilgjengelig oppslagsverk for lokalhistorie på Internett.
Der kan du søke etter Harstadleksikonet og finne mye interessant stoff fra Harstad og omland. Det er Gunnar Kristiansen og Gunnar Reppen (medlem Harstadklubben i Oslo) som er initiativtakere og redaktører på dette nettstedet.  
Harstadværinger på Stortinget
I en artikkel i Harstad Tidende nylig opplyste Gunnar Reppen at Harstadleksikonet har en omtale av personer fra Harstad kommune, inkl. tidligere Sandtorg og Trondenes, som gjennom tidene har hatt plass på Stortinget. Bruk søkeordene ”Stortingsrepresentanter fra Harstad” og du vil finne en omtale av dem.
Krigsdeltakere i 1940 og fanger under okkupasjonen
Gunnar Reppen har laget en liste over personer fra Harstad og Bjarkøy som satt i tyske fangeleire under okkupasjonen i 1940-45. Han har også gjort et omfattende arbeid med å finne fram til 6. divisjonens krigsdeltakere i våren 1940. Oversikten er i to deler; de som deltok og de som falt. 6. divisjon hadde sin stabsfunksjon i Harstad og mobiliserte mer enn 12.000 soldater fra de tre nordligste fylkene. Gjennom ulike kilder har Reppen funnet ca. 200 krigsdeltakere fra Harstad og ca. 60 fra Bjarkøy som deltok i fjellkrigene i Narvik-området. Bruk søkeordene ”Harstad 1940-45” og du vil finne nærmere omtale.
Gunnar Reppen (greppen@gmail.no) vil sette pris på tilbakemeldinger og ytterligere opplysninger som kan bidra til korrigeringer og oppdateringer.
25.04.2011 – Ted.

Harstads omdømme

Formannskapet har bedt Høgskolen om å lage en oppsummeringsrapport med forslag til tiltak som kan bedre Harstads omdømme.
I en undersøkelse i 2009 av lokaldemokrati i seks byer/komuner kom Harstad dårligst ut. Etter dette utarbeidet konsulent Hugo Kjelseth etter oppdrag fra Harstad kommune en rapport som skulle være forprosjekt for den prosessen kommunen tenkte å sette i gang for å komme ut av uføret. (Saken er tidligere omtalt på våre nettsider, se Harstad-nytt 31.01.2010)
Med utgangspunkt i undersøkelsen og forprosjektrapporten ble det holdt folkemøter der byens innbyggere fikk anledning til å kommentere og gi ytterligere forslag til tiltak og forbedringer. Etter dette ble det stille, lenge.
Nå har imidlertid formannskapet bevilget 20.000 kroner til utarbeiding av en ny rapport. Det er Høgskolen i Harstad som har fått i oppdrag å oppsummere de tidligere rapportene som grunnlag for et hovedprosjekt. Høgskolen skal anbefale tiltak som kan bedre kommunens omdømme. Kommunestyrets ambisjon er å kunne markedsføre Harstad overfor folk og næringer som kan tenkes å flytte til byen og at folk flest skal ha fått et positivt inntrykk av byen innen utgangen av 2013.
25.04.2011 – Ted.

Hurtigbåtene ankommet

To av de nye hurtigbåtene, MS ”Fløyfjell” og MS ”Kistefjell”, er omsider kommet nordover og blir satt i trafikk i begynnelsen av mai.
Båtene var først innom Harstad og dro deretter videre til Tromsø. Der gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en siste inspeksjon.
Båtene er imidlertid så lave at kaiene i Harstad, Engenes og Brøstadbotn må bygges om. Planene om ombygging ble satt på vent i fjor da det ble kjent at den første hurtigbåten havarerte på vei nordover. Friskmeldingen av båtene kom så brått på at ombygging av kaiene ikke kom i gang tidsnok. Ombyggingen av hurtigbåtkai i Harstad vil ta et par-tre uker og blir i første omgang en midlertidig løsning på kai 1 mot Havnepromenaden. Dette skyldes at det skal foretas større endringer i havneområdet. På sikt skal hurtigbåtene få kaiplass på østsida av det gamle kjølelageret som skal rives.
Det siktes mot at de første to hurtigbåtene kan avløse ”Fjordronningen” og Fjordkongen” og settes i persontrafikk mellom Harstad og Tromsø i begynnelsen av mai.
25.04.2011 – Ted.

Sykehjem på Bergsodden

Før byggingen av nytt sykehjem på Bergsodden har det vært diskusjon om utformingen av bygget, - skal det ha en eller to etasjer og skal boenhetene ha eget soverom?
Harstad kommune skal bygge nytt sykehjem på Bergsodden. Det skal få 72 rom, 48 for somatisk syke pasienter og 24 for demente pasienter. Bygget er beregnet å koste ca. 260 mill. kroner og skal etter planen stå ferdig i høsten 2014.
Det har tidligere vært diskusjon om bygget skal ha én eller to etasjer, det endte med to etasjer. I de siste ukene har diskusjonen gått om boenhetene for de somatisk syke skal ha egne soverom. Dette vil øke byggets bruttoareal med 350 kvm og øke prisen med 10 mill. kroner. Eldrerådet og kommuneoverlegen mener at rommene bør få egne soverom, mens fagfolk ikke ser dette som et behov, og mener det vil være bortkastede penger. Fagfolkenes argument er at de som kommer på sykehjem er lite funksjonsdyktige. De er i hovedsak så demente eller syke at de krever tett oppfølging i form av medisinsk behandling, dialyse, smertepumpe etc.  
Formannskapet behandlet spørsmålet nylig og sa da nei til soverom. Dette ble også resultatet i kommunestyrets møte.
Det betyr at hve boenhet vil bli på ca. 40 kvm, inkl. toalett og bad.
23.03.2011 – Ted.

Byskolen reddet – foreløpig

Harstad ungdomsskole lever videre, i alle fall fram til høsten 2012.
Elevtallet ved Harstad ungdomsskole kommer til å synke i de kommende år. Rådmannen har foreslått å flytte elevene til den nye Seljestadskolen. Kommunen vil deretter rive bygningene i Hålogalandsgate og bruke tomta til etablering av et oppvekstsenter med ”Familiens hus”, barnehage, helsestasjon, forsterket skole og PP-tjeneste.
Protestene har vært mange, både mot å miste ungdomsskolen i byen og mot å fylle den nye skolen på Seljestad ”til randen”. Foreldre, elever, lærere, tillitsvalgte, interesseorganisasjoner og politiske partier har engasjert seg gjennom avisinnlegg, folkemøte og lignende.
Saken ble behandlet i kommunens oppvekstutvalg som gikk inn for at drifta av ungdomsskolen i sentrum bør fortsette som normalt fram til høsten 2012. De borgerlige partiene mener at det må foretas en helhetlig analyse av det framtidige behovet for skoler og barnehager når langtidsbudsjettet for perioden 2012-2015 skal utformes og vedtas. Arbeiderpartiet holder sterkt på at elever fra byen må gå på ungdomskolen i sentrum. AP mener at ungdomstrinnene fra 2014 vil kunne få plass i den gamle barneskolebygninga (folkeskolen, som den het i ”gamle dager”). Deretter kan ungdomsskolebygningen rives for å gi plass for et nytt oppvekstsenter.
Kommunestyret behandlet saken 17. mars. I denne omgang ble det inngått tidsutsettende kompromisser. Det ble vedtatt at det ikke skal gjøres endringer i drifta av ungdomsskolen kommende høst. Et konsulentfirma vil få i oppdrag å utrede den framtidige skolestrukturen i kommunen. I tillegg skal det vurderes å oppføre enda et byggetrinn på den nye Seljestadskolen. Dette betyr at politikerne har ”kjøpt seg tid”, og at Harstad ungdomskoles skjebne ikke er avgjort. Saken kommer sannsynligvis ikke opp igjen før ved budsjettbehandlingen i desember.
23.03.2011 – Ted.

Nye hurtigbåter

De nye hurtigbåtene kan komme i trafikk før sommeren. Tre av båtene skal erstatte ”Fjordkongen” og ”Fjorddronningen”.
Troms fylkeskommune inngikk i 2009 kontrakt med Veolia om drift av fire nye hurtigbåter. Tre av disse passasjerbåtene skal trafikkere sambandet Harstad – Finnsnes – Tromsø, og den fjerde skal gå i området rundt Harstad. Båtene, som er katamaraner av karbonfiber, skulle leveres i fjor vår, men som kjent havarerte den første båten, ”MS Sollifjell”, på vei nordover, etter en svikt i karosseriet. Havarikommisjonen konstaterte feil i konstruksjonen. Dermed måtte den tilbake til verftet i Mandal, og også de andre båtene ble holdt igjen der.
Nå er to av båtene, ”MS Kistefjell” og ”MS Fløyfjell”, ombygd og forsterket. Veritas har kontrollert båtene og Sjøfartsdirektoratet har nylig godkjent dem. Også havaristen ”MS Sollifjell” og den fjerde båten ”MS Falkefjell” skal bygges om i tråd med de to som nå er godkjent.
Fylkeskommunen har vurdert situasjonen og er kommet til at kontrakten med Veolia kan opprettholdes. Veolia mener å kunne sette de nye båtene i trafikk før St. Hans.
23.03.2011 – Ted.

Bru i stedet for tunnel

Tre ulike brualternativer vurderes mellom Grytøy og Sandsøy.
Planleggingen av veiforbindelsen mellom Bjarkøy, Grytøy og Sandsøy, den såkalte Bjarkøy-forbindelsen, er i gang. Opprinnelig var det tenkt undersjøiske tunneler fra Grytøy til hver av de to andre øyene. Statens vegvesen vurderer nå å bygge bru i stedet for tunnel mellom Grytøy og Sandsøy og ser på tre ulike alternativer. En kombinert bru- og sjøfyllingsløsning ser ut til å bli billigere driftsmessig og mer praktisk for brukerne.
23.03.2011 – Ted.

Tribuneseter monteres på Stadion

HIL monterer nye tribuneseter, uten å kreve gjelden til kommunen slettet.
Styret i HIL har nå varslet at klubben ikke vil kreve at den gjenstående gjelden til kommunen skal frafalles. Klubben søker derfor bare kommunens tillatelse til å montere de 800 nye tribunesetene. Kommunestyret behandlet søknaden 17. mars og ga da HIL tillatelse til å gå i gang. Jobben skal gjøres på dugnad og de nye tribunesetene kunne stå klare tidlig i april.
Ordfører og HIL-patriot Eriksen gikk sterkt inn for at HIL bør få godtgjørelse for dugnadsinnsatsen, men han fikk ikke gehør for dette hos de øvrige partiene.
23.03.2011 – Ted.

Den gamle Grytlandsferga

MS Grytøy er til salgs og kan bli hentet nordover igjen, for restaurering.
Mange Harstad- og Grytøy-væringer vil huske MS Grytøy som gikk i rute i Vågsfjordbassenget og også i Kvæfjord. Båten hadde kaiplass innerst ved kai 1 i Harstad, med baugen vendt mot Kaffistova. MS Grytøy ble bygd i 1954 og var i tjeneste framtil 1974.
Båten, som er 68 fot lang, ble senere ombygd til bobåt og har ligget i Oslo i flere år. MS Grytøy, som nå eies av en bank, er preget av tidens tann, og har behov for restaurering. Den er til salgs på Finn.no, og det var visning 21. mars på Vippetangen. En entusiastisk Grytøy-væring, Ole Skjelstad vil undersøke hva som må til for å kunne overta båten og få den nordoverer. Harstad Kystlag er interessert Skjelstads prosjekt, men har begrensede ressurser.
23.03.2011 – Ted.

Veipakken presentert

Statens vegvesen har nå lagt fram sitt forslag til veipakke i tre alternativer for Harstad. Prislappen er +/- 1 milliard kroner for hvert av alternativene.
Forslaget, som betegnes som en konseptvalgutredning, består av tre ulike alternativer;
Veipakke 1 : Kollektiv-, gang- og sykkelkonsept (910 mill. kroner)
Veipakke 2 : Kollektiv-, gang- og sykkelkonsept med tunnelløsning (1.240 mill. kroner)
Veipakke 3 : Veiutbygging, inkl. tunnelløsning (910 mill. kroner)
Statens vegvesen betrakter veipakke 2 som det beste alternativet.
Alle alternativene er basert på brukerfinansiering som en vesentlig del av totalfinansieringen. Brukerfinansieringen er beregnet til ca. 850 mill. kroner. Det betyr at bomringen må stå i nærmere 25 år. Forutsatt et ja til bomring, vil tunnelen gjennom Harstadåsen kunne stå ferdig allerede i 2015. Det er antatt at tunnelen vil kunne redusere trafikken gjennom sentrum med ca. 45 prosent, med tilsvarende reduksjon av støv og støy.
Dersom Harstad sier nei til bompengefinansiering, vil det neppe bli bevilget mer enn ca. 200 mill. kroner i offentlige midler. Det betyr færre rundkjøringer og gang- og sykkelveier, og at gjennomføringen vil kunne strekke seg til 2020.
Veipakken skal behandles i kommunestyret 14. april. Ordføreren (H) ønsker at kommunen allerede da skal velge veipakkealternativ og at spørsmålet om bompengefinansiering skal behandles i slutten av mai. Varaordføreren (Frp) vil la byens innbyggere få si sin mening om veipakken og går inn en rådgivende folkeavstemning, alternativ at saken utsettes slik at folket kan si sin mening gjennom høstens kommunevalg.
08.03.2011 – Ted.

Tribuneseter på Harstad stadion, kanskje?

Etter pengebidrag fra næringslivet i Harstad ønsker HIL å installere 800 stoler til de nye tribunene på Harstad stadion.
Det kan bli 400 blå og hvite klappseter på hovedtribunen foran Hålogalandshallen og 400 gule og sorte på motsatt langside. Verdien av stolene er 433.000 kroner. HIL vil utføre monteringen på dugnad før fotballseriene starter i april.
Stolene skal være en gave til kommunen. Haken er bare at HIL som takk tenker seg å få slettet sin restgjeld til kommunen på 226.000 kroner.
Formannskapet har behandlet saken og godkjente at HIL monterer stolene for egen regning. Spørsmålet om sletting av gjeld må vurderes i forhold til kommunens økonomi og ble derfor utsatt til sommerens budsjettbehandling.
Det ser nå ut til at HIL likevel vil montere de nye stolene. Klubben må imidlertid fortsette nedbetalingen av sin gjeld til kommunen, etter en avtalt plan, i alle fall fram til sommeren.
08.03.2011 – Ted.

Harstad vokser

Befolkningstallene ved årsskiftet fra Statistisk sentralbyrå viser at Harstad hadde 166 flere innbyggere enn for ett års siden.
Ved starten av 2011 hadde Harstad 23.423 innbyggere. I løpet 2010 flyttet 1.115 nye innbyggere til kommunen, herav 226 fra utlandet. 1.015 flyttet ut av kommunen, det var en vekst på 100 innbyggere. I tillegg var det et fødselsoverskudd på 66 nye Harstad-borgere i 2010.
Tallene for Harstads nærmeste nabokommuner viser at Bjarkøy, som om få år skal slås sammen med Harstad, hadde 476 innbyggere, en nedgang på 6. Skånland hadde 2.896 innbyggere (+41), Kvæfjord hadde 3.050 (+1).
Så leser vi, til sammenlikning, at folketallet i Kina økte med 6,3 millioner i løpet av 2010!
02.03.2011 – Ted.

Høy utdannelse i Harstad

Harstad ligger i det øvre sjiktet på utdanningsoversikten. Nærmere 900 personer har høyere utdannelse.
Ca. 240.000 personer i Norge har utdannelse med minst fem års varighet fra høyskole eller universitet. Det er 7,5 prosent av den norske befolkningen mellom 16 og 66 år. I 1999 lå prosenten på 5,5, altså en vekst på ca. to prosent på ti år.
Tall fra 2009 viser at 886 personer, eller 5,7 prosent, i denne aldersgruppen med bostedsadresse i Harstad hadde slik utdannelse. Ti år tidligere (i 1999) hadde Harstad 638 personer med slik utdannelse, det tilsvarer 4,2 prosent. Dette bringer Harstad opp på en hederlig ca. 50. plass blant landets kommuner.
De store byene og kommunene ligger selvsagt høyere opp på denne rangeringen, med Bærum på topp med hele 18,7 prosent. Oslo ligger på 15,5 prosent. For Tromsø er tallene 5.390 personer og 11,6 prosent.
02.03.2011 – Ted.

Mangel på gravsteder

Kirkegårdene i og rundt Harstad er snart fulle.
Fredly i Kanebogen er full, Sama har 15-20 kisteplasser igjen, mens Trondenes, som har vært full i et par år, har fått bevilgning til utvidelse med 600 nye kisteplasser. Situasjonen er nå slik at Harstad-folk i de nærmeste årene må belage seg på urnegravlegging eller bli gravlagt i Ervik eller Sørvik. For tiden er det 17-18 prosent kremasjoner.
Kirkegården i Ervik har areal nok, men anlegget må oppgraderes. Det kan skje i 2014, avhengig av bevilgninger fra kommunen. Det er også planer om utvidelse av kirkegården på Tofta, men den kan tidligst bli klar i 2015, også det avhengig av kommunale bevilgninger. Dette betyr at kommunestyret må vurdere om det kan gis bevilgninger til både Tofta og Ervik eller prioritere den ene foran den andre.
02.03.2011 – Ted.

Siviløkonom-utdanning i Harstad

Høgskolen i Harstad rykker opp en divisjon.
Økonomistudiet ved Høgskolen i Harstad blir nå utvidet. Dermed vil det være mulig for studentene ta hele siviløkonomutdanningen der, uten å måtte reise andre steder for å fullføre studiet. Dette har lenge vært etterspurt av studentene. Studiet, som går over fem år, gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Fra høsten vil Høgskolen vil ta inn mellom 10 og 20 økonomstudenter, kanskje flere, dersom søkertilgangen blir større. Det nye studiet løfter Høgskolen opp en divisjon og vil kunne styrke rekrutteringen til både økonomi- og administrasjonsfaget ved skolen.
02.03.2011 – Ted.

Treningskamper i fotball

Sesongstarten i forball nærmer seg og lagene føler hverandre på tennene i diverse treningskamper.
HIL spilte nylig sin første treningskamp, mot Skarp i Skarphallen i Tromsø. HIL ledet 1-0 ved pause, men i andre omgang raknet det, og Skarp vant til slutt 5-1. Dagen etter spilte HIL mot Tromsø 2 i Skarphallen. Også i denne kampen ble det tap, 0-3. Men så, en uke senere, vant HIL en treningskamp, denne gang mot Mjølner. Kampen gikk på Harstad stadion og HIL vant 2-1 over erkerivalen.
Medkilas damelag var i Oslo nylig og spilte treningskamp mot selveste norgesmester Røa. Dessverre ble Medkila overkjørt av Røa-damene som manglet flere av sine toppspillere. Medkila klarte å holde stand lenge, men i andre omgang raknet det, og Røa vant til slutt 5-0.
Landsås var en tur i over til Kiruna nylig og klarte seg godt mot det svenske 3. divisjonslaget Kiruna. Landsås vant 3-2.
02.03.2011 – Ted.  

Veipakken forsinket

Veipakken for Harstad-området har vært snakkis’en i Harstad i hele vinter. Den skulle komme i månedsskiftet januar/februar, men ble forsinket.
Det er den såkalte konsekvensutredningen (etter hvert et kjent begrep, bl.a. fra oljeutvinningssektoren) som tar mer tid enn forventet. Det opplyses at pakken inneholder forslag om rundkjøringer i Breivika, Medkila, Kanebogen, Harstadbotn og nedre Seljestad. Ellers har pakken fokus på bedre kollektivtrafikk og nye gang- og sykkelstier for myke trafikkanter, både langs riksveien og på andre strategiske steder i byen.
Veipakken har horisont fram mot 2040 og har til hensikt å etablere et transportsystem som binder sammen trafikk og virksomheter for alle trafikkgrupper, spesielt langs innfartsåren på sørsiden av byen. Samferdselsdepartementet har som nasjonalt mål å øke andelen syklende i trafikk, og dette vil også prege Veipakke Harstad.
02.03.2011 – Ted.

Clas Ohlson i Harstad

Harstad har fått sitt ”gubb-dagis”.
24. februar åpnet Clas Ohlson sin 49. butikk. Butikken ligger i Sjøkanten Senter på nedre Seljestad og er den største i Nord-Norge. På åpningsdagen sto ca. 250 kunder i kø for å komme inn. De 100 første i køen fikk hver sin elektriske drill. Dette skjedde også de to neste dagene. Butikken har 10.000 varesorter, alt fra tannbørster til store arbeidsmaskiner. Mange tror at slike butikker hovedsakelig er en lekeplass for mannfolk, men målinger viser at ca. 40 prosent av kundene er kvinner.
02.03.2011 – Ted.

Sammenslåing Bjarkøy – Harstad

Forberedelser til sammenslåingen av Bjarkøy og Harstad i 2015/16 er startet. De to kommunestyrene hadde et fellesmøte i Harstad 20. januar der også fylkesmann Ludvigsen deltok.
Siktemålet med møtet var å diskutere forslag til navn på den nye felleskommunen, vurdere kommunestyrets størrelse, kriterier for fellesnemnder og funksjoner, valg av revisjonsenhet og opprettelse av andre nødvendige organer.
Rådmannen i Harstad hadde på forhånd lagt opp til at den nye kommunen bør hete Harstad, basert på Harstads innbyggertall (ca. 23.000, mot Bjarkøys ca. 500). Kommunestyret i Harstad har i dag 43 representanter. Det er allerede bestemt at antallet skal reduseres til 35 etter høstens kommunevalg. Rådmannen mener at Bjarkøy, som i dag har 13 representanter i sitt kommunestyre, etter høsten valg bør få stille med to representanter i Harstads kommunestyre fram til sammenslåingen er et faktum, ventelig innen valget i 2015. I denne perioden vil formannskapet i Bjarkøy ha innstillingsrett i alle saker som berører Bjarkøy. 
Mye av dette fellesmøtet kom til å dreie seg om navnet på kommunen. Bjarkøy-ordføreren satte fram forslag om kommunen bør hete Trondenes, bl.a. fordi det har historisk sus over seg. Noen fra Harstad-siden sa seg enige i forslaget. Etter en del diskusjon, spesielt på Harstad-benken og dels på tvers av de politiske grensene, trakk Bjarkøy-ordføreren sitt forslag. Det endte til slutt med enighet om Harstad som kommunenavn, mens to fra Harstad stemte på Trondenes.
Dermed ligger det kanskje an til at Bjarkøy kan få gjennomslag for sitt kommunevåpen, en griff som er halvt ørn og halvt løve.
Fylkesmannen skal lage innstilling til Kommunal- og regionaldepartementet om kommunenavnet. Deretter er det Kongen i Statsråd som endelig avgjør navnet på den nye kommunen.
26.01.2011 – Ted.

Fjernvarmesentralen bygges

Til tross for innvendinger, avisskriverier, grøfteplunder m.m. går arbeidet med etablering av fjernvarme i Harstad videre. Sentralen bygges på Hjellholmen, flere grøfter skal graves og det skal foretas luftmålinger.
Tidlig i januar startet grunnarbeidet for bygging av fjernvarmesentralen på Hjellholmen. Det skal legges en filterbarriere i grunnen for å hindre avrenning fra den gamle søppelfyllinga i området.
Selve sentralen vil bestå av et flislager, selve sentralen med brennere og en 40-meter høy skorstein. Anlegget på Hjellholmen er beregnet å koste ca. 40 mill. kroner. I tillegg kommer ca. 160 mill. kroner til grøfter, rør og framføring av varmen til forbrukere. Det er planlagt ca. 13 km rørtrasé i sentrum, til nå er ca. to km lagt. Grøftegravingen vil fortsette i april/mai.
Kjøring til og fra fjernvarmesentralen vil i første omgang foregå på Skoleveien som går fra Seljestadveien, over riksveitunnelen og ned til Hjellholmen. Det kan senere bli aktuelt med en annen veiløsning. Dette henger sammen med at riksveikrysset ved Statoil-stasjonen på sikt sannsynligvis skal stenges og at det da vil bli ny avkjøring og vei til Statoil og Sjøkanten ca. 100 meter nærmere sentrum, dvs. ved innkjøringen til Rema 1000 og bussgarasjene. Den nye veien til Sjøkanten vil ligge på utsiden av riksveien og kan da forlenges til anlegget på Hjellholmen.
På bakgrunn av Astma- og allergiforbundets innvendinger til plasseringen av fjernvarmesentralen plasserer NILU nå ut 20 brikker for å måle luftkvaliteten (NO2-nivået) i Harstad. Brikkene plasseres to meter over bakken og skal stå oppe i ca. tre uker.
26.01.2011 – Ted.

Trærne i kirkeparken

I høst klagde en del naboer til alleen i Kirkeparken, langs Åsveien, på at poplene der var blitt så høye at de tok utsikten mot byen og fjorden. Nå er annethvert tre fjernet.
Det var det såkalte Arbeidslaget (de som bl.a. har laget de mange fine gapahukene i Harstadmarka) som gjorde jobben nå i januar. Foreløpig står nederste del av stammen igjen i bakken, men også disse vil bli fjernet til våren.
Det er foreløpig ikke tatt stilling til om også de gjenstående poplene skal fjernes. Det er heller ikke klart om det vil komme nye trær, av et annet slag, i alleen.
26.01.2001 – Ted.

Divisjonsmusikken blir årets festspillprofil

Divisjonsmusikken (FMKN), som i år har 100-årsjubileum, er utpekt til å være årets festspillprofil. FMKN har i alle år vært benyttet i festspilluka, men i år blir det betydelig flere engasjement.
Divisjonsmusikken framstår både som et klassisk og moderne ensemble. FMKN skal i festspilluka bl.a. benyttes sammen med russiske Terem Quartet og det 11-årige talentet Anastasia Titova og med folkemusikeren Ingebjørg Bratland. FINN-direktør Birger Carlsen vil gi årets festspill en musikalsk bredde og historisk linje med kammermusikk og parkkonserter. Han ønsker også å sende FMKN ut på en høstturné til St. Petersburg, Petrozavodsk, Murmansk, Kirkenes og Hammerfest, sammen med nevnte Terem Quartet.
I tillegg til å være festspillprofil har FMKN også oppgaver under Nordlysfestivalen i månedsskiftet januar/februar, under Illios-festivalen i februar, under Vinterfestuka i Narvik i mars og under Nordland Musikkfestuka i Bodø i august.
26.01.2011 – Ted.

Aun – Aune

Striden om navnet på bygda ut mot Toppsundet har pågått i mange år. Skal bygda hete Aun eller Aune?
Spørsmålet har vært behandlet i kommunestyret som gikk inn for navnet Aune. Det har vært avholdt folkeavstemning der et klart flertall (50 mot 8) gikk inn for Aune, men mange i bygda boikottet avstemningen. Trondenes bygdelag mener at navnet skal være Aun og har anket resultatet av folkeavstemninga inn for Klagenemnda for stedsnavnsaker. Klagenemnda ga nylig bygdelaget medhold i at navnet skal være Aun. Aune grendelag har likevel bedt formannskapet og de folkevalgte om å opprettholde sitt vedtak om at navnet skal være Aune.
Innlegg i Harstad Tidende/Byrunden tyder på at siste ord i denne navnestriden neppe er sagt.
26.01.2011 – Ted.

Divisjonsmusikken blir 100 år

FMKN imponerer stort. I år har korpset 100-årsjubileum.
Mange av oss kjenner Divisjonsmusikken fra konserter i paviljongen i Generalhaven, fra 17. maitog og annen marsjering i bygatene hjemme i Harstad, med Lande og Grøttem i spissen. I de senere år har korpset utvidet sitt repertoar og engasjement, med stadig høyere kvalitet. Flere av korpsets musikere driver musikkundervisning og/eller har engasjement i andre orkestre, bl.a. i det nystartede nordnorske symfoniorkesteret.
Sommeren 2009 var Divisjonsmusikken fra Harstad (eller FMKN som den nå kalles) på et ukes besøk i Oslo og spilte på Akershus og i Studenterlunden. Hjemme i Harstad står Divisjonsmusikken for flere, etter hvert tradisjonelle konserter, som nyttårskonsert, ILIOS, ønskekonsert og prosjekter for barn og ungdom.
I desember imponerte FMKN stort med konserten ”Swinging Christmas 2010”, både samlet og med egne solister, samt sangartistene Prudence Katomeini og Odd Rene Andersen. Publikum ble tatt med på en reise med julesvisker og en uroppførelse i fire satser, komponert av FMKN-klarinettisten Helge Sveen.
FMKNs jubileumsår starter med tre nyttårskonserter i midten av januar, i Heggelia, Harstad og Lofoten. På programmet står bl.a. Strauss og operaarier. Barytonen Thomas Bauer vil tolke lieder av Gustav Mahler og sopranen Birgitte Christensen fra Gildeskål skal fremføre en vakker sang av Dvorak.
I de senere år har flere av forsvarets musikkorps stått i fare for å bli nedlagt, av økonomiske årsaker. Korpsene er likevel blitt reddet i siste liten, ikke minst takket være protester fra lokalbefolkningen. Også denne høsten så det mørkt ut for FMKN. Nå synes det imidlertid klart at ”vår” divisjonsmusikk får ca. 20 mill. kroner i år. Dette er omtrent samme finansiering som tidligere år. Dette gir grunnlag for mange konsertproduksjoner og militære og sivile oppdrag gjennom jubileumsåret.
Det vil være vel verdt å få med seg en FMKN-konsert neste gang du besøker Harstad.
02.01.2011 – Ted.

Historiske byområder

Harstad er kommet med i Riksantikvarens NB!-register
Riksantikvar Jørn Holme besøkte Harstad tidligere i høst. Det kan være grunnen til at tre områder i Harstad nå er definert inn i Riksantikvarens NB!-register. Det gjelder området der Kaarbøverkstedet ligger med interessante bygg fra 1920-tallet. Det gjelder også et stort område i sentrum med bygninger i jugend- og historisk stil, bl.a. Harstad Sparebank. Det tredje området omfatter Forsvarets tidligere bygg og etableringer, dvs. Generalhaven, Gammelkaserna i Storgata, BSIN-gymnastikksalen og Ila-leiren. Harstad er i registrert omtalt som en by som har vokst fram fra fiskerier og skipsindustri til et moderne tjenestebasert bysamfunn med god infrastruktur.
NB!-registeret er et oppslagsverk over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling.
02.01.2011 – Ted.

Bryggeutbyggerne tapte

Kommunestyret sa klart nei til ny boligblokk ved Gammelbrygga
Etter utsettelser, skarpe brev og beskyldninger ble saken om utbygging på tomta ved Gammelbrygga (Ottar Håløygs plass) behandlet i kommunens planutvalg medio desember. I saksframlegget hadde rådmannen listet opp flere argumenter mot utbygging, bl.a. at bygget ville bli for dominerende og at uteplassen ville bli for liten. Med vising også til sterke protester fra berørte naboer og publikum for øvrig og fra offentlige myndigheter innstilte rådmannen derfor på midlertidig byggeforbud på tomta.
I planutvalgets møte stemte bare tre av utvalgets ni medlemmer for utbyggernes justerte planforslag. Dermed gikk saken videre til behandling i kommunestyret tre dager senere.
Etter en heftig debatt i kommunestyret endte det med at et tverrpolitisk flertall på 28 representanter sa nei til utbygging på tomta, mens 15, deriblant ordføreren stemte for.
Vedtaket betyr ikke uten videre et ja til bevaring av Gammelbrygga, men det gir større frihet for planleggere, arkitekter og politikere i utformingen av den nye sentrumsplanen som skal være klar i 2013.
I ettertid har utbyggerne, som kanskje ser slaget som tapt, tilbudt kommunen å kjøpe tomta for 13,5 mill. kroner, en sum som de mener vil dekke tomtekostnaden og deres utgifter i saken. Ordføreren vil ikke kommentere prisen, men har antydet at kommunen må få tatt en takst for å vurdere beløpet. Det er i skrivende stund uklart om saken ender i rettsapparatet og hva et eventuelt utfall der kan bli.
02.01.2011 – Ted.

Sentrumsplan

Harstad kommunes planleggere er i gang med utarbeiding av en helhetlig sentrumsplan. Sentrumsplanen omfatter områdene nedenfor Halvdans gate og Normanns gate, mellom Eriks gate i sør og Sigurds gate i nord. Planen, som skal være klar i 2013, har tre overordnede mål;

En forstudie til sentrumsplanen skal være klar til sommeren. Neste steg i vil da være å gjennomføre en arkitektkonkurranse om utformingen av sentrum og sjøfronten, bl.a. Larsneset, Torvet og området ved Gammelbrygga. Hensikten er å få fram mange gode forslag og ideer som det kan bygges videre på. Vinner av konkurransen skal kåres i februar 2012. Ytterligere to utkast vil bli premiert.
Tidlig på nyåret legger Statens vegvesen fram detaljene i ”Veipakke Harstad”. Pakken inneholder flere utbyggingsalternativer. Kommunestyret skal i løpet av februar og mars ta stilling til forslag om firefelts vei fra Kanebogen til Seljestad og tunnel fra Harstadbotn til Sama. Her vil det bli snakk om bomfinansiering, som nok vil bli en politisk nøtt å knekke. Et annet alternativ gjelder nye rundkjøringer, utbedring av farlige gatekryss og flere gang- og sykkelstier.
Når veipakken og arkitektkonkurransen er avklart, skal det jobbes med sluttføring av sentrumsplanen med sikte på ferdigstilling i 2013.
02.01.2011 – Ted.

Årbok for Harstad 2010

23. årgang av historielagets årbok foreligger.
Harstad Historielag har gitt ut ei innholdsrik 2010-årbok. Boka/heftet er på 80 sider og har 36 artikler/saker og 78 illustrasjoner. Her kan du bl.a. lese om oppfinneren og foregangsmannen Nikolai Saxegaard, idrettsgeneralen Ole Jakob Bangstad, kunstnerne Karl Erik Harr og Elise Saxing og avisa ”Folkeviljen”. Gunnar Reppen (medlem av Harstadklubben i Oslo) har bl.a. skrevet om kvinnens kår i Harstad og om to sjømenn (Klungeland og Seland) som omkom i et bombeangrep i mai 1940 og som er gravlagt på Minnelunden på Sama. Halstein Kristiansen har skrevet en artikkel om den tyske smeden Heinz Wagner som tjenestegjorde på Elgsnes under krigen. Bjørn Hall-Hofsø skal skrevet om mamma Corner, Gudrun Leonhardsen, som døde tidligere i år, og hennes og mannen Leons alkoholfrie ungdomsrestaurant i Samfunnshuset.
Årboka har også bred omtale av Harstad Kunstforening som er 75 år i år og av Harstad og Trondenes Sanitetsforening som har 100-årsjubiluem i 2011.
Årbøkene fra Harstad Historielag kan leses på Norsk Lokalhistorisk Institutt på Solli plass (i samme hus som Universitetsbiblioteket), årbøkene er ikke til utlån der. Årboka for 2010 er neppe ankommet instituttet ennå.
Dersom du ønsker å kjøpe årboka for 2010, den koster 150 kroner, kan du henvende deg til Harstad Historielag, ved Asbjørg Raanes, email: asbjorg.raanes@c2i.net.
18.12.2010 – Ted.

Frivillighetspris til ”hjulvispen” fra Kvæfjord

Ildsjelen Anne Semb ble tildelt den nasjonale frivillighetsprisen for 2010.
Det var i TV2’s ”God Morgen Norge”-sending at kulturminister Anniken Huitfeldt overrasket Anne Semb (48) fra Kvæfjord med å tildele henne den nasjonale frivillighetsprisen. Hun fikk mange godord av ministeren og blomster av statsministeren. Etter sendingen og flere intervjuer bar det til Det Norske Teateret med taler og hilsninger under feiringen av Frivillighetsdagen og 2010-prisen. Og det ble lunsj sammen med kulturpolitikere fra Stortinget og departementet og representanter fra frivillige organisasjoner.
Tidligere i år fikk Anne Semb Kvæfjords frivillighetspris, begrunnet med at hun er en ildsjel og kreativ, initiativrik stå-på’er som har en finger med i det meste av fritidsaktivitetene i kommunen, bl.a. sirkusforestillinger, julespill, julevandring og mange andre arrangementer, spesielt for å engasjere barn og unge. Forslagsstiller og styreleder i Kvæfjord Frivilligsentral Asbjørn Hessen og ordfører Lillian Hessen er strålende fornøyd og rørt over at Kvæfjord-dama vant den nasjonale frivillighetsprisen
18.12.2010 – Ted.

Isbading som folkefest på Evenskjer

Skånlendingene arrangerte isbading for fjerde år på rad.
Også i år var det isbading i fjæra på Evenskjer. I begynnelsen av desember, i bekmørtna, stormet 109 store og små deltakere ut i det kalde vannet i Tjeldsundet. Blant deltakerne var både lensmann og prest og tre ordførere. Før badinga var det oppvarming med servering, musikk og ”støveldans”. Deretter blåste Skånlandblåseran fanfaren som var startsignal for badinga.  Etterpå var det premieutdeling, isbadeshow, julebord og dans på Breistrand grendehus.
18.12.2010 – Ted.

Utbyggingsplaner i Harstad

Nye kjøpesentre popper stadig opp.
Larsneset
Nordic-gruppen la i høst fram planer om utviding av Amfi Bertheus og videre utbygging på Larsneset og Torvet. Planene omfatter også omlegging av riksveien, flytting av buss- og taxiterminalen og utbygging av kai og havn. Flere arkitekter og rådgivende ingeniører mener imidlertid at dette området er indrefileten i sentrum og at en utbygging her må ses i sammenheng med den nye sentrumsplanen som skal komme i 2012. De ønsker at sentrumsplanen skal settes ut som arkitektkonkurranse når den er klar. Fylkeskonservatoren legger vekt på at sentrumsplanen må legge til rette for at byens historiske bebyggelse passes godt inn med ny bebyggelse av høy kvalitet. Havnesjefen har dessuten et prosjekt for utvikling av sentrumshavna, som også må passes inn i sentrumsplanen. Nordic er imidlertid utålmodig, vil helst komme i gang tidligere.
Sentrumsplan
Kommuneplanleggerne er i gang med en forstudie til sentrumsplanen. De tar som utgangspunkt at sentrum skal være en møteplass og gi rom for mangfoldet. Det betyr bl.a. å vurdere parkområder, lekeplasser, kollektivtilbud og sammensetning av forretninger. De ønsker å engasjere gårdeiere, private forslagsstillere og publikum for øvrig. Et folkemøte med vel hundre tilhørere fra næringsliv, politikk, byråkrati, kultur og arkitektur og andre er avviklet. Her ble det orientert om hvilke områder og arealer som kommer i spill og hvilke hensyn, ønsker og utfordringer en plan for sentrum vil inneholde. Sentrumsplanen må også ses i sammenheng med vedtatte strategier i kommunens miljø- og klimaplan. Det er til nå ikke bevilget penger til selve sentrumsplanen, men planleggerne i administrasjonen håper at politikerne vil sørge for finansiering slik at planen som forutsatt kan ferdigstilles i juni 2012.
Kjøpesentre kommer i fleng
I tillegg til Nordic-planene for Larsneset har Salto Bysenteret kjøpt den tidligere telegrafen og har planer om å bygge en sammenhengende kjede av butikker fra Hjørnet og opp langs Hans Egedes gate, nesten opp til rådhuset.
I Harstadbotn er Coop Nord i gang med planer om en større utbygging av området rundt Sjøkanten Senter. Her kan det bli aktuelt med utfylling i fjorden for å gi plass til forretninger, næringsområder, kontorer og bensinstasjon. Dette åpner også for at eksisterende Sjøkanten Senter kan bli ombygd, utbedret eller revet for en utvidelse.
I februar neste år åpner Clas Ohlson ny butikk på 1.500 kvm i Sjøkanten Senter.
Også Amfi Kanebogen vil bygge ut. Det er planer om å utvide med 4.300 kvm, nesten en dobling av dagens størrelse.
I Medkila er det søkt om oppføring av et bygg der Coop skal etablere Prix-butikk på ca. 1.000 kvm.
I mai i år åpnet Rema 1000 en stor butikk på 2.000 kvm i Ruggevika/Jektholtet, som nabo til Plantasjen som åpnet i mars.
Også på nordsiden av byen skjer det ting. I høst åpnet Rema 1000 ny butikk på 1.850 kvm på Berg.
Kanskje Harstad heller skulle kalle seg ”handelsbyen/-kommunen” i stedet for kulturbyen?
Vi nevner også at det skal komme en Coop Prix-butikk i Borkenes sentrum, på tomta der bensinstasjonen var.
12.12.2010 – Ted.

Sykehuset

Sykehuset i Harstad er igjen ”utsatt for angrep”, kampen står om fødeavdelingen og traumekompetanse.
Helsedirektoratet har utarbeidet nye og strengere kvalitetskrav til fødeavdelinger. Det kreves bl.a. minst fire gynekologer i faste stillinger for å opprettholde en fullverdig fødeavdeling. Ei arbeidsgruppe har lagt fram forslag til Helse Nord om at UNN i Tromsø skal ha kvinneklinikk og at det i tillegg bør være bare én fullverdig fødeavdeling, enten i Narvik eller Harstad. Dette kan innebære at ”føden” i Narvik eller Harstad reduseres til fødestue, i likhet med Finnsnes og Storslett.
Ei annen arbeidsgruppe i Helse Nord har foreslått at fem sykehus i Nord-Norge bør være såkalte traumesykehus. Dette er sykehusene i Hammerfest, Tromsø, Harstad, Bodø og Mo i Rana, og de må styrke sin kompetanse til å behandle de hardest skadde pasienter. Det er ca. 130 slike tilfeller pr. år i Nord-Norge. De konserntillitsvalgte i Helse Nord mener at bare UNN i Tromsø skal være traumesykehus. UNN-direktøren i Tromsø mener imidlertid at Tromsø og Bodø skal være traumesykehus. Det kan bl.a. innebære at hardt skadde pasienter fra Harstad og omegn, etter eventuell stabiliserende førstehjelp i Harstad, må fraktes til UNN i Tromsø med helikopter. Harstad sykehus forutsettes fortsatt å ha kirurgisk akuttberedskap til å kunne utføre livreddende behandling.
Ordfører Eriksen i Harstad håper at byen skal bli bli luftambulansebase som kan dekke Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen.
Etter initiativ fra Støtteforeningen for Harstad Sykehus gikk nærmere 3.000 unge og gamle i Harstad og omegn nylig i fakkeltog fra sentrum og opp til sykehuset for å slå ring om sitt sykehus. Det ble holdt appeller av tidligere AUF-leder Henriksen, stortingsrepresentant Aspaker, sykehusprest Bruun og sykehusprofessor Ytterstad som alle poengterte behovet for et fullverdig sykehus i Harstad, med både fødeavdeling og traumekapasitet.
Nylig kunne vi også se en demonstrasjon foran Stortinget mot tilsvarende endringer i helsetilbudet flere steder i landet, inkl. Harstad. Det gjenstår å se hva Helse Nord og sentrale myndigheter faller ned på.
12.12.2012 – Ted.

Lite byråkrati og godt nettsted i Harstad kommune

Harstad kommune scorer høyt på ”Byråkratibarometeret for 2010”. Kommunens nettsted kom også høyt i den årlige rangeringen av offentlige nettsteder.
Harstad er den minst byråkratiserte kommunen i Nord-Norge og kom på 13. plass blant landets 430 kommuner i årets måling av kommunalt byråkrati. Ingen andre kommuner nordfra var blant de 20 beste på byråkratibarometeret denne gangen. Norges-lista toppes av kommuner i Buskerud og Vestfold.
Målingen går på fem ulike momenter, samt lønn og godtgjøring til politikerne i kommunen. Alt dette veies i forhold til innbyggertallet.  Mens landsgjennomsnittet for kommunenes økonomiske ressurser til brukt til administrasjon er på ca. seks prosent, ligger Harstad under fire prosent. I målingen for ti år siden havnet Harstad langt over landsgjennomsnittet med sine 11 prosent den gang. Rådmann Arne Johansen, som går ut i pensjon neste år, er selvsagt godt fornøyd med årets resultat og plassering. 
Kommunens nettsted kom på 18. plass i årets vurdering av nærmere 700 offentlige nettsteder. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT som hvert år vurderer og rangerer disse nettstedene ut fra tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Harstad kommunes nettsted oppnådde 87 av 100 mulige prosentpoeng og var best blant kommunene i Hålogaland-området. Her er linken til kommunens nettsted: www.harstad.kommune.no
12.12.2010 – Ted.

Elg, rådyr, rev og rein

Dyrelivet på Hinnøya
For femti år siden var det ikke elg i Harstad-området. Nå er elgen et vanlig syn. Den trekker rett som det er ned i bynære områder og inn i folks hager.
I 2001 ble det rapportert om rådyr i området sør for Lødingen, sannsynligvis enkeltindivider. Det har også vært sett rådyr i Kvæfjord kommune. På ettersommeren i år ble det igjen observert rådyr enkelte steder i Lødingen kommune, bl.a. på svøm i Øksfjorden i Vestbygd.
Like før åpningen av den nye vei- og bruforbindelsen til Kveøya i høst mente noen å ha sett en rev på øya. Forleden ble reven observert og avbildet på Kveøya. Den har tydeligvis klart å ta seg over nybrua og veifyllinga, utenom ferista der.
Det er rein flere steder, bl.a. på Sollifjellet og på veien på Kvæfjordeidet.
12.12.2012 – Ted.

Fjernvarme i Harstad

Fjernvarme har vært den store saken i Harstad i sommer og høst.
Først var det gravingen i gatene og klagene på at grøftene ble stående åpne svært lenge før rørene ble lagt ned. Så var det innvendinger til plasseringen av fjernvarmesentralen på Hjellholmen i Seljestadfjæra og påfølgende diskusjoner om utslipp og forurensning. Senere i høst har det vært spørsmål om tilknytningsplikt og fritak fra denne, …..og skriveriene fortsetter.
Graving i gatene. I tillegg til gatestrekningene som fikk fjernvarmerør i sommer/høst skal det i løpet av vinteren graves ca. 13 km grøfter i andre gater i sentrum. Etterasfalteringen vil likevel ikke skje før til våren.
Plassering av sentralen. Innvendingene til plasseringen av fjernvarmesentralen har gått på flere forhold, både på det estetiske ved at det kommer en stor hall og en høy pipe som vil skjemme utsikten, på at det blir økt trailertrafikk til og fra anlegget og på så engstelsen for helsefarlige utslipp fra pipa.
Beboere i Harstadbotn og på Seljestad mener at både bygningen og pipa på Hjellholmen vil bli svært dominerende og skjemmende. Kommunen viser til at etableringen av fjernvarmeanlegget og plasseringen av sentralen har vært grundig og seriøst behandlet i de aktuelle kommunale instanser, av Fylkesmannen i Troms og av Klima- og forurensningsdirektoratet. Fylkesmannen har også behandlet 13 innsendte klager på plasseringen, - alle ble avvist.
Fylkesmannen har tillatt at Skoleveien og Seljestadveien kan brukes midlertidig som anleggs- og tilførselsvei, men ber kommunen utrede ny og bedre vei til fjernvarmesentralen.
Veidekke har fått i oppdrag å bygge fjernvarmesentralen og vil starte så snart alle formaliteter om plasseringen er på plass. Kontrakten er på ca. 40 mill. kroner.
Forurensning. Astma- og Allergiforbundet, både lokalt og sentralt, har engasjert seg. Forbundet ønsker fjernsentralen flyttet ut av sentrum og har, sammen med Fremskrittspartiet, forlangt at kommunen skal foreta målinger av luftkvaliteten. Saken er også meldt inn for Klima- og forurensningsdirektoratet. Det er etter dette bestemt at det skal foretas slike målinger i februar.
Trondheim Energi og Fjernvarmeanlegg (TREF) bedyrer imidlertid at utslippene av nitrøse gasser fra anleggspipa er langt lavere enn tillatt maks.grense. TREF viser også til at fjernvarmen vil erstatte urensede varmeanlegg som har større utslipp.
Tilknytningsplikt og fritak. Kommunen har vedtatt tilknytningsplikt for nybygg over 500 kvm. For eldre bygg og nybygg under 500 kvm er fjernvarmetilknytning bare et tilbud fra TREF. Nylig har TREF gitt kommunen tilbud om fjernvarme til sykehjemmet, badeland og samfunnshuset, rådhus 1A og 1B, idrettshallen og stadion, barneskolen og ungdomsskolen.
Det har imidlertid i noen tilfeller vært diskusjon om tilkoplingsplikten. Fagfolk strides om flisfyrt, vannbåren fjernvarme er den mest miljøvennlige og fremtidsrettede oppvarmingsløsning, også med tanke på forurensning.
Ved søknad om fritak fra tilknytningsplikten er det utbyggers ansvar å framskaffe nødvendig dokumentasjon på at annen oppvarmingsløsning er bedre egnet enn fjernvarme. TREF har konsesjon for et definert geografisk område og skal dermed uttale seg om alle søknader om fritak. Søknadene avgjøres av kommunen, og fylkesmannen er ankeinstans.
Norbase AS søkt om fritak for et nybygg på Stangnes der en heller vil bruke sjøvann til oppvarming. Kommunen har avslått søknaden.
Vi nevner at den nye Seljestadskolen kommer til å bruke bergvarme som hentes 174 meter under jordoverflata. Tilsvarende anlegg planlegges for Trondenes leir. Den nye Byggeklossen, sykehjemmet på Stangnes og de kommunale boligene i Knorrebakken har fått installert varmepumper.
12.12.2010 – Ted.

Fylkesgrensa Nordland – Troms

Mange mener at fylkesgrensa mellom Troms og Nordland ofte er til hinder for samarbeid mellom kommunene på begge sider av grensa.
Tidligere i høst tok ordføreren i Evenes til orde for å få overført de nordligste nordlandskommunene til Troms. Før dette hadde fylkesrådleder Pia Svensgaard i Troms invitert til et møte og en mulighetsstudie, men hennes kollega i Nordland, Odd Eriksen avviste dette som en ikke-sak.
Nå har imidlertid fylkesrådleder Eriksen forandret mening. Han er innstilt på å finne løsning på problemene som grensa skaper. Også han tenker seg en mulighetsstudie der problemer og muligheter må kartlegges.
På Eriksens og Svensgaards initiativ var det nylig et møte i Harstad om saken. Her deltok de to fylkesrådlederne, involverte ordførere, representanter for regionrådene i Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten samt næringsrådene i Harstad og Narvik.
Flere av møtedeltakerne slo til lyd for at kommunene på begge sider av fylkesgrensa bør samles til en slagkraftig region. Representanter fra Lofoten og Vesterålen viste til at den nye Lofast-veien har brakt kommunene der nærmere Hålogaland-kommunene og flyplassen på Evenes. Fylkesråd Svensgaard antydet at fylkesgrensa kunne gå ved Tysfjorden. Begge fylkesrådlederne legger imidlertid vekt på at en eventuell flytting av fylkesgrensa må være ønsket av og forankret i den berørte lokalebefolkningen, sannsynligvis gjennom en folkeavstemning før en administrativ prosess mot godkjenning av Stortinget.
12.12.2010 – Ted.

Kommunesammenslåinger?

Flere politikere og andre samfunnsaktører har i høst tatt til orde for større trykk på sammenslåing av kommuner i Norge.
Ord som tvang, kostnader og kompetanse har vært brukt i den sammenheng.
Fra våre hjemlige trakter vet vi at det allerede er forberedelser i gang for sammenslåing av kommunene Harstad og Bjarkøy, som en sideeffekt av at Bjarkøyforbindelsen (tunneler mellom Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy) nå skal bli en realitet.
Nylig kunne vi lese at ordføreren i Skånland, Svein Berg, mener at de såkalte ETS-kommunene, dvs. Evenes, Tjeldsund og Skånland, bør slå seg sammen. ETS-kommunene har allerede etablert samarbeid om flere kommunale tjenester. Berg legger vekt på at det er bedre at disse kommunene frivillig styrer mot en sammenslåing, enn at noen sentralt tegner et nytt og annet kart for kommune-Norge. De første reaksjoner fra kommunepolitikerne i Evenes og Tjeldsund tyder imidlertid på at de foreløpig er lunkne til sammenslåing.
Harstads tidligere ordfører, Halvar Hansen, fulgte opp med å foreslå at Harstad, Bjarkøy, ETS og Kvæfjord bør slås sammen til en storkommune. Også han mener at frivillig sammenslåing er bedre enn ”tvangsekteskap”.
Lederen av Kvæfjord Arbeiderparti, Asbjørn Olafsen, var imidlertid raskt ute med å mene at Kvæfjord kommune er ”lykkelig som liten”. Han savner objektive undersøkelser og er ikke overbevist om at sentralisering og stordrift gir innsparinger.
12.12.2012 – Ted.

Rassikring på Grytøya

Lian-tunnelen ble åpnet 5. november.
Fylkesveien mellom Dale og Alvestad er svært rasutsatt. Bygdefolket har mange nifse opplevelser opp gjennom årene med både snø- og steinras her. De har lenge ønsket seg tunnel forbi den verste strekningen. I april 2008 var samferdselsministeren (Navarsete den gang) på besøk på Grytøya og lovte da de 34 mill. kronene som manglet for realisering av en tunnel. 35 mann gikk i gang med tunnelarbeidet i november 2008 og i begynnelsen av november i år kunne tunnelen åpnes. Den heter Lian-tunnelen og er 1.808 meter lang, inkludert portal i begge endene. Det er også bygd 300 meter forstøtningsmurer på enkelte steder og 600 meter ny vei. Hele veien fra fergeleiet på Bjørnerå og til Grøtavær leirskole har fått ny asfalt. Total kostnad for anlegget er 152 mill. kroner.
Åpningsfesten foregikk langt inne i tunnelen. Vel 400 øyfolk og tilreisende deltok da statsråd Navarsete (nå kommunalminister) klippet ”snoren” som var en fiskenot pyntet med roser. Det var sang og musikk, mange taler og en enkel servering inne i tunnelen. Etter åpningen inviterte bygdelaget til kakefest på den nedlagte skolen på Alvestad.
10.11.2011 – Ted.

Krigsfanger fra Harstad

Gunnar Reppen skriver om motstandsarbeidet i Harstad under krigen.
Gunnar Reppen, kjent medlem av Harstadklubben i Oslo, er aktiv bidragsyter og redaktør på nettstedet ”Lokalhistoriewiki.no”. Han har skrevet flere lokalhistoriske artikler om og fra Harstad. For tiden arbeider han med en artikkel om motstandsarbeidet i Harstad under krigen. Forleden presenterte han i Harstad Tidende en fortegnelse over ca. 50 personer fra Harstad som ble arrestert og fengslet av tyskerne under okkupasjonen. Dette førte til at han fikk inn nærmere 20 nye navn til lista. Dersom også du har navn og opplysninger som kan belyse motstandsarbeidet i Harstad, kan du kontakte Gunnar pr. epost: greppen@gmail.com eller til telefon 67 14 14 15 eller til mobiltelefon 917 18 741.
10.11.2010 – Ted.

Fotballsus i Harstad

Medkilas damer rykker opp til toppserien.
HILs herrer klarte en respektabel femteplass i 2. divisjon, avd. 4.

Medkila kvalifiserte seg til opprykk i damenes gjeveste serie da de vant 2-1 over Vålerenga i årets siste seriekamp. De endte som nr. to i 1. divisjon med 44 poeng. Serien ble vunnet av Sandviken med 53 poeng. Medkila vant 14 kamper, spilte to uavgjorte og tapte seks kamper. Damene dunket inn 39 mål og slapp inn 18 mål i årets serie.
Medkila var i toppserien også i 2004, men endte da på sisteplass. Ambisjonen er selvsagt å kunne bite seg fast i toppserien denne gang.
HILs herrer vant sin siste seriekamp med 4-1 over Strømsgodset 2. Dermed havnet laget på femteplass i 2. divisjon, avd. 4, med HamKam, KFUM Oslo, Brumunddal og Raufoss foran seg. Tidligere i høst lå HIL på tredjeplass, men tre tap på rad i oktober gjorde at de falt ned til femteplassen. Det er likevel en fin innsats etter opprykket i fjor. HIL vant 13 kamper, spilte to uavgjorte, tapte 11 kamper og oppnådde 41 poeng. Laget slo inn 58 mål og slapp inn 51 mål.
28.10.2010 – Ted.

Kirkeparken

Annethvert tre i Kirkealléen blir fjernet
Nylig påpekte beboere i området ovenfor Harstad kirke at poplene i alléen mellom Åsveien og kirka nå er blitt så høye at de er skjemmende og tar mye av utsikten mot sentrum og havna. Beboerne tok til orde for å få redusert høyden på poplene eller fjernet dem helt.
Etter befaring og vurdering mener kommunens folk at det ikke vil være formålstjenlig å foreta beskjæring eller topping av poplene. Kommunen vil i første omgang heller fjerne annet hvert tre i alléen, slik det nylig er gjort i Generalhaven. Det kan senere bli aktuelt med innplanting av annet treslag, som erstatning for poplene.
18.10.2010 – Ted.

Ikke MGP til Harstad

Harstad takker nei til å arrangere MGP-delfinale
Kommunen hadde stilt i utsikt 600.000 kroner til opprusting av Hålogalandshallen, og firmaer i næringslivet hadde skaffet tilsagn om ca. 1,4 mill. kroner (litt for lite i forhold til kalkulert kostnad). Dette var situasjonen da formannskapet nylig behandlet spørsmålet om Harstad skulle si seg villig til å arrangere én av delfinalene til neste års Melodi Grand Prix. Det viste seg imidlertid at politikernes entusiasme for arrangementet hadde fortatt seg i løpet av høsten. Avstemningen i formannskapsmøtet endte med at Harstad takker nei til dette arrangementet. Dermed ser det ut til at Florø får denne sjansen.
Vi leser at også Bodø har takket nei til MGP i år.
18.10.2010 – Ted.

Hurtigbåtene

Det er funnet konstruksjonsfeil på den nye hurtigbåten
Havarikommisjonen har undersøkt den nye hurtigbåten MS Sollifjell som fikk kraftig skade på skroget på sin jomfrutur nordover i mars i år. Båten var da på vei for å bli satt inn i sambandet Harstad – Tromsø. Kommisjonens foreløpige konklusjon er at skroget ikke er designet for og dermed ikke tålte bølgeslag mot våtdekket i forpartiet. Det er også oppdaget dårlige sammenføyninger omkring skråplaten og støttestrukturen i det skadde området. I det videre arbeidet med rapporten vil Havarikommisjonen også gjennomgå anbudsprosessen, konstruksjon og design og godkjenningsprosessen.
Det er grunn til å tro at fylkeskommunen og trafikkantene fortsatt må vente på nye hurtigbåter til sambandet Harstad – Tromsø.
18.10.2010 – Ted.

Rådmannen pensjonerer seg

Harstad trenger ny rådmann innen 1. april neste år
Rådmann i Harstad, Arne Johansen, har varslet at han ønsker å gå av med AFP-pensjon 1. april 2011. Da har han vært i stillingen i 21 år. Prosessen med å finne etterfølger er allerede i gang. En arbeidsgruppe med ordføreren som leder vil bruke et hodejegerfirma til å finne og vurdere aktuelle kandidater. Parallelt med dette skal arbeidsgruppa vurdere hvilke kvalifikasjoner og egenskaper den nye rådmannen bør ha. Ordføreren håper at kommunestyret skal kunne foreta ansettelse av ny rådmann i sitt desembermøte.
Harstad har siden 1951 hatt fire rådmenn: Magnar Hellebust (1951-1983), Hans Olav Karde (1983-1985), Tom Veierød (1985-1990) og Arne Johansen (1990-2011).
06.10.2010 – Ted.

Amfi Kanebogen

Planer om utvidelse av kjøpesenteret
Forutsatt at kommunen vil godkjenne at Skilleveien, som i dag ligger parallelt med riksveien, flyttes til innsiden (østsiden) av kjøpesenteret, ønsker Amfi Kanebogen å utvide senterets vest- og nordside. Tilbygget blir i to etasjer og kan gi til sammen 4.300 nye kvm, med plass til ca. 20 nye butikker.
06.10.2010 – Ted.

Larsneset

Prosjektplan for stor utvidelse av Amfi Bertheus
Nordic-gruppens datterselskap Kjøpesenter Nord AS har lagt fram planer om utvidelse av Amfi Bertheus. Planen omfatter et kjøpesenter på 30.000 kvm utover Larsneset, inkl. innendørs parkering for 2-300 biler, samt vannspeil og grøntareal på Torvet og regulering av kaifronten. Dette vil innebære at buss- og taxiterminalen må flyttes og at riksveien (Rv 83) legges som en forlengelse av Storgata, ned til en ny rundkjøring i Sjøgata. Planforslaget skal til offentlig høring, innarbeiding i kommuneplanprogrammet, konsekvensutredning og ny høring. Godkjenning av reguleringsplanen for området kan tidligst skje sommeren 2011.
Fylkeskommunens kulturetat har allerede uttrykt skepsis til den foreslåtte størrelsen og lengden på det nye kjøpesenteret. Det vil bli et fremmedlegeme og virke for dominerende, både sett fra sjøsiden og fra bysiden.
06.10.2010 – Ted.

Gammelbrygga - Nybrygga

Blir Gammelbrygga revet eller bevart?
I tråd med politikernes krav har Brygga Utbygging AS presentert et nytt forslag til reguleringsplan med et nedskalert og litt tilbaketrukket kontor- og leilighetskompleks på tomta innerst på Havnepromenaden. Planen som forutsetter riving av Gammelbrygga.
Ordføreren uttaler at det reviderte planforslaget for en stor del imøtekommer kravene fra politisk side og at Nybrygga vil være en vitalisering av sentrum. Fylkeskonservatoren viser til kommunens ansvar for å ta vare på kulturarven og påpeker at Gammelbrygga er sentrums siste synlige veiviser til kystbyens historie.
06.10.2010 – Ted.

Ny flyrute Andenes – Evenes

Raskere for Andenes-folk å fly via Evenes til Oslo
Fra 1. november vil Widerøes morgenrute mellom Andenes og Bodø mellomlande på Evenes. Flyene vil starte fra Andenes kl. 0600 (i stedet for 0537) og ankommer Evenes kl. 0620, tidsnok til at reisende til Oslo kan nå morgenflyene sørover. Og disse morgenflyene ankommer Oslo/Gardermoen før morgenflyene fra Bodø.
20.09.2010 – Ted.

Borkenes uten bensinstasjon

Lang vei til nærmeste bensinstasjon
Esso-stasjonen i Borkenes sentrum ble etter hvert ulønnsom og er dermed lagt ned. Dette betyr at kvæfjæringene nå må kjøre til Harstad for å tanke. Kvæfjord kommune har beregnet at dette betyr en merkostnad på 120.000 kroner for kommunens ca. 15 bensindrevne biler. Da er den ekstra kjørestrekningen og tapt arbeidstid innregnet. Kommunen har ca. 25 dieselbiler og disse kan fortsatt tanke fra kommunens eget diesellager på Borkenes.
Det er prosjektert en ny Coop Prix-butikk på tomta der bensinstasjonen sto, til erstatning for Coop Marked-butikken litt lengre bort i gata. Nybygget som vil få en arealflate på ca. 800 kvm, skal reises i løpet av vinteren. Coop Prix skal selv ha ca. 570 kvm av arealet og regner med å åpne nybutikken til våren. Det er ikke planlagt med ny bensinstasjon ved bygget, men det kan jo kanskje komme senere.
20.09.2010 – Ted.

Asfalt til Sørlia

Endelig ble veien til Sørlia oppgradert og asfaltert.
Veien til Sørlia (fylkesvei 10) har nå fått asfaltdekke. Dette ble mulig ved hjelp av et spleiselag der lokalbefolkningen, inkl. hytteeierne har utført grøfting og annet forarbeid og veimyndighetene har stått for grus og asfaltering. Opprusting har kostet ca. 9 mill. kroner, inkl. dugnadsinnsatsen til ca. 1.2 mill. kroner. Nå gjenstår bare en liten kilometer nord for Langmyra. Denne stubben blir oppgradert og asfaltert når den nye vannbehandlingsstasjonen på Langmyra er ferdig til neste år.
Det var rene 17. mai-stemningen da den nye asfaltveien ble åpnet 11. september i strålende solskinn. Nyveien ble offisielt åpnet på Langmyra. Der foretok den eldste i hver av de fire bygdene innover veien snorklippingen, etterfulgt av flere talere. Neste stopp var ved den gamle veibautaen like nord for Steinneset der Ola Bremnes framførte en sang til ære for veien, bygdene og folket. Siste stopp var ved veiens ende i Sørlia der det var kaffe og kakefest for store og små, og flott musikk fra Sama skolekorps.
20.09.2010 – Ted.

Nytt vannbehandlingsanlegg på Langmyra

Vannet i Harstad skal bli enda renere.
Prosjekteringen av et nytt vannbehandlingsanlegg for Harstads drikkevann startet allerede i 2007. I sommer startet grunnarbeidet for anlegget som skal ligge på Langmyra, nord for Steinsåsvannet. Anlegget vil få to hygieniske barrierer med filtrering og UV-stråling som gjør det slutt på kloring av vannet. Dermed vil drikkevannet fra Storvann nord bli enda renere, tryggere og friskere for ca. 20.000 innbyggere i byen og omegnen. Anlegget skal stå ferdig ved årsskiftet 2011/12. Kostnaden er beregnet til ca. 81 mill. kroner. I tillegg til dette skal det legges nye vannledninger langs Bergselva og opp til Heggenkollen.
20.09.2010 – Ted.

Brosteinene på Torvet

Det kan bli nytt dekke på Rikard Kaarbøs plass i 2012.
Park- og idrettsrådgiver Stoltz i Harstad har utarbeidet en prosjektoppgave om universell utforming av sentrumsområdet. Der framgår det bl.a. og ikke uventet at brosteindekket som ble lagt på Rikard Kaarbøs plass, dvs. Hjørnet, i slutten av 90-årene er bortimot uframkommelig for rullestolbrukere og andre med bevegelseshemming. Og klagene har vært mange, både fra rullende og gående. Kommunestyret ønsker å gjøre plassen tilgjengelig for alle og har derfor bevilget 500.000 kroner til planlegging av nytt dekke. Planleggingen starter i 2011, og kanskje kan arbeidet med nytt dekke komme i gang i 2012.
05.09.2010 – Ted.

Veipakke – bompenger

Forberedelsene til en veipakke for Harstad-området er i gang. Innføring av bompenger kan bli en avgjørende faktor.
Nylig hadde veisjef Torbjørn Naimak og fylkesråd for samferdsel Kari-Anne Opsal møte med politikere i Harstad om det som skal bli en Harstad-pakke for de kommende årene. Tunnel gjennom Harstadåsen og firefelts vei inn til byen sørfra har vært framme i media tidligere. Veipakken inneholder imidlertid mye mer, bl.a. et omfattende gang- og sykkelveinett, opprusting av kommunale veier, nye rundkjøringer og utbedring av veikryss, nye fortau på flere strekninger samt bedre kollektivtransport og nye busslommer.
Statens vegvesen er i gang med en såkalt konseptvalgutredning der dagens og framtidens behov på transportsektoren i Harstad-området legges til grunn. Utredningen skal videre til godkjenning i Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet. Etter godkjenning skal den kvalitetssikres. Dermed er vi langt ut i 2011. Det er antatt at den nye veipakken vil få en kostnad på rundt én milliard kroner. Bompenger vil være en del av finansieringen, gjennom nedbetaling over nærmere 15 år. Det er Harstad, dvs. befolkningen og politikerne, som selv må avgjøre om en vil gå for bompengefinansiering. Uten bompenger vil det imidlertid skje lite med veinettet framover.
Det ser ut til å bli et folkemøte om veipakken senere i høst. Fylkesråd Opsal viser til at det hittil var vært mest fokus på tunnel og firefeltsvei. Hun vil at befolkningen gjennom et folkemøte skal bli godt kjent med hele innholdet i veipakken, Spørsmålet om innføring av bompenger vil uten tvil bli det store temaet i høstens debatt både i media og på folkemøtet.  
05.09.2010 – Ted.

Fjernvarmegrøfter til forargelse

Grøfter ble gravd, men ble liggende åpne i mange uker, til ulempe og forargelse for berørte beboere og politikere.
Allerede i begynnelsen av juni, og før Festspillene, startet gravingen av grøfter til det nye, og omdiskuterte, fjernvarmeanlegget i Harstad. Riktignok ble torget og sentrum fredet mens Festspillene pågikk, men det ble gravd grøft langs alléen i kirkeparken i Åsveien, i Eineberggata og i Andreas Linds gate. Grøftene ble liggende åpne i flere uker i påvente av rørene som skal legges ned og sveises. De åpne grøftene medførte sterk irritasjon hos de berørte, bl.a. fordi grøftene representerer en risiko for barn og ulemper med parkering og adkomst til boligene. Nedlegging av de første rørene ble startet i begynnelsen av juli, men stoppet deretter opp, dels fordi det ble forsinkelse med leveransene av rør og dels fordi det vil være aktuelt å skifte ut vann- og avløpsrør i Andreas Linds gate i samme slengen. Dermed ble deler av grøftene liggende åpne i ytterligere noen uker. Rørleggingen kom i gang igjen i begynnelsen av august. Trondheim Energi Fjernvarme lover nå at rørleggingen i kirkeparken og Eineberggata skal bli ferdig i slutten av august og at grøftene da skal lukkes.  Det skal graves for fjernvarmerør flere steder i sentrum, til sammen 13 km de neste 2,5 årene, men detaljene om traséene er ikke avklart.

Eineberggata


Det har også vært innvendinger og formelle klager vedrørende plasseringen av fjernvarmesentralen på Hjellholmen i Harstadbotn og adkomstveien til sentralen. I tillegg er det uklarheter om tilknytningsplikten. Klagene er behandlet i kommunens planutvalg og i kommunestyret, men ble avvist i begge instanser. Reguleringsplanen for området på Hjellholmen skal nå til behandling hos fylkesmannen. Utbygger uttaler at de fleste rørtraséene må graves likevel, selv om sentralen, mot formodning ikke kommer på Hjellholmen. Sentralen vil da måtte bli plassert et annet sted i sentrum.
21.08.2010 – Ted.

Nye gassferger

Større kapasitet på strekningen Bognes-Lødingen fra januar 2013.
Statens Vegvesen har inngått langtidskontrakt med Torghatten Nord AS om fergetrafikk over Vestfjorden. Fergekontraktene, som tidligere var ett-årige, skal nå gjelde for 10 år, dvs. for perioden 2013-2022. Strekningene Bognes-Lødingen og Bodø-Moskenes skal trafikkeres av nye gassferger. De slipper ut mindre CO2, NOx og sot og blir derfor mer miljøvennlige. Tre av de fire nye gassfergene kan ta 120 personbiler. Det betyr at kapasiteten i sommersesongen på strekningen Bognes-Lødingen blir bortimot doblet, fra dagens 180 til 340 bilenheter.
21.08.2010 – Ted.

Harstad og Bjarkøy vil slå seg sammen

Navnet kan bli Harstad, men det kan bli et nytt kommunevåpen
I forbindelse med, eller som en konsekvens av, etableringen av den såkalte Bjarkøy-forbindelsen (tunneler fra Grytøy til Bjarkøy og Sandsøy) som etter planen skal være klar i 2015/2016, ligger det også an til at de to kommunene Harstad og Bjarkøy slås sammen. Allerede i 2002 sa et stort flertall av befolkningen i Bjarkøy ja til sammenslåing, og kommunestyret i Harstad hadde da ingen motforestillinger. I sommer har formannskapene i de to kommunene, sammen med fylkesmannen, hatt fellesmøte i Harstad om forberedelsene til sammenslåingen. Mange formaliteter og praktiske forhold må gjennomføres. Det må bl.a. fattes nye, forpliktende vedtak i de to kommunestyrene, og politisk organisering og antall medlemmer i det nye kommunestyret må bestemmes. Deretter må det sendes søknad til departementet før Stortinget kan gi sitt samtykke.
Det synes å være enighet om at den nye kommunen bør hete Harstad (selv om også Trondenes har vært nevnt), men det gjenstår å bli enig om kommunevåpen. Harstads kommunevåpen har hvite bølger på blå bunn og symboliserer at byen for vel 100 år siden ble bygget på rikdommer i havet. Bjarkøy har en griff/et fabeldyr, som er halvt ørn og halvt løve, i sitt våpen. Griffen er kjent tilbake fra oldtiden og er senere brukt av Bjarkøy-ætten med storheter som Tore Hund på 1000-tallet og Erling Vidkunsson på 1300-tallet. Ordføreren i Bjarkøy ønsker, som medgift til giftemålet, å ha griffen i det nye kommunevåpenet. Harstad Tidende inviterer til debatt om kommunevåpenet i avisens spalter.
21.08.2010 – Ted.

Vakreste bygning og vakreste bolig

Harstad Tidende-leserne har kåret Harstad Sparebank til vakreste bygning og Storgt 54 til vakreste bolig i 2010.


Vakreste bygning

Harstad Sparebank


Harstad Sparebanks bygg, som ligger midt i sentrum, ble bygget i 1906 i Jugendstil. Det var opprinnelig øl- og vinutsalg i første etasje. Allerede i 1907 flyttet Sparebanken inn i bakrommet og har siden holdt til i bygningen som gjennom tidene også har gitt rom for bystyremøter, rettsmøter, midlertid arrest, samt tombola og basarer.
På de neste plassene i kåringen kom Sandtorgholmen med nesten like mange stemmer, og deretter fulgte Kaserna, Havnebygget, Røkenes gård, Trondenes kirke og Store Norske.


Vakreste bolig

Storgata 54


Huset i Storgata 54 på Seljestad er fra 1930 bygget i sveitserstil. Laila og Roar Edvardsen kjøpte det for fem års siden og har restaurert og pusset det opp, etter råd og veiledning fra fylkeskommunen, spesielt for å bevare byggets fasade. Huset har fått nytt tak, tilbygg og veranda og har en vakker og velstelt hage. Huset får nå en messingplate med påskriften ”Harstads vakreste bolig 2010”.
På neste plassene i kåringen av boliger kom Aspeliveien i Kilbotn 4, Ingeborgstua i Oldra og Haalandhuset i Åsveien 31.
16.08.2010 – Ted.

Stien langs sjøen

Første del av ”Stien langs sjøen” ble tatt i bruk i sommer.
Strekningen på ca. 500 meter fra kaia nedenfor Trondenes Historiske Senter og fram til rensestasjonen ved Skjæret, inkl. en avstikker til Trondarnes Folkehøgskole, er nå klar. Stien, som er halvannen meter bred, er belagt med grus som gjør det enkelt å komme fram også med rullestol, barnevogn og trehjulssykkel. På enkelte steder er det laget trekonstruksjoner med gelender. Det er også bygd et sol- og vindhus som skal beskytte mot nordausten, men som samtidig er åpen mot sør. Det skal etter hvert anlegges raste- og møteplasser. I tillegg til det som er utført av maskinentreprenører og bygningssnekkere har også asylsøkere fra Harstad Mottak og Arbeidslaget i kommunen ryddet skog langs stien gratis.
Nærmere 300 personer var møtt fram og prøvegikk stien da den ble offisielt åpnet 9. juli. Tidligere ordfører Leif Arne Heløe holdt en humoristisk åpningstale om Trondenes og stien. Også ordfører Helge Eriksen var til stede og skrøt av initiativet og jobben som til nå er gjort. Begge la vekt på at stien vil være et sosialt gode og en samlende attraksjon for folk i Harstad. Trondenes Historiske Senter har allerede registrert flere besøkende takket være den nye stien.
Dugnadsarbeidet fortsetter og Ola Bruun, styremedlem i ”Stien langs sjøen”, håper at stien kan bli klar fram til Esso-anlegget i Samasjøen før vinteren. Det blir imidlertid en utfordring å kunne føre stien videre fordi Esso ikke ønsker at den skal gå over deres område. Ulike løsninger må vurderes. Planen er ellers at stien skal fortsette inn til sentrum og gå videre til Kanebogen, til sammen 7 km.
16.08.2010 – Ted.

Statoil-kontrakter gir nye jobber

Kontraktene for Norne og Snøhvit gir positive ringvirkninger i nord.
Statoil har inngått rammeavtaler om vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid for Norne- og Snøhvit-anleggene med Aibel AS, en ledende leverandør av tjeneste til olje- og gassindustrien. Avtalene varer i fire år, med opsjon for forlengelse med ytterligere to år. For Norne-anlegget har Aibel valgt bl.a. Momek Group som i sin tur har knyttet til seg bl.a. leverandørnettverket Hålogaland Olje g Energi (HO&E). HO&E er en allianse av de største industribedriftene i Hålogalandsregionen, fra Svolvær til Harstad. For HO&E gir dette ca. 40 nye arbeidsplasser til administrasjon og prosjektering. Arbeidet skal lokalt knyttes til Statoils driftskontor i Medkila.
I tillegg til dette har Harstad-bedriften Noweco har fått direktekontrakt med Statoil. Kontrakten har en verdi på 46 mill. kroner over åtte år og gjelder gjennomføring av sveiskontroll av alle rør på Melkøya og Norne-skipet. Noweco har i dag 11 ansatte og har jobbet på Melkøya siden 2004, da som underleverandør til Aibel. Den nye direktekontrakten gjør at bedriften vil etablere ny avdeling i Hammerfest og kanskje også på Helgeland. Den innebærer også at staben etter hvert må dobles.
Ordfører Helge Eriksen er meget godt fornøyd med at nordnorske bedrifter gjennom dette får anledning til å vise at de kan konkurrere på like vilkår med andre tilbydere. Dette vil gi økt aktivitet i hele Hålogalandsregionen i lang tid framover.
16.08.2010 – Ted.

Kveøy-forbindelsen er i rute

Godt samarbeid mellom entreprenørene gjør at arbeidet går etter planen.
Selve brua, som er 370 meter, kom på plass tidligere i år og grovarbeidet med sjøfyllinga, inkl. det første asfaltdekket, ble unnagjort før ferien. Fyllinga er 1.270 meter lang og får en høyde på 3,5 meter over havflata. Det blir fortau med støpt rekkverk på den ene siden av fyllinga og det skal legges et slitedekke oppå asfalten. I tillegg skal det monteres 29 gatelys og føres ekstra høyspentstrøm over til Kveøya via denne nye forbindelsen.
Kveøy-folket er godt i gang med forberedelsene til den offisielle åpningen 25. september.
16.08.2010 – Ted.

Jan Høiland forlater Harstad

Sangeren Jan Høiland tok avskjed med Harstad-publikummet i slutten av juni.
Høilands kone, Bjørg, døde ved påsketider i år, like etter at paret hadde feiret sitt gullbryllup.  Høiland vil nå flytte til Sverige. Han holdt sin avskjedskonsert på Grand hotell 26. juni og serverte en minneverdig forestilling for et applauderende og dansende publikum. De fikk høre de kjente sviskene, Tio tusen rosor, Seeman, Somewhere over the rainbow m.fl. Han ble akkompagnert av et siciliansk band. Jan Høiland sang første gang i Harstad for 51 år siden, sammen med Siggens trio som spilte til dans på Viking hotell. 16 år senere kom han tilbake og har hatt Harstad som sin hjemby i 35 år, der hans sammen med sin Bjørg også har drevet pensjonat.
16.08.2010 – Ted.

Harstads vakreste hus?

La Harstad Tidende høre din mening, send forslag til nett@ht.no.
Harstad Tidende ønsker lesernes mening om hvilket som er byens vakreste hus. Det kan være et privat bolighus, et forretningsbygg eller et offentlig bygg. Leserne kan sende inn forslag til nett@ht.no. Blant kandidatene som hittil er kommet opp er Administrasjonsbygget på kaia, Store Norske-bygget i Havnegata, Harstad Sparebanks bygg på Torvet/Hjørnet og Kaserna/DKN-bygget i Byskillet. En jury skal plukke favoritten ut i løpet av sommeren.
Harstad Tidende er også opptatt av byens omdømme, omgivelsene i sentrum og den forestående revideringen av sentrumsplanen. Dette er saker som avisen vil komme tilbake til.
03.06.2010 – Ted.

Administrasjonsbygget

Renoveringen av Administrasjonsbygget på kaia i Harstad er ferdig. Bygget, som nå er overlevert til Harstad havn, ble innviet med mange taler og stor kakefest.  
Administrasjonsbygget ble opprinnelig oppført i tre i 1914. Men fem år senere brant bygget ned. Det ble raskt bygd opp igjen, denne gang i mur og med en ekstra etasje. Bygningen ble nyinnviet i 1920. På kaiplanet var det godsekspedisjoner og lager for bl.a. TFDS, Per Kind, Galschiødt og Gabriel Hansen. Disse betjente hurtigrutene, lokalbåtene og godsbåter som anløp byen. I 2. etasje var det kontorer for de samme godsekspeditørene samt Bennet. I den ytterste delen av bygningen holdt Tollvesenet og Havnevesenet til.
Renoveringen i 2009/2010 har kostet 31 mill. kroner, hvorav 18,5 mill. kroner er brukt på selve huset. Bygningen har nå fått tilbake sin opprinnelige gulfarge, slik det fremsto da det i 1919/1920. Byggestilen betegnes som nybarokk, med innslag av jugendstil.
Harstad Syd Rotary mener at administrasjonsbygget er blitt en perle på havna og har tildelt bygget bygningsvernprisen for 2010.
Havneterminalen er nå overtatt av Troms fylkeskommune. I første etasje er det blitt venterom for reisende samt en ny kafé, Havnecafeen, med 60 sitteplasser inne og uteplasser på hurtigbåtsiden. Kafeen skal drives av Kvæfjord-jenta Jeanette Bergersen, utdannet kokk og servitør. Hun vil bl.a. tilby fiskesuppe, men også lefse, kaker, rundstykker og andre kaffebrød til både de reisende og byens øvrige befolkning.
Fylkesråd for samferdsel, Kari-Anne Opsal, inviterte byens befolkning til åpningsfest for havneterminalen og kafeen fredag 30. april. Det var fullt av folk da ordføreren, fylkesråden, havnesjefen og andre holdt sine hilsningstaler og overrakte blomster og gaver. Det var kulturinnslag og det ble kaffe og kaker til alle frammøtte.
I administrasjonsbyggets 2. etasje kommer det flere kontorer og firmaer, bl.a. Norwegian Petro Services, to revisjonsfirmaer og Mølla bakeriutsalg. Det norske oljeselskap skal disponere hele 3. etasje.
Om kort tid rives det gamle kjølelageret, der ungdomskafeen ”Sjøfarten” i sin tid holdt til på toppen.
11.05.2010 – Ted.

Fjernvarmeanlegg i Harstad

Et anlegg som skal forsyne større bygg i Harstad med fjernvarme, er vedtatt plassert på Hjellholmen i Harstadbotn, til tross for protester fra naboer og andre.
Trondheim Energi Fjernvarme (TREF) fikk for en tid siden konsesjon til å etablere fjernvarmeanlegg i Harstad. Etter å ha vurdert flere tomtealternativer ønsker firmaet å bygge sitt sentralbygg for fjernvarme på Hjellholmen i Harstadbotn, i nærheten av Seaworks marina. Bygget blir på 1.600 kvm i 20 meters høyde og i tillegg kommer to skorsteiner på opptil 40 meters høyde. Anlegget skal fyres med flis, og firmaet har allerede inngått intensjonsavtale med en lokal sammenslutning av flisleverandører. I utgangspunktet er kundegruppen større nærings- og kontorbygg i sentrum.
Mange, spesielt naboene i Harstadbotn, har reagert på at anlegget plasseres i Harstadbotn, både fordi det vil ruve og være skjemmende for utsikten og fordi en frykter utslipp fra skorsteinene. TREF svarer at det bare vil være vanndamp som slipper ut. Naboene er også bekymret for økt trafikk på veien, som også er skolevei, av lastebiler med flis til anlegget.
TREF har i mellomtiden vurdert å plassere anlegget på Stangnes, også fordi det dukket opp et ledig næringsareal der. Det vil riktignok gi lengre avstand til fjernevarmekunder i sentrum, men samtidig kan det gi nye kunder på Stangnes-basen. Men etter en vurdering av mulighetene på Stangnes har firmaet likevel konkludert med at plasseringen på Hjellholmen likevel er den beste. TREF har overfor befolkningen i området bedyret at de skal gjøre anleggs- og driftsperioden så uproblematisk som mulig.
Etter en frisk debatt i kommunestyret i slutten av april ble reguleringsplanen som gir TREF hjemmel til å starte bygging av anlegget på Hjellholmen vedtatt. Med forbehold om endelig godkjenning fra fylkesmannen i Troms er TREF klar til å starte byggingen av sentralanlegget i sommer. Graving av rørtraseer vil starte til høsten, i første omgang inn til sentrum, opp mot sykehuset og ut til Stangnes. Planen er at anlegget skal kunne tas i bruk høsten 2011.
Til tross for kommunestyrets vedtak ser det imidlertid ut til at innvendingene til fjernvarmeanlegget, og spesielt til plasseringen på Hjellholmen i Harstadbotn, fortsetter.
11.05.2010 – Ted.

Tunnel gjennom Harstadåsen?

Ordføreren ønsker tunnel gjennom Harstadåsen for å lette trafikkforholdene i sentrum. Han mener at saken er overmoden.
Ordfører Eriksen mener at en riksveitunnel i to separate løp gjennom Harstadåsen før eller siden vil tvinge seg fram. Trafikken gjennom sentrum er stadig økende og må på sikt begrenses. Byen har også et klart behov for sentrumsnære parkeringsplasser, og disse kan legges i fjellet, som en del av tunnelløsningen. Han viser til at forslag om tunnel ble tatt opp allerede på begynnelsen av 70-tallet, da uttrykkene ”vesttangenten” og ”østtangenten” ble lansert. Saken er nå overmoden, men er han.
Et tunnelprosjekt forutsettes finansiert ved bevilgning fra staten og fylkeskommunen, eventuelt som et såkalt OPS-prosjekt i samarbeid med private, og ved bompenger. Vegvesenet har tidligere antydet bomstasjon i Harstadbotn og på nordsida av byen.
Ordføreren la fra saken i et kommunestyremøte nylig, i den hensikt å få tunnelforslaget inn i kommunens arealplan nå. Flere av representantene ønsket seg imidlertid en grundigere konsekvensutredning og et kostnadsoverslag før de er villige til å debattere spørsmålet om bompenger. Motstanden gjorde at ordføreren trakk forslaget. Han sa seg likevel fornøyd med at Statens vegvesen gjennom dette har fått signal om tunnelsaken og at den bør bli en del av ”Veipakke Harstad” som er ventet neste år.
11.05.2010 – Ted.

Administrasjonsbygget

Renoveringen av Administrasjonsbygget på kaia i Harstad er ferdig og bygget er overlevert til Harstad Havn.
Utvendig har bygget fått tilbake sin opprinnelige gulfarge, slik det fremsto da bygget var nytt i 1919. Terminaldelen i 1. etasje overtas av Troms fylkeskommune. Her vil det komme en ny kafé, Havnecafeen, med 60 sitteplasser inne og uteplasser på hurtigbåtsiden. Kafeen skal drives av Kvæfjord-jenta Jeanette Bergersen, utdannet kokk og servitør. Hun vil bl.a. tilby fiskesuppe til de reisende, men også lefse, kaker, rundstykker og andre kaffebrød.
Det kommer etter hvert flere leietakere i byggets 2. etasje, bl.a. Norwegian Petro Services, to revisjonsfirmaer og Mølla bakeriutsalg. Det norske oljeselskap skal disponere hele 3. etasje.
Om kort tid rives det gamle kjølelageret, der ungdomskafeen ”Sjøfarten” i sin tid holdt til på toppen.
29.04.2010 – Ted.

Festspill-programmet 2010

Programmet for de 46. Festpillene i Nord-Norge er nå klart. Årets festspill arrangeres 19.-26. juni med større bredde enn noen gang.
Årets festspillprofil er Harstad-gutten og operasangeren Audun Iversen. Han blir hovedperson i en større operagalla sammen med mange av andre yngre, kommende operastjerner. Han skal også synge Schubert og Schumann i en recital. På avslutningsdagen skal han synge fire salmer av Grieg sammen med Vokal Nord.
Årets festspillutstiller er Børre Sæthre med sitt forunderlige univers.
Det blir klassisk musikk med det hundremanns sterke Tchaikovsky Symphony Orchestra. Det blir mye jazz, pop og world i Nordic Hall med navn som The Ukulele Orchestra, Jan Garbarek Group, folkemusikkduoen Hazelius Hedin, Vidar Vang, Ola og Lars Bremnes og Solveig Slettahjell. I Trondenes kirke kan en oppleve Knut Reiersrud, Povl Dissing, Iver Kleive og Sinika Langeland, samt Hans-Ola Ericsson på orgel med et Bach-program.
Festspillene byr også på mye scenekunst, bl.a. moderne dans fra Kina, flamenco fra Sevilla, kammeropera, akrobatikk og hip-hop. Det blir som vanlig også mange tilbud for barna under årets festspill.
Klikk på Festpill-logoen og se nærmere omtale av årets program.
29.04.2010 – Ted.

Punkthuset skal pusses opp

Skolegata borettslag, dvs. blokkene og punkthuset, skal renoveres for 65 mill. kroner.
Borettslaget ble stiftet i 1954. To år senere flyttet de første beboerne inn i lavblokkene. I 1957 sto punkthuset ferdig. Byggekostnadene den gang var 4,6 mill. kroner! Det var den kjente arkitekten Jan Inge Hovig som tegnet byggene. Hovig var arkitekt for flere store bygg i Harstad, bl.a. Harstad kirke. Mest kjent er han kanskje for Ishavskatedralen i Tromsø.
Mye berg ble sprengt vekk, og det ble laget vei mellom blokkene. På folkemunne ble veien, som i dag er Skolegata, kalt Ramsundet. Før dette gikk hovedveien ut av byen via Samasvingen, eller Samagata som den heter i dag.
Det kom etter hvert butikker i den ene av blokkene; Myrlands fiskeforretning, Nymoens blomsterforretning, Narvesen-kiosk, Harstad Samvirkelags snarkjøp (antakelig byens første selvbetjeningsbutikk), Tøllef Jakobsens skomakerforretning og ”Tætt” Bendiksens skoforretning.
Renoveringen starter i år med lavblokkene. Til neste år er det punkthusets tur. Armeringen i bygningskroppen er skadet. Malingen må derfor slipes ned slik at armeringen kan repareres. Deretter skal det flekkes med ny betong og legges på Rockwool-plater. Til slutt skal det legges på puss med farge. Alle vinduer blir skiftet ut, og det skal etterisoleres for å redusere fyringsutgifter. Det elektriske anlegget, inkl. armatur og sikringsskap, i ganger og fellesrom, samt sikringsskap i leilighetene, skal også skiftes ut. Renoveringskostnadene er beregnet til 65 mill. kroner. Dette fører til en husleieøkning på 35 prosent som skal tas over fire år. En enstemmig generalforsamling har vedtatt renoveringsplanene og husleieøkningen.
29.04.2010 – Ted.

Seriefotballen er i gang

HIL og Medkila damer og herrer vant sine første kamper i årets seriestart. 
HIL, nyopprykket i 2. divisjon avd. 4, vant første seriekamp. Laget slo Lørenskog 3-2 på Harstad stadion. HILs første mål kom etter bare 15 minutter. Det var også stillingen ved pause. Det kom flere mål i andre omgang, og stillingen ble 2-2 i det 84. minutt. HIL fikk inn vinnermålet i det 90. minutt. Like etter dette klarte Lørenskog å få inn et mål, men målet ble korrekt annullert for offside. En av HILs midtstoppere fikk rødt kort da han kom på etterskudd i duell med en av Lørenskogs angrepsspillere. I kampens sluttminutt fikk også Lørenskog en spiller utvist. HILs hovedtrener var meget godt fornøyd med kampen og håper spillerne klarer å vise like fin innsats i de videre kamper.
På Orkdalsbanken stadion vant Medkilas damelag 3-0 over Orkla i årets første kamp i 1. divisjon etter god laginnsats. Laget produserte sjanser gjennom hele kampen og var dyktig i duellspillet, rapporteres det.
Også Medkilas herrelag vant sin første kamp i årets 3. divisjon avd. Hålogaland da de slo FK Lofoten 2-0 hjemme på Medkilabanen. Medkila fikk kampen tidlig inn i sitt spor og vant på høyt balltempo og mye bevegelse.
29.04.2010 – Ted.

Arnøya som næringsareal?

Arnøya er igjen trukket inn i debatten om nye næringsområder i Harstad
I jakten på nye næringsarealer i Harstad kommune har også Arnøya utenfor Stangnes-basen vært nevnt. I første omgang var et lite flertall i planutvalget imot at Arnøya skulle utredes. Da kommunens arealplan nylig var oppe til slutt behandling i det samme planutvalget, presenterte imidlertid Sp, Høyre og Frp nye punkter de ville ha inn i planen, deriblant en utredning om Arnøya som næringsareal. De mener at den flate, nordligste delen av Arnøya, dvs. holmene, er egnet som nytt industriområde. Der kan det fylles masse mellom holmene og etableres dypvannskai for oljerigger og supplybåter, mener de. Det bør også bygges en molo fra Stangnes-basen og over til Arnøya. Dermed må administrasjonen utrede og arbeide seg gjennom de nye punktene, og planen må deretter ut til nytt offentlig gjennomsyn. Det antas at en utredning om Arnøya neppe blir klar til behandling i denne kommunestyreperioden.
25.04.2010 – Ted.

Fest for Bjarkøy-forbindelsen

Det var stuvende fullt i samfunnshuset på Bjarkøy da det ble holdt fest for at den nye tunnelforbindelsen mellom Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy endelig er sikret og kan bli en realitet.
Da finansieringen av den såkalte Bjarkøy-forbindelsen var sikret i fjor høst, ble det lovet å holde fest for øyfolket. Og en lørdag i april var det duket til stor fest i samfunnshuset på Bjarkøy. Lokalet var allerede fullt da en busslast med talere og andre deltakere ankom fra Harstad, og det måtte i all hast settes inn ekstra stoler og bord.
Bjarkøy barnekor startet med en flott sang om øya si. Grytøy mannskor fulgte på med mange morsomme sangsnutter med lokalt preg ut over kvelden, bl.a. vekte sangen ”Bjarkøyporten” mye latter. Også Sandsøy sangkor var i ilden. Det ble servert hjemmelagd fiskesuppe, samt kaffe og kaker til alle frammøtte. Flere talere slapp til under det vellykkede arrangementet. Veisjef Naimak skrøt av øyfolkets innsats og gjorde ellers rede for arbeidsprosessen fram til tunnelene kan åpnes om ca. fem år. Samferdselsfylkesråd Opsal lovte å sørge for at veisjefen holdt fokus og trykket oppe. Assisterende fylkesmann orienterte om prosessen med en forestående sammenslåing av kommunene Harstad og Bjarkøy. Ordføreren i Bjarkøy, varaordføreren i Harstad og styrelederen for Bjarkøyforbindelsene hadde også godord å fremføre.  

25.04.2010 – Ted

Fylkesgrensa Troms - Nordland

Fylkesgrensa mellom Troms og Nordland er ofte til hinder for samarbeid mellom kommunene på begge sider. Ordføreren i Evenes har nå tatt til orde for å få overført de nordligste nordlandskommunene til Troms.
Kommunene langs fylkesgrensa Troms – Nordland står for tiden sammen i kampen om å få kampflybase lagt til Evenes og om reetablering av videregående skole i Skånland. Det har også vært jobbet med å få til interkommunal legevakt og ambulansetjeneste og samarbeid om enkelte velferdstjenester mellom flere av kommunene her. I tillegg har både næringslivet, statlige institusjoner som politiet, arbeidstilsynet og sykehusene, samt idretten for lengst ”opphevd” fylkesgrensen. Likevel er fylkesgrensa ofte til hinder for formelt og uformelt kommunesamarbeid. Noen av kommunene i den nordligste delen av Nordland fylke føler dessuten at de ikke har tilstrekkelig innflytelse i beslutninger og økonomiske disposisjoner som foretas i sitt fylke.
Ordføreren i Evenes har nylig tatt til orde for å flytte kommunene i Ofoten, dvs. Evenes, Tjeldsund, Narvik, Ballangen og Tysfjord, over til Troms fylke. Det vil gi regionen midtre Hålogaland, med byene Harstad og Narvik som magneter, bedre sjanser til å få tilført offentlige arbeidsplasser og større næringsetableringer. Dette vil kunne legge grunnlag for supplerende leverandørbedrifter og dermed befolkningsvekst i hele regionen, mener han. Med en slik styrking av denne regionen vil en også kunne unngå at attraktive godbiter fortsatt havner i ”fylkeshovedstedene” Tromsø og Bodø, men heller tilfaller Hålogaland-regionen.
Det er selvsagt for tidlig å si om Evenes-ordførerens vil lykkes med sitt utspill, selv om også rådmannen ivrer for saken. Da saken ble debattert i kommunestyret, ble det vedtatt, mot én stemme, å sette i gang en prosess for innlemming av Evenes kommune i Troms. Kanskje kan det også være gehør for saken i Tjeldsund kommune. Politikere i Troms ser positivt på å få Ofoten-kommunene til seg og har bl.a. støttet Evenes i kampen om å få den militære kampflyplassen lagt til Evenes. Ordførerne i Narvik og Tysfjord synes imidlertid å være mer opptatt av å utvide Nordland fylke med kommuner i Sør-Troms, slik at en på sikt kan slå Nord-Troms og Finnmark sammen og dermed ende ut med bare to fylker i Nord-Norge.
25.04.2010 – Ted.

Veiopprusting og asfaltering i Harstadområdet i sommer

Planene for årets opprusting og asfaltering av veier i Harstad-området er lagt fram. Bare fire fylkesveier ser ut til å kunne få ny asfalt i sommer. Av de kommunale veiene er området Fauskevåg, Brokvik og Gressholman året vinner.
Fylkesveier
Statens vegvesen i Troms har satt opp fire veistrekninger i Harstad-området på sin prioriteringsliste for asfaltering denne sommeren. Det er fylkesvei 825 fra Tjeldsundbrua og innover til Tovik og videre til Gratangen, fylkesvei 10 til Tømmeråsen og videre inn til Sørlia, fylkesvei 848 fra Kanebogen og ned til fergeleiet på Stangnes og noen kilometer i Straumen ved den nye veien og brua over til Kveøya. Det er fylkeskommunen som skal bevilge penger til disse prosjektene. 
Kommunale veier
Etter forslag fra rådmannen har kommunens formannskap nylig bevilget 10 mill. kroner til veiopprusting i Harstad. En stor del av dette beløpet går til gamleveien mellom Fauskevåg og Brokvik, inkludert veien ned til Gressholman. I tillegg skal Hytteveien på Stangnes og Tuvslettveien i Breivik bygges ferdig. Veien til Gressholman har vært elendig i mange år. Til tross for at denne veistubben har asfalt, er underlaget og dreneringen så dårlig at den flyter ut. Stor trafikk av tyngre kjøretøyer til og fra gårdsbrukene og stor sommertrafikk til den populære badestranda gjør at det er dype langsgående spor i veien, så mye at mange biler slår nedi på midtryggen. Stikkrenner skal skiftes ut, det skal bygges noen møteplasser og veien skal få ny asfalt. Veiarbeidet skal nå planlegges og sendes ut på anbud. Dermed er det usikkert om hele arbeidet kan bli ferdig i år. Kommunen håper at driftsutgiftene til veivedlikehold med dette vil bli redusert.
25.04.2010 – Ted.

Vårløsning

Kald vinter og mye tele i bakken, sammen med mye snø på ettervinteren har gjort vårløsningen i Harstad og omegn til et mareritt for mange huseiere og veifarende, og ikke minst for kommunens folk.
Grøfter, bekkefar og sluk frøs igjen i løpet av vinteren og førte til overflømming da påskesola, sludd og regn satte fart i snøsmeltinga. Smeltevannet har flere steder tatt sine egne løp og gravd ut veier, stier og gårdsplasser, bl.a. i Skolegata, i St. Olavs gate, på flere steder i Harstadbotn, i Osen i Medkila, i Toftabakken på Bergseng og opp mot Høgfors og i Toppenveien på Borkenes. Smeltevannet har ødelagt asfalten på mange lengre strekninger, bl.a. fra Ervik over Møkkeland til Nupen og videre til Eldaskogen og Borkenes. Det samme gjelder veien mellom Sollia og Ervik og fra Ervik og ut mot Stornes.
Kommunens folk, både i Harstad, Kvæfjord og Lødingen, har hatt en stri jobb, med gravemaskiner, steam-apparater og annet utstyr. På det verste jobbet de i to skift pr. dag for å holde unna. Og i tillegg har gårdeiere selv måttet sikre sine eiendommer og holde vannet som best de har kunnet.
25.04.2010 – Ted.

Øylandsruta i sommer

Øylandsforbindelsen AS har kjempet for fergeforbindelsen mellom Senja og Harstad i 13 år, men har bare klart å skaffe ferge i seks tidigere sommersesonger. Nå har imidlertid fylkeskommunen tatt over, og i år blir det sommerferge.
Troms fylkeskommune har inngått en tre-års avtale med Torghatten Nord (som var eneste tilbyder) om leie av sommerferge for den såkalte Øylandsruta, dvs. strekningen mellom Skrolsvik på Senja og Stornes i Harstad. Trafikken starter opp 1. mai og avsluttes ved utgangen av august. I år er det MF ”Vengsøy” som skal trafikkere sambandet med tre daglige turer. Det er ikke tatt stilling til om ferga skal anløpe Bjarkøy, men det kan bli aktuelt med ett anløp pr. dag. MF ”Vengsøy” tar bare 16 biler, og det kan bli i knappeste laget i høysesongen. I Byrunden i Harstad Tidende er det kommet enkelte klager på at MF ”Vengsøy” ikke er godt nok egnet som ferge her. Til neste år skal imidlertid MF ”Karlsøy” trafikkere ruta, den har større kapasitet og bedre passasjerkomfort.
25.04.2010 – Ted.

Nye hurtigbåter i Troms

De nye hurtigbåtene, som skal leveres i vår, har fått navn etter fjelltopper i Troms. Den første av båtene havarerte imidlertid på veien nordover. Det er uklart om det skyldtes en fabrikasjonsfeil i skroget eller om skaden kom av en ytre påkjenning eller hendelse.
Tre nye hurtigbåter skal erstatte de to båtene som hittil har trafikkert sambandet Harstad – Finnsnes – Tromsø. De nye båtene leveres av Båtservice Mandal. Hver av dem har plass til 250 passasjerer. Båtene er katamaraner med skrog av karbonfiber. Til sammen avgir de tre båtene bare halvparten så mye klimagasser som dagens to båter (Fjorddronningen og Fjordkongen) på dette sambandet.
Etter en navnekonkurranse sist høst fikk båtene navn etter fjelltopper i Troms, - MS Sollifjell, MS Kistefjell og MS Fløyfjell. Den første båten, MS Sollifjell, startet sin tur nordover fra Mandal 22. mars, men den kom ikke lenger enn til Bud på Mørekysten. Da ble det oppdaget kraftig skade i fiberskroget, i tunnelen under salongdekket. Båten ble manøvrert til Kristiansund for nærmere undersøkelse. Det vurderes om båten kan/skal returnere til verkstedet i Mandal for reparasjon. Hendelsen gjør at også de to andre nye hurtigbåtene må undersøkes grundig før de kan sette kursen nordover.
02.04.2010 – Ted.

Gratis Bjarkøy-ferge

Et løfte fra valgkampen i 2005 ble nylig innfridd da fergene i trekantsambandet mellom Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy ble gratis.
Senterpartiet mener at riksveier, tunneler og bruer, med unntak av enkelte bompengefinansierte prosjekter, skal være gratis. Partiet går inn for at også ferger på riksveisamband bør være gratis. Argumentet er at fergebilletten kan ses som en bompengeavgift som slår sterkt og uheldig ut overfor trafikkanter i utkantstrøk. Det var derfor en valgkampsak for Senterpartiet i 2005 å få til en prøveordning med gratis fergesamband på noen strekninger.
Valgløftet er nå blitt virkelighet. To fergesamband, ett på Vestlandet og trekantsambandet mellom Bjarkøy og Grytøy og mellom Sandsøy og Grytøy ble nylig utpekt som prøvestrekninger. Og i slutten av mars ble dermed disse fergene gratis. Hensikten er å teste ut hva dette vil bety for bosetting og næringsliv i øysamfunnet. Ordningen skal gjelde til den såkalte Bjarkøyforbindelsen med undersjøiske tunneler mellom de tre øyene kommer, ventelig i 2016. Gratisordningen gjelder imidlertid ikke fergesambandet over Toppsundet.
Det er lokalpolitikeren Leitring fra Senterpartiet, som sammen med bl.a. Bjarkøy-ordføreren, har stått på for å få til gratissambandet. Det var historisk og selvsagt gledelig for fergepassasjerene da de kunne rulle rett på ferga uten at billettøren tok fram billettveska.
02.04.2010 – Ted.

Gammelbrygga og park eller boligkompleks

Stort engasjement mot nytt boligkompleks og for bevaring av Gammelbrygga. Thrilleravstemming i kommunestyret ga utbyggerne en ny sjanse. Men kampen er ikke over…..
Eiendomsgruppen AS fra Tromsø kjøpte for noen år siden tomta som Gammelbrygga står på, innerst på Havnepromenaden. Utbyggerne ønsker å fjerne Gammelbrygga og føre opp et fire-fem etasjes boligkompleks på området. Planene har vært ute til offentlig ettersyn. Mange av byens befolkning, inkludert naboene til tomta, har reagert på planene, både på byggets størrelse og høyde og på at utsikten mot sjøen blir ytterligere begrenset. Motstanderne ønsker en park på området. De vil også bevare Gammelbrygga som et de siste tegn på at byen en gang har hatt en betydelig fiskerivirksomhet.
I møte 10. mars vedtok kommunens planutvalg midlertidig forbud mot tiltak på tomta i påventa av arbeidet med en ny sentrumsplan. Spørsmålet om utbygging i forhold til ny sentrumsplan ble dermed en sak i kommunestyrets møte 25. mars. I dagene før møtet var det stor spenning om hvor partiene og representantene sto i saken. Møtet ble en thriller der det lenge var uklart hva utfallet ville bli. En av representantene måtte melde forfall umiddelbart før møtet, og partiet kunne ikke stille varamann på så kort varsel. Noen mente også at ett av partiene brukte partipisken, men dette er senere benektet. Avstemningen viste til slutt like mange stemmer for som mot å vente på en ny sentrumsplan. Ordføreren går inn for utbygging og dermed ble hans dobbelstemme avgjørende.
Det betyr at utbyggerne får en ny sjanse. De må komme opp med et mer spiselig utbyggingsforslag. Det justerte forslaget må behandles i planutvalget og deretter i kommunestyret. Dermed kan det bli en ny avstemmingsthriller. Med alle representantene til stede kan resultatet lett falle i utbyggernes disfavør.
02.04.2010 – Ted.

Forsvarets lønnsadministrasjon

Etter en trang fødsel har ledere og medarbeider ved hovedkontoret for Forsvarets lønnsadministrasjon, som ligger i Harstad, klart å skape en suksesshistorie, sier forsvarsministeren etter et besøk der nylig.
Da Stortinget i 2003 vedtok å sentralisere Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA) til ett sted, falt valget på Harstad (- kanskje et plaster på såret etter at militærstabene/distriktskommandoene ble flyttet fra byen). Mange var selvsagt kritisk til dette vedtaket som innebar at fem tidligere lønnskontorer rundt om i landet måtte legges ned og et nytt kontor i Harstad skulle etableres. Ved oppstarten i Storgata i Harstad fikk utrente medarbeidere et helt nytt datasystem å kjempe med samtidig som nye rutiner skulle læres og innkjøres. Datasystemet var også nytt for Forsvarets avdelinger som skulle levere inndata til systemet og det nye FLA-kontoret i Harstad. I den første tiden oppsto det hyppige datafeil og ble det ofte kaos og frustrasjon både hos leverandører og mottakere av lønnsdata. I 2004 satte de 53 medarbeiderne som startet Harstad-kontoret seg et mål om at dette skulle de klare. Og i 2007 løsnet det, takket være solid innsats og lange arbeidsdager. Det er nå utarbeidet er rekke håndbøker og det er kjørt kurser for avdelingene som leverer lønnsdata. FLA-kontoret har god kontakt med Høgskolen i Harstad som utdanner de fagfolkene kontoret trenger. En klar fordel med lokal rekruttering er at arbeidsstokken er stabil.
Forsvarsminister Faremo var nylig på befaring nordpå, bl.a. på militærflyplassen på Evenes. Hun rakk også å besøke FLA-kontoret i Harstad. Hun ble begeistret over det hun hørte og så. Det førte til at hun sørget for å skryte dette på Forsvarsdepartementets hjemmeside der etableringen av FLA-kontoret i Harstad er omtalt som en suksesshistorie.
02.04.2010 – Ted.

Harstads mange tilnavn

Byen har gjennom tidene hatt mange kjælenavn
I en kronikk i Harstad Tidende nylig hadde tidligere Harstad-ordfører Leif Arne Heløe en interessant gjennomgang av attraksjoner og tilnavn på byen vår. Den kan skryte av Trondeneskirka, Adolfkanonene, Festspillene, Kulturhuset, Grottebadet m.fl. Om noen år kan kanskje også ”Stien langs sjøen” bli en attraksjon.
Med utgangspunkt i Heløe’s kronikk ser vi at Harstad, med rette eller urette, har hatt mange kjælenavn. Ganske tidlig i sin byhistorie var Harstad ”Sildebyen”, med Mercur som Nord-Europas største sildoljefabrikk. Byen har vært kalt ”hermetikkbyen” og ”kjøttbyen” med bedrifter som Brødrene Bothner, Hindø Canning, Bjelland, Nord-Norges Salgslag, Sverre Saue, Graadahl m.fl. I denne tiden forekom også tilnavnet ”verkstedbyen” med Kaarbø-verkstedet, Ejnar Nielsen-verkstedet i Samasjøen og Danielsen Båtbyggeri i Harstadbotn. Harstad har vært omtalt som ”sangerbyen” og ”musikkbyen” med Harstad Mandskor, Vaarbud, Toneveld, Lurlokk, Alfred Evensen, Divisjonsmusikken, Ungdomsmusikken (nå Harstad Janitsjar) og de mange skolekorpsene som ble startet på 50-tallet. Både før og etter krigen var Harstad Nord-Norges ”garnisonsby”. Byen hadde befalsskolen for Infanteriet, tidligere kalt ”knokskolen” og forlegningene på Åsegarden og Trondenes. Harstad har også vært sete for de tre militærstabene DKN, SKN og ØKN. På 50- og 60-tallet var HIL på topp i nord, med mange seire over både TIL, Mjølner, Nor og Glimt. Da kunne Harstad med rette kalle seg ”fotballbyen i nord”. I nyere tid har byen ofte fått tilnavnet ”kulturbyen” takket være Festspillene og det fine kulturhuset. I de senere årene streber byen også etter tilnavnet ”oljebyen i nord”, selv om dette vel ikke har løsnet riktig ennå. Noen vil også mene at Harstad er byen/kommunen med de mange kjøpesentrene.
I mer lokalromantiske anledninger vil Harstad alltid være ”Vågsfjordens perle”.
30.03.2010 – Ted.

Sandtorgholmen

Planer om utvidelse av det gamle handelsstedet
Ekteparet Trulsen som driver og er vertskap på Sandtorgholmen har fått klarsignal for å kunne realisere sine drømmer om utbygging. Den gamle tjenesteboligen, Bårdstuen, skal få fire leiligheter, det skal bli tre leiligheter i den såkalte brannstasjonen og verkstedet skal gjøres om til to nye leiligheter, alle for salg. Hovedgården (det gamle posthuset) og stabburet (som bl.a. inneholder en brudesuite) skal ikke endres. Videre skal det settes opp 19 sjøhus på tunet der det gamle kaldlageret står nå. I tillegg blir det seks sjøhus på nordsiden av holmen der det også skal anlegges småbåthavn. Byggearbeidet vil starte når sommersesongen er over. Dersom salget og alt går etter planen, vil de første sjøhusene kunne stå ferdig påsken 2011.
26.03.2010 – Ted.

Nye guider

18 nye guider tok eksamen
Etter et 150-timers kurs var det forleden klart for eksamen for 18 guide-kandidater. Destination Harstad, Destination Narvik, folkeuniversitet i Harstad og Narvik, samt Norges Guideforbund har stått for kursopplegget. Eksamen ble avviklet under en busstur med kandidater, veiledere, sensorer og Harstads ordfører ombord. Underveis måtte hver av kandidatene guide på engelsk og tysk, og noen også på fransk. Turen startet med sightseeing i Harstad og gikk deretter videre mot Kvæfjord, med ferga over til Flesnes og fram til Sortland. Turen var timet slik at bussen var på Sortland-brua samtidig som hurtigruta passerte under. Buss og båt hilste hverandre med fløyting og båt- og busspassasjerene vinket til hverandre. Dette er for øvrig en foreteelse som en søker å få til hver gang bussen med hurtigrutepassasjerer som velger buss mellom Harstad og Sortland, nærmer seg Sortland. Hjemturen gikk over Lofast og Kåringen og ble avsluttet med oppsummering, gode råd og et felles måltid i Harstad. Alle 18 kandidatene besto guideeksamenen og vil nå kunne guide både i Harstad og Narvik.
26.03.2010 – Ted.

Kveøybrua

Kveøya er blitt landfast med Hinnøya
Stor jubel hos Kveøy-folket da utfyllinga fra nybrua nådde helt over til øya i februar. Det var folkevandring av øyværinger som da kunne spasere over til Hinnøya, og det ble servert kaffe og boller til anleggsarbeiderne. Selve brua, som er 370 meter lang og går ut fra Salen på Hinnøya, kom på plass før jul. Deretter er det kjørt utallige lass med stein på det som skal bli veien videre over Øysundet og ut til Hundstadnesset på Kveøya. Utfyllinga, som er 1270 meter lang, skal nå bygges opp i 3,5 meters høyde. Kveøya fikk bilferge til Borkenes i 1956. For 25 år siden tok folket på Kveøya opp ideen om å få fast veiforbindelse over til Hinnøya. Prosjektet vil være ferdigstilt i oktober i år, til en totalkostnad på ca. 200 mill. kroner.
26.02.2010 – Ted.

Utbygging på Larsneset og fornying av Torget

Spennende planer om opprustning av sentrum
Nordic Gruppen, sammen med arkitekt Jim Myrstad, har nylig presentert planer om å bygge et nytt kjøpesenter på 20.000 kvm utover på Larsneset. Sammen med de eksisterende 6.000 kvm i Amfi Bertheus vil det nye kjøpesenteret gi rom for 70 butikker. Det skal bli parkeringshus for mer enn 200 biler. I nordenden av nybygget er det skissert et tårn med informasjonstavle og rundskue ut mot Vågsfjorden og inn mot byen. Det foreslås bygd ut en ny, utvidet kaifront mot nord, fra hurtigrutekaia og inn mot Administrasjonsbygget, beregnet for større turistskip. Storgata vil bli forlenget rett fram til Sjøgata. De ytre delene av Fjordgata vil bli gågate. Dagens torg, taxi- og bussterminal skal omgjøres til en ny Torgallmenning. Dette skal bli en grønn lunge med vannspeil, sitteplasser, lekeplass og plass til utendørs konserter og andre aktiviteter. Taxi-holdeplassen skal flyttes på utsiden av Sjøgata. Bussterminalen erstattes med busslommer i den nye forlengelsen av Storgata. Prislappen for kjøpesenteret og den øvrige opprustingen på Larsneset og Torget er anslått til 400 mill. kroner.
17.02.2010 – Ted.

NAV-Pensjon i Harstad

En av byens største arbeidsplasser
Harstad ble stedet for håndtering av pensjonssaker i NAV. Den nye enheten ble etablert i desember 2008 med 60 ansatte. I dag er bemanningen økt til 90 og i løpet dette året kan den være på ca. 100 ansatte. Alle de ansatte har økonomisk eller administrativ utdanning. Nærmere 70 prosent av dem har mastergrad eller Bachelorgrad og 70 prosent av disse har sin utdanning fra Høgskolen i Harstad. NAV-Pensjon betaler ut ca. 15 milliarder kroner til 650.000 alderspensjonister og 340.000 uførepensjonister.
17.02.2010 – Ted.

Storhalltriller i Harstad

Langmoan eller Nordvikmyra, - kampen tilspisser seg
Av flere alternativer som ble vurdert sist høst pekte Langmoan (ved travbanen på Åsegarden) og Nordlysparken (på Norvikmyra) seg ut som de to mest aktuelle stedene for en ny storhall for Harstad-området. Harstad idrettsråd anbefalte allerede da Langmoan som det beste stedet. Nå har de to prosjektene i informasjonsmøter presentert sine planer for idrettslagene, styret i idrettsrådet og andre. Idrettrådet skal på sitt forestående årsmøte diskutere saken med sine medlemmer. Gode finansieringsløsninger vil da kunne bli et av de avgjørende momenter for stedsvalget. Det ligger an til at saken skal kunne behandles politisk i kommunen i mars.
07.02.2010 – Ted.

Fergetrøbbel

To ferger fikk problemer ved fergeleiet på Stangnes
Lørdag 23. januar fikk ferga MF Virak på vei fra Sørrollnes motorhavari da den skulle legge til på Stangnes-terminalen. Ferga mistet motorkrafta. Skipperen klarte å styre unna selve fergeleiet og ferga havnet i steinfyllinga ved siden av. Virak måtte da til undersøkelse ved Harstad Mekaniske Verksted (HAMEK), både av motor og skrog. Reserveferge, MF Røsund, ble satt inn.
Halvannen uke senere gikk det ikke bedre til enn at også reserveferga havarerte. Manøvreringssystem var frosset fast, og da Røsund skulle legge til på Stangnes ville motoren ikke i revers. Dermed bar det rett inn i fergekaia. Etter smellen fór ferga ut igjen og rak sakte ut i fjorden. Etter vel en time fikk man kontroll og kunne legge til igjen, på normalt vis.
07.02.2010 – Ted.

Familiepark i Medkila?

Medkila har fått ”blod på tann”
Uka etter at Krafthallen i Medkila ble åpnet lanserer Medkila Sport nye, store tanker, - en familiepark i tilknytning til Krafthallen. Parken bør ha klatrevegg, skateboard-/rullebrettbane, minigolfbane, skøytebane, ferdighetsløype for BMX, offroad og trick, gapahuker, utendørs badebasseng og akebakke. Parken kan være utgangspunkt for skiløype, sykkelløype, turløype, stolheis, alpinbakke m.m. Med god støtte fra andre klubber, banker og næringslivet bør en familiepark kunne realiseres i løpet av fem til sju år, mener entusiastene.
07.02.2010 – Ted.

Ny treningshall i Medkila

Krafthallen i Medkila er åpnet.
Det var stor jubel og festivitas med et gedigent fyrverkeri, gratulasjoner, takketaler og overrekkelse av nøkkel og gaver da den nye ”Krafthallen” i Medkila ble åpnet 29. januar. Det var nærmere 500 frammøtte, små og store. Den nye storstua til Medkila Idrettslag inneholder to fotballbaner og et friareal for uorganisert aktivitet. Direktør Heide fra hovedsponsor Hålogaland Kraft foretok den offisielle åpningen av hallen ved å sparke i gang en uhøytidelig fotballkamp der representanter for hallens sponsorer spilte, med ulike fotballferdigheter. En tilfeldig kampledelse delte ut både gule og røde kort og flere scoringer ble annullert. Kampen endte 1 -1. Klubbens styreleder Evan Didriksen fikk overrakt hallnøkkelen. Han takket og la vekt på at hallen er bygget for ungene. Ordfører Helge Eriksen gratulerte og takket alle involverte. Han så hallen som en investering i unger og trivsel. Fotballforbundet var representert med HIL-, Skeid- og landskampkjempen Trygve Bornø. Han mintes hvor viktig det var at han selv fikk vokse opp i nærheten av Harstad Stadion. Den nye hallen legger til rette for sport, lek og glede, både for barn og voksne. Fotballforbundet er avhengig av driftige klubber som Medkila.
Det var i 2006 at klubbens ledelse diskuterte muligheten for å utvide den gamle fotballbanen i Medkila med enda en bane. Et medlem, Arnt Børge Trane, hoppet da til og krevde en fotballhall. Forslaget ble i første omgang karakterisert som tull og uansvarlig, men Thrane sto på sitt. Han klarte å overtale klubbledelsen og han satte seg i spissen for en sponsorrunde som resulterte i nærmere 2 mill. kroner. Dermed kunne byggingen av den nye hallen starte. I forbindelse med hallåpningen ble Thrane hedret med betegnelsen ”Krafthallens far”. Han fikk samtidig en fin gave og egen nøkkel til hallen.
05.02.2010 – Ted.

Omdømmeprosjektet

Harstad skal bli ”Ja-byen”.
Forprosjektrapporten til Harstads omdømmeprosjekt ble nylig lagt fram av prosjektleder Hugo Kjelseth (se våre omtaler 26.07 og 16.10 i fjor). Rapporten innledes med en gjennomgang av ulike sider ved begrepene ”omdømme” og ”omdømmebygging”. Deretter gir rapporten en oppsummering av status for byens omdømme, slik ulike interessegrupper oppfatter det. Oppsummeringen er basert på undersøkelser, intervjuer, innspill etc.
Rapporten avsluttes med forslag til mål og tiltak for det videre arbeidet i kommunens hovedprosjekt. Eksempler på mål er at kommunen bør ha en årlig befolkningsvekst på 1,5 % og nyetablering av bedrifter på 10 % årlig. Antall hotellovernattinger i byen skal øke med 5 % årlig. Antall positive medieoppslag i riksmedia bør økes 25 % årlig. Harstad skal hvert år ha minst ett positivt storarrangement, i tillegg til Festspillene, delfinale i MGP (som glapp for byen i inneværende runde) er nevnt som eksempel.
Blant de foreslåtte tiltakene kan nevnes at kommunen og politikerne oppfordres til å føre en langsiktig og ikke minst forutsigbar politikk som kan gi et trygt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Kommunen må også være aktiv med å rekruttere utflyttede harstadværinger og til å beholde ungdom som gjennomfører sine studier i byen. Nye tilflyttere skal registres og de skal få en velkomstpakke med relevant og nødvendig informasjon om byen og kommunen. De skal også få personlig oppfølgingsbrev fra ordfører/rådmann etter et par måneder. Harstadværingene må gjøres bedre kjent med byens mange attraksjoner, gjerne gjennom ”åpent hus”-liknende opplegg, slik at de kan blir stoltere og bedre ambassadører for egen by. Harstad bør realisere planene om et nytt ”Kunnskapens Hus” som skal skape miljø for kompetansearbeidsplasser og bidra til et gründermiljø i byen. Rapporten slår også et slag for den såkalte ”Stien langs sjøen” fra Trondenes til Kanebogen, med spesielt vekt på utvikling av havnepromenaden og byrommet mot havna.
Rapporten ligger p.t. på nettsidene til Harstad Tidende (www.ht.no).
Det er ventet at rapporten blir behandlet administrativt og politisk og at et hovedprosjekt for omdømmebygging kan starte i vår, med en tidshorisont på fem år, dvs. fram til byens 110-årsjubileum i 2014.
31.01.2010 – Ted. 

Servicebygg i Folkeparken

Toalettbygg kommer til sommeren
Harstad kommune har bevilget 400.000 kroner til oppføring av et enkelt servicebygg i Folkeparken. Pengene rekker imidlertid bare til et prefabrikkert toalettbygg. Det blir dermed ikke garderober, dusjer, kafé eller andre rom i bygget, slik entusiastene bak prosjektet Folkeparken Trivsel har kjempet for i flere år. Toalettbygget vil være på plass til sommeren. Prosjektlederen for Folkeparken Trivsel, Gunnar Ag, har nå utfordret ordføreren til å sammenkalle det politiske miljøet til diskusjon om en større satsing for utvikling av Folkeparken, til et kultur- og helsetilbud for byens befolkning.
25.01.2010 – Ted.

Nytt liv i Brunosten

Gigantiske planer om havstrømskraftverk
Harstad-selskapet Hydra Tidal har planer om å bruke den store verkstedhallen, Brunosten, og området rundt den i Seljestadfjæra for bygging av moduler til havstrømskraftverk. Etter at Kaarbøverkstedet gikk konkurs i 2005 bruker Harstad Mekaniske Verksted (Hamek) hallen og området rundt bare i mindre utstrekning til båtreparasjoner. Innledende møter mellom involverte parter er i gang. Hydra Tidal vil bygge et pilotkraftverk som skal testes ut i Gimsøyfjorden allerede i sommer. Kraftverket, som henter energi fra havstrømmene, kan gi strøm tilsvarende 250 husstanders behov pr. år. Selskapet tar sikte på å etablere en kraftverkpark med 130 anlegg i Moskstraumen. Dersom planene om å bruke Brunosten og at det er tilgang på arbeidskraft hos underleverandører, vil selskapet kunne produsere 30-50 havstrømsanlegg pr. år.
25.01.2010 – Ted.

Negativ befolkningsutvikling i Hålogaland

Næringssamarbeid kan snu utviklingen
I 2009 hadde Hålogalandregionen, her definert som de 25 kommunene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og omland og Ofoten. 8.444 færre innbyggere enn for 20 år siden. Befolkningstall for de siste 20 årene (1989-2009) viser at bare Harstad, Sortland og Vestvågøy har økt sine innbyggertall, med hhv. 786, 1.508 og 126 innbyggere. I samme periode hadde Harstads nærmeste naboer nedgang i sine innbyggertall; Kvæfjord -569, Bjarkøy -245, Skånland -590 og Ibestad -830. Lederen av Harstadregionens næringsforening, Geir Jørgensen, mener at bare samarbeid mellom kommunene om større utfordringer og prosjekter kan snu denne utviklingen. Han trekker fram prosjekter som etablering av Hålogalandsbrua i Rombakfjorden, jagerflyplass på Evenes og opprusting av E10 fra Bjørnfjell til ytterst i Lofoten som eksempler. Slike satsinger bør både lokalpolitikere, næringsliv og befolkningen for øvrig, samt også regionens stortingsrepresentanter trekke sammen om. En god start ville være å utvikle en felles, helhetlig næringsplan for Hålogalandregionen. 
25.01.2010 – Ted.

Flerbrukshall – men hvor?

Blir det Nordvikmyra eller Langmoan?
I utredningen om ny flerbrukshall i Harstad ble Langmoan og Nordvikmyra ansett som de mest aktuelle. Nordlysparken AS kjemper for at den nye hallen skal etableres i tilknytning til en planlagt næringspark på Nordvikmyra. Selskapet har nylig presentert sine planer for en storhall også for idrettslagene IF Kilkam og Medkila IL. Selve hallen vil i lengderetningen ha fotballbane, tre håndballbaner samt servicebygg. Hallen vil bli en overtrykkshall, med plass til 5.000 tilskuere.
Den andre kandidaten, Harstad Travpark, går inn for at den nye flerbrukshallen bør plasseres på Langmoan, i tilknytning til travparken på Åsegarden. Harstad Idrettsråd gikk tidlig ut til fordel for Langmoan. Travparken vil ikke legge føringer for hva et anlegg på Langmoan skal inneholde, men vil avvente kommunens prosjektgruppes anbefaling om lokalisering av flerbrukshall, som er ventet i mars.
18.01.2010 – Ted.

Gammelbrygga – Nybrygga?

Hva vil skje med Gammelbrygga?
Det pågår en drakamp om hva som bør skje med den såkalte Gammelbrygga innerst på Havnepromenaden, den som i sin tid var Mikkelsens engros-forretning og -lager. Brygga og området rundt ble for noen år siden solgt til en utbygger, Eiendomsgruppen AS fra Tromsø, som vil føre opp et fem etasjes (15 meters høyde) boligbygg der og et stykke bortover Sjøgata. Dette er i tråd med godkjent reguleringsplan. Det har imidlertid reist seg motstand mot dette. Mer enn 3.000 harstadværinger har i en underskriftskampanje protestert mot at Gammelbrygga rives og erstattes med et boligkompleks. De mener bl.a. at nybygget vil føre til gjenlukking av sentrum og hindre muligheten for uteplass mot havna og sjøen. Dersom Gammelbrygga likevel må rives, må det lages et parkanlegg på området i stedet for boligbygg, mener underskriverne. Med på laget er også Harstad Historielag og fylkeskonservatoren, som til tross for innvendig forfall mener at Gammelbrygga bør vernes. Kommunens planutvalg skal behandle saken i februar/mars.
18.01.2010 – Ted.

Nordnorsk Symfoniorkester

Fin julekonsert i kulturhuset
Orkesteret er nyetablert og satt sammen av ca. 60 musikere fra Tromsø, Bodø og Harstad. Flere av musikerne spiller til daglig i Divisjonsmusikken i Harstad. Orkesteret hadde sin debut i august og var i høst på turné i Nord-Norge. Like før jul var det konsert i Harstad Kulturhus med nytt program, sammensatt av et bestillingsverk av en ung komponist fra Fauske, nydelig orkestermusikk og også julesalmer, bl.a. ”O’ helga natt” og ”Nordnorsk julesalme” av Trygve Hoff. Solist av mezzosopranen Marianne Beate Kielland som også tidligere har opptrådt i kulturhuset. Orkesteret viste seg allerede å være godt samspilt, og konserten i Harstad fikk terningkast 5 i Harstad Tidendes anmeldelse.
18.01.2010 – Ted.

Priser i Kvæfjord

Kulturpriser til lokale billedkunstnere, samt miljøpris og næringslivspris utdelt i Kvæfjord.
Ved en høytidelig tilstelning delte Kvæfjord kommune nylig ut kulturpriser til bygdas to kjente billedkunstere, Herleik Kristiansen og Torstein Nilsen. Begge startet sin kunstnerkarriere på Trastad Gård for omkring 40 år siden, under kunstnerisk veiledning og utdanning av lærer Sigvor Riksheim. Herleik Kristiansen er i dag etablert kunstner, bl.a. med medlemskap i Norske Billedkunstnere og Nord-Norges bildende kunstnere. Hans verker er innkjøpt av både Norsk Kulturråd og Nasjonalgalleriet. Han er også kjent fra filmen ”Herleik – fri som fuglen” (2006) der han selv spilte hovedrollen. Også Torstein Nilsen har hatt suksess som billedkunstner. Han har et bredt spekter av motiver, bl.a. bymotiver, tog og jernbanespor. Hans bilder er etter hvert blitt mer komplekse og sammensatte, med dybdeperspektiver, naturalistiske gjengivelser og geometriske former. Begge prisvinnerne arbeider i dag ved Trastad Design. Prisene var 8.000 kroner, samt en kunstnerisk utformet tegning til hver.
Ved samme tilstelning ble kommunens miljøpris 2009 (4.000 kroner og en kunstnerisk tegning) tildelt Trastad Samlinger for sin renovering av bygningsmassen med vekt på lokal byggeskikk for bygninger og tun og landskaps- og miljøvern. Trastad Samlinger er en avdeling av Sør-Troms Museum.
Også kommunens næringspris 2009 ble utdelt (kunstverk med plakett). Den gikk til Nordisk Profil AS. Firmaet produserer og omsetter bl.a. kontor- og datarekvisita, skolemateriell og HMS-produkter til nesten alle landets kommuner.
18.01.2010 – Ted. 

Veien til Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia

Fylkesvei 10 til Sørlia kan forbedres og asfalteres allerede neste år.
Fastboende og hytteeiere i Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia har i mange år kjempet for fast dekke på fylkesveien FV 10 fra Åsegarden til Sørlia, med god drahjelp fra den tidligere kommunalpolitikeren Ottar Anthonsen. For to år siden ble det lagt én kilometer med asfalt fra Åsegarden, men det gjenstår fortsatt åtte kilometer. I år har bygdelaget tatt initiativ til opparbeiding, grøfting og asfaltering av den resterende delen. Bygdelaget, der folkene fra entreprenørfirmaet Brødrene Killi (som også hadde del-entreprisen på den nye Ervik-veien) er medlemmer, vil gjøre jobben på dugnad. Deres innsats er kalkulert til ca. 1,2 mill. kroner. Nå er også de ca. 175 hytteeierne langs veien invitert til å bidra med 1,150 kroner for bl.a. å dekke drivstoffkostnader til maskiner og lastebiler. I tillegg skal det søkes støtte fra Forsvaret som har skytefelt innenfor Sørlia og dermed er stor bruker av veien. Håpet er at kommunen skal forskuttere restbeløpet på ca. 7,8 mill. kroner.
Og i årets siste budsjettmøte ga kommunestyrets grønt lys for forskuttering av 7,8 mill. kroner til asfalteringen av veien. Det skapte selvsagt stor jubel blant beboerne i Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia og også blant hytteeierne langs veien. Dette betyr at involverte maskinentreprenører, dugnadsgjengen og Vegvesenet allerede til våren/sommeren kan gå i gang med arbeidet. Oppgraderingen og asfalteringen kan dermed være ferdig til neste høst.
23.12.2009 – Ted.

Bok om Harstad

Lokalhistorie om gamle Harstad.
Den tidligere Harstad Tidende-journalisten Malvin Karlsen har redigert og skrevet lokalhistorie om Harstads tilblivelse. Boka heter ”En by blir til” og dekker perioden 1830 – 1930. Boka er utviklet i samarbeid med Sør-Troms Museum og illustrert av To-Foto. Den har flotte bilder som forteller om arkitektur og design i byen. Harstad Sparebank gir 250 klassesett av boka som julegave til grunnskolene i Harstad. 
23.12.2009 – Ted.

Lastebåt til besvær

Lastebåten utenfor kulturhuset kan nå flyttes.
Lastebåten MS ”Ocean Sun” grunnstøtte i oktober 2007 og siden desember 2008 har den ligget i arrest langs Havnepromenaden, like ved kulturhuset i Harstad havn. Det 47 meter lange skipet er forsøkt påtent og to ganger er fortøyningene løsnet. Rederiet er konkurs og båten er abandonert. En bank på Færøyene har pant i båten som er 40 år gammel, men har ikke vist interesse for å overta den. Trondenes tingrett har nylig bemyndiget Harstad Havn KF til å flytte fartøyet til annen kaiplass.
23.12.2009 – Ted.

Verdensrekord i isbading

155 deltok i isbadingen i Skånland.
Lørdag 5. desember sprang 155 store og små, med ordfører Berg i spissen, ut i den kalde sjøen på den nye badestranda på Evenskjer. Det var skyfri himmel og fire minusgrader i lufta og fire plussgrader i sjøen. Noen nøyde seg med en rask tur ut i sjøen, mens andre tok seg tid til en liten svømmetur. Etterpå var det iskafé, bl.a. med underholdning av Skånlandblåseran og en humorist, på ungdomshuset.
NRKs Norge Rundt var til stede og gjorde opptak av begivenheten som også samlet mange tilskuere. TV-reportasjen skal vises på NRK1 18. desember.
10.12.2009 – Ted.


Gapahuk

Det er bygd åtte gapahuker i Harstadmarka.
Harstad kommunes arbeidslag og Park og idrett har satt opp åtte gapahuker i området Folkeparken og videre innover til Musvannet. Denne arbeidsgjengen består bl.a. av ungdommer som ikke passer helt inn i dagens skolesystem, men som har likevel har arbeidslyst. De gjør alt selv, de driver hogst, kvester, barker og produserer villmarkspanel. Den første gapahuken ble satt opp i 2001 og de to siste kom ble oppført i høst. Området rundt gapahukene blir ryddet slik at det blir utsikt rundt dem. Guttene har også forbedret skiløypene i Folkeparken-området. Gapahukene er blitt veldig populære blant turgåere og har gjort av stadig flere bruker Folkeparken og turveiene innover i marka. I Harstad Tidendes reportasje om saken mente noen av turgåerne at kommunen burde spandere julebord på gapahusbyggerne.
Og julebord ble det; investor Knut Eidissen hos Picasso og Tom-Ove Johansen, daglig leder hos Kaffistova inviterte pensjonistene og guttene til julemat. Det ble en koselig stund og julematen smakte. Og ordfører Eriksen var også innom og roste Arbeidslaget for den fine jobben de gjør.
Noen dager senere kunne vi lese at også direktør Dybdahl på Grand Nordic Hotel spanderte julebord på hverdagsheltene i Arbeidslaget. Samtidig krevde han at hotelledelsen måtte få en dagsjobb sammen med Arbeidslaget. Dette ble ”innvilget” og de skal få være med å plukke søppel i sentrum, bygge gapahuk eller kjøre opp løyper i Folkeparken. Hotelldirektøren, som er full av beundring over Arbeidslagets innsats, fortalte også at han over nyttår vil legge inn besøk til Folkeparken og gapahukene som aktivitetstilbud for hotellets gjester.  
17.12.2009 – Ted.


Aun eller Aune?

Til tross for folkeavstemning er det fortsatt uklarhet om hva bygda på utsiden av Aunfjellet skal hete.
Hva er det rette navnet på den lille bygda på utsiden av Aunfjellet, mot Toppsundet? Dette har i mange år vært et stridens eple. I en folkeavstemning i høst ble det klart flertall for Aune og formannskapet, og senere også kommunestyret i Harstad kommune ga sin tilslutning til dette. Saken er imidlertid ikke over med det. Noen har bl.a. påpekt at avstemningen ikke var representativ. Rådmannen viser til at den nedarvede uttalen er Aun og navnetjenesten i Språkrådet mener å ha dokumentasjon for at Aun er det rette navnet. Dette tyder på at navnesaken kan bli anket.
10.12.2009 – Ted.


Bjørnene i Folkeparken

Et gammelt bilde av bjørnene gjorde at mange kom opp med historien om bjørnene.
Harstad Tidende viste et gammelt bilde av bjørnene som var i Folkeparken i 50-årene. I kjølvannet av dette har mange gitt noe sprikende historier om bjørnene. Essensen synes imidlertid å være omtrent slik: Bjørnene var opprinnelig fra Canada. Flybasen Little Norway i Canada, der norske krigsflygere ble utdannet under krigen, tok seg av tre bjørnunger som hadde mistet moren sin og hadde dem som maskotter. Stasjonssjefen der, oberst Ole Reistad, tok bjørnene med seg til Norge og Bardufoss like etter krigen. Innhegningen på Bardufoss var ikke ideell og bjørnene ble derfor fraktet til Folkeparken i Harstad i 1949/50 der det ble laget en innhegning, kalt Bjørnebåsen. Bjørnene het Pelle, Peik og Funny (noen mener de het Per, Pål og Fanny). Peik døde tidlig av lungebetennelse, mens Pelle levde i flere år, kanskje til utpå 60-tallet. I påsken 1953 klarte Funny å komme ut av innhegningen. Hun ruslet først litt rundt i området. Folk kom til, Funny ble irritert og rakk å bite en 12-åring (Helge Methi) i leggen før hun tok veien videre nedover i Skaret. Etter å ha snust på noen hus klarte Funny å ta seg inn gjennom vinduet i en kjeller. Noen klarte å stenge henne inne, noe hun selvsagt ikke likte. Da hun stakk hodet fram i kjellervinduet, ble hun skutt av politiet.
10.12.2009 – Ted.


Blinking med billysene

Hvorfor du ikke bør varsle andre om trafikkontroller. 
En trafikkoordinator I Midtre Hålogaland politidistrikt har gjort seg noen tanker om blinking med billys for å varsle andre om at det er trafikk-/fartskontroll lengre fram. Vi videreformidler dette, til ettertanke:

Politiet kan skrive ut anmeldelse og bøtelegge de som varsler om politikontroller ved blinking.
10.12.2009 – Ted.


Cruise-båter

Harstad ble godt besøkt av cruise-båter i år og flere kommer til neste år.
Åtte cruise-båter besøkte Harstad i sommer, og til nå har ni båter allerede meldt at de vil komme på dagsbesøk neste sommer. De største båtene (som har opp til 850 passasjerer) legger til kai på Stangnes, mens de mindre kan tas til kai i sentrum. Slike besøk betyr flere tusen passasjerer som vil legge igjen mye penger i byen. Turistkontoret Destination Harstad opplyser at det ikke lenger er bare eldre mennesker som kommer med cruise-båtene. Turistkontoret legger til rette for små grupper som kan oppsøke attraksjoner, kulturminner, shopping etc. i lokalmiljøet, bl.a. også fjelltur til Keipen på Aunfjellet.
10.12.2009 – Ted.


Fretex-klær fra Harstad

Hver sjette uke går det trailerlass med klær til Polen og videre til Asia og Afrika.
Omtrent hver sjette uke går det trailerlass med klær til Polen. Fretex i Harstad får inn enorme mengder klær og bare en tidel av dette blir omsatt i Harstad. Resten pakkes i plastsekker og sendes til Polen med trailere som er på retur etter levering av annet gods i Nord-Norge. I Polen blir klærne sortert og pakket på paller som sendes videre til trengende i Asia og Afrika.
10.12.2009 – Ted.


Gammelbrygga

Vil Gammelbrygga bli revet? Vil det bli leilighetskompleks eller lekeområder og grøntareal der?
Gammelbrygga (Havnegata 23 B) ligger innerst på Havnepromenaden. Tomta og brygga er kjøpt av ei eiendomsgruppe. Det viste seg at bryggebygningen er i meget dårlig forfatning og at det vil bli meget kostbart å restaurere den. Det er heller ikke tilrådelig å plukke Gammelbrygga ned og flytte den til et annet sted. Eiendomsgruppa har derfor utarbeidet planer for et leilighetskompleks på tomta. Etter dette kom det fram at kommuneadministrasjonen ikke ønsker dette, samtidig som det vises til at det allerede er for få lekeområder og grøntarealer i Harstad sentrum. Kommunens planutvalg har nylig behandlet saken, og et knapt flertall der gikk inn for å legge utbyggers planer om leilighetskompleks ut til offentlig ettersyn. Kommunen vil gå i dialog med utbygger om utformingen av bygget, bl.a. for å begrense byggets høyde.
10.12.2009 – Ted.


Gründerhjørnet

Forgjengerovergangen ble fjernet, men brukes fortsatt.
Fotgjengerfeltet ved Gründerhjørnet nederst i Storgata ble fjernet tidligere i år og dette førte da til mange leserinnlegg i Harstad Tidende. Mange krysser Storgata på dette stedet fortsatt og diskusjonen er derfor i gang igjen for og mot fjerningen av fotgjengerfeltet. Det gjenstår å se om noen finner en holdbar løsning.
10.12.2009 – Ted.


Hytta på Grønnkollen

Turlagets hytte på Grønnkollen nedenfor Musvannet er plutselig blitt populær igjen.
Tidligere i høst kom det fram at Harstad Turlags hytte på Grønnkollen, nedenfor Musvannet, har vært veldig lite besøkt i de senere år, bare fem besøk i fjor. Dette førte til at flere tok turen til hytta senere i høst. Innen utløpet av oktober var det registrert 138 overnattinger i Grønnkoll-hytta, bl.a. fire skoleklasser, noen familier og grupper og en avslutningsfest.
10.12.2009 – Ted.


Ja til Bjarkøyforbindelsen

Fylkestinget vedtok byggestart for Bjarkøyforbindelsen.
Etter iherdig innsats fra øyfolket og andre entusiaster, som bl.a. har sikret en viktig del av finansieringen, vedtok Fylkestinget nylig at Bjarkøyforbindelsen skal etableres. Anlegget innebærer tunnel fra Grytøy til henholdsvis Sandsøy og Bjarkøy. Nå skal det utarbeides reguleringsplan med sikte på byggestart i 2012. Forbindelsen skal stå ferdig i 2015. Det var selvsagt stor jubel; ”Dette er det største som har skjedd i Bjarkøy siden Tore Hund dro til Stiklestad”, sa styrelederen i Bjarkøyforbindelsen AS. Parallelt med dette vil det bli jobbet videre med kommunesammenslåing med Harstad kommune.
Fylkestinget vedtok også opprusting av Rv 848 over Rolla og Andørja, med 40 mill. kroner til vedlikehold fram til 2013 og med til sammen 60 mill. kroner fordelt over perioden 2016 – 2018 til investering.
09.12.2009 – Ted.


Kunstgressbane i Hagebyen

Brage Trondenes planlegger praktanlegg.
Idrettsklubben Brage Trondenes, som dekker skolekretsene Hagebyen, Bergseng og Ervik, har hatt stor vekst på få år og vil derfor tilby sine medlemmer bedre fasiliteter, på høyde med hva HIL, Landsås og Medkila har. Neste høst setter klubben i gang anlegg av ny kunstgressbane med lysanlegg på Hagebybanen. Prosjektet er kalkulert til 2,5 mill. kroner. Klubben har søkt om spillemidler og Hagebybanen står på kommunens prioriteringsliste for nye anlegg. I tillegg til en egenandel vil det bli søkt om lån og sponsormidler/bedriftsandeler.
09.12.2009 – Ted.


Mangel på gravplass

Flere av gravlundene i Harstad-området har snart ikke flere gravplasser igjen.
Det er snart ikke kistegravplasser igjen på Trondenes og Fredly, og om et par år vil det heller ikke være plass på Samamoa. Kirkevergen har planer for utvidelse på Trondenes, men det mangler bevilgninger. Ordføreren viser til at bevilgning her skal behandles i høstens budsjettprosess. Det er også planer om utvidelse av gravplassområdet på Tofta, men først må innløsning av nabotomter avklares. En utvidelse her vil ikke være klar før i 2011. Ervik har vært nevnt som avlasting, men her trengs det investeringer, bl.a. til parkeringsplasser og hus til utstyr. Dessuten stenges krematoriet på Trondenes for renovering i disse dager og åpnes ikke før neste sommer. I mellomtiden må kremasjon skje i Narvik. Pr. i dag blir ca. 40 prosent av de døde kremert. 
10.12.2009 – Ted.


Navn på nye hurtigbåter

Det har vært navnekonkurranse om hva de tre nye hurtigbåtene som kommer til neste år skal hete.
Tre nye hurtigbåter er under bygging, til erstatning for båtene som i dag trafikkerer mellom Harstad og Tromsø. Publikum er invitert til å foreslå navn på de tre båtene. Søknadsfristen er nå gått ut og det er kommet inn nærmere 350 forslag. Her er noen av dem: Storm, Stilla, Tidevann, Saga, Bragd, Drott, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Snøhvit, Tornerose, Askeladden og Fjordekspress 1, 2 og 3. Navnevalget skal avgjøres i fylkestingets desembermøte. Båtene leveres i februar, april og juni.
10.12.2009 – Ted.


Nordlendinger i Oslo

Leif Arne Heløe har reflektert om innflyttere nordfra til Oslo før og nå.
Tidligere statsråd og ordfører i Harstad, Leif Arne Heløe har i en artikkel i Harstad Tidende behandlet fenomenet ”nordlendinger i Oslo”, før og nå. Vi har hørt utsagnet om at ”i Oslo var det i sin tid flere nordlendinger enn folk”, at ”Oslo er samefolkets største by” og at ”det var mus i kjelleren og det bodde nordlendinger på loftet”. Oslo består av mange første- og andregenerasjons innflyttere fra distrikts-Norge. De senere års innflytting fra fjerne land til Oslo gjør at vi norskfødte innflyttere har fått et opprykk i prestisjehierarkiet. Det er også etter hvert blitt akseptabelt å bruke egen dialekt. Innflyttere nordfra søkte sammen i ulike bygdelag i hovedstaden som hadde sin glanstid på 1960 og -70-tallet, bl.a. Nordlændingenes Forening, Håløyglaget og Bondeungdomslaget (BUL). De spiste på Gildevangen og Kaffistova og de arrangerte danseaftner på lørdager. Men tidene har forandret seg og medlemstallet i bygdelagene er nå sterkt redusert og kaffen på Kaffistova smaker nå mer og mer av caffe latte, skriver Heløe.
10.12.2009 – Ted.


Parkering ved sykehuset

Besøkende irriterer seg over private parkeringsautomater.
Sykehuset i Harstad satte tidligere i år bort parkeringsordningen til et privat selskap som fjernet de gamle parkeringsautomatene og satte opp nye. Her må en ved ankomst bestemme seg for hvor lenge bilen skal stå parkert. Det kan ofte bli kø og forsinkelser ved konsultasjoner inne på sykehuset og det er vanskelig å stikke ut og legge på mer penger på p-automaten. Flere har derfor fått parkeringsbot fordi bilen har blitt stående ut over bestilt tid. Alternativet er å legge på mer penger enn nødvendig, penger som da havner som ekstrabonus til parkeringsselskapet. Dette førte til mye irritasjon og mange leserinnlegg i Harstad Tidende i sommer. Irritasjonen ser ut til å ha tatt seg opp igjen i høst. Mange ønsker seg et mer brukervennlig parkeringsopplegg ved sykehuset.
10.12.2009 – Ted.


Rema til Bergseng

Rema 1000 har kjøpt tomt på Bergseng og ny butikk kan stå klar til neste høst.
Rema 1000 har lenge vært på jakt etter tomt på nordsiden av Harstad og vil nå kjøpe ei fem måls stor tomt på Bergseng. Der skal det komme en ny Rema-butikk på 1.850 kvm, til en investering på ca. 25 mill. kroner. Dersom det formelle går i orden, blir det byggestart før jul slik at butikken kan stå ferdig tidlig neste høst. 
10.12.2009 – Ted.


Salto-senteret

Planer om å utvide Salto-senteret oppover langs Hans Egedes gate.
Salto Eiendom, som tidligere i år kjøpte bysenteret (Amfi Bothner) og den gamle telegrafbygningen, har i høst lagt fram sine planer for utvikling av det de kaller det nye Bysenteret. Det kan bli aktuelt å rive det såkalte Hvedingkvartalet, dvs. Telegrafen og bygningene videre oppover mot Rådhuset, og bygge nytt der. Hovedinngangen vil bli på hjørnet som vender mot Meieriet (det gamle iskremutsalget) og Generalhaven. Senteret blir på ca. 13.000 kvm og vil få ca. 40 butikker. I tillegg kommer et parkeringsareal på ca. 5.000 kvm inne i bygningsmassen. Det skal bygges gangbru over Hvedings gate, dvs. mellom Meieriet og Telegrafen. Dermed skal en kunne gå innendørs og tørrskodd fra Hjørnet og opp til Rådhuset. Til neste år skal Salto sammen med kommunen utarbeide reguleringsplan for hele området. Dersom dette går i orden, vil det nye senteret kunne stå klart høsten 2011.
10.12.2009 – Ted.


HIL klarte det!

HILs herrelag i fotball rykker opp til 2. divisjon.
Etter å ha vunnet 3. divisjonens avdeling 22, Hålogalandsserien, i år var HIL klar for to opprykkskamper mot vinneren av avdeling 21, Stålkameratene fra Mo i Rana. Den første kampen gikk i Mo forrige lørdag. Der vant HIL 2-0. Målene ble scoret av Frank Balteskard og Jim Johansen. Den siste og avgjørende kampen gikk lørdag 17. oktober på Harstad Stadion med nærmere 1.000 tilskuere. Der vant Stålkameratene 2-1. HIL’s mål ble scoret av årets toppscorer i Hålogalandsserien, Jim Johansen. HIL presterte også et selvmål.
Totalt ble det 3-2 i HIL’s favør og dermed rykker HIL opp til 2. divisjon. Vi gratulerer!
(19.10.2009 – Ted)

Harstads omdømme - forprosjekt

Harstadværingene skal bli stolt og glad i hjembyen
Tidligere i år omtalte vi en forskningsrapport om lokaldemokrati der Harstad kommune kom dårlig ut. Resultatene viste bl.a. at Harstad har et omdømmeproblem. Kommunen har nå bestilt et forprosjekt som skal legge grunnlag for forbedringstiltak. Firmaet Totalconsult Nord-Norge har fått dette oppdraget. Firmaets leder, Hugo Kjelseth, mener at Harstad har mye å være stolt av og har alle muligheter til å bli en pulserende by. Hans mål er at byens innbyggere skal bli positive ambassadører. En gruppe på ti personer, derav fire utflyttede harstadværinger, skal komme med innspill til forprosjektet. Innspillene vil bli bearbeidet og sydd sammen i en rapport som skal leveres til kommunen i desember.
På dette grunnlaget vil kommunen på nyåret starte det egentlige prosjektet som skal utarbeide gode ideer og forslag til bedring av byens omdømme. Det skal legges spesiell vekt hvordan politikernes opptreden i det offentlige rom kan bedres og hvordan mediene kan ta større ansvar for å få fram det positive i kommunen.
(16.10.2009 – Ted)

Harstad sa nei til MGP

Harstad fryktet en økonomisk smell og sa dermed fra seg MGP-arrangementet.
Harstad fikk i høst tilbud om å arrangere en av delfinalene i neste års norske Melodi Grand Prix. Et slikt arrangement ville gitt Harstad et stort løft og satt byen på norgeskartet. Kommunen satte straks ei ad hoc-gruppe med deltakere fra kommunen, kultur- og næringslivet til å vurdere mulighetene. Hålogalandshallen ville være eneste aktuelle lokalet, med Harstadhallen som såkalt Green Room for deltakerne. Dette ville betinge opprusting av hallene til ca. 0,5 mill. kroner. Det ble også forgjeves jaktet på sponsorer. Gruppa kom derfor til at det var for stor usikkerhet omkring kostnadene og konkluderte med at kommunen ville kunne gå på en økonomisk smell. Ordføreren måtte derfor nylig melde pass, men stilte seg likevel åpen for et tilsvarende tilbud om to år.
I ettertid har mange beklaget denne avgjørelsen. Det burde ha vært større åpenhet og blest om MGP-tilbudet slik at hele byen kunne ha blitt engasjert, sies det. Et MGP-arrangement ville ha brakt Harstad ut av medieskyggen, slik som bl.a. Tour de Andørja har klart. Andre har pekt på at kommunen har mange andre utfordringer og har derfor uttrykt forståelse for avgjørelsen.
(16.10.2009 – Ted)

HIL klar for kvalik

HIL møter Stålkameratene i kampen om opprykk
Hålogalandsserien i fotball for menn, dvs. 3.-divisjon avd. 22, er nå ferdigspilt. Harstad Idrettslag vant serien med Mjølner, Narvik som en god nr. to. Både HIL og Mjølner oppnådde 56 poeng (av 60 oppnåelige). De to lagene spilte uavgjort begge gangene de møtte hverandre, men vant alle sine øvrige kamper i serien. HIL scoret 139 mål i år, dvs. nesten 7 mål i gjennomsnitt pr. kamp, og slapp inn bare 16 mål, dvs. 123 i målforskjell. Mjølner scoret 109 mål i år. HIL er nå klar for kvalik-kamper for opprykk til 2.-divisjon og skal møte Stålkameratene, som vant serien i avd. 21, i to kamper. Første kamp går allerede lørdag 10. oktober.
HIL-gutten Jim Johansen ble toppscorer med 38 mål. Han ble også kåret til seriens beste spiller og beste angrepsspiller. To Mjølner-spillere ble kåret til hhv. beste midtbanespiller og beste forsvarsspiller.
Landsås ble nr. 4 (34 poeng) i Hålogalandsserien, Skånland ble nr. 6 (25 poeng), Grovfjord ble nr. 8 (21 poeng) og Medkila ble nr. 9 (18 poeng).
07.10.2009 – Ted.


Hallfeber i Hålogaland

Det planlegges nye haller flere steder på våre hjemtrakter.
Kommunestyret i Skånland har, etter lengre drøftinger, nylig vedtatt at det skal bygges flerbrukshall/storstue i tilknytning til skolen på Evenskjer. Fylkesmannen skal nå foreta en lovlighetskontroll av det finansielle opplegget for utbyggingen. Prislappen er 82 mill. kroner.
Det er planer om ny storhall i Harstad-området. Her har ei prosjektgruppe pekt ut seks mulige lokaliseringer. I øyeblikket ser det ut til at Langmoan på Åsegarden ligger best an, med den planlagte Nordlysparken på Nordvikmyra som en mulig nr. to. Stedvalget kan bli avklart på denne siden av årsskiftet.
Det er nylig lagt fram forslag om oppgradering av Harstad stadion med nye, overbygde tribuner på begge langsidene og nytt lysanlegg. Tribunetaket foreslås dekket med gjennomskinnelig duk i stedet for ståltak. Det nye tribuneanlegget vil tilfredsstille lisenskravene til eliteserien og 1. divisjon for menn og toppserien for kvinner. Med full utbygging skal det bli plass til 2.600 tilskuere. Prislappen er 67,5 mill. kroner.
Vi nevner også at sentralbanen på Evenskjer fikk kunstgress i sommer, mens Hålogalandshallen i Harstad, Kilbotn stadion og fotballhallen i Medkila venter på bestilt kunstgress og håper dette kan bli lagt før vinteren setter inn. Dessuten er kunstgresset på Borkenes stadion modent for utskifting.
Til slutt nevner vi at ildsjeler kjemper for gjenåpning av svømmehallen i Kanebogen.
07.10.2009 – Ted.


Holstlageret rives

79-årig fiskerihistorie tar slutt
I disse dager startet rivingen av det to-etasjes fryselageret til Holst fiskeindustri på odden mellom Harstadhamn og Samasjøen. Det ble vurdert å foreta en opprusting, men bygget, som er fra 1950, var imidlertid i så dårlig forfatning at det måtte rives. Dermed er byen enda en industribedrift fattigere. Bedriften Harstad Sild ble startet i 1930. Like etter krigen (1946), overtok Holst-familien og har drevet fiskemottaket og fryseriet fram til nå.
Holst ønsker imidlertid å revitalisere området. Den gjenstående fabrikkbygningen på 2.000 kvm og som ble bygget i 1995 skal renoveres. Den kan bli utleiebygg for kontor, engroslager eller butikk.
07.10.2009 – Ted.


Nyveien til Ervik er åpnet

Stor stas og mye skryt da den nye veien ble åpnet.
Fredag 4. september ble den nye veiparsellen mellom Samamoa og Ervik åpnet. Den offisielle åpningen ble foretatt av Vivi Ann Sandnes Eggum fra Gamnes gård i Ervik. Hun har vært en av de ivrigste forkjemperne for denne veien og sto i spissen for folkeaksjonen for ny RV 867 som ble dratt i gang allerede i 1985. Hun fortalte om bygdefolkets samhold med hverandre og innsats for å få veien.
Regionveisjefen og ordføreren gratulerte folket på nordsia av byen og berømmet samtidig de tre lokale firmaene som gikk sammen og vant anbudskonkurransen og som nå har laget denne praktveien. Sama skolemusikkorps spilte, flere barnehager var til stede og det var kaffe og kaker under åpningen.
Den nye veistrekningen er 3.015 meter lang og sju meter bred. Ca. 2.000 meter av veien ligger i en helt ny trasé. Det er laget rundkjøring på Samamoa, ny veibru ved Kulseng gård, ny undergang i Hagan og gang- og sykkelbru i Ervik. Det er anlagt gang- og sykkelvei med veilys på hele strekningen. Det er bygd 2.400 kvadratmeter forstøtningsmur i naturstein. Det har gått med 14.000 tonn asfalt på det nye veianlegget. I stedet for støyskjermer er de mest utsatte bolighusene støyisolert. Det har vært nødvendig å rive to bolighus og et fjøs, ett bolighus er flyttet over veien og den gamle Kulseng Mølla måtte kondemneres.
Arbeidet som startet i mai 2007 er utført av tre samarbeidende entreprenører, Harstad Maskin og Anlegg, Brødrene Killi og Nydals Maskinstasjon. Statens vegvesen har vært byggherre på oppdrag fra Harstad kommune. Totalkostnaden for prosjektet er 110 mill. kroner.
Nå gjenstår bare noen småjobber med beplantning, hagegjerder og innkjørsler, og dette skal gjøres ferdig i løpet av september.
Vi gratulerer!
07.09.2009 – Ted.

Fotball

Det går mot en spennende fotballhøst i Hålogalandsserien i år.
Harstad Idrettslag ligger på topp i sin avdeling i Hålogalandsserien, 3. divisjon, sammen med Mjølner, Narvik. HIL har scoret vel hundre mål så langt og har en formidabel målforskjell. Laget kniver med Mjølner som også har stor målforskjell. Ingen av de to lagene har til nå i år tapt noen seriekamp. I slutten av august møttes disse to tabelltoppene til dyst i Harstad. Lagene spilte da uavgjort 1 – 1. Dermed blir det en spennende avslutning på Hålogalandsserien om hvem som vinner avdelingen og får spille kvalik-kamp for opprykk til 2. divisjon. 
Landsås ligger for tiden litt over midten på tabellen i den samme serien, mens Grovfjord, Skånland og Medkila ligger litt lengre bak.
Medkilas damelag i fotball spiller i 1. divisjonen og ligger for tiden litt over midten på tabellen der.
07.09.2009 – Ted.

Mange turister i Harstad

Harstad har hatt økning i turisttrafikken i sommer, til tross for finanskrisen.
Destinasjon Harstad kan melde om stor turisttrafikk i Harstad, mellom ti og femten tusen turister hittil i sommer. Over fem tusen har besøkt Adolf-kanonen på Trondenes i juni og juli. Også Trondenes-kirka og Trondenes historiske senter har hatt stort besøk i sommer. Det har vært økning i salg av turkart for Harstad-området. Mange turister tar også turen innom Harstad på vei til eller fra Lofoten. Noen tar Hurtigruta fra Harstad til Svolvær for å få med seg Trollfjorden. Mange bilturister som besøker Lofoten tar gjerne Lofast den ene veien og legger turen via Vesterålen den andre veien. Økningen av bobiler medfører nye utfordringer, bl.a. med parkering og for få steder å fylle gass. Mange av turistene er nordmenn, finlendere og dansker. Det har vært en økning av spanske og italienske turister, mens det har kommet færre tyskere nordover i år. Turistene ser ut til å velge Nord-Norge fordi de vil oppleve naturen med fjorder og fjell og skiftende vær og fordi det er trygt og rolig der nord.
22.08.2009 - Ted

Mye veiarbeid i Harstad og omegn

Det pågår mye veiarbeid og veiutbedringer flere steder i Harstad og omegn.
Arbeidet på nyveien mellom Samamoa og Ervika er i rute. I disse dager utformes rundkjøringa på Samamoa. Det er laget ny bro ved Kulseng mølle og ny trasé utover mot Bergsodden, på nedsiden av gamleveien på Berg. Arbeidet som startet i mai 2007 er i rute og hele veistrekningen på snaue tre kilometer skal være ferdig i september.
Seljestadveien ble oppgradert i fjor, men ble bare nesten ferdig. Nå pågår sluttarbeidet der, spesielt på strekningen nedenfor Seljestadskolen. Veien her ligger på myr og det viste seg at veien ga etter og asfalten slo sprekker. Nå gjøres grunnarbeidet på nytt, med hvit fiberduk og geo-duk i bunnen, deretter ny steinmasse, ny grus og til slutt ny asfalt . Strekningen skal være klar til skolestart i høst.  
Etter flere års kamp fra bygdefolket blir det endelig gang- og sykkelsti langs E10 i Gausvik. Trasén for stien ble stukket ut for 22 år siden. Tidligere i år ble det satt av 15 mill. kroner til stien i regjeringens såkalte krisepakke, og arbeidet startet nå i august. I første omgang bygges strekningen Gausvik – Haukebø. Den grovplaneres i år og beregnes ferdig med asfalt og gatelys til neste år. Statens vegvesen regner med at det allerede til neste år kan settes av midler til strekningen videre fram til Sandtorg.
Arbeidet på veien Kåringen – Lødingen har gått bedre enn ventet, til tross for sommertrafikken til og fra ferga. I fjellskjæringer er det er tatt ut mye steinmasse som skal brukes andre steder på veien, bl.a. for å stabilisere de deler av veien som må bygges opp og som går nede i fjæra. En del steinmasse er også gått med til grovfylling for ny biloppstillingsplass ved fergeleiet i Lødingen. Sprenging i skjæringene har gjort det nødvendig å lage enkelte midlertidige omkjøringsstubber for å slippe trafikken fram. En større fjellnabb står nå for tur, og her vil det bli lysregulert én-fils passering mens arbeidet foregår. Arbeidet på veistrekningen beregnes klar innen oktober 2010 som er fristen. Ny oppstillingsplass på fergeleiet blir neppe klar før neste års høysesong. Det skal også lages plan for ny fergebru og fendervegg med sikte på at anbud kan legges ut i 2012.
22.08.2009 – Ted.

Bjarkøy-forbindelsen bortimot sikret

Bjarkøy-samfunnet jublet da det i slutten av juni ble kjent at Troms fylkesråd går inn for utbygging av den såkalte Bjarkøy-forbindelsen, dvs. tunneler i stedet for ferger mellom Grytøy og Bjarkøy (2.760 meter) og Grytøy og Sandsøy (2.410 meter). Det ble kakefest, gratulasjoner og blomsterhilsener på Bjarkøy kro og gjestgivere da tidligere og nåværende forkjempere samlet seg der. Det planlegges stor folkefest når det i oktober er ventet at fylkestinget skal fatte sitt endelige vedtak om den nye Bjarkøy-forbindelsen.
Planarbeidet skal gjøres i 2012 slik at byggestart kan bli senest i 2013. Byggetiden er beregnet til tre år og kostnadsanslaget er på 710 mill. kroner. Av dette går fylket inn med 345 mill. kroner. Resten forutsettes dekket med bidrag fra Kommunal- og regiondepartementet, med bompenger og med midlene som egentlig var avsatt til nye fergeleier. Dessuten vil også Harstad kommune bidra.
Vi nevner også at det ligger an til sammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner når Bjarkøy-forbindelsen er et faktum, dvs. tidligst i 2016. I en folkeavstemning i 2002 gikk 90 prosent av bjarkøyværingene inn for sammenslåing og senere har kommunestyrene både i Bjarkøy og Harstad gått inn dette.
26.07.2009 – Ted.

Gammelbrygga

Diskusjonen om skjebnen til Gammelbrygga i Sjøgata, innerst på Strandpromenaden, er i gang igjen. Et privat planforslag fra selskapet som for en tid siden kjøpte Gammelbrygga er oversendt kommunen. Forslaget går ut på å rive bygningen, som sies å være i dårlig forfatning, og bygge et nytt forretningsbygg med boliger i de øverste etasjene og parkering i underetasjen. Andre peker på at det er stort behov for mer grønt og lekearealer i byens sentrum og at tomta heller bør brukes til et slikt formål.
Det er ventet avgjørelse i saken til høsten.
26.07.2009 – Ted.

Harstads omdømme

Ei arbeidsgruppe har lagt fram sine første forslag til forbedring av Harstads omdømme. Dette er en oppfølging av lokaldemokratiundersøkelsen som ble gjort i Harstad og fem andre norske byer og som ble lagt fram i mars i år. Der kom det fram at Harstad har dårlig omdømme hos sine innbyggere. Arbeidsgruppa foreslår bl.a. at dialogen med innbyggerne må forbedres. Dette kan gjøres ved forbedring av kommunens hjemmeside som også trenger flere og bedre selvbetjente, digitale nettjenester. Informasjon om brukerundersøkelser, virksomhets- og driftsplaner etc. bør gis på hjemmesiden, i avisannonser og ved mer aktiv bruk av radiokanalen ”Radio Harstad”.
Videre foreslås at det bør utvikles gode holdninger og rutiner i kommuneadministrasjonens fellesekspedisjon og sentralbord og at ledere i kommunens etater må gis bedre kompetanse i kommunikasjon og publikumsbehandling. Kommunestyrereglementet må revideres med sikte på kortere og mer effektive møter. Også delegeringsreglementet bør revideres med sikte på konkret delegering av særlover som er aktuelle for de kommunale utvalgene.
Kommunens etiske retningslinjer bør friskes opp for å forebygge misligheter og eventuell korrupsjon og for å gi bedre holdninger.
26.07.2009 – Ted.

Veipakke Harstad – 1 milliard

Statens vegvesen har nylig presentert en veipakke for Harstad til drøyt 1 milliard kroner. Pakken innholder bl.a. firefelts vei fra Kanebogen til Byskillet (450 mkr.), tunnel gjennom Harstadåsen (460 mkr.) og rundkjøringer, gang- og sykkelveier og kollektivsatsing (15 mkr.). Det offentlige bidraget er på 200 mill. kroner over en ti-årsperiode. Disse midlene er i utgangspunktet øremerket til veiutbedring, gang- og sykkelsti og sikkerhetstiltak. Resten av veipakken forutsettes finansiert med bompenger. Det er foreslått tre bomstasjoner; ved småbåthavna i Harstadbotn (like før tunnelen), ved brua på gamleveien i Harstadbotn og nederst på Samamoa (ved den gamle inngangen til gravlunden).
Som første skritt i realiseringen må Harstads politikere ta stilling til forslagene. Saken vil deretter gå til fylkestinget og Vegdirektoratet før endelig godkjenning kan foretas av Stortinget. Anleggsstart kan da bli 2011-2012.
Helautomatiske bompengestasjoner (Autopass og nummerskiltavlesing) kan være på plass to-tre år etter anleggsstart. Det er skissert tre alternativer for innkreving av bompenger; ett som vil gjelde hele døgnet og alle ukedager og to andre som vil gjelde mandag til fredag, med opphold om natta. Dersom det førstnevnte alternativet velges, er det anslått at bomringen vil stå oppe i ca. 15 år for å sikre de nødvendige investeringene.
Debatten om bomringer er allerede godt i gang i Harstad. Noen mener at bomring vil gå ut over forretningene i byen, noen mener at dette vil bli meget kostbart for bilistene. Andre hilser bomringen velkommen. Noen vil plassere bomstasjonene på andre og kanskje flere steder, bl.a. i Kanebogen/Medkila og på Trondenesveien. Ordføreren har antydet at innføring av bomring kan medføre at parkeringsavgiftene i sentrum kan reduseres eller fjernes.
25.05.2009 – Ted.

Renoveringen av havnebygget er i gang

I mars skrev vi at havnebygget, eller Administrasjonsbygget som det en gang het, skulle rehabiliteres. Dette arbeidet er nå godt i gang og i rute. Byggets eksteriør vil bli brakt tilbake til det opprinnelige, med unntak av at det også skal bygges på en tredje etasje i nordenden av bygget. Dette skal bli spiserom for de ansatte. Bygget får nye vinduer med sprosser som før. Også buegangene i underetasjen, fem på hver side, kommer tilbake. Innvendig skal det bli en moderne passasjerterminal med høyere takhøyde i inngangspartiet. Huset vil bli malt i sin opprinnelige beige farge og med en mørkere markeringsfarge.
Kai 1 og 2 (som havnebygget står på) skal forlenges og avsluttes med en bølgedemper. Hurtigbåtene skal flyttes til kai 2 (som vender mot Gangsås) som får nytt gangveisystem, selvjusterende etter flo og fjære. Kai 3 og 4, samt fryselageret og kontorbygget (der gamle ”Sjøfarten” lå) skal rives.
Renoveringen går etter planen og skal ferdigstilles i februar 2010.
25.05.2009 – Ted.

Harstads innbyggertall øker

Tall for 1. kvartal 2009 fra Statistisk sentralbyrå viser at Harstad har vokst med 56 flere innbyggere. Av dette skyldes 40 nettoinnflytting og 16 er fødselsoverskudd, dvs. fødte minus døde. Dette er den største økningen på mange år. Skånland har en økning på 8 innbyggere, mens de øvrige av Harstads nabokommuner har negativ vekst i innbyggertallet, med Ibestad som største taper (-24).
Innbyggertallet i Harstad er dermed 23.182 ved utgangen av 1. kvartal, mens Narvik har 18.398 (+50), Tromsø har 66.772 (+259) og Bodø har 46.638 innbyggere (+143).
25.05.2009 – Ted.


Arnøya – til friområde eller næring?

(30.04.2009 – Ted)  I jakten på nye næringsområder har bl.a. Harstadregionens Næringsforening og havnestyret kastet sine øyne på Arnøya utenfor Stangnesbasen. Dette har selvsagt vekket debatt. Grunneiere og friluftsfolket vil bevare Arnøya. Friluftsfolket har startet en underskriftskampanje for vern av øya. Vel 800 personer har allerede tegnet seg som medlemmer av aksjonsgruppa ”Arnøya skal leve!” på Facebook. Gjennom Harstad Tidende har flere sagt sin mening, noen vil verne Arnøya mens andre vil bygge den ut som næringsområde. Avklaring kan kanskje ventes når kommunens næringsplan/kommuneplan legges fram og behandles i kommunestyret i juni.

FINN – årets program

(30.04.2009 – Ted)  Årets festspill i Nord Norge foregår 20-27. Juni. Programmet er nå lagt fram, sjekk www.festspillnn.no . ”Speilinger” er den røde tråden i årets program med musikk, scenekunst og billedkunst.
Åpningskonserten i år blir en reise i Kurt Weills og Bertholt Brechts musikkteater ”De syv dødssynder”, framført av det verdenskjente Mahler Chamber Orchestra. Festspillutstiller er fotografen Per Barclay som regisserer bilder i og rundt Adolfkanonen.  Landsdelsmusiker’n er årets festspillprofil. De har invitert med seg artister av internasjonal klasse og vil presentere 12 konserter innen klassisk, jazz, samtidsmusikk og folkemusikk.
Av programmet ellers nevnes ”RÅ”, en eksplosjon av en danseforestilling som framføres i kulturhusets storsal av Frikar Dance Company og ”Den blå kofferten”, et nytt konsertteater signert Ole Henrik Giørtz og Lars Saabye Christensen, dette skjer på Kaarbøverkstedet. I storsalen vil den verdenskjente komikeren Ennio framføre en visuell og lattervekkende karaoke ved hjelp av papirkostymer og karikerte kjendiser.

Kommunens omdømme

(30.04.2009 – Ted)  Rapporten om lokaldemokratiet i Harstad som ble lagt fram i slutten av mars viste at kommunen og de folkevalgte har dårlig omdømme blant innbyggerne. Etter en første presentasjon for kommunalpolitikerne hadde formannskapet en foreløpig gjennomgang av rapportens resultater like etter påske. Ordføreren presenterte da forslag til forbedring, bl.a. at kommunen må lage en informasjonsstrategi, ansette web- og info-rådgiver, arrangere flere folkemøter og gi raskere, løsningsorienterte svar på henvendelser. Han la også vekt på at politikerne må gjøre bedre politisk håndverk, bl.a. gjennom resultatorienterte debatter og mindre kjekling og ved å tenke mer langsiktig og strategisk.
Noen av kommunens innbyggere har kommentert omdømmeproblemene og de foreslår bl.a. at både politikerne og administrasjonen må ha mer dialog med befolkningen, være mer lydhør og ydmyk, få ned saksbehandlingstida og informere om viktige saker og beslutninger.
Også de politiske partiene har uttalt seg. De peker bl.a. på at innbyggerne ikke blir hørt, at protester ikke når fram og at de derfor føler seg overkjørt av politikerne, at politikerne ofte trosser folkets vilje, at særinteresser blir favorisert, at folk reagerer på brutte løfter og økonomiske kutt.
Formannskapet skal i mai behandle saken om kommunens omdømme, og bl.a. vurdere om det skal opprettes ei arbeidsgruppe til å jobbe videre med saken.

Veiutbedring i Lødingen

(30.04.2009 – Ted)  Det er satt av 30 mill. kroner til utbedring av den smale veien mellom Lødingen og Kåringenkrysset. I disse dager startet arbeidet på de første 800 meterne fra Lødingen og nordover. Denne første strekningen skal være klar i løpet av dette året. Innen høsten 2010 skal hele strekningen fram til Kåringenkrysset være ferdig utbedret.
Vi nevner samtidig at det i sommer blir flere ferjeavganger på strekningen Bognes-Lødingen. Med 16 daglige avganger håper Statens Vegvesen at ventetida og køene skal bli betydelig redusert.

Rollnesferga

(08.04.2009 – Ted)  For en tid tilbake ble det satt inn større ferge på sambandet Harstad/Stangnes – Rolløya/Sørrollnes. Ferga som nå går der heter ”MF Virak”, med plass til 60 biler og opptil 200 passasjerer. Den har tidligere trafikkert Bognes – Lødingen og Bognes – Skarberget. Hittil har Rollnesferga måttet gå innaskjærs, dvs. fra Stanges mot Breivika og ut mellom Lille Rogla og Kalven, og så mot Sørrolnes. ”Virak” har nylig fått Sjøfartsdirektoratets tillatelse til å gå den såkalte ytterleia mellom Stangnes og Sørrollnes, dvs. på nordsida av Lille Rogla. Fergeturen blir dermed to-tre minutter kortere og ferga sparer en del driftstoff. Ved at det, siden 2000 er tunnel mellom Rolløya/Ibestad og Andørja kan en kjøretur fra Harstad og til nordfylket, for eksempel Finnsnes, gi de reisende en 10-12 mil kortere kjøretur enn via Tjeldsundbrua.

”Det skal bo folk i husan”

(08.04.2009 – Ted)  En del unge mennesker og familier ønsker å flytte til bygdene, men det kan ofte være vanskelig for dem å finne høvelig å bo. Likevel står det ubebodde hus og nedlagte småbruk mange steder ute på bygdene. Noen av husene og gårdene brukes som sommerhus/fritidshus som holdes ved like. Andre gårder forfaller, og det er vanskelig å finne eierne. Kommunene Skånland, Gratangen og Lavangen mener at det er ødeleggende for bygda og kommunene og har derfor gått sammen om et prosjekt ”Blest i havlandet”. Målet er å klare å oppsøke eierne av tomme hus og bruk og få dem til å fradele og selge hus som står tomme slik at nye innflyttere kan etablere seg. Det er satt av ca. to mill. kroner til dette prosjektet som skal koble eiere og eventuelle kjøpere.

Harstad trenger nye næringsområder

(08.04.2009 – Ted)  Harstad trenger mer areal til næringsvirksomhet, både for å kunne hevde seg som oljeby og for generelt å skaffe ny industri og næring til kommunen.
Stangnesbasen er i ferd med å bli for liten. Næringsforeningen ønsker utvidelse sør for denne basen og å kunne ta i bruk Arnøya utenfor. Området Stangnes sør, dvs. mot Hestvika og fram til campingplassen, kan komme i konflikt med kultur- og friluftsinteresser. Det samme gjelder Arnøya som mange mener må bevares slik den ligger. Kommuneadministrasjonen er lite stemt for disse utvidelsene.
I arbeidet med kommuneplanens arealdel er også andre, mulige næringsområder nevnt:

Noen foreslår å flytte handelsbedrifter som i dag holder til på Stangnes til andre områder, for eksempel til Ruggevika og Nordvikmyra. Dermed kan Stangnes, som opprinnelig ble anlagt for forsyningsbase for oljevirksomheten, prioriteres for dette og for øvrig virksomhet som krever nærhet til sjøen.
Kommuneplanen, med arealdelen skal ventelig behandles før sommeren. Da vil det kanskje bli en viss avklaring om hvilke områder som skal utvikles.

Lokaldemokratiet i Harstad

(02.04.2009 – Ted)  En forskergruppe har kartlagt innbyggeres og folkevalgtes oppfatninger og erfaringer med den kommunale politikken og styringen i seks norske byer, deriblant Harstad. Resultatene er vurdert opp mot fire standarder; pålitelig, ansvarlig, borgernært og effektivt styre. Harstad kommer dårligst ut av undersøkelsen. Noen antyder at noe av dette kan skyldes at folk i nord er freskere og mer frittalende i sin språkbruk.
Innbyggernes tilbakemeldinger går bl.a. ut på at særinteresser og personlige forbindelser til politikerne gir relativt store fordeler, at politikerne ikke holder det de lover, at det er vanskelig å skaffe seg innsyn i grunnlaget for politikernes beslutninger, at de folkevalgte er relativt lite interessert i folkets meninger, at kommunen informerer dårlig om aktuelle saker og de involvertes rettigheter og at kommunen er lite åpen for forslag og lite flink til å involvere innbyggerne.
De folkevalgte mener bl.a. at særinteresser balanseres greit i forhold fellesinteresser, at folks respekt for de folkevalgte oppleves som liten, at kommunestyret ikke er det viktigste beslutningsorgan, at kommunalpolitikken er veldig sektororientert, at staten detaljstyrer, at kommunens administrasjon har for stor makt, at de politiske organene arbeider for tregt, at innbyggerne er relativt lite interessert og at media er for ensidig negativ. De folkevalgte mener å ha mye kontakt med enkeltinnbyggere, foreninger og lag.
Rapporten ble presentert for kommunalpolitikerne 26. mars. Ordfører Eriksen innrømmer at Harstad kommer dårlig ut i denne rapporten og har et omdømmeproblem. Han lover at kommunen vil ta resultatene på alvor. En første behandling av saken vil skje i et kommunestyremøte like over påske.

Statoil ønsker leverandørnettverk

(02.04.2009 – Ted)  Når Statoil setter ut nye ingeniørkontrakter for Nornefeltet, må bedrifter i nord, og spesielt i Harstad-området, kjenne sin besøkelsestid for å kunne ta større del i oljeeventyret. Dette går fram av Statoils nye strategi for vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter som skal inngås i 2010. Statoil ønsker større mangfold blant tilbyderen og vil ikke ha dialog med enkeltbedrifter, men vil forholde seg til leverandørnettverk. Bedriftene må da ha nærhet til Nornes driftsorganisasjon, som ligger i Medkila. Dette innebærer at leverandørbedrifter må ha en vesentlig del av sine prosjekteringsressurser og –ledelse plassert i Harstad.
Pr. i dag har nord-norske selskaper alene ikke nok kompetanse til jobb på norsk sokkel. Bedrifter i Nord-Norge og i Harstad anbefales derfor å samle seg i ingeniørklynger for å kunne konkurrere om en hovedkontrakt. En gjennomsnittskontrakt på Nornefeltet utgjør ca 200.000 timer pr. år, dvs. mer enn 100 årsverk, hvorav ca. 40 prosent vil være ingeniørtjenester. Her har industri- og ingeniørbedriftene i nord og i Harstad litt av en utfordring.

Gangfeltet ved Gründer-hjørnet

(27.03.2009 – Ted)  Fotgjengerovergangen ved Gründer-hjørnet nederst i Storgata i Harstad har lenge vært et smertens barn. Gangfeltet er ikke skiltet og er heller ikke lysregulert. Ukontrollert kryssing har skapt irritasjon og farlige situasjoner både for fotgjengere og bilister. Gangfeltet, som ligger like nedenfor lyskrysset Storgata/Hvedingsgate, har dessuten vært en flaskehals for biltrafikken. Det har vært mange meninger om dette gangfeltet, både at det burde fjernes og at det burde beholdes. Andre har foreslått at gata her burde stenges for biltrafikk eller bare være enveiskjørt.
Nå har Statens Vegvesen bestemt at dette trafikkfarlige gangfeltet ikke lenger skal eksistere og at gangstripene i gata skal fjernes så snart våren kommer. Deretter skal det vurderes om det må settes opp gjerde eller andre fysiske stengsler for å hindre at fotgjengere likevel krysser gata her.
Drosjesjåførene og bussjåførene er storfornøyde med at gangfeltet er opphevet. En spørrerunde blant tilfeldige fotgjengere kan imidlertid tyde på at det fortsatt kan bli en del ukontrollert fotgjengerkryssing ved Gründer-hjørnet.

Lødingen skal bli hvitere

(27.03.2009 – Ted)  Lødingen er av enkelte kalt ”den hvite sørlandsbyen i Nord-Norge”. Dette har sammenheng med at losene i Lødingen i sin tid malte sine hus hvite, slik de hadde sett lenger sør i landet og leia. Både kong Haakon og kong Harald har brukt begrepet under sine besøk i Lødingen. Kommunen og Team Lødingen har nå satt av 70.000 kroner til hvitmaling, beplanting og forskjønning. I tillegg er det satt av 130.000 kroner til etablering av en historisk vandresti. Tilbudet om gratis hvitmaling gjelder bare fasader som vender mot havet, i området mellom kirka og fergekaia. Huseierne må selv besørge malerarbeidet.

Harstad havn blir stamnetthavn

(19.03.2009 – Ted)  Regjeringen la fram Nasjonal Transportplan 13. mars. Der står det bl.a. å lese at Harstad havn, som i dag er regionhavn, nå blir oppgradert til stamnetthavn. Dermed blir den en del av stamnettet som Kystverket har ansvar for. Det skal brukes 30 mill. kroner på å gjøre det indre havnebassenget dypere, en sak som havnesjefen og næringsforeningen lenge har kjempet for. Planen sier også at Tjeldsundet er stamled og skal utdypes på fem forskjellige steder for å øke sikkerheten. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 126 mill. kroner.

Ny kommuneplan tar form

(19.03.2009 – Ted)  Arbeidet med kommuneplanen for Harstad 2009-2025 er godt i gang. Et første utkast ble nylig behandlet i kommunens planutvalg og fikk begeistret støtte der. Planen, som har fått betegnelsen ”Ved egne krefter for Fremtids-Harstad”, sendes nå til såkalt offentlig ettersyn. Prognoser viser at kommunens innbyggertall vil øke med ca. 1.030 personer fram mot 2030. Befolkningssammensetningen viser imidlertid stadig større overvekt av eldre innbyggere. Harstad står i fare for å bli ”seniorby”.
Kommuneplanen tar derfor sikte på å snu denne utviklingen. Kommuneplanens prosjektleder, Therese Frivåg Lund, uttaler bl.a. at: ”Vi må stole på oss selv og gjøre grep som sikrer at unge oppfatter Harstad som attraktiv og velger å flytte hit.”
Her er noen av grepene i utkastet til kommuneplan:

harstadnytt